Tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

(PLO) - Chiều 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu. Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị. Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị.

Triển khai đầy đủ, toàn diện các các mặt công tác 

Báo cáo tình hình công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp từ Trung ương tới địa phương có nhiều đổi mới, sát sao, quyết liệt hơn, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương. Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương với quyết tâm đổi mới theo phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ nhân dân. 

Công tác trên các lĩnh vực cụ thể cũng đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Điển hình là Bộ đã phối hợp với các cơ quan hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục có nhiều điểm sáng. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 75%, tăng trên 2% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền tiếp tục đạt cao, đạt tỷ lệ trên 59% về việc và 21% (tương ứng tăng 3% và 7% so với cùng kỳ năm 2016)…

Trong thời gian còn lại của năm, Bộ, ngành Tư pháp xác định đầy đủ, toàn diện các phương hướng, giải pháp trên các mặt, lĩnh vực công tác. Theo đó, tập trung kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp các cấp sau khi có quy định mới; bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; chuẩn bị và tổ chức triển khai thi hành các luật, pháp lệnh mới; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự; nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư; tổ chức thành công Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ tư pháp giữa Việt Nam – Lào; thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp…

Bộ Tư pháp sẽ chủ động thực hiện Nghị quyết 58

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng quán triệt một số nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý; báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bao gồm việc triển khai Luật Đấu giá tài sản và chuyên đề sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phát ngôn của Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự.

Các đại biểu đến từ các bộ, ngành và tại các điểm cầu đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề, khái quát những điểm nổi bật, chủ yếu tập trung vào các khó khăn, vướng mắc và nêu kinh nghiệm xử lý của bộ, ngành, địa phương mình. Nhiều ý kiến kiến nghị Bộ Tư pháp sớm hướng dẫn quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có thông tin chính thức để người dân biết về Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (trong đó có bãi bỏ việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và khi cha hoặc mẹ đi khai sinh cho con không phải xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kết hôn)…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long hoan nghênh kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành. Bộ không chủ trương “cắt” các chuyến đi địa phương mà công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa phương vẫn được thực hiện đầy đủ nhưng theo hướng điều phối các cuộc này để bớt phiền hà cho các địa phương. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ được Chính phủ giao đều được làm tương đối kịp thời, luôn trong “top đầu” hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao, cụ thể hoàn thành 37/40 nhiệm vụ, đạt hơn 90%... Biểu dương kết quả công tác của toàn ngành 6 tháng qua, Bộ trưởng điểm lại một số tồn tại, hạn chế như chất lượng công tác thẩm định chưa đạt như mong muốn; nợ đọng văn bản quy định chi tiết bắt đầu có hiện tượng ngày càng nhiều hơn, dù 1 – 2 năm trước đã khắc phục được cơ bản.

Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại rất nặng nề, cần sự chung tay góp sức để thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm, trong đó cần xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục tập trung. Riêng đối với Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, Bộ trưởng đề nghị các địa phương phối hợp cung cấp thêm thông tin để phục vụ quá trình sửa đổi, bổ sung. Đối với những luật được thông qua thì mong địa phương lưu tâm kế hoạch tổ chức triển khai, bởi có những việc phải làm ngay như đối với địa phương chưa cân đối được ngân sách thì sẽ có phần dành hỗ trợ các vụ việc phức tạp trong công tác trợ giúp pháp lý hay Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cán bộ ngành phải chủ động nghiên cứu để không phát sinh trách nhiệm bồi thường, nhất trong hệ thống thi hành án dân sự. 

Phản hồi một số ý kiến tại Hội nghị, Bộ trưởng cho biết, theo quy định của Luật Công chứng không bắt buộc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng. Ngoài ra, với Nghị quyết 58, theo Bộ trưởng, Nghị quyết này đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực giấy tờ công dân, Điều 2 của Nghị quyết giao cho Bộ Tư pháp trên cơ sở phương án đã được Chính phủ thông qua rà soát, sửa đổi, bổ sung một cách phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có chứa các thủ tục. Về nguyên tắc, thời điểm này chưa áp dụng Nghị quyết 58 và Nghị quyết 58 không phải là quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Bộ trưởng cam kết Bộ Tư pháp sẽ chủ động làm, không phụ thuộc mệnh lệnh hành chính.

Thục Quyên
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Cần một chính sách tín dụng mới về sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

(PLVN) -  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Đọc thêm

Chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2022

Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022
(PLVN) - Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng; Bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; Các điều kiện mà danh mục các khu công nghiệp phải đáp ứng; Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành TT&TT…là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2022.

Đề xuất cần lưu ý trong “cơn bão giá”

Xăng dầu tăng giá đã tác động tới chỉ số giá tiêu dùng
(PLVN) -  Chỉ trong hai tháng, xăng 7 lần tăng giá, mỗi lít RON 95-III đắt thêm trên 5.500 đồng; dầu diesel, nhiên liệu sử dụng nhiều nhất trong vận tải, ở mức 30.010 đồng một lít, tăng 20%.

Giáo dục pháp luật: Gia đình, nhà trường phải tiên phong

Tuyên truyền, tập huấn cho học sinh về công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Tiểu học xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).
(PLVN) -  “Xã hội tốt là xã hội có những gia đình tốt, gia đình tốt là gia đình có những con người tốt và những người tốt là những người có nhân cách, đạo đức tốt. Chính vì vậy, việc giáo dục, hình thành nhân cách trong gia đình chính là điều tiên quyết, tiên phong, tạo cơ sở, nền tảng để giáo dục pháp luật” - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nga, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh.

Các kênh cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên mạng

Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
(PLVN) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Trong đó đã quy định cụ thể về những thông tin và kênh cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Đấu tranh vì minh bạch

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã hoàn thành áp dụng TPĐT
(PLVN) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký văn bản giao Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1/8/2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.

Vụ trường Tiểu học Hoàng Liệt chuyển học sinh để lên chuẩn quốc gia: Đừng bỏ rơi học sinh chỉ vì thành tích!

Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
(PLVN) - Để đảm bảo việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025, trường Tiểu học Hoàng Liệt đã chuyển hàng trăm học sinh đi “nơi khác”. Nhận định về sự việc, nhiều chuyên gia cho rằng nhà trường đang bỏ rơi học sinh để chạy theo “bệnh thành tích”.

Quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông

Lễ ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông.
(PLVN) - Trước lễ ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc (từ 20/6 - 20/9/2022), tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào xe chở quá tải, quá khổ, cơi nới; không ít người nghĩ rằng đây chỉ là một đợt ra quân “tuyên truyền là chủ yếu”.

Bài học từ buýt nhanh BRT

Ảnh minh họa
(PLVN) - Sở GTVT Hà Nội đề xuất xe khách từ 24 chỗ trở lên, xe công vụ, xe cứu nạn, cứu thương được chạy trên đường dành riêng cho buýt nhanh BRT.

Đề xuất quy định quản lý chặt chẽ xe ô tô nhập khẩu không vì mục đích thương mại

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Thời gian và trách nhiệm

Thời gian và trách nhiệm
(PLVN) - Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ta luôn quan tâm đến sự phát triển của các vùng, miền, địa phương. Chính vì thế, ngoài luật pháp, chiến lược, quy hoạch... nhiều địa phương còn có nghị quyết riêng của Bộ Chính trị.

Đề xuất chức năng, cơ cấu tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Học viên tại một cơ sở cai nghiện ma túy
(PLVN) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; nội quy, quy chế; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; quy định về trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.