Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/11/2021, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). Đây là niềm tự hào, vinh dự, là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc; có đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) dài 231,74 km; có 02 cửa khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu song phương và các cửa khẩu phụ; có 7 dân tộc chủ yếu là Nùng, Tày, Kinh, Dao, Sán Chay, Hoa, Mông.

Trong suốt chặng đường phát triển lịch sử, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững ảnh 1

Truyền thống đấu tranh yêu nước chống giặc ngoại xâm của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nuôi dưỡng sức mạnh, tạo nên khí phách bất khuất của các thế hệ những con người sống trên vùng đất phên dậu, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc. Nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế từ sản xuất tự túc, tự cấp là chủ yếu sang sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5,45%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015), tương đương 1.937 USD, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế cửa khẩu được khai thác, phát huy, góp phần khẳng định lợi thế của tỉnh Lạng Sơn.

Phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững ảnh 2

Toàn tỉnh đã có 65/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 82%; tỷ lệ mật độ che phủ rừng đạt 63%; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, có hiệu quả, năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Kinh tế cửa khẩu tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, mở ra cơ hội lớn để tỉnh phát huy lợi thế về các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ. Khu du lịch Mẫu Sơn đang được quan tâm đầu tư để trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn ở vùng Đông Bắc…

Trong chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Tiêu biểu như danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 2002); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1966), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1979), Huân chương Sao Vàng (năm 1985), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2011). Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần hai).

Cơ sở kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội được tăng cường, năng lực sản xuất được tăng thêm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quy mô, chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng được mở rộng và nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng và cải thiện; các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy;

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng; chương trình xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; chính trị xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý, điều hành, công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

5 nhiệm vụ trọng tâm đưa Lạng Sơn phát triển bền vững

Một là: Cần tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực sự trở thành khu kinh tế động lực của tỉnh với hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ chế chính sách đồng bộ; Đầu tư phát triển dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn thành điểm du lịch hấp dẫn trong vùng Đông Bắc; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu, các cặp chợ đường biên, hình thành khu công nghiệp tại huyện Hữu Lũng, xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch hiện đại giàu bản sắc, hoàn thành kết nối các tuyến giao thông huyết mạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ…góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện cho các khu vực khác cùng phát triển.

Hai là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo bước phát triển mới theo hướng sản xuất hàng hóa với năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh ngày càng cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khai thác thế mạnh về kinh tế đồi rừng; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Chú trọng phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp có lợi thế và phù hợp với địa phương như: sản xuất vật liệu xây dựng, khai khoáng, chế biến, gia công, tái chế hàng xuất khẩu.

Ba là: Cùng với phát triển kinh tế cần quan tâm phát triển tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội: Đẩy mạnh phát triển giáo dục – đào tạo đi đối với phát triển khoa học và công nghệ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Trong đó chú trọng việc định hướng các hoạt động văn hoá, giáo dục, khoa học gắn với việc xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện.

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; giáo dục tri thức, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của con người Lạng Sơn có lý tưởng sống cao đẹp, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu không ngừng, có lối sống giản dị, hành động cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hướng tới xây dựng con người Lạng Sơn có thế giới quan khoa học, với các giá trị chân - thiện - mỹ, có tầm vóc, thể trạng khỏe mạnh, có trí tuệ, nhân cách phát triển hài hòa, văn minh, tiến bộ.

Bốn là: Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Năm là: Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử.

Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước,phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra.

Nguyễn Tuấn
Cùng chuyên mục
Ước tính khoảng 90 tỉ đồng “chảy qua” đường dây ghi lô, đề của Đào Thị Hương.

Nhiều đường dây lô, đề chục tỉ hoạt động trên internet bị sờ gáy

(PLVN) - Tình trạng đánh bạc bằng hình thức lô, đề đã và đang là tệ nạn nhức nhối của xã hội hiện nay. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, các đối tượng vi phạm pháp luật bằng cách sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để đánh lô, đề khiến tệ nạn này ngày càng khó kiểm soát…

Đọc thêm

Một ngày trong quân ngũ

Một ngày trong quân ngũ
(PLVN) - Thời gian được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, hành trang có được của các chiến sĩ là sự tự tin, bản lĩnh, lối sống có nền nếp, quy củ để trau dồi những phẩm chất của người lính “Cụ Hồ”...

Trở thành diễn giả sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc

Từ một nạn nhân, chị Lữ Thị Tím trở thành diễn giả vì cộng đồng phòng chống nạn mua bán người.
(PLVN) - Chị Lữ Thị Tím chính là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị đã bỏ trốn và may mắn trở về Việt Nam nhưng đôi chân thì không còn lành lặn. Dù đôi chân bị cắt cụt nhưng cô gái miền sơn cước đã làm nên kỳ tích khi dần tạo dựng cuộc sống mới. Chị cũng trở thành “diễn giả” lên tiếng về nạn mua bán người.

Kình ngư Lê Nguyễn Paul: Tự hào khi là người Việt Nam tranh tài ở SEA Games

Kình ngư Việt kiều giành 10 HCV cho đoàn An Giang và phá 5 kỷ lục quốc gia.
(PLVN) - Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng Lê Nguyễn Paul đã luôn nuôi nguyện vọng khoác áo đội tuyển bơi Việt Nam, quê hương của cả bố mẹ anh. Được tham gia đội tuyển quốc gia từ năm 2017, tới nay, Lê Nguyễn Paul đã có 3 lần vinh dự đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

Nơi có thể chạm tay vào lịch sử bảy nghìn năm

Làng chài cổ Cái Bèo hôm nay.
(PLVN) - Làng chài Cái Bèo hay còn gọi là làng chài Vụng O tọa lạc bên đảo Ngọc, quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Cái Bèo nằm giữa thung lũng đá vôi, chạy dọc bờ biển khu 2B Bến Bèo. Đây là ngôi làng cổ lâu đời nhất Việt Nam, ước chừng lên tới 7.000 năm, nơi đây cũng là cửa ngõ vào vịnh Lan Hạ.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Lự

Phụ nữ dân tộc Lự vẫn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống để tạo ra những bộ trang phục đặc trưng.
(PLVN) - Xưa kia đồng bào Lự trồng bông, dệt vải để đáp ứng nhu cầu của gia đình thì ngày nay, nghề này đã vươn ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp này, trở thành sản phẩm hàng hóa, từng bước mở ra hướng thoát nghèo cho bà con.

Cảnh giác với quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” trên đất Campuchia

Những nạn nhân bị lừa sang Campuchia may mắn được giải thoát (Ảnh: vtv.vn)
(PLVN) - Các tổ chức, người môi giới móc nối cho người lao động sang Campuchia dưới hình thức đi xuất khẩu để lừa các nạn nhân vào làm tại các tổ chức chuyên phục vụ cho các sòng bạc, hoặc lôi kéo khách hàng tham gia các trò chơi đánh bạc. Trước đó, những lời hứa hẹn về một công việc nhàn hạ, lương cao đã khiến nhiều người mắc bẫy...

Phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh): Nhiều ý kiến trái chiều sau các cuộc bầu cử Trưởng khu phố

Phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh): Nhiều ý kiến trái chiều sau các cuộc bầu cử Trưởng khu phố
(PLVN) -  Sau khi các cuộc bầu cử Trưởng khu các khu phố thuộc phường Nam Sơn kết thúc, nhiều ý kiến không đồng thuận với kết quả bầu cử, cũng như quy trình ấn định danh sách chính thức ứng cử viên. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức bầu cử lại cho rằng họ đã làm đúng theo quy định của tỉnh Bắc Ninh.

Nông dân miền Tây ưa dùng thiết bị bay trong sản xuất nông nghiệp

Người dân dùng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trị sâu bệnh hại lúa.
(PLVN) - Những năm gần đây, nông dân huyện Tam Nông, Đồng Tháp đã dùng các trang thiết bị, máy móc hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả rất đáng kể. Nổi bật là việc ứng dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trị bệnh cho lúa.