Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo toàn xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tỉnh Quảng Ninh đã luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đồng bộ, sáng tạo, triển khai diện rộng nhưng không chồng chéo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền

Tại hội nghị quán triệt, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh vào ngày 26/12/2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã nhấn mạnh: BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, trong đó, xác định rõ 3 mục tiêu, 3 quan điểm, 9 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát. Riêng năm 2021, Nghị quyết đã xác định sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật Đảng, gắn với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong toàn Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, toàn diện, rõ thẩm quyền; củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng tổng hợp, đồng bộ các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, đã tích hợp chương trình thanh tra chuyên ngành của các sở vào trong chương trình kiểm tra của tỉnh một cách đồng bộ, đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng để đồng bộ sử dụng kết quả sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, đồng bộ xem xét xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền.

Bám sát định hướng chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đã triển khai kiểm tra đối với 283 tổ chức đảng và 270 đảng viên; giám sát đối với 236 tổ chức đảng và 204 đảng viên theo đúng quy định. Đồng thời, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 144 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 102 tổ chức đảng; giám sát 97 tổ chức đảng và 69 đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả), ngày 8/4/2021.Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả), ngày 8/4/2021.

Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Đặc biệt, đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với các nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo khách quan, minh bạch. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên.

Bên cạnh những cuộc kiểm tra, giám sát đã có kết luận, cấp ủy và UBKT các cấp đang triển khai 9 cuộc kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, như: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy Ba Chẽ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo…

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết: Những tháng cuối năm 2021, đơn vị tiếp tục bám sát các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương để nghiên cứu, tham mưu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó sẽ tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung vào những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Việc xử lý các vi phạm phải được thực hiện kịp thời và nghiêm minh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu với vi phạm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo nơi xảy ra vi phạm.

Cùng với nhiều kế hoạch hành động quyết liệt đã và đang được triển khai, việc tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong sạch và vững mạnh là quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, góp phận thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, sớm đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh phát triển mạnh và bền vững hàng đầu tại khu vực phía Bắc.

Đọc thêm

Bình minh nơi ven trời Tây Bắc

Đường phố Lai Châu rợp cờ hoa chào đón ngày lễ lớn.
(PLVN) - Ở nơi ấy… cuối trời Tây Bắc, có một tỉnh trẻ, một thành phố trẻ đang lặng lẽ vượt lên những khó khăn, những cách trở xa xôi, của đá tai mèo, thiên tai, mưa lũ, nghèo đói và lạc hậu… để xây dựng lên một thành phố nên thơ, một tương lai rộng mở. Ấy là Lai Châu, là “trái tim Tây Bắc” như nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã khắc họa trong bài thơ “Gửi Lai Châu”.

Mùa tựu trường, bình về những điểm 10 môn Văn

(ảnh minh họa).
(PLVN) - Dù vẫn còn hãn hữu, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay nhưng các kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua đã xuất hiện những điểm 10 môn Ngữ Văn. Điều này liệu có bình thường? PLVN ghi nhận một số ý kiến bình giải về câu chuyện này.

Tư pháp Hà Tĩnh: Tiên phong trong công tác đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới

Ông Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh làm việc với xã Hương Bình huyện Hương Khê về công tác đỡ đầu xã xây dựng nông thôn mới.
(PLVN) - Tính từ năm 2010 đến nay, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã thực hiện đỡ đầu, góp phần cùng với chính quyền và nhân dân nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đạt chuẩn về dịch nông thôn mới. Sở Tư pháp được tỉnh Hà Tĩnh đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong việc giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Chung niềm tin chiến thắng dịch bệnh

Các ca sĩ biểu diễn phục vụ hơn 10 ngàn bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3 và số 6 TP HCM.
(PLVN) - Gần hai năm qua, các văn nghệ sĩ từ Bắc chí Nam không chỉ “cháy” hết mình trong mỗi sáng tạo nghệ thuật, góp sức trong cuộc chiến chống Covid-19 mà còn không quản ngại khó khăn, điều kiện dịch bệnh, sẵn sàng góp công, góp của tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ người dân vùng dịch.

Cần quy hoạch, phát triển Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thuận thiên

(ảnh minh họa).
(PLVN) - Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng Nghị quyết 120/NQ-CP thực sự mang tính đột phá, đánh dấu sự thay đổi từ cách tiếp cận mang tính phòng vệ thụ động đối với biến đổi khí hậu chuyển sang hướng tới mô hình “chủ động thích ứng với thiên nhiên”.

Nhiều doanh nghiệp muốn tự chủ chống dịch, tự chủ sản xuất

Một khu nhà xưởng mới được doanh nghiệp cải tạo để sản xuất 3 tại chỗ.
(PLVN) - Thay vì đối tượng bị kiểm soát dịch bệnh, các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được cùng nhà nước tham gia chống dịch ngay chính tại doanh nghiệp của mình, được tự chủ sản xuất, chủ động đăng ký và chịu trách nhiệm với hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa của mình…

Khi nông dân lên sàn… thương mại điện tử

Người nông dân live stream bán vải tại vườn.
(PLVN) - Mùa dịch, các phương thức mua bán truyền thống không còn phát huy tác dụng. Thương mại điện tử lên ngôi khiến cho kế hoạch đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử hiện thực hơn bao giờ hết…

“Bí quyết” giữ vững địa bàn an toàn, duy trì đà tăng trưởng

Quảng Ninh quyết giữ địa bàn an toàn, duy trì đà tăng trưởng.
(PLVN) - Mặc dù là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm rất cao với cửa khẩu, sân bay, thành phố du lịch..., nhưng với những giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ được địa bàn an toàn, duy trì đà tăng trưởng.

Biết ơn những điều bình thường bé nhỏ

(ảnh minh họa).
(PLVN) - Trước khi làm một người thành công, trí tuệ, trước khi bay cao, bay xa, hãy nhớ nằm lòng bài học để làm một người tử tế. Hãy biết ơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc sống từ những điều bình thường, nhỏ bé...

Quảng Ninh trên hành trình vươn tới thương hiệu đẳng cấp quốc tế (Bài 4): Hội tụ “Thế và Lực” hướng tới thương hiệu đẳng cấp quốc tế

 Như một Việt Nam thu nhỏ, Quảng Ninh hội tủ nhiều kỳ quan thiên nhiên hiếm có. (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Tầm nhìn dài hạn, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tiên phong đổi mới trong nhiều lĩnh vực cùng những lợi thế so sánh mà thiên nhiên ban tặng là “thế và lực” để Quảng Ninh tự tin trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước xứng tầm đẳng cấp khu vực và quốc tế.

Quảng Ninh trên hành trình vươn tới thương hiệu đẳng cấp quốc tế (Bài 2): Tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.
(PLVN) - Tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách thủ tục hành chính trong nhiều năm, hướng tới một nền hành chính phục vụ, đây là lĩnh vực quan trọng góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Ninh thân thiện và năng động trong mắt bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế.

Quảng Ninh trên hành trình vươn tới thương hiệu đẳng cấp quốc tế (Bài 1): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững

Thành phố Hạ Long khang trang, hiện đại hôm nay (ảnh: Báo Quảng Ninh).
(PLVN) - Thời gian vừa qua, Quảng Ninh đã thể hiện vai trò ở tầm cao hơn trong khu vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với xu thế chung của cả nước, phát triển theo hướng bền vững và hội nhập. Đây là một trong những bước đi bài bàn trong chiến lược dài hạn để Quảng Ninh sớm khẳng định thương hiệu phát triển bền vững trong nước và quốc tế.

Gói thầu EPC Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: Công nghệ của Nhật Bản, châu Âu không đáp ứng được tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu?

Gói thầu EPC Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4: Công nghệ của Nhật Bản, châu Âu không đáp ứng được tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu?
(PLVN) - Tại gói thầu Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) làm chủ đầu tư, 2 nhà sản xuất tua-bin khí nổi tiếng thế giới là Mitsubishi Power và Siemens Energy còn không nộp hồ sơ do họ tự thấy rằng không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu. Vậy thực lực về công nghệ, kỹ thuật và năng lực của 2 nhà thầu này đến đâu mà lại như vậy?

Vì sao gói thầu EPC Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 phải gia hạn thời điểm đóng thầu?

Vì sao gói thầu EPC Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 phải gia hạn thời điểm đóng thầu?
(PLVN) - Ngày 6/8/2021 vừa qua, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tổ chức lễ mở thầu Gói thầu thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 với trị giá lên tới hơn 1 tỷ USD. Gói thầu này được rất nhiều nhà thầu lớn trong và ngoài nước quan tâm, đã có đến 16 nhà thầu mua hồ sơ về nghiên cứu, chuẩn bị. Tuy nhiên đa số các nhà thầu đã không thể tham dự vì không đủ điều kiện, hoặc nếu có tham gia thì có thể bị loại ngay từ đầu...

Dấu mốc ra đời danh xưng “tỉnh Hải Dương”

Một góc thành phố Hải Dương địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình.
(PLVN) - Trên dải đất hình chữ S, Hải Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của dân tộc. Đó là miền đất gợi nhớ về quá khứ hào hùng từ buổi bình minh dựng nước đến quá trình đấu tranh giữ nước...