Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn: Coi trọng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo

(PLVN) - Trong thời gian qua, mặc dù có những khó khăn nhất định song Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ về lĩnh vực GDĐT, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020.
Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn: Coi trọng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn.

Đối với công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, các Phòng GDĐT đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Thi đua chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020). Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và đáp ứng nhu cầu xã hội, tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học công viên”; “Giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, giáo viên giúp đỡ HS tiến bộ”.

Tổ chức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng mới phòng học, công trình vệ sinh, bếp nấu ăn, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi... chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng năm học mới, tổ chức các hoạt động dạy và học. Tiếp tục tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao năm 2020.

Rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; đảm bảo quy mô và khoảng cách phục vụ của các cơ sở giáo dục phù hợp với mỗi lứa tuổi, mỗi cấp học. Trong quý III đã tiến hành sáp nhập được 02 cặp trường (trong đó các huyện Tràng Định 01 là THCS&THPT Bình Độ, huyện Bình Gia 01 là PTDTBT TH&THCS Hồng Thái).

Sở GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cấp tỉnh năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc, phòng GDĐT. Tổng số người tham gia viết bài thu hoạch lớp Bồi dưỡng cấp tỉnh 333 đạt tỉ lệ 100%, loại giỏi 21/333 bài, chiếm tỉ lệ 6,3%, loại khá 246/333 bài tỉ lệ 73,9%, loại đạt yêu cầu 66/333 bài  tỉ lệ 19,8%, không đạt 0.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Kết quả có 03 viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở được tinh giản biên chế trong quý 3 năm 2020.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng cho 165 cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên của phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc và các Trung tâm GDNN-GDTX. Hướng dẫn phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm tra nội bộ năm học 2020 - 2021.

Hoàn thành việc tổ chức khảo sát đánh giá diện rộng quốc gia đối với học sinh lớp 5, 9, 12 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức hiệu quả việc thi thử TN THPT năm 2020 đối vơis học sinh lớp 12 các trương THPT, các TTGDTX, TTGDNN-GDTX, trên cơ sở phân tích kết quả thi thử, giúp các nhà trường dự báo kết quả thi TN THPT năm 2020, điều chỉnh kịp thời kế hoạch, phương pháp ôn tốt nghiệp phù hợp với đối tượng học sinh.

Tổ chức đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục theo kế hoạch quý III năm 2020: trong  03 tháng (từ tháng 7- tháng 9 năm 2020) có 16 CSGD đã được đánh giá ngoài, trong đó có 03 CSGD đã được công nhận đạt KĐCL và đạt chuẩn quốc gia. Đến thời điểm tháng 10/2020 toàn tỉnh có 232 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ đầu năm 2020 đã kiểm tra công nhận mới được 21 trường, vượt kế hoạch năm 2020 là 06 trường.

Đối với công nghệ thông tin của Sở GDĐT tích cực trong việc tham mưu triển khai ứng dụng CNTT, sử dụng và khai thác phần mềm ứng dụng (hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, trang thông tin điện tử ngành, hệ thống văn phòng điện tử...), trang bị các thiết bị CNTT và phần mềm ứng dụng. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐT trong việc sử dụng và khai thác các phần mềm ứng dụng; hỗ trợ xử lý các sự cố thông thường liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính, mạng internet và các thiết bị CNTT.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP năm học 2020-2021. Đảm bảo việc chi trả các chế độ, chính sách và phân bổ gạo kịp thời. Các trường PTDTNT, PTDTBT tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nghiêm túc.

Trực triếp chỉ đạo các cơ sở giáo dục chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV trong dịp hè 2020 và đầu năm học 2020-2021. Triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, thực hiện hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật...

Sở GDĐT đã triển khai kịp thời văn bản về Thi đua, khen thưởng các cấp nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT trong toàn ngành; gắn thi đua theo năm học với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày thành lập trường... Đề xuất khen thưởng kỷ niệm ngày thành lập trường các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị đã hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng văn bản hướng dẫn của ngành và các phòng ban chuyên môn Sở. Hướng dẫn việc Quản lý các khoản thu-chi năm học 2020-2021 nhằm tăng cường công tác quản lý các khoản thu - chi trong các cơ sở giáo, đảm bảo tính công khai, minh bạch và phục vụ sự giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Bên cạnh đó còn các dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: 10 dự án Công trình cấp nước và vệ sinh thuộc 10 huyện; Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn: Trường PTDTBT TH Thiện Hoà, PTDTBT THCS Hưng Đạo, PTDTBT THCS Hoà Bình, PTDTBT THCS Thiện Thuật huyện Bình Gia; PTDTBT TH&THCS Hữu Lân huyện Lộc Bình; Cải tạo, sửa chữa 04 dự án THPT (Đồng Bành, Đình Lập), DTNT (Tràng Định, Lộc Bình).

Cần phải vận động các tổ chức, đoàn thể, nhân dân đóng góp, giúp đỡ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Đầu năm học Viettel Lạng Sơn tặng quà chương trình Vì em hiếu học năm 2020 cho 1.330 học sinh tiểu học và THCS  của 133 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của tỉnh Lạng Sơn với số tiền là 1,33 tỷ đồng.

Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tốt Lễ khai giảng, triển khai kịp thời nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch theo Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, UBND tỉnh.

Công tác rà soát, sắp xếp lại trường, lớp hợp lý, công tác công kiểm tra công trường học đạt chuẩn quốc gia vượt kế hoạch UBND tỉnh giao. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã được chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định; Tổ chức thành công các Hội nghị, Hội thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Tổ chức chuẩn bị các điều kiện và thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1.

Điều đáng mừng, nhiều đơn vị chủ động khắc phục những khó khăn về đội ngũ, về cơ sở vật chất, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới ... có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học kịp thời. Các nhà trường đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp./.

Nguyễn Tuấn
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Doanh nghiệp ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế và Hải quan

Doanh nghiệp ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế và Hải quan
(PLVN) - Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cộng đồng doanh nghiêp (DN) luôn ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của Bộ Tài chính mà cụ thể là ngành Thuế và Hải quan thời gian qua trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và có hướng dẫn về thủ tục để DN tuân thủ đúng các quy định của pháp luật…

ADB viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung

ADB viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung
(PLVN) - Chiều 24/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Andrew Jeffries đã ký Thỏa thuận viện trợ quốc tế khẩn cấp không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ ADB cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ vừa qua tại một số tỉnh miền Trung.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam
(PLVN) - Đại diện các cơ quan truyền thông khu vực và quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trong dẫn dắt ASEAN vượt qua các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, đưa ra những ưu tiên đáp ứng đúng với nhu cầu chung của các nước thành viên và đối tác như phát triển nguồn nhân lực và công tác xã hội, nâng cao bản sắc và hình ảnh Cộng đồng. 

Nhân viên bưu điện, bưu tá xã tham gia bảo vệ trẻ em

Nhân viên bưu điện, bưu tá xã tham gia bảo vệ trẻ em
(PLVN) - Mạng lưới lên tới 13.000 điểm bưu điện phục vụ tới tận các xã, phường cùng hơn 70.000 lao động giàu kinh nghiệm triển khai các hoạt động an sinh xã hội sẽ tạo nên những bước tiến mới để trẻ em Việt Nam được bảo vệ an toàn hơn. Đó là mục tiêu của thỏa thuận hợp tác về bảo vệ trẻ em vừa được ký kết giữa Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Thuốc quý quanh ta - (Kỳ 4): Loại thảo dược quý giúp ông lão chiến thắng sỏi thận sau phẫu thuật

Thuốc quý quanh ta - (Kỳ 4): Loại thảo dược quý giúp ông lão chiến thắng sỏi thận sau phẫu thuật
(PLVN) - Mang lượng sỏi thận lớn trong người mà không biết, đến khi phát bệnh phát, ông Nguyễn Xuân buộc phải cắt bỏ thận phải. Còn quả thận trái bị suy giai đoạn III, phải đối mặt với việc chạy thận để duy trì cuộc sống. Nhưng điều kỳ diệu xuất hiện, nhờ 4 loại cây Muối, Mực, Nổ, Quýt gai mà ông từng bước đẩy lùi bệnh tật, sống khỏe mạnh suốt 7 năm qua.

Bóng đá Đức: “Cỗ xe tăng lao dốc không phanh”, có nên gọi lại công thần?

Bóng đá Đức: “Cỗ xe tăng lao dốc không phanh”, có nên gọi lại công thần?
(PLVN) - Thất bại với tỷ số 0 - 6 trước Tây Ban Nha, đội tuyển bóng đá Đức đã bộc lộ rõ sự xuống dốc. Chẳng có bản sắc, tinh thần, dù bây giờ đội tuyển Đức là tập thể của những con người trẻ. Nếu “cỗ xe tăng” tiếp tục “lao dốc không phanh”, liệu HLV Joachim Loew có gọi lại các công thần (?).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬