UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường

(PLO) - UBND tỉnh Hà Giang vừa có Công văn số 728/UBND-NC gửi Báo Pháp luật Việt Nam trần tình về thực tế địa phương và những căn cứ để  ông Nguyễn Khắc Quyền – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Giang bổ nhiệm ông Vũ Quốc Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường (QLTT) mà dư luận cho là trái với quy định pháp luật trong thời gian vừa qua. 
UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường

Theo đó, công văn số 728/UBND – NC ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Hà Giang do ông La Tiến Sang – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang, Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam cho biết:  ngay sau khi Báo PLVN điện tử đăng bài: “Hà Giang: Nghi vấn giám đốc Sở Công thương bổ nhiệm thuộc cấp trái luật” vào ngày 6/3/2018, Thường trực UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Công thương tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình để thông tin với Báo PLVN về nội dung này.

UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, việc bổ nhiệm sự là Chi cục trưởng Chi cục QLTT là cần thiết, phải kiện toàn ngay chức danh này.

Cụ thể: 

Từ ngày 1/2/2018, ông Nguyễn Đình Thiệp – Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh được nghỉ hưu theo quyết định số 2298/QĐ-UBND, ngày 6/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Do Hà Giang là tỉnh biên giới, có đường biên giới đất tiếp giáp với phía Trung Quốc tương đối dài nên hoạt động thương mại lưu thông hàng hóa trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Vì vậy, tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác QLTT, đảm bảo lưu thông hàng hóa theo pháp luật, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ kiểm tra, kiếm soát thị trường đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn.

Ngay khi ông Nguyễn Đình Thiệp có chủ trương nghỉ hưu theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu, đề xuất nhân sự bổ sung. Tuy nhiên, do chưa lựa chọn, bố trí được nhân sự giới thiệu bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương đồng thời là Chi cục trưởng Chi cục QLTT; trong khi công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 rất bức thiết, nên UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn số 189/UBND – NC ngày 19/1/2018 đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quy định chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công thương.

UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường ảnh 1
Nội dung công văn của UBND tỉnh Hà Giang gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam.

Ngày 23/1/2018, Bộ Công thương đã có văn bản số 678/BCT – TCCB phúc đáp đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang, trong đó Bộ Công thương nhấn mạnh: “Trước mắt, để thực hiện quy định chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT, Bộ Công thương đề nghị UBND tỉnh Hà Giang sớm kiện toàn, bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT nhằm ổn định về tổ chức, đảm bảo tình hình chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh, cũng như quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012”.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công thương, UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn số 263/UBND – NC ngày 25/1/2018 giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Công thương nghiên cứu, tổ chức triển khai đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Công thương và Sở Nội vụ tham khảo một số tỉnh lân cận và được biết trên địa bàn toàn quốc hiện nay có 16  tỉnh thành đã bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT không đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công thương như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, Khánh Hóa, Bạc Liêu, Vũng Tàu, Đăk Lăk, Ninh Thuận.

Về quy trình và thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT, UBND tỉnh Hà Giang cho biết: 

Ông Vũ Quốc Khánh – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT được quy hoạch giữ chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT tại quyết định số 313/QĐ-SCT ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở Công thương về việc phê duyệt phương án quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý diện  Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý của Sở Công thương, giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 – 2026.

Sau khi có chủ trương của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại thông báo số 20-TB/BCSĐ ngày 22/1/2018, Sở Công thương đã thực hiện quy trình theo đúng hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 13/6/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang hướng dẫn thực hiện kết luận số 12-KL/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị “về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ” và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, cụ thể:

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (lần 1) về nhân sự Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (mở rộng) về nhân sự Chi cục trưởng Chi cục QLTT, lấy phiếu tín nhiệm đối với 02 đồng chí Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT. Kết quả, ông Vũ Quốc Khánh đạt 12/15 phiếu (chiếm 80%) đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT, trường hợp còn lại đạt 3/15 phiếu (chiếm 20%) đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (lần 2), thống nhất lựa chọn và biểu quyết giới thiệu ông Vũ Quốc Khánh giữ chức Chi cục trưởng (do trường hợp còn lại không đủ số phiếu theo quy định). Kết quả biểu quyết đạt 04/04 phiếu nhất trí.

Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt và cấp ủy cơ quan đã thống nhất đưa ra lấy ý kiến đối với 01 đồng chí (ông Vũ Quốc Khánh). Kết quả lấy phiếu, ông Vũ Quốc Khánh đạt 51/56 (chiếm 91,07%) phiếu đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo Sở (lần 3). Kết quả lấy phiếu, ông Vũ Quốc Khánh đạt 4/4 phiếu (chiếm 100%) đồng ý giới thiệu bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xem xét, thảo luận dân chủ, khách quan, có cân nhắc về bối cảnh, tình hình thực tế theo hướng dẫn của Bộ Công thương và thống nhất: Trước mắt, để đáp ứng được công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước và sau Tết Nguyên đán, đồng ý để Giám đốc Sở Công thương bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT theo phân cấp quản lý của tỉnh; việc bổ nhiệm phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình về công tác cán bộ theo quy định.

Về thẩm quyền bổ nhiệm: Thực hiện theo quyết định số 991/QĐ/TU ngày 5/5/2014 của Tỉnh ủy Hà Giang quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và quyết định số 08/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Theo đó, việc bổ nhiệm các chức danh cấp trưởng, cấp phó đơn vị trực thuộc Sở: trừ các đơn vị mà các văn bản pháp luật hiện hành quy định rõ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, các trường hợp còn lại đều phân cấp cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm (sau khi có ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh). Do vậy, Giám đốc Sở Công thương bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục QLTT là phù hợp với phân cấp của tỉnh.

UBND tỉnh Hà Giang trần tình về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường ảnh 2
Nội dung công văn của UBND tỉnh Hà Giang gửi đến Báo PLVN.

UBND tỉnh Hà Giang khẳng định: Sau khi kiện toàn chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT, UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cụ thể về công tác cán bộ, sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo về công tác cán bộ của Sở Công thương đảm bảo theo quy định.”.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu công văn phản hồi trên của UBND tỉnh Hà Giang, Báo Pháp luật Việt Nam không thấy tại công văn này, UBND tỉnh Hà Giang nhắc đến việc thực hiện bổ nhiệm theo Nghị định số 27/2008/NĐ – CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT – BCT – BNV ngày 30/6/2015 của liên Bộ Công thương và Bộ Nội vụ, Thông tư liên tịch số 34/TTLT – BCT – BNV ngày 27/10/2015 của liên Bộ Công Thương – Bộ Nội vụ và Quyết định số 371/QĐ – UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT phải đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công thương.

Bên cạnh đó, tại công văn này nêu ra các quyết định, văn bản, các bước lấy ý kiến bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT…tuy nhiên, lại không có văn bản, biên bản minh chứng kèm theo.

Thiết nghĩ, để việc bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT được đảm bảo, thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm đáp ứng được nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương. Báo PLVN đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang cần tổ chức công bố thông tin rõ ràng về quy trình bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT đối với ông Vũ Quốc Khánh và có buổi làm việc cụ thể với Báo PLVN để Báo PLVN phản ánh thông tin khách quan, chính xác trước dư luận, tránh những “lùm xùm”, nghi vấn.

Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh./.

Tố Vân - Kế Nguyễn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ tai nạn giao thông ở Cẩm Phả (Quảng Ninh): Thiếu căn cứ xác định lỗi bị hại 40%?

Bị cáo Đỗ Đức Thắng tại phiên tòa.
(PLVN) -  Cho rằng việc các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định bị hại cũng có lỗi trong vụ tai nạn giao thông là không đúng, chị Đinh Thị Hoa (con gái bị hại, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có đơn kháng cáo, đề nghị TAND tỉnh Quảng Ninh hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Cẩm Phả.

Na Rì, Bắc Kạn: Một vụ thu giữ lâm sản có dấu hiệu không đúng quy định

Số lượng lớn ván bóc bị tạm giữ bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
(PLVN) -  Phản ánh đến Báo PLVN, anh Trần Đăng Kiên (trú thị trấn Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) cho rằng Hạt Kiểm lâm Na Rì khi tạm giữ lâm sản của gia đình anh có dấu hiệu chưa thực hiện đúng các quy định như không ghi rõ chủng loại, tình trạng lâm sản trong biên bản thu giữ. Đến nay sau nhiều tháng bị thu giữ, số lâm sản có dấu hiệu hư hỏng nặng.

Hà Nội: Đầu tư hàng tỷ đồng kinh phí chăm sóc, cây xanh và thảm cỏ vẫn nhếch nhác khó tin

Hà Nội: Đầu tư hàng tỷ đồng kinh phí chăm sóc, cây xanh và thảm cỏ vẫn nhếch nhác khó tin
(PLVN) - Trong thời gian qua, TP Hà Nội đã bỏ ra hàng tỷ đồng để hiện việc duy trì cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội nhưng thực tế thì cây xanh, thảm cỏ trong các đô thị vẫn nhếch nhác đến khó tin, thậm chí cây xanh được trồng ở các tuyến đường còn có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Hải Phòng: Quy hoạch “treo” biến đất ở của dân thành đất công cộng

Hải Phòng: Quy hoạch “treo” biến đất ở của dân thành đất công cộng
(PLVN) - Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2025 được UBND TP Hải Phòng phê duyệt năm 2013 đã biến nhiều diện tích đất ở của người dân thành đất công cộng, không thể xây dựng nhà ở. Điều đáng nói, các khu đất này người dân đã mua đất làm nhà ở theo dự án được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Vĩnh Phúc: Dân kêu khổ vì con đường đầu tư gần 90 tỷ đồng vừa làm xong đã hỏng

Tuyến đường tỉnh ĐT.307 từ trung tâm thị trấn Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đi tỉnh Tuyên Quang mới thi công xong đã hỏng phải đào lên làm lại.
(PLVN) -  Không hiểu vì lý do thi công ẩu hay do sự tàn phá của các phương tiện vận tải chở đá trọng tải lớn mà nhiều đoạn trên tuyến đường tỉnh 307 tỉnh Vĩnh Phúc đoạn từ ngã 3 xã Nhạo Sơn đi xã Đồng Quế, xã Quang Yên, huyện Sông Lô đi tỉnh Tuyên Quang (đoạn km16+500 – km26+140) khi được Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bảo Quân vừa mới thi công, thực hiện xong thì đã hư hỏng, khiến người dân địa phương bức xúc.

Vi phạm sửa 7 trường học ở Củ Chi: Đề nghị truy tố thêm bị can

Trường Tiểu học Tân Phú Trung, một trong 7 đơn vị liên quan vụ án.
(PLVN) - Liên quan vụ sai phạm xảy ra tại 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Củ Chi) và 4 bị can khác cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

TP Hồ Chí Minh: Vì sao lãnh đạo Sở Xây dựng bị đề nghị kiểm điểm?

Trụ sở Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.
(PLVN) - Theo Thanh tra TP Hồ Chí Minh, quá trình quản lý trong giai đoạn 2018, 2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã có nhiều tồn tại, khuyết điểm trong thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác.

Dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Hải Phòng: Bài 2 - Việc lấn kênh có được “chống lưng”?

Công trình làm ảnh hưởng tiêu thoát nước khiến dư luận bất bình.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, hiện trên địa bàn thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng đang tồn tại công trình xây dựng nhà xưởng xâm phạm vào phạm vi bảo vệ kênh tiêu nước Hoàng Lâu. Không hiểu vì sao, chính quyền địa phương vẫn chưa kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm này, gây bức xúc trong nhân dân?!

Vụ kiện kéo dài ở TP Phủ Lý, Hà Nam: Đề xuất giải quyết khó khăn về nhà ở cho người khiếu nại

Khiếu nại của ông Thành liên quan đến việc thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án cầu Châu Giang.
(PLVN) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam khẳng định việc giải quyết khiếu nại của người dân là đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, do người khiếu nại là đối tượng chính sách, có khó khăn về chỗ ở nên tỉnh này đề xuất hướng giải quyết cho hộ này một lô đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá.