Tài sản hư hỏng, đương sự không nhận được quyền tiêu hủy

(PLO) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong hoạt động  thi hành án dân sự đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến có nhiều quy định mới về vấn đề tiêu huỷ, bảo quản, trích xuất vật chứng… nhằm tạo điều kiện hơn cho cơ quan thi hành án cũng như cơ quan tiến hành tố tụng.
Tiêu hủy tang vật thi hành án (Ảnh minh họa) Tiêu hủy tang vật thi hành án (Ảnh minh họa)

Đã có  giải pháp cho tài sản không xác định địa chỉ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực từ ngày 1/7. Với việc ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, nhiều quy định pháp luật về thủ tục THADS đã được sửa đổi, bổ sung. 

Do đó, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS năm 2008 cũng cần phải được sửa đổi, bổ sung và ban hành một cách kịp thời, đồng bộ, trong đó có Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về THADS và Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ THADS. 

Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp, qua 04 năm thực hiện, một số quy định của các Thông tư trên đã và đang bộc lộ những vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn của cơ quan thi hành án (THA). Bên cạnh đó, thực tế hoạt động THA phát sinh nhiều vấn đề cần phải hướng dẫn nhưng các Thông tư trên không quy định.

Đơn cử như việc tiêu hủy vật chứng bấy lâu nay là vấn đề không ít nan giải của các cơ quan THADS. Vật chứng nào được tiêu hủy, quy trình tiêu hủy ra sao, giấy tờ tài sản mà hết thời hạn thì xử lý như thế nào… 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong hoạt động THADS đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến quy định rõ: Đối với vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định; tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng theo quy định của Luật THADS; tài sản của người phải THA trong trường hợp cưỡng chế trả nhà, giao nhà, chuyển quyền sử dụng đất nhưng bị hư hỏng và không còn giá trị sử dụng mà đương sự không nhận hoặc không xác định được địa chỉ thì Thủ trưởng cơ quan THA ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đó theo quy định. 

Khi tiêu hủy vật chứng, tài sản phải lập biên bản ghi rõ hiện trạng của vật chứng, tài sản tiêu hủy, có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy; biên bản phải gửi cho Viện kiểm sát, cơ quan tài chính cùng cấp và lưu hồ sơ THA.

Hết thời hạn 1 năm không nhận, có quyền trả lại?

Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự được bản án, quyết định tuyên trả lại cho đương sự, Dự thảo Thông tư ấn định rõ: hết thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo, nếu đương sự không đến nhận, Chấp hành viên làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan đã ban hành giấy tờ đó theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật THADS. 

Trường hợp cơ quan ban hành giấy tờ đó ở nước ngoài thì thực hiện tương trợ tư pháp. Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp và các tài liệu kèm theo được dịch ra ngôn ngữ quy định tại Điều 5 Luật Tương trợ tư pháp và gửi tới Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp đề nghị ủy thác cho cơ quan có thẩm quyền.

Riêng vấn đề trích xuất  vật chứng phục vụ cho hoạt động tố tụng, Dự thảo Thông tư quy định: cơ quan yêu cầu trích xuất phải có văn bản gửi cơ quan thi hành án. Căn cứ đề nghị của cơ quan đề nghị trích xuất, Thủ trưởng cơ quan THA quyết định việc xuất kho để chuyển giao cho cơ quan yêu cầu. 

Cơ quan yêu cầu trích xuất vật chứng phải đến nhận vật chứng tại kho của cơ quan THA và chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản trong quá trình sử dụng vật chứng đó. Trường hợp số lượng vật chứng, tài sản quá lớn, không thể bố trí bảo quản tại cơ quan THA thì tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ quan THA có thể tiếp tục ký hoặc ký mới hợp đồng thuê cơ quan, đơn vị có điều kiện bảo quản (ví dụ: tài sản bị kê biên, tạm giữ là ô tô, tàu thuyền... trước đó đã được cơ quan điều tra ký hợp đồng gửi giữ ở một tổ chức, cá nhân nào đó thì cơ quan THA có thể tiếp tục ký hợp đồng với các cơ quan, tổ chức đó hoặc ký hợp đồng thuê cơ quan, tổ chức khác).

Lê Minh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Ảnh minh họa
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch.

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".
(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó
(PLVN) -Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đang nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.