"Chìa khóa" để Hải Dương vươn xa 5 năm tới

(PLO) - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra mục tiêu đến năm 2020, Hải Dương phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 
"Chìa khóa" để Hải Dương vươn xa 5 năm tới
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao đổi với Pháp Luật Việt Nam về những giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra…
Những năm gần đây, kinh tế Hải Dương đã có bước tăng trưởng cao, đời sống người dân được cải thiện. Để tiếp tục duy trì và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới, Bí thư có thể cho biết những chỉ tiêu kinh tế nào sẽ là vấn đề trọng tâm?  
- Trong những năm gần đây, kinh tế tỉnh đã có sự tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đời sống nhân dân được nâng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 7,9%/năm (theo giá cố định năm 2010), cao hơn bình quân cả nước (mục tiêu tăng 11%/năm). Năm 2015, quy mô kinh tế tỉnh (GRDP giá hiện hành) đạt 76.734 tỷ đồng, gấp 1,83 lần năm 2010; GRDP bình quân đầu người đạt 2.000 USD. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chuyển dịch từ 20,1% - 47,7% - 32,2% năm 2010 sang 15,9% - 52,5% - 31,6% năm 2015. Cơ cấu lao động tương ứng chuyển dịch từ 47,9% - 31,4% - 20,7% năm 2010 sang 36,5% - 35,0% - 28,5% năm 2015. Triển khai và đạt kết quả bước đầu trong tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công; tăng tỷ trọng huy động vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước từ 68,4% năm 2010 lên 72,1% năm 2015. 
Lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến rõ rệt; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng lên.
Giai đoạn 2015 – 2020, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô trong nước đang dần ổn định, nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Một số hiệp định thương mại song phương, đa phương đang đàm phán, được ký kết trong thời gian tới sẽ mở ra cơ hội cho thúc đẩy đầu tư, xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. 
Để tiếp tục duy trì và phát triển kinh tế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã căn cứ vào những thuận lợi, khó khăn đan xen nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, phấn đấu giành được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế như tổng sản phẩn trên địa bàn có mức tăng trưởng bình quân từ 8 – 8,5%/năm, cơ cấu tổng sản phẩm của Hải Dương đến năm 2020 sẽ được dịch chuyển theo hướng các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 11%; các ngành công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng 56%, ngành dịch vụ chiếm 33% cơ cấu nền kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 3.200 USD. 
Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng sản phẩm đạt 32%/năm, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng. Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm. Tỷ lệ các xã được công nhận xã nông thôn mới đạt trên 60%, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt từ 33 – 35%; 67% các trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 1%/năm, 10.000 dân có 30 giường bệnh, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch…
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển
Để đạt được các mục tiêu kinh tế trên, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nào? 
- Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua, Đảng bộ đã xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong từng bối cảnh, điều kiện và thời điểm để đề ra các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với khả năng cân đối và bố trí nguồn lực để thực hiện các mục tiêu đã định. Coi trọng phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ nhưng luôn chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và giữ gìn, bảo vệ, cải thiện môi trường, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. 
Cụ thể, Hải Dương sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Hải Dương như đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Phấn đấu giá trị gia tăng lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,7 – 2%/năm. 
Để thực hiện chiến lược này, Hải Dương tiếp tục quy hoạch, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, có năng suất, chất lượng cao; mở rộng quy mô, hiệu quả các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, lúa đặc sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, chú trọng phát triển sản xuất theo quy mô công nghiệp, trang trại.
Đối với lĩnh vực công nghiệp, xây dựng phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân từ 10,5- 11%/năm. Hải Dương sẽ đẩy mạnh việc tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên, phát triển có chọn lọc, tập trung một số sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực xây dựng có giá trị gia tăng cao, công nghiệp phụ trợ; thu hút các dự án chế biến nông sản. Hải Dương chủ động xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề để hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp. 
Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, duy trì và giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống, tích cực thâm nhập các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga gắn với cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, mở rộng mạng lưới hỗ trợ tài chính, phát triển các thành phần kinh tế. Hải Dương từng bước hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, gắn du lịch văn hóa với các di tích danh thắng như Côn Sơn – Kiếp Bạc – Thanh Mai, An Phụ - Kính Chủ, Văn miếu Mao Điền… 
Thu hút đầu tư, đồng bộ các biện pháp cải thiện căn bản môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Hải Dương vào nhóm 25 tỉnh, thành có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh là ưu tiên hàng đầu của Hải Dương.     
Có vị trí nằm giữa các TP lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Dương sẽ tận dụng lợi thế này như thế nào?
- Một trong những vấn đề trọng tâm phát triển kinh tế mà tỉnh đã và đang triển khai là tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong phát triển. Mở rộng hợp tác phát triển, thực hiện liên kết vùng với các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Hải Dương sẽ tham gia vào chuỗi liên kết với các địa phương này để cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ vận tải kho bãi, dịch vụ tài chính. 
Hợp tác  với các tỉnh, thành trong vùng, tận dụng lợi thế tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chạy qua, Hải Dương sẽ phát triển chuỗi đô thị vệ tinh, công nghiệp và dịch vụ cho vùng Thủ đô. Để tập trung nguồn lực, tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ cho các TP lớn, Hải Dương sẽ đổi mới công tác bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước theo Luật Đầu tư công. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư trung hạn. Bố trí vốn để tham gia các dự án hợp tác công - tư và xây dựng nông thôn mới. Không bố trí vốn cho các dự án mà thành phần kinh tế ngoài nhà nước có khả năng tham gia đầu tư. 
Khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển các khu đô thị, khu dân cư. Trong nhiệm kỳ này, Hải Dương sẽ huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như Dự án xây dựng đường trục Bắc – Nam của tỉnh, Dự án phát triển khu dịch vụ du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô 300ha tại Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu văn hóa – thể thao, khu hành chính theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Các dự án sản xuất công nghiệp lớn, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng được triển khai, đưa vào khai thác, vận hành sẽ mở rộng không gian giao lưu, hợp tác thương mại và đầu tư giữ Hải Dương với các tỉnh, thành trong vùng và khu vực. 
Xin trân trọng cảm ơn Bí thư!
Quốc An
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chuyển đổi số, người Ninh Bình được tư vấn khám chữa bệnh từ xa

Chuyển đổi số, người Ninh Bình được tư vấn khám chữa bệnh từ xa
(PLVN) - Ngày 12/8, Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ y tế Medici phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình tổ chức lễ phát động "Dự án thí điểm chuyển đổi số" tại xã Yên Hòa (huyện Yên Mô, Ninh Bình) trong lĩnh vực y tế thông minh "tư vấn khám chữa bệnh từ xa".

'Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc'

'Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc'
(PLVN) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; cho rằng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà cách mạng lão thành, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, cống hiến cả đời vào sự nghiệp phát triển, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa  xã hội của Việt Nam. 

Quảng Ngãi: Nỗ lực xoá “điểm đen”, dọn cáp vô chủ

Quảng Ngãi: Nỗ lực xoá “điểm đen”, dọn cáp vô chủ
(PLVN) - Nhùng nhằng những sợi cáp viễn thông vô chủ treo trên các cột điện tạo thành các “điểm đen”, gây nên một khung cảnh ngổn ngang, chằng chịt với những bó dây cột tạm, những giá đỡ tạm bợ,… là hình ảnh thường thấy của mỗi người dân khi ra đường tại Quảng Ngãi.

Đầu tư vào đất nền giá rẻ trong mùa dịch, nên hay không?

Đầu tư vào đất nền giá rẻ trong mùa dịch, nên hay không?
(PLVN) - Thị trường bất động sản miền Trung đang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, trên thực tế, những lô đất nền đã có “sổ đỏ”, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư trong dài hạn vẫn âm thầm được giao dịch.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬