Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của người dân.
Trụ sở Quỹ Bảo  vệ  và  Phát  triển  rừng  Lâm  Đồng. Trụ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng.

Thu dịch vụ môi trường rừng đạt hơn 2.000 tỷ đồng

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2009 và đến tháng 10/2020 Quỹ được kiện toàn phù hợp với Nghị định 156/2018 của Chính phủ.

Sau hơn 10 năm hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng ảnh 1
Tập thể cán bộ, viên  chức và người lao động Quỹ BV&PTR  tỉnh  Lâm  Đồng. 

Cụ thể, Quỹ BV&PTR tích cực tuyên truyền phổ biến chính sách chi trả đến hầu hết các đối tượng liên quan đến triển khai thực hiện chính sách bao gồm: Chính quyền các cấp, các đoàn thể, đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (nhà máy thủy điện, cơ sở sản xuất nước sạch, đơn vị kinh doanh du lịch, đơn vị sản xuất công nghiệp), đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng, hộ nhận khoán). 

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp qua các buổi truyền thông với cộng đồng, Quỹ còn phổ biến chính sách liên quan thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, Pano áp phích và các sản phẩm truyền thông khác. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng ảnh 2
Sử  dụng  công  nghệ  Viễn  thám  trong  giám  sát  chi  trả  dịch  vụ  môi  trường  rừng. 

Lãnh đạo Quỹ BV&PTR Lâm Đồng cho biết, sắp tới sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp trong tuyên truyền với các tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ…; đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu vùng xa sẽ chú trọng phát huy tiếng nói của những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản…để lan toả Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thu chi tiền trồng rừng đến với người dân. Nhìn chung đa số các đối tượng liên quan đã hiểu rõ chính sách và đồng thuận thực hiện.

Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh. Chức năng của Quỹ là vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, nhiệm vụ chủ yếu của Quỹ là tham mưu triển khai thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thu chi tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

Cụ thể, tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 38 nhà máy thủy điện, 18 nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch, 34 điểm du lịch và 5 cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Hàng năm các đơn vị này đã nộp từ 250 đến 300 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Tổng thu 10 năm đạt  2.287 tỷ đồng. trong đó các nhà máy thủy điện chiếm đến 84 % tổng số tiền nộp, còn lại là các đơn vị kinh doanh nước sạch, du lịch và nước công nghiệp. 

Hàng năm Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cũng đã thường xuyên theo dõi tham mưu các ngành chức năng kịp thời bổ sung các đơn vị phát sinh phải nộp tiền dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra đôn đốc các đơn vị lập bảng kê và nộp tiền hàng quý, hàng năm theo quy định và đến nay cơ bản không có nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng từ các đơn vị nộp tiền.

Người dân tích cực bảo vệ rừng nhờ thu nhập ổn định

Theo ông Hoàng Tất Dương, Giám đốc Quỹ BV&PTR Lâm Đồng, thành công nhất của Quỹ là góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức bảo vệ rừng của người dân nhờ họ có thu nhập ổn định.

Theo đó, bình quân tiền dịch vụ môi trường rừng chi 250 tỷ đồng/năm cho 350.000 ha đến 380.000 ha rừng cung ứng của các chủ rừng trong tỉnh (chiếm 72% diện tích rừng toàn tỉnh). Với đơn giá  550.000 - 650.000 đồng/ha/năm thì trên 16.000 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn nhận khoán bảo vệ rừng từ các chủ đã có thu nhập từ 12 triệu - 18 triệu đồng/hộ/năm. 

Theo lãnh đạo Quỹ BV&PTR, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng ở Lâm Đồng thuộc “Top đầu” cả nước. Mặt khác mức chênh lệch giữa các hộ được chi trả không đáng kể nên tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tránh tâm lý so sánh. Đặc biệt, mức chi trả nói trên ổn định qua các năm nên tạo được nên người dân nhận khoán rừng ổn định cuộc sống, từ đó có thức bảo vệ rừng hơn, toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ hơn.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng: Chung sức nâng cao ý thức bảo vệ rừng ảnh 3
Chi  trả  tiền  dịch  vụ  môi  trường  rừng  đến  hộ  nhận  khoán. 

Ngoài ra, để đảm bảo công bằng trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ BV&PTR Lâm Đồng cũng chú trọng công tác giám sát, kiểm tra trong chi trả. Ví dụ như đối chiếu diện tích trên giấy tờ và thực tế, kiểm tra thông tin đối tượng thụ hưởng xem có chính xác không hoặc đối chiếu thông tin với cơ quan thuế để kiểm tra xem đơn vị nộp tiền có trung thực hay không…

Theo đánh giá chung, qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Tiền thu được từ  thực hiện chính sách là nguồn tài chính lớn ngoài ngân sách đã phục vụ có hiệu quả  nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; cụ thể hóa được chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và nhà nước; hỗ trợ và giảm chi từ nguồn ngân sách của tỉnh cho nhiệm vụ quan trọng này và cũng đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người làm nghề rừng.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác trồng mới 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025,  Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện tốt ngoài nhiệm vụ thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng nhằm chi trả cho các chủ rừng để bảo vệ tốt rừng hiện có; đồng thời mở tài khoản theo dõi, tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân đóng góp nhằm thực hiện hoàn thành chung chương trình trồng 50 triệu cây xanh của tỉnh.

Lâm Đồng phấn đấu trồng 50 triệu cây xanh trong 5 năm

Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ Phát động trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Trong đó: trồng cây xanh cảnh quan đô thị 9,77 triệu cây; trồng cây lâm nghiệp 6,95; cây che bóng 33,28 triệu cây.

“Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát hiệu quả kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và các hoạt động trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường với phương châm “Trồng cây nào sống tốt cây đó”. Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, cơ quan, đơn vị trồng cây, tỉnh có thêm không gian xanh”, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh tại sự kiện nói trên.

Tại sự kiện, các đơn vị thành viên Tập đoàn Novaland đã tặng tỉnh Lâm Đồng học bổng và ủng hộ hơn 11 tỷ đồng; tổ chức phát triển Hà Lan SNV tặng 3000 cây Mai Anh Đào. “Lâm Đồng với trái tim là thành phố Đà Lạt đã được vinh danh là một Thành phố bền vững về môi trường, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới. Vì vậy chúng tôi càng tự hào hơn khi được cùng chung tay, góp sức để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững xanh của tỉnh thông qua chương trình trồng 50 triệu cây xanh ý nghĩa và để thành phố ngàn hoa lại càng khoe sắc rực rỡ hơn nữa”, ông Bùi Xuân Huy – CEO Tập đoàn Novaland chia sẻ. 

Bách Long
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nghệ nhân chuyên thay “áo mới” cho ngôi nhà Bác ở Làng Sen

Ông Trần Đình Huệ được Khu di tích Kim Liên tin tưởng giao nhiệm vụ lợp mái tranh nhà Bác.
(PLVN) - Những ngày tháng Năm lịch sử, hàng triệu con tim lại hướng về Làng Sen, nơi có mái nhà tranh giản dị gắn liền với tuổi thơ của vị Cha già dân tộc. Thế nhưng ít ai biết, để có những mái tranh lợp nhà Bác là biết bao tâm huyết của lão nông ở xứ Nghệ. 

Đại thi hào Tagore - Nhà thơ đầu tiên của châu Á đạt giải Nobel Văn học

Đại thi hào Tagore
(PLVN) - Tagore hay Rabindranath Tagore có tên khai sinh là Rabindranath Thakur (1861 – 1941), ông nổi tiếng thế giới là nhà thơ vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Tagore viết nhiều thể loại, từ thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, âm nhạc… Ông là người châu Á đầu tiên đạt giải Nobel Văn học. 

Sáng chế khẩu trang sinh học gây tiếng vang của chàng kỹ sư Việt trên đất Mỹ

Nhóm nghiên cứu đang đeo thử một mẫu khẩu trang áp điện tự tiêu hủy.
(PLVN) - PGS.TS Nguyễn Đức Thành hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Cơ khí và Khoa Kỹ thuật Y sinh - Đại học Connecticut (Mỹ), vừa sáng chế thành công loại khẩu trang sinh học, hiệu quả gần như khẩu trang N95 nhưng có thể tự phân hủy và dùng nhiều lần. Sáng chế này đã giải quyết được bài toán về môi trường trước nhu cầu khổng lồ về khẩu trang giữ đại dịch Covid-19. 

Kymdan - Thương hiệu đệm cao su lâu đời nhất tại Việt Nam

Kymdan - Thương hiệu đệm cao su lâu đời nhất tại Việt Nam
(PLVN) - Kymdan là thương hiệu nổi tiếng, lâu đời nhất của ngành đệm cao su Việt Nam, được đông đảo người dùng Việt ưa chuộng trong suốt nhiều năm qua bởi sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, áp dụng công nghệ riêng do Kymdan nghiên cứu và phát minh. 

Thạch Hãn – mồ hôi của đá

Thả hoa đăng tri ân các anh hùng, liệt sỹ trên dòng sông Thạch Hãn.
(PLVN) - Thạch Hãn là tên dòng sông nổi tiếng của đất lửa Quảng Trị, dòng sông gắn với lịch sử bi tráng, hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo chiết tự chữ Hán, Thạch là đá, Hãn là mồ hôi. Nhưng không chỉ là mồ hôi của đá, sông Thạch Hãn còn là tuổi thanh xuân, là xương máu và nước mắt của bao lớp cha anh ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc... 

Quá hoàn hảo sẽ khó có hạnh phúc

Quá hoàn hảo sẽ khó có hạnh phúc
(PLVN) - Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ phải hoàn hảo, hạnh phúc là cách bạn nhìn được ánh sáng của hy vọng, của niềm vui ẩn sâu ở những điều chưa trọn vẹn.

Nụ cười hy vọng trên “cổng trời” Ea Rớt

Đường lên “cổng trời” Ea Rớt mùa mưa.
(PLVN) - Đường lên “cổng trời” Ea Rớt mùa này được ví như một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Con đường như chiếc xương cá khổng lồ trườn qua các quả núi trập trùng với những “ổ voi, ổ trâu” đã trở thành ao sâu. 

Phố núi hư ảo qua ống kính chàng trai 8X “si mê” Đà Lạt

Gánh hàng rong - một hình ảnh thân thương ở thành phố sương mù.
(PLVN) - Có một phố núi dịu dàng và quyến rũ như tình nhân tri kỷ, một phố núi khiến người ta nhung nhớ ngay cả khi đang say đắm trong lòng nó... Đó là Đà Lạt mờ sương, chưa xa đã nhớ, một Đà Lạt đi ngàn lần vẫn nhớ, đến vạn lần vẫn thương, một Đà Lạt lung linh huyền ảo dưới ống kính tài hoa của chàng trai Đinh Văn Biên...

Người Việt muôn phương: Tấm lòng hướng về Tổ quốc của nhà phát minh Trần Ngọc Phúc

Nhà phát minh người Nhật gốc Việt - Trần Ngọc Phúc.
(PLVN) - Trần Ngọc Phúc được biết đến là người Nhật gốc Việt duy nhất trên thế giới phát minh ra máy hô hấp nhân tạo dao động cao tần số (HFO) Hummingbird, cứu sống hàng triệu trẻ sơ tại Nhật Bản và thế giới. Trong nhiều năm qua, nhất là khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ông Trần Ngọc Phúc đã có nhiều hoạt động hướng về tổ quốc như chuyển giao công nghệ sản xuất HFO, gửi hàng ngàn máy thở cho Việt Nam... 

Người Việt muôn phương: Chàng trai hoài bão và hành trình trở thành “Vua nails" trên đất Mỹ

Charile Tôn Quý từ một cậu bé tha hương trở thành ông “vua” ngành nails trên đất Mỹ.
(PLVN) - Rời bỏ vòng tay cha mẹ từ khi 15 tuổi, Charlie Tôn Quý quyết định tìm đường tới nước Mỹ để nuôi giấc mơ đổi đời. Cuộc sống nơi đất khách quê người không giống như những gì Charlie Tôn Quý từng mơ mộng. Tuy nhiên, với bản tính chăm chỉ, sáng tạo của người Việt, Charlie Tôn Quý đã trở thành ông hoàng ngành Nails (trang điểm móng tay) kiếm gần 500 triệu USD một năm.

Đảo Hải Tặc: Phát triển du lịch từ thế mạnh vùng biển đảo kỳ bí hoang sơ

Đảo Hải Tặc thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ.
(PLVN) - Những năm gần đây, quần đảo Hải Tặc được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng, bên cạnh cái tên khơi gợi sự tò mò về một vùng biển đảo có lịch sử nhiều biến động, khắc nghiệt. Du khách đến đây ngoài thưởng thức vẻ đẹp non nước, ẩm thực đặc trưng miền biển đảo, còn được đắm chìm trong “đặc sản” là những câu chuyện kỳ bí mà chỉ xứ này mới có.

Hấp lực Bình Dương

Toàn cảnh thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).
(PLVN) - Với hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, hạ tầng giao thông đồng  bộ và vị trí địa lý khá lý tưởng trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, Bình Dương vẫn đang được nhắc đến là mảnh đất lành, với sức hấp dẫn cực lớn với giới đầu tư.

Người Việt muôn phương: Cô gái Việt trở thành Giám đốc trẻ nhất Đại học London South Bank

Lương Ngân cùng bố mẹ và em gái trong ngày cô bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.
(PLVN) - Sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo nhất của tỉnh Cao Bằng, Lương Ngân đã sớm quen với cuộc sống không đường xi măng, không điện, không lớp học mẫu giáo... Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể ngăn cản được cô gái nhỏ dân tộc Tày nuôi và hoàn thành được giấc mơ đi du học, lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ và trở thành một công dân toàn cầu như ngày hôm nay.