Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
(PLVN) - Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Ngãi trong ngày đầu năm mới 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dự buổi làm việc cùng Thủ tướng, có ông Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Hồng Hà - Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Nổi bật là bức tranh tổng thể kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng, thực hiện đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,08%, xếp thứ 4 so với 14 tỉnh vùng bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 2 so với 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Lĩnh vực công nghiệp phục hồi và phát triển nhanh, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh với giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 129.042 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 6,8% so với năm 2021. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chú trọng; kinh tế-xã hội miền núi tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận kết quả đạt được và cũng chỉ rõ một số hạn chế mà tỉnh Quảng Ngãi cần khắc phục

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận kết quả đạt được và cũng chỉ rõ một số hạn chế mà tỉnh Quảng Ngãi cần khắc phục

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay: Các cấp ủy Đảng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, sâu sát trên các lĩnh vực; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội đạt kết quả tích cực.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi tập trung khai quyết liệt, hiệu quả, toàn diện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội gắn với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong năm 2022 và thời gian qua, nhất là trong phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, với 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế mà tỉnh cần khắc phục như: Công nghiệp của tỉnh còn phụ thuộc nhiều vào lọc hóa dầu và sản xuất thép; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng thấp; đầu ra cho nông sản còn khó khăn; hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, chưa có các dự án lớn có tính kết nối tạo động lực; năng lực cạnh tranh ở nhóm dưới; đời sống của một bộ phận người còn khó khăn, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn cao...

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo với Đoàn công tác về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, sâu sát trên các lĩnh vực của tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân báo cáo với Đoàn công tác về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, sâu sát trên các lĩnh vực của tỉnh

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới, trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ngãi cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao, đồng thời khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra, nhất là trong dịp Tết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy tham gia các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Ngãi thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn với xây dựng nông thôn mới. Triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế; khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối.

Làm việc với Quảng Ngãi, người đứng đầu Chính phủ đề nghị lãnh đạo tỉnh chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối.

Làm việc với Quảng Ngãi, người đứng đầu Chính phủ đề nghị lãnh đạo tỉnh chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối.

Đối với các ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành; đồng thời có ý kiến trực tiếp đối với từng đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Nhất trí xem xét để giải quyết các đề xuất kiến nghị của Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành phối hợp với địa phương để giải quyết, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình chung của cả vùng, cả nước.

Nhân dịp năm mới và trước thềm năm mới Quý Mão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc tại Công ty TNHH Vsip Quảng Ngãi, thuộc Khu kinh tế Dung Quất và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đọc thêm

Trừ điểm giấy phép lái xe sẽ hoàn toàn tự động

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 6 luật. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc trừ điểm giấy phép lái xe sẽ hoàn toàn tự động từ ngày 01/01/2025 và được kết nối với VneID, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lãnh đạo các nước gửi Thư, Điện, Thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong; Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và nhiều lãnh đạo khác của các nước; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng bạn bè quốc tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào (Hà Nội, 26/9/2021).
(PLVN) - Cuộc đời, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc không chỉ trong lòng Nhân dân Việt Nam mà cả lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế.

Lực lượng Công an Nhân dân: Khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc, tháng 1/2018. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) - Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân gửi gắm kỳ vọng to lớn, với mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tấm gương bình dị trong một nhân cách lớn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chị gái. (Ảnh: Tư liệu gia đình)
(PLVN) - Khi Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế lo lắng, cầu mong sức khỏe của Tổng Bí thư sẽ hồi phục. Nhưng phép màu nhiệm đã không đến... 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, trái tim người con ưu tú của đất nước, Nhân dân Việt Nam đã ngừng đập…

Phát triển kinh tế số: Tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan trưng bày công nghệ chuyển đổi số của một số ngân hàng tại Hội nghị chuyển đổi số ngành ngân hàng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) - Từ đầu năm 2024, Việt Nam xác định tập trung vào phát triển kinh tế số với 4 trụ cột là: Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Phát triển kinh tế số các ngành, Quản trị số và Phát triển dữ liệu số. Qua 6 tháng đầu của năm 2024, với 4 trụ cột này, kinh tế số góp phần tạo động lực mới cho kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia.

Kêu gọi toàn quân noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022, tháng 12/2022. Ảnh: Nguyễn Bằng.
(PLVN) - Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có bài viết đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước noi gương Tổng Bí thư, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích, chiến công, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Di sản vô giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
(PLVN) - Các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là tài liệu quý báu cho cán bộ và nhân dân tham khảo mà còn là kim chỉ nam quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Những di sản này thể hiện tư tưởng, quan điểm và sự chỉ đạo sâu sắc của người đứng đầu Đảng, góp phần định hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế...

'Máu đào của các liệt sỹ đã làm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói'

Bác Hồ thăm các thương binh nặng ở Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành (Bắc Ninh). (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh).
(PLVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Bác viết: “Máu đào của các liệt sỹ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ…”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghi sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 20/7/2024, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư, Thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) -  Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi Thư, Điện, Thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, bạn bè quốc tế đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.