Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
PLVN- Chiều 20/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực năm 2022. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Cục trưởng Nguyễn Công Khanh.
Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

63/63 tỉnh thành ap dụng Phần mềm hộ tịch điện tử

Theo báo cáo tại Hội nghị, nhìn chung trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Cục đã nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đúng theo kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, về lĩnh vực hộ tịch, Cục đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Tính đến tháng 12/2021, tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chính thức áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho người di cư, người dân tộc thiểu số, trẻ em di cư và trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại một số tỉnh thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng biên giới. Về lĩnh vực quốc tịch, Cục đã tổ chức 06 đoàn khảo sát đánh giá tình hình người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch; tổ chức 02 lớp tập huấn một số nội dung cơ bản của Quyết định số 402/QĐ-TTg liên quan đến vấn đề quốc tịch và hộ tịch và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu rà soát cho cán bộ, công chức làm công tác liên quan thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – hộ tịch…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 1

Trong năm 2021, Bộ Tư pháp cũng đã trình Chủ tịch nước giải quyết 4.472 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quốc tịch, giảm 275 hồ sơ so với năm 2020; thực hiện việc tra cứu quốc tịch cho hơn 2.278 trường hợp để làm cơ sở cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Hộ chiếu Việt Nam (tăng 1.185 trường hợp, tương đương 108% so với cùng kỳ năm 2020).

Về lĩnh vực chứng thực, Cục đã xây dựng, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện tài liệu tập huấn nghiệp vụ chứng thực và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp của các địa phương…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 2

Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh.

Trong năm 2022, Cục sẽ tập trung nguồn lực triển khai Dự án đầu tư công về xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm sớm đi vào vận hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm sớm đi vào vận hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân sư, tạo cơ sở để mở rộng phạm vi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; đẩy mạnh thực hiện nghiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; hoàn thiện, đổi mới hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch theo hướng tinh giản, gọn nhe, phục vụ tốt yêu cầu của người dân.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho công chức làm công tác hộ tịch; tiếp tục hướng dẫn triển khai, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 3 Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Biểu dương các kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Thành Long đề cao các hoạt động trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân. Nhất là tất cả cơ quan đăng ký hộ tịch trên cả nước đã chính thức áp dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp; linh hoạt, chủ động đơn giản hoá một số thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ cho Sở Tư pháp các địa phương…

Nêu một số vướng mắc trong năm qua, Bộ trưởng đề nghị thời gian tới, trong bối cảnh chưa kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2021 để kịp thời hướng dẫn các cấp chính quyền địa phương xử lý các vấn đề xảy ra liên quan đến hộ tịch, không để đứt đoạn, vướng mắc.

Tập trung nguồn lực, triển khai Dự án đầu tư công về xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc sớm đi vào vận hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; báo cáo lãnh đạo các địa phương cho phép số hoá các giấy tờ bằng văn bản trong lĩnh vực này; kịp thời cấp số định danh cá nhân. Đồng thời đề nghị Bộ công an lưu tâm, chỉ đạo Công an địa phương phối hợp cùng với cán bộ hộ tịch – tư pháp chỉnh lý lại các sai lệch số liệu; thống nhất có buổi làm việc giữa lãnh đạo hai Bộ để làm rõ hơn về các vấn đề này.

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 4

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Thành Long lưu ý tăng cường thanh tra chuyên ngành; đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn của công chức tư pháp – hộ tịch theo yêu cầu của pháp luật; cân nhắc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của đội ngũ thực hiện công tác hộ tịch… Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng để giải quyết công văn, giấy tờ liên quan đến thôi/nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an xử lý vấn đề quốc tịch của người di cư tự do từ Campuchia về nước trên cơ sở đảm bảo tính chất chính trị, pháp lý.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, đột xuất kiểm tra tại các địa phương, kịp thời chấn chỉnh, giải đáp thắc mắc, phối hợp với Cục Bổ trợ Tư pháp để sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng, Luật Chứng thực…

Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 5
Tập trung nguồn lực hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc ảnh 6
Phương Mai
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nâng cao kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu

Nâng cao kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bạc Liêu
(PLVN) -  Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kịp thời cập nhật, nắm bắt các chế độ chính sách pháp luật hiện hành, nắm bắt đầy đủ và hiểu đúng những điểm mới, cơ bản của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và những vấn đề liên quan để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động.

Việt Nam – Hungary ký kết Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 – 2023

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội hai nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Hungary Judit Varga ký Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 – 2023.
(PLVN) - Nội dung hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam – Hungary giai đoạn 2022 – 2023 tập trung vào các chủ đề mà Việt Nam đang có nhu cầu tham khảo kinh nghiệm và phía Hungary có thế mạnh như cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự; cơ chế tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội…

Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận, Sở Y tế Nghệ An: “Ngôi sao” trong nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật

 Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận.
(PLVN) - Trong công văn chọn nhân vật điển hình để tham gia chương trình “Gương sáng Pháp luật”, Sở Y tế Nghệ An giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt, khi không phải người giữ chức vụ cao. Ông Nguyễn Đức Thuận, Thanh tra viên Sở Y tế, nổi tiếng vì là người đoạt nhiều giải thưởng các cuộc thi liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg
(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đa dạng hoá các hình thức truyền thông dự thảo chính sách

Đa dạng hoá các hình thức truyền thông dự thảo chính sách
(PLVN) -Ngày 24/6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
(PLVN) -Ngày 24/6 Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng giám đốc Đào Việt Ánh cùng đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc.

Sở Tư pháp Đà Nẵng: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí

Sở Tư pháp Đà Nẵng: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí
(PLVN) -Vừa qua, tại Hội nghị công bố kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tư pháp thành phố được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Sơn La: Tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân

Người dân tham gia nghe tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý.
(PLVN) - Nằm trong kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022, trong thời gian 5 ngày (từ ngày 13/6 đến 17/6 vừa qua), Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về TGPL tại 5 xã nghèo của huyện Mai Sơn cho gần 500 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.