Từ khóa: #Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hàng Việt tỏa rộng, lan xa đến khu vực nông thôn, miền núi

Đông đảo nhân dân đến mua sắm hàng hóa tại phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi” năm 2023 tại xã Tân Thành huyện Phú Bình (Ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Phú Bình).
(PLVN) - Nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19, cũng như thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kích thích tiêu dùng nội địa, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, HTX giới thiệu, lan tỏa hàng hóa, sản phẩm trên khắp các khu vực, đặc biệt khu vực nông thôn, miền núi.

TP HCM lan tỏa cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

TP HCM tổ chức nhiều chương trình, hội nghị nhằm kết nối giao thương, giới thiệu hàng Việt tới người tiêu dùng.
(PLVN) - Thời gian qua, trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP HCM đã phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, gắn Cuộc vận động với chương trình bình ổn thị trường, tạo sức lan tỏa và chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam của người dân, giúp doanh nghiệp tự tin làm chủ trên “sân nhà”.

Phát triển các điểm đến, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mang thương hiệu Việt

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' tại Sở Du lịch Hà Nội.
(PLVN) - Ngày 27/9,  Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động TP làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động tại Sở Du lịch Hà Nội.

Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến về Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. (Ảnh: Moit).
(PLVN) - Nhằm phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ ngày 21/8/2023 đến ngày 8/9/2023.