UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường

UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường
(PLO) - UBND tỉnh Hà Giang vừa có Công văn số 728/UBND-NC gửi Báo Pháp luật Việt Nam trần tình về thực tế địa phương và những căn cứ để  ông Nguyễn Khắc Quyền – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Giang bổ nhiệm ông Vũ Quốc Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường (QLTT) mà dư luận cho là trái với quy định pháp luật trong thời gian vừa qua. 

Theo đó, công văn số 728/UBND – NC ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Hà Giang do ông La Tiến Sang – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang, Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam cho biết:  ngay sau khi Báo PLVN điện tử đăng bài: “Hà Giang: Nghi vấn giám đốc Sở Công thương bổ nhiệm thuộc cấp trái luật” vào ngày 6/3/2018, Thường trực UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Công thương tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình để thông tin với Báo PLVN về nội dung này.

UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, việc bổ nhiệm sự là Chi cục trưởng Chi cục QLTT là cần thiết, phải kiện toàn ngay chức danh này.

Cụ thể: 

Từ ngày 1/2/2018, ông Nguyễn Đình Thiệp – Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh được nghỉ hưu theo quyết định số 2298/QĐ-UBND, ngày 6/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Do Hà Giang là tỉnh biên giới, có đường biên giới đất tiếp giáp với phía Trung Quốc tương đối dài nên hoạt động thương mại lưu thông hàng hóa trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Vì vậy, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác QLTT, đảm bảo lưu thông hàng hóa theo pháp luật, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ kiểm tra, kiếm soát thị trường đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn.

Ngay khi ông Nguyễn Đình Thiệp có chủ trương nghỉ hưu theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu, đề xuất nhân sự bổ sung. Tuy nhiên, do chưa lựa chọn, bố trí được nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương đồng thời là Chi cục trưởng Chi cục QLTT; trong khi công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 rất bức thiết, nên UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn số 189/UBND – NC ngày 19/1/2018 đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quy định chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công thương.

UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường  ảnh 1
Nội dung công văn của UBND tỉnh Hà Giang gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam.

Ngày 23/1/2018, Bộ Công thương đã có văn bản số 678/BCT – TCCB phúc đáp đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang, trong đó Bộ Công thương nhấn mạnh: “Trước mắt, để thực hiện quy định chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT, Bộ Công thương đề nghị UBND tỉnh Hà Giang sớm kiện toàn, bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT nhằm ổn định về tổ chức, đảm bảo tình hình chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh, cũng như quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012”.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công thương, UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn số 263/UBND – NC ngày 25/1/2018 giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Công thương nghiên cứu, tổ chức triển khai đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Công thương và Sở Nội vụ tham khảo một số tỉnh lân cận và được biết trên địa bàn toàn quốc hiện nay có 16  tỉnh thành đã bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT không đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công thương như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, Khánh Hóa, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Đăk Lăk, Ninh Thuận.

Về quy trình và thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT, UBND tỉnh Hà Giang cho biết: 

Ông Vũ Quốc Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT được quy hoạch giữ chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT tại quyết định số 313/QĐ-SCT ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở Công thương về việc phê duyệt phương án quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý diện  Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý của Sở Công thương, giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 – 2026.

Sau khi có chủ trương của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại thông báo số 20-TB/BCSĐ ngày 22/1/2018, Sở Công thương đã thực hiện quy trình theo đúng hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 13/6/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang hướng dẫn thực hiện kết luận số 12-KL/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị “về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ” và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, cụ thể:

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (lần 1) về nhân sự Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (mở rộng) về nhân sự Chi cục trưởng Chi cục QLTT, lấy phiếu tín nhiệm đối với 02 đồng chí Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT. Kết quả, ông Vũ Quốc Khánh đạt 12/15 phiếu (chiếm 80%) đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT, trường hợp còn lại đạt 3/15 phiếu (chiếm 20%) đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (lần 2), thống nhất lựa chọn và biểu quyết giới thiệu ông Vũ Quốc Khánh giữ chức Chi cục trưởng (do trường hợp còn lại không đủ số phiếu theo quy định). Kết quả biểu quyết đạt 04/04 phiếu nhất trí.

Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt và cấp ủy cơ quan đã thống nhất đưa ra lấy ý kiến đối với 01 đồng chí (ông Vũ Quốc Khánh). Kết quả lấy phiếu, ông Vũ Quốc Khánh đạt 51/56 (chiếm 91,07%) phiếu đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (lần 3). Kết quả lấy phiếu, ông Vũ Quốc Khánh đạt 4/4 phiếu (chiếm 100%) đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xem xét, thảo luận dân chủ, khách quan, có cân nhắc về bối cảnh, tình hình thực tế theo hướng dẫn của Bộ Công thương và thống nhất: Trước mắt, để đáp ứng được công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước và sau Tết Nguyên đán, đồng ý để Giám đốc Sở Công thương bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT theo phân cấp quản lý của tỉnh; việc bổ nhiệm phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình về công tác cán bộ theo quy định.

Về thẩm quyền bổ nhiệm: Thực hiện theo quyết định số 991/QĐ/TU ngày 5/5/2014 của Tỉnh ủy Hà Giang quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và quyết định số 08/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo đó, việc bổ nhiệm các chức danh cấp trưởng, cấp phó đơn vị trực thuộc Sở: trừ các đơn vị mà các văn bản pháp luật hiện hành quy định rõ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các trường hợp còn lại đều phân cấp cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm (sau khi có ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh). Do vậy, Giám đốc Sở Công thương bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT là phù hợp với phân cấp của tỉnh.

UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường  ảnh 2
Nội dung công văn của UBND tỉnh Hà Giang gửi đến Báo PLVN.

UBND tỉnh Hà Giang khẳng định: Sau khi kiện toàn chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT, UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cụ thể về công tác cán bộ, sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo về công tác cán bộ của Sở Công thương đảm bảo theo quy định.”.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu công văn phản hồi trên của UBND tỉnh Hà Giang, Báo Pháp luật Việt Nam không thấy tại công văn này, UBND tỉnh Hà Giang nhắc đến việc thực hiện bổ nhiệm theo Nghị định số 27/2008/NĐ – CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT – BCT – BNV ngày 30/6/2015 của liên Bộ Công thương và Bộ Nội vụ, Thông tư liên tịch số 34/TTLT – BCT – BNV ngày 27/10/2015 của liên Bộ Công Thương – Bộ Nội vụ và Quyết định số 371/QĐ – UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT phải đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công thương.

Bên cạnh đó, tại công văn này nêu ra các quyết định, văn bản, các bước lấy ý kiến bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT…tuy nhiên, lại không có văn bản, biên bản minh chứng kèm theo.

Thiết nghĩ, để việc bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT được đảm bảo, thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm đáp ứng được nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương. Báo PLVN đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang cần tổ chức công bố thông tin rõ ràng về quy trình bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT đối với ông Vũ Quốc Khánh và có buổi làm việc cụ thể với Báo PLVN để Báo PLVN phản ánh thông tin khách quan, chính xác trước dư luận, tránh những “lùm xùm”, nghi vấn.

Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh./.

Tin cùng chuyên mục

Dự án tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đồng Nai: Chuyển công an điều tra vi phạm

Dự án tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đồng Nai: Chuyển công an điều tra vi phạm

(PLVN) - UBND Đồng Nai vừa có Kết luận thanh tra 04/KL-UBND (KLTT) thanh tra toàn diện 3 dự án do Sở KH&CN làm chủ đầu tư. Trong đó có dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (giai đoạn 1) tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ; đến nay chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa quyết toán dự án hoàn thành.

Đọc thêm

Hy hữu: Phạm nhân trốn trại, trại giam không truy tìm

Đơn của người tố cáo và Công văn 490/VKS-ƯH gửi Báo PLVN.
(PLVN) - Ngày 11/4/2023, Báo PLVN nhận được đơn tố cáo của một công dân về việc ông Xuân Văn Th (SN 1957; ngụ thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang là phạm nhân bị giam giữ tại Trại giam Trại Chăm (nay là Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình) nhưng lại trốn về sinh sống tại địa phương trong thời gian dài.

Vụ điện mặt trời “núp bóng” trang trại nông nghiệp tại Quảng Nam: Thanh tra đã chuyển công an điều tra sự việc

HTX Mỹ Tân An cho DN thuê đất làm điện năng lượng mặt trời trên đồi Trà Quân.
(PLVN) -  Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh vừa ký ban hành văn bản trả lời ý kiến cử tri về việc đề nghị kiểm tra, xử lý triển khai dự án điện năng lượng mặt trời, nuôi gà công nghiệp do Cty Thanh Quảng thực hiện tại đồi Trà Quân (thôn Bích Trang, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành).

Vụ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản của khách: CQĐT thay đổi tội danh, bắt tạm giam nghi phạm

Văn bản 398/CV- CSĐT trả lời Báo Pháp luật Việt Nam của Công an TX Nghi Sơn.
(PLVN) - Trả lời Báo PLVN về vụ việc ông Lê Văn Huyên (ngụ phường Hải Ninh, TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tố bị một số cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Phòng giao dịch Nghi Sơn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, Cơ quan CSĐT Công an TX Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau khi khởi tố vụ án đã xác định lại tội danh, đồng thời bắt tạm giam Lê Thanh Quang để phục vụ điều tra.

Quảng Bình: Nguyên Chủ tịch xã bị lập biên bản phá rừng

Ông Lê Quốc Khanh (áo sọc) và ông Lê Chánh Hợp (áo trắng), trú thôn Tân Đa, xã Tân Thủy tại hiện trường.
(PLVN) - Ông Trần Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, với dự án rừng thông Việt Đức, hiện không có chủ trương khai thác rừng thông, trừ trường hợp hỏa hoạn, thiên tai thì cần phải xem xét. Với trường hợp của ông Lê Quốc Khanh, khi phát hiện ngày 27/3, Chủ tịch xã đã giao Phó Chủ tịch xã, kiểm lâm xã, thôn, lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính.

Kỳ án sổ đỏ cấp chồng lấn ở Thái Bình

Kỳ án sổ đỏ cấp chồng lấn ở Thái Bình
(PLVN) - Một cá nhân nhận chuyển nhượng đất qua đấu giá, được cấp sổ đỏ từ 2012, nhưng đến 2021 người hàng xóm lại được chính quyền địa phương cấp sổ đỏ chồng lấn lên phần đất trên, dẫn đến tranh chấp.

Đống Đa (TP Hà Nội): Đất công bị chiếm dụng gần 30 năm

Khu vực được cho là đất công.
(PLVN) - Theo đơn của một số người dân phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội), một diện tích đất công do UBND phường quản lý đã bị một số cá nhân lấn chiếm. Sự việc đã nhiều lần được kiến nghị nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Vi phạm tài chính ở BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
(PLVN) - Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) về công tác quản lý tài chính; chấp hành pháp luật về thuế, phí và lệ phí, các khoản nộp ngân sách Nhà nước trong hai năm 2020 - 2021 tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (BVĐK); chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục, xử lý.

Khu vực dự án hồ chứa nước Hố Khế (Quảng Nam): Ồ ạt xây nhà trái phép “đón đầu” bồi thường

Qua kiểm tra thực địa, hiện có gần 60 công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép nhằm trục lợi bồi thường.
(PLVN) - Thời gian qua, sau khi xuất hiện thông tin Nhà nước chuẩn bị xây dựng dự án hồ chứa nước Hố Khế, nhiều người dân huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đã cấp tốc mua, vận chuyển vật tư, ồ ạt xây dựng các công trình trái phép trên đất lâm nghiệp để chờ đền bù. Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, qua kiểm tra thực địa, hiện có gần 60 công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép nhằm trục lợi bồi thường.

Nghệ An: Nhường đất cho thủy điện rồi mỏi mòn chờ khu tái định cư

Khu tái định cư 17 hộ dân đầu tư nhiều tỷ đồng, đến nay mới chỉ có 4 hộ vào làm nhà ở.
(PLVN) - Hai khu tái định cư khẩn cấp cho người dân tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) bị ảnh hưởng bởi nhà máy thuỷ điện; sau hơn 5 năm triển khai vẫn chưa xong. Có người dân đã không chờ được khu tái định cư (TĐC) để đến làm nhà ở, đến khi mất đi vẫn phải thờ trong các lều tạm bợ. Khu đất từng bỏ tiền tỷ ra làm mặt bằng để xây khu TĐC nhưng xảy ra sạt lở lại vẫn được lựa chọn làm dự án tái định cư lần thứ hai và tiếp tục xảy ra sạt lở.

Cẩn thận “bẫy” lừa đảo tuyển dụng

Hệ thống siêu thị Co.opmart cảnh báo tình trạng giả mạo Co.opmart để lừa đảo tuyển dụng. (Ảnh Co.opmart)
(PLVN) -  Lợi dụng nhu cầu tìm việc ngày càng tăng của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã thực hiện các chiêu trò tuyển dụng ảo, dụ dỗ ứng viên khiến họ “sập bẫy”, mất tiền.

Tiếp vụ người mua trúng đấu giá đất bị từ chối cấp sổ đỏ: VKS Bình Dương ra quyết định kháng nghị

Lô đất bà Phượng đấu giá trúng nhưng bị từ chối cấp sổ đỏ.
(PLVN) -  Cho rằng bản án của TAND tỉnh Bình Dương trái với pháp luật, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương kháng nghị bản án này. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan là Chi cục Thi hành án (THA) TP Thuận An cũng đã kháng cáo để bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho người mua trúng đấu giá tài sản.

Vụ “phù phép” giấy ủy quyền để lừa bán đất tại TP HCM: Còn một số tình tiết cần làm rõ

Vụ “phù phép” giấy ủy quyền để lừa bán đất tại TP HCM: Còn một số tình tiết cần làm rõ
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, dự kiến hôm nay (10/3), TAND TP HCM đưa vụ án Trịnh Trường Giang (SN 1971, ngụ phường 16, Gò Vấp) và Trần Thanh Hải (SN 1983, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) sử dụng hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) bị “phù phép” để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử.

Trước phiên xử vụ “chiếm đoạt nhà đất” tại phố Bà Triệu (Hà Nội): LS đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề

Khu đất số 296, 298, 300 phố Bà Triệu.
(PLVN) -  Dự kiến hôm nay (9/3), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xử bị cáo Lương Thế Hiển (nguyên Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT Hà Nội, ngụ phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Liên (vợ Hiển) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước phiên xử, một số LS bào chữa đã có văn bản kiến nghị TAND TP Hà Nội trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Kỳ án “phù phép” giấy ủy quyền để lừa bán đất

Khu đất trong vụ án.
(PLVN) -  TAND TP HCM đang chuẩn bị đưa vụ án Trịnh Trường Giang (SN 1971, ngụ phường 16, Gò Vấp) và Trần Thanh Hải (SN 1983, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) sử dụng hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) trái luật để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử.

Phát hiện bãi tập kết gỗ trái phép tại Kon Tum

Gỗ hộp lớn được phát hiện tại tại mỏ khai thác cát, sỏi Công ty Trách nhiệm hữu hạn 87, huyện Đăk Hà, Kon Tum.
(PLVN) - Công an tỉnh Kon Tum vừa phát hiện khối lượng gỗ lậu trái phép được giấu trong bãi cát tập kết khoáng sản của một điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Đăk Pxi thuộc xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum.