Tục “đa hậu” và những cuộc đấu tàn khốc thời Lý

(PLO) - Lẽ thường của chế độ phong kiến nước Nam ta, các vị vua có “Tam cung, lục viện” được lấy làm lệ thường, riêng Hậu thì chỉ lập một. Ấy nhưng các vua nhà Hậu Lý (1009 - 1225) thì không thế.... 
Thái hậu Chiêu Linh đút lót để Long Xưởng lên ngôi nhưng không được Thái hậu Chiêu Linh đút lót để Long Xưởng lên ngôi nhưng không được

Đinh Tiên Hoàng là vị vua đầu tiên lập nhiều hoàng hậu (vua lập năm hoàng hậu: Đan Gia, Trinh Minh, Kiểu Quốc, Cồ Quốc, Ca Ông). Từ đó mở ra lệ “đa hậu” mà Lê Văn Hưu nhận xét:

“Tiên Hoàng không kê cứu cổ học, mà bầy tôi đương thời lại không có ai biết giúp sửa cho đúng, để đến nỗi chìm đắm trong tình riêng, cùng lập năm hoàng hậu."

Tục “đa hậu” của nhà Lý

Sau đến hai triều Lê, Lý cũng phần nhiều bắt chước làm theo, ấy là do Tiên Hoàng khởi xướng sự rối loạn thứ bậc vậy”. Đại Việt sử ký tiền biên cho biết, Lý Thái Tổ mới lên ngôi “Lập sáu hoàng hậu”.

Năm Bính Thìn (1016), vua lập tiếp ba Hoàng hậu, là vị vua có nhiều Hoàng hậu nhất trong các vua Việt. Con cháu vua Lý Thái Tổ cũng noi gương “đa hậu” mà lập nhiều chính cung.

Vua thứ hai Lý Thái Tông (1028 - 1054) lập bảy hoàng hậu khi lên ngôi năm Mậu Thìn (1028). Năm Ất Hợi (1035), lập tiếp Thiên Cảm hoàng hậu là tám.

Vua thứ ba Lý Thánh Tông cũng lập hoàng hậu tám người. Vua thứ tư Lý Nhân Tông được Việt sử lược chép: “Vua đã cao tuổi, chưa có con thừa tự, nên lập nhiều bà Hậu”.

Vua thứ năm Lý Thần Tông năm Mậu Thân (1128) lập Lệ Thiên Hoàng hậu Lý Thị, Minh Bảo phu nhân Lê Thị.

Về sau vua có thêm các bà phu nhân, phi khác: Cảm Thánh phu nhân Lê Thị (mẹ vua Anh Tông), Nhật Phụng phu nhân Lê Thị, Phụng Thánh phu nhân Lê Thị, Chương Anh thứ phi Lý Thị.

Vua thứ sáu Lý Anh Tông (1138 - 1175) năm Mậu Ngọ (1138) lập Hoàng hậu là Chiêu Linh Hoàng hậu Vũ Thị. Sau này, vua có thêm Thần phi Bùi Chiêu Dương, Quý phi Hoàng Ngân Hoa, Đức phi Đỗ Kim Hằng, Thục phi Đỗ Thụy Châu (mẹ vua Cao Tông), Hiền phi Lê Mỹ Nga, Nguyên phi Từ Thị. 

Vậy là 8 đời vua nam nhà Hậu Lý, 5 đời vua lập nhiều hơn một Hoàng hậu, những vua lập phi thì cũng không ít. Từ tục “đa hậu” này, đã dẫn đến nhiều hệ quả... 

Các cuộc tranh giành ngôi báu

Đây là triều đại có nhiều cuộc tranh giành ngôi báu nhất trong các triều đại phong kiến nước Nam với sự dự phần to lớn của lệ “đa hậu”, dẫn tới từ nơi hậu cung của các bà hậu, bà phi cho tới nơi phủ đình của các vương đều đấu đá, tranh giành quyền lực. 

Loạn tam vương xảy ra ngay sau tháng 3 năm Mậu Thìn (1028). Đại Nam quốc sử diễn ca còn ghi lại:

Thái Tông nối nghiệp thủ thành, 

Anh em lại rắp đua giành ngôi cao. 

Khi vua Lý Thái Tổ băng, Hoàng Thái tử Phật Mã lên ngôi theo di mệnh. Nhưng những người con khác của Lý Thái Tổ lại hùa với nhau thực hiện mưu thoán đoạt. Ba vương Đông Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức đem quân phục sẵn trong cấm thành, đợi Thái tử đến thì đánh úp cướp ngôi. Nhưng sau loạn tam vương bị dẹp.

Căn nguyên của nó được Toàn thư giải thích: “Nhà Lý phong cho các con mẹ đích (Hoàng hậu) đều làm vương, các con mẹ thứ đều làm hoàng tử mà không đặt ngôi hoàng thái tử. Đến khi nào vua ốm nặng mới chọn một người trong các con cho vào để nối nghiệp lớn”.

Các con trai của những hoàng hậu đều được lập làm vương, nên ai cũng nuôi mộng ngôi cao. Bởi vậy khi có một người lên ngôi, các vương khác đem lòng ghen tức mà gây loạn. 

Đời Lý Thần Tông không lập nhiều Hoàng hậu như các vua đời trước. Nhưng việc không dứt khoát, rõ ràng của vua Lý Thần Tông cũng gây nên cái họa đoạt vị từ thời ông còn ở dương thế.

Theo lệ, con dòng đích do Hoàng hậu sinh ra được nối ngôi. Nhưng tháng 5 năm Nhâm Tý (1132), hoàng thứ trưởng tử Thiên Lộc sinh ra trước.

Vua Thần Tông mừng lắm, lập làm con thừa tự nối long ngai cho mình về sau. Nhưng đến năm Bính Thìn (1136), Hoàng trưởng tử Thiên Tộ lại được Cảm Thánh phu nhân sinh ra. 

Năm Mậu Ngọ (1138) vua mới 23 tuổi nhưng thể chất đã gần đất xa trời. Ba phu nhân là Cảm Thánh, Nhật Phụng và Phụng Thánh muốn đổi lập thái tử khác, sai người đút của cho Tham tri chính sự Từ Văn Thông dặn nếu có vâng mệnh thảo di chiếu thì chớ bỏ lời của ba phu nhân.

Đến khi vua ốm nặng sai soạn di chiếu, Văn Thông cứ cầm bút mà không viết. Một lát ba phu nhân đến, khóc lóc nghẹn ngào nói rằng: 

- Bọn thiếp nghe rằng đời xưa lập con nối ngôi thì lập con đích chứ không lập con thứ. Thiên Lộc là con của người thiếp được vua yêu, nếu cho nối ngôi thì người mẹ tất sẽ tiếm lấn, sinh lòng nghen ghét làm hại, như thế thì mẹ con bọn thiếp tránh sao khỏi nạn? 

Tục “đa hậu” và những cuộc đấu tàn khốc thời Lý ảnh 1
Vua Lý Thái Tổ lập tới 9 hoàng hậu

Vua Thần Tông lúc này đã sắp mất, nghe lời ba bà vợ hùa vào xin thống thiết thì mủi lòng, thay đổi luôn di chiếu cho Thiên Tộ nối ngôi.

Vua chết, Thiên Tộ 3 tuổi lên ngôi, tức vua Lý Anh Tông. Thiên Lộc dù lớn tuổi hơn nhưng lại con của bậc thê thiếp, trước đó được lập lên nối ngôi, giờ lại bị giáng làm Minh Đạo vương nên uất ức.

Sách Quế Hải chí đời Tống cho biết: “Vua Anh Tôn có người anh bị phế, đảng của người ấy chạy sang tố cáo với nhà Tống, nhà Tống lại bắt tội người ấy; ý tất là Thiên Lộc”. Vậy là Thiên Lộc đã cầu cứu cả nhà Tống để đòi lại ngôi báu cho mình, nhưng việc không thành. 

Sang đời vua Anh Tông, năm Tân Mùi (1151), hoàng trưởng tử Long Xưởng được Chiêu Linh Hoàng hậu Vũ Thị sinh. Sau này, năm Quý Tỵ (1173) Hoàng Thái tử Long Trát được Thục phi Đỗ Thụy Châu hạ sinh.

Vốn trước đó, Long Xưởng đã được vua chỉ định ở ngôi Thái tử để truyền ngôi. Nhưng hiềm nỗi, Long Xưởng thông dâm với cung nữ nên năm Giáp Ngọ (1174) bị phế làm thứ dân. Lý Long Trát mới 2 tuổi được làm Thái tử. Năm Ất Mùi (1175), vua Anh Tông băng hà, Long Trát lên ngôi, tức vua Lý Cao Tông. 

Sau này, Long Xưởng được Cao Tông thả ra. Nhưng đến tháng Giêng năm Tân Sửu (1181), không cam lòng với ngôi Hoàng đế đáng ra có thể là của mình, Long Xưởng cầm đầu bọn gia thuộc, nô lệ trộm cướp bừa bãi, muốn mưu làm loạn song thế lực kém cỏi nên cũng bị dẹp tan. 

Sự tranh đấu nơi hậu cung

Chốn hậu cung nơi các bà hoàng hậu, những người tham dự chính vào tục “đa hậu” cũng tranh đấu quyết liệt. 

Ỷ Lan sinh được Hoàng Thái tử Lý Càn Đức nên vua Thánh Tông lập làm Thần phi. Còn chính cung Hoàng hậu Thượng Dương không có con trai nối dõi. Khi Càn Đức 7 tuổi lên ngôi năm Nhâm Tý (1072), tức là vua Lý Nhân Tông, Thái hậu Thượng Dương buông rèm nhiếp chính. Ỷ Lan tủi thân trách con trai:

“Mẹ đây khó nhọc mới có ngày nay, bây giờ để cho người khác ngồi hưởng phú quý, thì đặt mẹ ở địa vị nào?”.

Vua còn nhỏ tuổi, không biết phân biệt phải trái, bèn giam Thượng Dương Thái hậu, bắt ép phải chết cùng 72 cung nữ để chôn theo ở lăng vua Thánh Tông, rồi tôn mẹ làm Hoàng thái hậu. Chỉ vì sự đố kỵ đàn bà mà Thượng Dương Thái hậu hàm oan về nơi cửu tuyền. 

Sau này, việc lên ngôi của vua Anh Tông cũng nhờ vào sự “đồng tâm, hiệp lực” của ba bà phu nhân Cảm Thánh, Nhật Phụng và Phụng Thánh. Một lẽ sâu xa hơn, đó chính là sự đố kỵ về danh phận của ba bà với người thiếp yêu của vua Lý Thần Tông mà ra, nên mới có việc đút lót vàng bạc cho Từ Văn Thông, mới có việc than khóc với Thần Tông để đưa Thiên Tộ thay Thiên Lộc. 

Lại nói về vụ Long Xưởng. Mẹ Long Xưởng - Chiêu Linh Hoàng hậu không cam phận nên hai lần liền xin cho con mình làm vua. Khi vua Anh Tông ốm nặng, Hoàng hậu lại xin lập Long Xưởng, vua nói: “Làm con bất hiếu còn trị dân sao được”.

Sau đó, biết Thái úy Tô Hiến Thành được giao phò giá Long Trát (vua Cao Tông) lên ngôi năm Ất Mùi (1175), bà lại đem vàng bạc đút lót cho vợ Tô Hiến Thành nhưng bị từ chối.

Nào đã thôi đâu, mãn hạn tang Anh Tông, năm Mậu Tuất (1178), Chiêu Linh Thái hậu vẫn còn mưu việc phế lập cho con mình Long Xưởng khi đề nghị các quan lập lại Long Xưởng làm vua, hiềm nỗi tất thảy bá quan chối từ. 

Chẳng biết có phải thấy tục đa thê gây ra nhiều phiền toái lắm chăng mà từ đó về sau, các vị vua chỉ lập một hoàng hậu duy nhất, còn phi tần, mỹ nữ, cung nhân thì tùy nghi mà nhiều ít.../.

Đình Ba
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Dinh dưỡng trẻ em ‘trở nên tệ hơn nhiều’ trước tác động của COVID-19

Dinh dưỡng trẻ em ‘trở nên tệ hơn nhiều’ trước tác động của COVID-19
(PLVN) - Theo một báo cáo mới công bố của UNICEF, trẻ em dưới 2 tuổi đang không được cung cấp đủ lương thực và dinh dưỡng cần thiết để tăng trưởng và phát triển tốt, dẫn tới những tác hại không thể thay đổi được đối với sự phát triển. Những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra có thể khiến tình trạng này trầm trọng hơn.

Bài giảng lớp 1, lớp 2 được phát sóng trên kênh truyền hình nào?

Hình minh hoạ.
(PLVN) - Đối với lớp 1, lớp 2, việc dạy học qua truyền hình hiện được thực hiện với 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh trên các kênh VTV1, VTV2, VTV7. Ngoài ra, các kênh truyền hình tỉnh/thành phố thực hiện tiếp sóng hoặc phát lại các chương trình này trong các khung giờ phù hợp trên sóng truyền hình địa phương.

VinaPhone tặng sim 4G miễn phí, hỗ trợ học sinh, sinh viên

VinaPhone đã tặng 1.500 sim 4G cho học sinh tại Nghệ An.
(PLVN) -  Cùng với việc Tập đoàn VNPT hỗ trợ 37.000 máy tính bảng, VinaPhone sẽ triển khai chương trình tặng sim 4G và miễn phí dữ liệu di động cho học sinh, sinh viên nghèo cả nước trong chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng phát động.

Bảo Lạc (Cao Bằng) ổn định nhà ở để dân “an cư, lạc nghiệp”

Còn nhiều căn nhà dột nát như này trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
(PLVN) -  Cùng với việc triển khai các chương trình hỗ trợ và các chính sách giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, người có công còn khó khăn về nhà ở. Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo “an cư, lạc nghiệp”, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Lên phương án lắp đặt Trạm phát sóng 4G nơi hai chị em người Vân Kiều đi bộ 5km để ‘đón sóng 3G – dựng lán’ học online

Khu vực có 3G được hai chị em tìm thấy trước mặt là vực sâu, sau lưng là vách núi cao tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.
(PLVN) -  Ngoài việc lên phương án, tổ chức đến hiện trường để khảo sát lắp Trạm phát sóng 4G tại xã vùng cao Lâm Thủy, tỉnh Quảng Bình còn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ưu tiên tặng điện thoại thông minh cho học sinh ở địa phương này trong Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Gỡ khó cho hoạt động vận tải sau dịch

Doanh nghiệp mong muốn có cơ chế thống nhất đối với vận tải liên tỉnh.
(PLVN) - Do áp dụng các Chỉ thị phòng chống dịch, hoạt động vận tải không tránh khỏi những khó khăn, bất cập. Khi dịch bệnh nhiều nơi đã được kiểm soát tốt hơn, các doanh nghiệp vận tải mong muốn nhanh chóng có phương án đồng bộ giúp khơi thông đi lại giữa các địa phương.