Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 8/12, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại tỉnh Nam Định.

Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Tư pháp) Phạm Ngọc Phú; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Hội nghị.

Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ gồm 18 thành viên (9 Sở Tư pháp, 9 Cục Thi hành án dân sự).

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định (Trưởng Khu vực thi đua) Cù Đức Thuận cho biết, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, phong trào thi đua của các đơn vị trong Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, đi vào chiều sâu với mục tiêu, giải pháp trọng tâm, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 3

Ông Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thông qua hội nghị, sẽ có những đánh giá về những kết quả đã đạt được trong năm 2022, xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023 và thời gian tới. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh cảm ơn Bộ Tư pháp và các Bộ ngành Trung ương trong nhiều năm qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Nam Định, tạo điều kiện giúp đỡ để các cơ quan tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh chào mừng các đại biểu về dự Hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khu vực thi đua, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định Nguyễn Minh Đức cho biết, thời gian qua, thực hiện phong trào “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, các đơn vị trong khu vực đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, trong năm, Sở Tư pháp các tỉnh trong khu vực đã tiến hành tự kiểm tra, rà soát 299 văn bản QPPL do UBND cấp tỉnh ban hành; tổ chức được gần 4000 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 257.669 lượt người tham dự, 56 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút trên 53.000 lượt dự thi; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiến hành cấp 98.247 phiếu lý lịch tư pháp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định; cử trợ giúp viên tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng ở hơn 2.500 vụ việc.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng ngành, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được Sở Tư pháp các tỉnh trong khu vực triển khai có hiệu quả.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 5

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nam Định Nguyễn Minh Đức trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Cục THADS các tỉnh trong khu vực cũng đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong đó nổi bật như: Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; 6 tháng đầu năm 2022, nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo như: Nam Định, Vĩnh Phúc (đều đạt 100%); kết quả công tác thi hành án đều đạt trên 80% về việc, tỷ lệ cao về tiền,... Các công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin;... cũng được đặc biệt quan tâm.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 6

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Phạm Ngọc Phú tặng hoa chúc mừng Trưởng, Phó Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của các cơ quan tư pháp Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ trong năm 2022.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm khen thưởng khách quan, đúng người, đúng việc; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tiên phong hưởng ứng thi đua, tạo động lực cho các cá nhân trong phấn đấu, rèn luyện.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng đề nghị các đơn vị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cách làm hay, mô hình mới, gương điển hình trong thi đua; phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam để lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, giới thiệu cho chương trình Gương sáng pháp luật; tăng cường các hoạt động giao lưu, kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong khối.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong khu vực, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, năm 2023, công tác tư pháp, THADS của các tỉnh trong Khu vực các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 7
Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 8

Các đại biểu trình bày ý kiến trong phiên tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực trao đổi kinh nghiệm trong công tác ngành; giới thiệu, học tập những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong khu vực; từ đó, đưa phong trào thi đua của ngành ngày một phát triển cả chiều rộng và bề sâu, thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng của ngành.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 9

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình - Trưởng Khu vực khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ năm 2023 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 10

Lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022 ảnh 11

Lãnh đạo Cục THADS các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ nhất trí bỏ phiếu bình xét, suy tôn tập thể được tặng danh hiệu thi đua năm 2022; Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023; tặng hoa Cụm trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ năm 2023 cho Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình.

Đọc thêm

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai
(PLVN) -  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, đối với Sở Tư pháp Lào Cai chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả công việc đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số là tiền đề và cơ sở để thực hiện có hiệu quả năm dữ liệu quốc gia 2023.

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng
(PLVN) -Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.

Đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho người dân (ảnh MH).
(PLVN) - Thời gian qua, công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm tối đa tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL để họ sớm được tiếp cận với dịch vụ TGPL.

Hệ thống Thi hành án dân sự chung sức xây dựng nông thôn mới

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được các cơ quan THADS tích cực hưởng ứng (ảnh minh họa).
(PLVN) - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên cả nước nói chung và của Ngành Tư pháp nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2023 -2025, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) - Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL ), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cục THADS Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Vũ Quỳnh Hương và Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Phạm Văn Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cục THADS Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
(PLVN) - Công đoàn Cục THADS thành phố Hà Nội mới đây đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục THADS Hà Nội cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn của 05 Tổ công đoàn trực thuộc.

Long An: Mở các đợt cao điểm thi hành án dân sự

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) phối hợp các ngành liên quan để tổ chức thi hành án.
(PLVN) - Trong Quý I năm 2023, tuy số việc và số tiền thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 ( tăng 51,96% về việc, tăng 309,67% về tiền) nhưng các cơ quan THADS tỉnh Long An đã nỗ lực thi hành xong về việc đạt tỉ lệ 36,44% (tăng 6,61%).

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Công dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (ảnh MH).
(PLVN) - Sau khi Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” được Bộ Tư pháp phê duyệt, từ đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai sử dụng chính thức Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời phục vụ việc tích hợp dữ liệu.

Cục THADS Sóc Trăng có tân Phó Cục trưởng

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào và đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chúc mừng tân Phó Cục trưởng Hồ Hùng Anh.
(PLVN) - Vừa qua, thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Hùng Anh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành giữ chức Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(PLVN) - Sáng 2/2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự

Các cơ quan THADS Hải Phòng giao ban công tác THADS Quý I năm 2023 và ký kết giao ước thi đua.
(PLVN) - Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023
(PLVN) -Sáng 27/01 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp.