Nâng cao chất lượng, tính khả thi của VBQPPL

(PLVN) - Báo Pháp luật Việt Nam vừa phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp tổ chức Toạ đàm Truyền thông Dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Tham dự Toạ đàm có ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp và ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tạo đồng thuận xã hội

Tại Tọa đàm, ông Phan Hồng Nguyên cho biết, Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” được phê duyệt trong bối cảnh đất nước ta đang hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, với một trong những trụ cột là xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, bảo vệ quyền con người, quyền công dân… Trong đó, việc người dân được tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, quản lý xã hội là một trong những yêu cầu tất yếu.

Các khách mời chia sẻ tại Tọa đàm.

Các khách mời chia sẻ tại Tọa đàm.

Với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, việc truyền thông về chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật (VBQPPL) được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, cần thiết và cấp bách hiện nay. Hoạt động trên được tiến hành song song, đồng thời, không thay thế quy trình lấy ý kiến về dự thảo VBQPPL theo quy định hiện hành mà có tính chất hỗ trợ, giúp cho công tác xây dựng pháp luật đạt hiệu quả.

Bởi việc tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội ngay trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng VBQPPL nhằm tạo các kênh thông tin rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo. Điều này giúp cơ quan chủ trì soạn thảo nắm bắt được những ý kiến, nguyện vọng của đối tượng chịu sự tác động của văn bản và người dân để làm cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn bản.

Qua đó nâng cao chất lượng, tính khả thi của VBQPPL, tạo đồng thuận xã hội; tránh việc văn bản trình Quốc hội nhưng không được thông qua hoặc thông qua rồi nhưng lại xuất hiện ý kiến trái chiều trong dư luận nên lại phải sửa đổi, bổ sung. Từ đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chia sẻ tại Tọa đàm.

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chia sẻ tại Tọa đàm.

Qua hơn 6 tháng thực hiện Đề án, trên cơ sở Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2022, một số bộ chủ trì soạn thảo đã ban hành và thực hiện kế hoạch truyền thông riêng cho từng dự án luật, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ này đã ban hành Kế hoạch truyền thông dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; sản xuất các ấn phẩm truyền thông (phim, phóng sự, inforgrapphic…) và tổ chức triển khai truyền thông về dự thảo Luật thông qua các hình thức truyền thông như: tổ chức tọa đàm trên VTV1, các hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Luật; xây dựng, vận hành Chuyên mục “Tuyên truyền sửa đổi Luật Đất đai” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ…

Giải pháp để Luật sớm đi vào cuộc sống

Chia sẻ về việc lấy ý kiến trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại Tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Tuyến cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn tích cực mời các bộ, ngành trao đổi về các vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau để thống nhất, đưa vào Dự thảo. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học về những vấn đề dư luận quan tâm: đấu giá, đấu thầu, giá đất…

“Chúng tôi luôn tích cực mời các chuyên gia đầu ngành đến trao đổi hoặc cử cán bộ tham gia các Tọa đàm của các cơ quan, tổ chức thực hiện để lắng nghe, có những tiếp thu nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật. Điều này đảm bảo Dự thảo vừa có tính lý luận lại vừa có tính thực tiễn”, ông Tuyến cho hay.

Theo ông Tuyến, khi Dự thảo Luật đất đai sửa đổi được thông qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện ngay việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục truyền thông những nội dung mới của Luật đất đai sửa đổi đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp luật, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ tại Tọa đàm.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp luật, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ tại Tọa đàm.

Để việc truyền thông Dự thảo Luật đất đai sửa đổi nói riêng và các dự thảo chính sách pháp luật nói chung có hiệu quả, ông Phan Hồng Nguyên cho rằng cần chú trọng tới công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương, Bộ Tư pháp trong theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương ban hành và thực hiện Kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở trung ương, địa phương, báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, sở, ngành địa phương và tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Đề án.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương bố trí công chức chuyên trách làm nhiệm vụ truyền thông dự thảo chính sách; bố trí nguồn kinh phí riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, chú trọng huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách, nhất là cá nhân, tổ chức hành nghề về pháp luật, đội ngũ nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia pháp lý. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định của pháp luật.

Công tác truyền thông dự thảo chính sách không phải là nhiệm vụ của riêng Bộ, ngành Tư pháp mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tư pháp với ngành Tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan thông tin, báo chí trong tổ chức truyền thông dự thảo chính sách để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh hội thảo.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(PLVN) - Ngày 22/7, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo yêu cầu của Nghị quyết số 66 /NQ-CP”.

Đọc thêm

Hải Phòng: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, sinh viên nhà trường

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác PBGDPL tại trường Đại học Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 19/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP tại trường Đại học Hải Phòng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cục THADS Kiên Giang thông tin nguyên nhân nhiều bản án chưa thi hành

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn.

(PLVN) -  Sáng 18/7, tại Kỳ họp 24 HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng (đơn vị huyện Kiên Lương) về thực trạng nhiều bản án hành chính chưa thi hành xong, kéo dài, có bản án từ năm 2016, 2017, 2018.

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển
(PLVN) - Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các bất cập, vướng mắc pháp lý và đề xuất xây dựng luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba
(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Bộ năm 2024 của Bộ Tư pháp và Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cu-ba, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Cu-ba từ ngày 16-18/7/2024.