Từ khóa: #đảng

Đổi mới sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân).
(PLVN) - Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đưa ra trong phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng Đảng với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước, xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh” do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều 22/12, trong chương trình Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.

Phẩm chất quan trọng hàng đầu

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 2/10/2023 tại Thủ đô Hà Nội.
(PLVN) - Ngày 2/10, Hội nghị Trung ương Đảng 8 (khóa 13) đã quyết định thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng với một Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy một tỉnh phía Nam.

Bài học lớn nhất của phong trào thi đua

Thủ tướng trao đổi, giao lưu với các gương điển hình tiên tiến tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc - Ảnh VGP/Nhật Bắc
(PLVN) -  Hôm qua (11/6), tại Hà Nội diễn ra một sự kiện quan trọng. Đó là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực: Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Quốc hội thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi) ngày 14/11/2022.
(PLVN) -  Để xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm soát quyền lực trong nội bộ hệ thống hành pháp; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Phát huy khối đại đoàn kết để kiều bào thực sự là “cánh tay nối dài”

Phát huy khối đại đoàn kết để kiều bào thực sự là “cánh tay nối dài”
(PLVN) -  Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Thời gian qua, công tác đại đoàn kết, vận động cộng đồng kiều bào hướng về quê hương, đất nước đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Đề xuất tăng thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra.
(PLVN) - Hiện nay, quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau nên thực tế phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của Luật.

Thông tin đáng chú ý về Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin.
(PLVN) - Theo kết quả cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 3-9/10 với 1.600 người trên 18 tuổi vừa được Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn nước Nga công bố, tỷ lệ người dân Nga tin tưởng vào Tổng thống Vladimir Putin đang ở mức hơn 80%.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Liên tục, thường xuyên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Quang cảnh hội nghị
(PLVN) - Hôm qua (23/6), phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, tại khu vực miền Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, mỗi một giai đoạn cách mạng có một yêu cầu khác nhau. Vì vậy, quá trình đổi mới là quá trình liên tục, phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn của cách mạng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải xuất phát từ công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022, của Bộ Chính trị, về luân chuyển cán bộ
(PLVN) -  Để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của đất nước, nhất là trong giai đoạn nước ta hội nhập sâu rộng thì càng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi từng cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu thì ắt “làng nước sẽ theo sau” - điều này quyết định đến mọi thành công của Đảng và Nhà nước cả trước mắt và lâu dài.

Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng

Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
(PLVN) - Đổi mới mạnh mẽ các khâu của công tác cán bộ..., bảo đảm chọn và sử dụng đúng cán bộ, nhất là người đứng đầu MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể. Khắc phục căn bản tình trạng đưa cán bộ không có năng lực, phẩm chất, uy tín khó bố trí nơi khác về cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực vào tháng 4/2022.
(PLVN) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt ở tất cả các cấp ngành với quan điểm “không có vùng cấm,” “không có ngoại lệ” và đã đạt được những kết quả rõ rệt. Ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ khóa XIII, công tác này càng được đẩy mạnh hơn nữa.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới

Hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra năm 2020.
(PLVN) - 15 năm kể từ khi được thành lập cho đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.