Từ khóa: #Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Để tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại các TCTD

Để tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại các TCTD
(PLVN) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã có cơ sở pháp lý ban đầu để tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD ), tuy nhiên, các quy định về quyền hạn của tổ chức BHTG chưa thống nhất, đồng bộ. Cần sớm sửa đổi Luật BHTG để BHTGVN phát huy tối đa vai trò là “công cụ an dân” của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, góp phần nâng cao niềm tin của người dân trong quá trình cơ cấu lại các TCTD.

Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi kiên định mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi kiên định mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền
(PLVN) - Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” . Chiến lược phát triển BHTG là cơ sở quan trọng để triển khai tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi theo hướng bảo vệ người gửi tiền tốt hơn

Sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi theo hướng bảo vệ người gửi tiền tốt hơn
(PLVN) - Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là cơ sở pháp lý quan trọng thể chế hóa quan điểm, chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước về BHTG. Sau một thập kỷ kể từ khi áp dụng, Luật BHTG cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để đồng bộ với chính sách BHTG và các văn bản pháp luật liên quan cũng như tiệm cận hơn với chuẩn mực quốc tế.

Đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền trong bối cảnh dịch COVID-19

DIV luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
(PLVN) - Khắc phục những khó khăn khách quan do tình hình dịch bệnh gây ra, trong 9 tháng đầu năm 2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính – ngân hàng.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức BHTG trong giai đoạn mới

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bảo hiểm tiền gửi là chính sách công của Chính phủ được xây dựng nhằm để bảo vệ người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, nâng cao niềm tin công chúng, giảm thiểu nguy cơ rút tiền gửi đồng loạt, tạo cơ chế để xử lý các tổ chức nhận tiền gửi gặp sự cố và tham gia quá trình xử lý khủng hoảng tài chính.