Công tác THADS năm 2014: Vượt chỉ tiêu, tạo đà cho năm mới

(PLO) - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, lượng án phải thi hành ở hầu hết các địa phương đều tăng cao, trong khi chỉ tiêu Quốc hội giao lại không giảm, nhưng các cơ quan thi hành án dân sự đã nỗ lực rất lớn để tạo những chuyển biến quan trọng trong năm 2014, tạo tiền đề cho năm mới.
Công tác THADS năm 2014: Vượt chỉ tiêu, tạo đà cho năm mới

Thi hành án đạt tỷ lệ cao

Năm 2014, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) đã giải quyết xong 531.095 việc/số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 88,47% (vượt 0,47% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao); so với năm 2013, tăng 38.120 việc (7,73%) và tăng 1,94% về tỷ lệ. 

Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 38.981.505.442.000 đồng, đạt tỷ lệ 76,72% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, còn thiếu 0,28%); so với năm 2013, tăng 10.016.499.842.000 đồng (34,58%) và tăng 3,55% về tỷ lệ.  

Về thi hành án (THA) đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, theo báo cáo của Bộ Tư pháp, đã giải quyết được 354.454 việc, tương ứng với số tiền trên 2.241 tỷ đồng. Các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân (TAND) có thẩm quyền xét miễn, giảm được 7.470 việc, tương ứng hơn 44 tỷ đồng. Các cơ quan THA trong Quân đội đã đề nghị xét miễn, giảm THA đối với 04 việc, tương ứng gần 26 triệu đồng.

Như vậy, trong bối cảnh kinh tế trong nước vẫn còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc trở lại, số thụ lý mới về THADS tăng so với năm 2013, đặc biệt là về tiền, song theo đánh giá từ Bộ Tư pháp, các cơ quan THADS đã thi hành xong số việc và số tiền cao hơn năm 2013; tỷ lệ THA xong về việc đạt cao hơn năm 2013 và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. 

Bên cạnh đó, một trong những chuyển biến trong công tác THADS là công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn; kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ được tăng cường; đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm  cán bộ, công chức có sai phạm, đặc biệt là tập trung chấn chỉnh, xử lý các cơ quan THA ở địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém. 

Đặc biệt, năm 2014 cũng đánh dấu mốc quan trọng trong công tác phối hợp giữa các ngành ở Trung ương: Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an, TANDTC và VKSNDTC ban hành Quy chế phối hợp liên ngành số 14. Trên cơ sở Quy chế này, đến nay, 59/63 địa phương đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS. Có quy chế, việc phối hợp được thực hiện hiệu quả, bài bản, chặt chẽ hơn, từ đó cũng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, kiểm sát và giám sát đối với công tác THADS tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả tốt hơn; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt 96,68%; nhiều vụ việc bức xúc, tồn đọng, kéo dài được tập trung giải quyết. Bộ Tư pháp tổ chức trên 20 cuộc thanh, kiểm tra về công tác THADS; VKSND các cấp thực hiện 759 cuộc kiểm sát trực tiếp; các Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền khác thực hiện 265 cuộc giám sát đối với công tác THADS, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục và xử lý những thiếu sót, sai phạm.

Công tác THA hành chính tiếp tục được quan tâm; việc mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (TPL) đạt kết quả bước đầu; đã ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn về TPL; 46/63 Văn phòng TPL được thành lập tại 13/13 địa phương thuộc diện thí điểm, với tổng doanh thu là trên 56 tỷ đồng.

Báo cáo công tác THA tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh: Năm 2014, công tác THA tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác THADS năm 2014: Vượt chỉ tiêu, tạo đà cho năm mới ảnh 1
Một buổi thi hành án dân sự. Ảnh: MH
Nhiều giải pháp sáng tạo 

Ngoài sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS thì những chuyển biến trong công tác năm 2014 không thể không nhắc đến nỗ lực của các cơ quan THADS địa phương.

Là địa phương có lượng án phải giải quyết lớn nhất cả nước với nhiều vụ “đại án” rất phức tạp, song với sự năng động và sáng tạo không ngừng nghỉ, năm 2014 THADS vẫn thi hành đạt gần 89% về việc và 79,50% số tiền/ số có điều kiện. Một trong những “cải cách” mạnh mẽ nhất ở thành phố này phải nói đến là công tác cán bộ với phương châm “có bột mới gột nên hồ”. 

Việc luân chuyển, điều động cán bộ diễn ra thường xuyên, nhất là đối với các địa bàn còn yếu kém hoặc án nhiều. Nói về công tác này, Cục trưởng Cục THADS TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lực chia sẻ: “Quan trọng là phải thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Phải làm cho công chức thuộc diện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác nhận thức được công việc mình sắp phải đảm nhận”. 

Ngoài ra, cũng theo Cục trưởng Nguyễn Văn Lực: “Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác phải được tiến hành hợp lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng không ảnh hưởng lớn, không làm xáo trộn nhiều đến đời sống của cán bộ, công chức. Định kỳ phải kiểm tra, đánh giá công chức và công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để kịp thời nắm bắt những vấn đề mới nảy sinh để giải quyết và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức an tâm công tác, phát huy tốt nhất khả năng, năng lực của mình”.

Còn tại Hà Nội, một trong những giải pháp được THADS Thủ đô chú trọng trong năm vừa qua là việc tăng cường kiểm tra giám sát và tự chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, chấp hành viên. Năm 2014, Cục THADS Hà Nội đã kiểm tra 26/30 chi cục, 9 cuộc kiểm tra toàn diện đối với đơn vị cấp huyện, 2 cuộc kiểm tra đối với chấp hành viên thuộc Cục. 

“Thông qua kiểm tra, chúng tôi đã kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, kiến nghị khắc phục đối với từng đơn vị và chấp hành viên. Đối với những vi phạm về việc rà soát, phân loại hồ sơ THA đã có kết luận từ những năm trước nay vẫn tiếp tục vi phạm, Cục yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân” - Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Lê Quang Tiến cho biết. 

Trong năm 2015, Hà Nội xác định tăng cường quản lý chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS trong chỉ đạo, điều hành công tác THADS. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong toàn ngành.

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhiều cơ quan THADS địa phương đã chủ động điều động, luân chuyển chấp hành viên từ Cục hoặc từ các Chi cục THADS khác tăng cường cho những đơn vị, địa bàn có lượng án nhiều, còn yếu kém; thường xuyên đôn đốc các Chi cục THADS, các chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án; thành lập Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo THADS (Bắc Giang, Sơn La...); Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Phòng chuyên môn phụ trách địa bàn đã thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp xuống làm việc, hướng dẫn các Chi cục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tổ chức THA (TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Tây Ninh…).

Bên cạnh công tác cán bộ, các địa phương còn chú trọng các giải pháp trong công tác chuyên môn. Từ các TP lớn nơi có lượng án nhiều, phức tạp như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai… thì nhiều tỉnh có lượng án trung bình như Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh…đến những tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn như Lai Châu, Bắc Kạn…đã chọn giải pháp tổ chức các đợt cao điểm về THA. 

Nhiều địa phương chủ động kết nối với các ngành, tăng cường công tác tham mưu trong việc kiện toàn, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS; tranh thủ ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, qua đó tìm kiếm và nhân rộng các mô hình hay, sáng kiến tốt…

Năm 2015, một năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước , của ngành cũng là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, những chuyển biến cơ bản trong công tác THADS năm vừa qua sẽ là tiền đề quan trọng để kỳ vọng những đột phá trong năm mới. 

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật THADS (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015), với nhiều nội dung mới như về quyền, nghĩa vụ của đương sự trong THADS; về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan THADS; về chấp hành viên; về các biện pháp bảo đảm THA; cưỡng chế THA, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt các thủ tục THADS được quy định theo hướng đơn giản, Luật THADS sửa đổi được đánh giá là hành lang pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân cũng như việc tác nghiệp của chấp hành viên, cơ quan THA.

Đông Bình
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lấy tuyên truyền để "phòng" phát sinh trách nhiệm bồi thường

Lấy tuyên truyền để "phòng" phát sinh trách nhiệm bồi thường
(PLVN) -Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về BTNN luôn được Cục Bồi thường nhà nước (BTNN) và Sở Tư pháp các địa phương quan tâm thực hiện nhằm phổ biến các quy định trong lĩnh vực này đến cán bộ, nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ.

Điều tâm huyết của nữ Giám đốc Sở Tư pháp

Thành công của ngành Tư pháp Bắc Giang còn là sự cộng hưởng của tập thể đoàn kết, chung sức, chung lòng.
(PLVN) - Gắn bó với ngành Tư pháp Bắc Giang đến nay vừa tròn 20 năm, được đánh giá có cách lãnh đạo dân chủ; điều hành mềm dẻo, linh hoạt; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Giám đốc Sở Tư pháp Đỗ Thị Việt Hà đã để lại nhiều dấu ấn, cùng tập thể Sở đạt được nhiều thành tích đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp và sự phát triển của địa phương.

Cục THADS Lào Cai có tân Phó Cục trưởng

Cục THADS Lào Cai có tân Phó Cục trưởng
(PLVN) -Mới đây, Cục THADS tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ trao Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cục THADS.

Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến: Đời binh nghiệp gắn liền sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến khảo sát thực tế phục vụ xây dựng các thông tư hướng dẫn các nghị định của Luật BPVN tại Hải Phòng.
(PLVN) - Phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác biên phòng và xây dựng lực lượng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng, Đại biểu Quốc hội khóa XV đã góp công trong việc soạn thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Thi hành án dân sự Bà Rịa – Vũng Tàu vượt khó lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
(PLVN) - Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, nhưng ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành thích thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.

Kết quả rõ nét nhờ vận động tự nguyện thi hành án

Kết quả rõ nét nhờ vận động tự nguyện thi hành án
(PLVN) -Để giải quyết dứt điểm các vụ, việc phức tạp, từng bước hạn chế tình trạng án tồn đọng, các cơ quan THADS đã triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

Nở rộ các cuộc thi tuyên truyền pháp luật

Đồng chí Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Đặng Lê Thuỳ Trang, Chi bộ TT Đấu giá Tài sản nhà nước.
(PLVN) -Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhằm không để công tác tuyên truyền pháp luật bị gián đoạn, ngành Tư pháp các địa phương đã đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

“Khắc tinh” của tội phạm đất Cảng

 Đại tá Cường hỏi cung một đối tượng bị bắt .
(PLVN) - Giang hồ đất Cảng có tiếng phức tạp bậc nhất cả nước, nhưng khi nghe tên Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng Hồ sơ Công an Hải Phòng (từng là Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Trưởng Công an quận Hồng Bàng), đều “ngại ngần”. Từ 2009 đến nay, Đại tá Cường đã tham gia chỉ huy, điều tra, bắt giữ hàng ngàn vụ án và đối tượng…

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nghệ An: Bí quyết thành công từ lời dạy của Bác về “dân vận khéo”

Ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS Nghệ An.
(PLVN) - Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, “chúng ta phải thật thà thừa nhận rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài năng chúng ta còn kém, mà công việc thì nhiều”, muốn được nhân dân ủng hộ thì phải thực hiện tốt công tác dân vận… ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để tìm ra các khâu đột phá, trong đó khâu đột phá đầu tiên mang tính quyết định là làm tốt công tác dân vận.