Chậm ban hành văn bản quy định chi tiết: Đề xuất xem xét khi đánh giá mức tín nhiệm

(PLO) - Hôm qua (12/3), Bộ trưởng Lê Thành Long đã nghe báo cáo về các giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Theo đó, mặc dù đạt nhiều kết quả trong công tác này nhưng cạnh đó vẫn còn một số tồn tại đòi hỏi phải khắc phục để thực hiện được phương châm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ nhân dân.
Chậm ban hành văn bản quy định chi tiết: Đề xuất xem xét khi đánh giá mức tín nhiệm

Chấm dứt nợ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Có thể nói, qua triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật mà Chính phủ rất coi trọng, Bộ Tư pháp từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV đến nay đã có sự chuẩn bị kỹ hơn và đổi mới cách thức trong việc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015. Hàng quý, 6 tháng, hàng năm, Bộ Tư pháp đều có báo cáo tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tư pháp, Chính phủ đã xem xét, thảo luận, làm rõ các vướng mắc, bất cập và có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc đó, các chỉ đạo được ghi cụ thể trong nghị quyết các phiên họp của Chính phủ. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Quốc hội đã thông qua 28 luật, 4 nghị quyết; UBTVQH thông qua 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết.

Trong công tác thẩm định, Bộ Tư pháp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ hoàn thiện thể chế nội bộ đến tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiện toàn tổ chức, cán bộ các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác này. Nhờ vậy, công tác thẩm định đã góp phần nâng cao chất lượng VBQPPL, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trong nhiều trường hợp là cơ sở để Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội xem xét trước khi quyết định thông qua các đề nghị, dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Riêng về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, Bộ Tư pháp thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình. Căn cứ báo cáo của Bộ Tư pháp, tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ cũng như Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đều kiểm điểm công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, nêu tên và nhắc nhở các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng nợ văn bản; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm minh, kịp thời tình trạng chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng văn bản…

Kết quả, mặc dù vẫn còn tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết nhưng số lượng văn bản nợ ban hành đã giảm dần qua các năm. Cụ thể, cuối năm 2015 nợ 57 văn bản, cuối năm 2016 nợ 35 văn bản, cuối năm 2017 nợ 10 văn bản. Đặc biệt là năm 2017 đã chấm dứt nợ văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL có một số tồn tại, hạn chế như tình trạng xin lùi, rút các dự án; ý kiến của Bộ Tư pháp trong một số trường hợp không được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, dẫn đến dự thảo văn bản phải xin lại ý kiến; nợ văn bản quy định chi tiết chưa được giải quyết triệt để… Bởi thế, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Bộ Tư pháp sẽ tham mưu để Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành quan tâm hơn nữa, đầu tư nguồn lực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong bảo đảm tiến độ, hồ sơ thủ tục và chất lượng các dự án, dự thảo trình Quốc hội.

Trong công tác thẩm định, cần chú trọng hơn nữa đến khả năng dự báo, phân tích chính sách, tính khả thi, tính hợp lý của các chính sách và quy định trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản. Đối với ban hành văn bản quy định chi tiết, sẽ tham mưu cho Chính phủ quy định lấy kết quả thực hiện công tác này làm một trong những căn cứ để Quốc hội xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Bàn về các nội dung trên, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu bổ sung giải pháp phải thực hiện nghiêm, rốt ráo các quy định tiến bộ của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, nhất là về đánh giá tác động, quy trình phân tích chính sách… Đồng thời rà soát xem các bộ, ngành đã triển khai đến đâu chỉ đạo của Thủ tướng về việc các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp lãnh đạo công tác thể chế. Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị nhấn mạnh phải quan tâm đến tổ chức pháp chế bởi “văn bản muốn tốt phải tốt từ gốc” và lưu ý thêm mô hình tổ công tác của Thủ tướng như một điểm mới trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Thục Quyên
Cùng chuyên mục
Sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội khoanh vùng, dập dịch giữa đêm, lấy 10.000 mẫu xét nghiệm tại tuyến đầu Bắc Ninh. (Ảnh minh họa)

“Vacxin ý thức”, có hay không?

(PLVN) - Lần thứ 4, sau 2 năm chúng ta phải chống chọi và bước vào cuộc chiến với con vi rút vô hình bé tí xíu. Để phòng chống dịch Covid-19, cần bình tĩnh góp tay chung với cộng đồng ra sao, cần phải khai báo y tế như thế nào, hợp tác cách ly như thế nào, có cần phải hoang mang hay không? Trách nhiệm cá nhân trong việc này ra sao… là những điều dường như không ít người còn nửa vời.

Đọc thêm

Số liệu xấu và đẹp

Số liệu xấu và đẹp
(PLVN) - 5 tháng qua, hơn 42,5 ngàn công nhân tại TP HCM bị mất việc hoặc ngừng việc, 2.274 DN hoàn tất thủ tục giải thể, 1.365 DN báo cáo gặp khó khăn do dịch; 410 DN có nhu cầu vay vốn để trả lương công nhân...

Cách xác định giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Cách xác định giá khởi điểm của quyền sử dụng đất
– Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường theo mục đích sử dụng mới của khu đất tại thời điểm có quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền. -

Chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế từ 1/1/2021

Chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế từ 1/1/2021
(Chinhphu.vn) – Trong năm 2021, chính sách về hưu trước tuổi của đối tượng tinh giản biên chế làm việc trong điều kiện lao động bình thường là thấp hơn đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. -

Nghị quyết số 28-NQ/TW: Lan tỏa tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động

Cán bộ BHXH tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
(PLVN) -  Sau chặng đường 3 năm tích cực triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28), công tác thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội đã có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như nhận thức của người dân.

Vấn nạn bạo hành tinh thần: Cần nhìn lại tính hiệu quả của chế tài

Ảnh minh họa
(PLVN) - Trong gia đình, bạo lực tinh thần rất phổ biến nhưng lại khó nhận dạng so với bạo lực thể chất. Người trong cuộc gọi đây là kiểu bạo hành “hộp đen”, tức bạo hành không nhìn thấy được, không ầm ĩ, không gây sự chú ý. Dù đã bị pháp luật “điểm mặt, chỉ tên” nhưng cần nhìn nhận lại hiệu quả thực hiện chế tài này.

Nguyên tắc ”ba không”

Nguyên tắc ”ba không”
(PLVN) - “Làn sóng thứ 4” của dịch COVID-19 xuất hiện từ cuối tháng 4 đến nay đã và đang tạo ra thách thức lớn đối với đất nước, trong đó có Chính phủ mà người đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

'Ảo ảnh' giữa đời thường

'Ảo ảnh' giữa đời thường
(PLVN) - Chuyện khó tin đã xảy ra tại một Tòa án huyện thuộc tỉnh Đắk Nông: 57 hồ sơ vụ án được các thẩm phán ở đây tạo ra, đơn giản vì lấy thành tích, vì án ở đây quá ít. Câu "nhàn rỗi sinh nông nỗi" lại đúng với những người tạo ra án ảo này.

Quy định dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Cái chết của núi Chín Khúc

Cái chết của núi Chín Khúc
(PLVN) - Từ một địa danh chỉ người Khánh Hòa mới biết, vài ngày qua, cái tên núi Chín Khúc đã được cả nước biết tới, sau khi một loạt cựu quan chức tỉnh này bị bắt vì đã “xẻ thịt” quả núi này.

Người tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 sẽ hưởng chế độ gì?

Hình ảnh minh hoạ
(PLVN) -Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021, Chính phủ thống nhất đồng ý áp dụng phụ cấp đặc thù với mức 7.500 đồng/liều tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập.

“Mệnh lệnh” vaccine

“Mệnh lệnh” vaccine
(PLVN) - Để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, trước đây chúng ta có chiến lược 5K, hiện nay là chiến lược 5K + vaccine.