PVN đạt doanh thu hơn 117.000 tỷ đồng trong quý I

Thứ Hai, 10/4/2017 06:25 GMT+7
(PLO) - Tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tổng sản lượng khai thác dầu tháng 3/2017 của PVN đạt 2,35 triệu tấn; tính chung quý I đạt 6,47 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,35 triệu tấn, sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 1,0 tỷ m3.

Trong tháng 3/2017, PVN sản xuất được 2,06 tỷ kWh điện năng, tính cả quý I đạt 5,44 tỷ kWh. Sản xuất đạm tháng 3 đạt 152 nghìn tấn, cả quý I đạt 447 nghìn tấn, trong đó từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 220 nghìn tấn; Đạm Cà Mau đạt 227 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 585 nghìn tấn, tính cả quý I đạt 1,69 triệu tấn.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I của PVN đạt 116 nghìn tỷ đồng; tổng doanh thu quý I đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5,1 nghìn tỷ đồng. Quý I, PVN nộp ngân sách nhà nước 20,8 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, ba tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặc biệt là sản lượng khai thác dầu khí của PVN đều hoàn thành vượt mức từ 4-16% kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính của PVN bao gồm tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. 

Tin liên quan

Các tin khác