Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
PLVN- Chiều 20/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực năm 2022. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Cục trưởng Nguyễn Công Khanh.
Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

63/63 tỉnh thành ap dụng Phần mềm hộ tịch điện tử

Theo báo cáo tại Hội nghị, nhìn chung trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Cục đã nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đúng theo kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, về lĩnh vực hộ tịch, Cục đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Tính đến tháng 12/2021, tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chính thức áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho người di cư, người dân tộc thiểu số, trẻ em di cư và trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại một số tỉnh thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng biên giới. Về lĩnh vực quốc tịch, Cục đã tổ chức 06 đoàn khảo sát đánh giá tình hình người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch; tổ chức 02 lớp tập huấn một số nội dung cơ bản của Quyết định số 402/QĐ-TTg liên quan đến vấn đề quốc tịch và hộ tịch và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu rà soát cho cán bộ, công chức làm công tác liên quan thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – hộ tịch…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 1

Trong năm 2021, Bộ Tư pháp cũng đã trình Chủ tịch nước giải quyết 4.472 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quốc tịch, giảm 275 hồ sơ so với năm 2020; thực hiện việc tra cứu quốc tịch cho hơn 2.278 trường hợp để làm cơ sở cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Hộ chiếu Việt Nam (tăng 1.185 trường hợp, tương đương 108% so với cùng kỳ năm 2020).

Về lĩnh vực chứng thực, Cục đã xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện tài liệu tập huấn nghiệp vụ chứng thực và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp của các địa phương…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 2

Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh.

Trong năm 2022, Cục sẽ tập trung nguồn lực triển khai Dự án đầu tư công về xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm sớm đi vào vận hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm sớm đi vào vận hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sư, tạo cơ sở để mở rộng phạm vi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đẩy mạnh thực hiện nghiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; hoàn thiện, đổi mới hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch theo hướng tinh giản, gọn nhe, phục vụ tốt yêu cầu của người dân.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho công chức làm công tác hộ tịch; tiếp tục hướng dẫn triển khai, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 3 Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Biểu dương các kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Thành Long đề cao các hoạt động trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân. Nhất là tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch trên cả nước đã chính thức áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp; linh hoạt, chủ động đơn giản hoá một số thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ cho Sở Tư pháp các địa phương…

Nêu một số vướng mắc trong năm qua, Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, trong bối cảnh chưa kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2021 để kịp thời hướng dẫn các cấp chính quyền địa phương xử lý các vấn đề xảy ra liên quan đến hộ tịch, không để đứt đoạn, vướng mắc.

Tập trung nguồn lực, triển khai Dự án đầu tư công về xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc sớm đi vào vận hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; báo cáo lãnh đạo các địa phương cho phép số hoá các giấy tờ bằng văn bản trong lĩnh vực này; kịp thời cấp số định danh cá nhân. Đồng thời đề nghị Bộ công an lưu tâm, chỉ đạo Công an địa phương phối hợp cùng với cán bộ hộ tịch – tư pháp chỉnh lý lại các sai lệch số liệu; thống nhất có buổi làm việc giữa lãnh đạo hai Bộ để làm rõ hơn về các vấn đề này.

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 4

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý tăng cường thanh tra chuyên ngành; đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn của công chức tư pháp – hộ tịch theo yêu cầu của pháp luật; cân nhắc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của đội ngũ thực hiện công tác hộ tịch… Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng để giải quyết công văn, giấy tờ liên quan đến thôi/nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an xử lý vấn đề quốc tịch của người di cư tự do từ Campuchia về nước trên cơ sở đảm bảo tính chất chính trị, pháp lý.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, đột xuất kiểm tra tại các địa phương, kịp thời chấn chỉnh, giải đáp thắc mắc, phối hợp với Cục Bổ trợ Tư pháp để sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng, Luật Chứng thực…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 5
Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 6
Phương Mai
Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.