Từ khóa: #Quảng Ngãi

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.
(PLVN) - Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của cả nước, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước; nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng với những biến động của nền kinh tế...

Quảng Ngãi 'chạy nước rút' hoàn thành chỉ tiêu năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 ước đạt 103%, tăng 3% so với năm 2022.
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã yêu cầu tất cả các Sở, ban, ngành địa phương của tỉnh rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nỗ lực “chạy nước rút” từ nay đến 31/12, để đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.