Góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh

Báo PLVN trao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang năm 2019.
Báo PLVN trao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang năm 2019.
(PLVN) -Sau 14 năm thực hiện chuyên trang Quốc phòng - An ninh (QP-AN), Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã có những đóng góp trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về QP-AN.

“Món ăn tinh thần” của các chiến sĩ

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội; phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn mới, ngày 27/5/2009, Bộ Quốc phòng (BQP) đã ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BQP quy định và hướng dẫn về tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Theo đó, Báo PLVN là một trong những đầu báo có tên trong danh mục tiêu chuẩn từ cấp đại đội, đồn biên phòng trở lên. Ngay sau khi Thông tư có hiệu lực, tháng 8/2009, chuyên trang QP-AN Báo PLVN ra đời với mục đích truyền thông về các hoạt động trong Quân đội; tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Đến nay, sau Thông tư số 24/2009/TT-BQP, BQP đã ban hành thêm hai thông tư nữa là Thông tư số 104/2014/TT-BQP ban hành ngày 13/8/2014 thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BQP. Mới nhất, ngày 10/11/2020, Bộ trưởng BQP tiếp tục ký ban hành Thông tư số 138/2020/TT-BQP quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam thay thế Thông tư số 104/2014/TT-BQP. Các thông tư đã tạo cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất chế độ, định mức, tiêu chuẩn và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân. Tại các thông tư này, Báo PLVN là tờ báo không thể thiếu đối với cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội.

14 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên Báo PLVN được thực hiện sâu rộng. Mỗi năm, Báo đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền, phản ánh về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phương, gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua quyết thắng, Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Cùng với đó, Báo thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về QP-AN; các hoạt động của Quân ủy Trung ương, BQP, các quân khu, quân đoàn, binh chủng, công tác QP-QS địa phương.

Tuyên truyền, nâng cao kiến thức quốc phòng cho nhân dân

Với những bài viết về lĩnh vực QP-AN, Báo PLVN còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức quốc phòng cho các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh với những quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, chống sự xâm nhập các sản phẩm độc hại, phản văn hoá, phản động, gây phương hại tư tưởng, đạo đức xã hội; đồng thời nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tham gia tuyên truyền về QP-AN, công tác QP-QS địa phương được chú trọng trang bị vững vàng về tư tưởng chính trị và kỹ năng nghiệp vụ thông qua trao đổi, rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, kiến thức QP-AN.

Trong dịch bệnh, lực lượng phóng viên, cộng tác viên của Báo không quản khó khăn, vất vả, hiểm nguy để luôn bám sát, kịp thời phản ánh, tuyên truyền chính xác, sinh động về hoạt động của lực lượng vũ trang tham gia các chốt kiểm dịch, tổ chức cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân phục vụ” trong thời kỳ mới.

Qua đó, phản ánh toàn diện các nhiệm vụ: Tuyển quân; giáo dục QP-AN; huấn luyện bộ đội, dân quân, tự vệ, dự bị động viên; diễn tập, hội thi, hội thao; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân vận, hiệu quả toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, QP-AN từ hoạt động tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội…

Các tác phẩm báo chí về công tác QP-QS địa phương tích cực góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần, trong đó có Báo PLVN đến được với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm thay đổi cơ bản đời sống văn hóa, tinh thần trong quân đội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân đội nói chung và từng đơn vị nói riêng; phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

“Chung tay xóa nghèo pháp luật nơi biên giới, biển đảo”

Bộ đội Hải quân đọc Báo PLVN, tờ báo có tên trong danh mục sách, báo tại Thông tư số 138/2020/TT-BQP.

Bộ đội Hải quân đọc Báo PLVN, tờ báo có tên trong danh mục sách, báo tại Thông tư số 138/2020/TT-BQP.

Nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ năm 2006 đến nay, Bộ Tư pháp đã phê duyệt và giao cho Báo PLVN xây dựng đề án và thực hiện chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo”. Chương trình nhằm mục đích phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý vùng biên giới, hải đảo đến các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, Báo PLVN cùng với chính quyền địa phương cũng đã tiến hành các hoạt động tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, trao tặng nhà tình nghĩa, cầu giao thông nông thôn, sổ tiết kiệm cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người dân có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển đảo” đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhiều tỉnh, thành tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật, tuyên truyền pháp luật và tri ân. Đặc biệt, trong năm 2019, Chương trình đã tổ chức thành công tốt đẹp tại tỉnh Kiên Giang, với trị giá phần quà trao đi lên đến 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 15 - 18/5/2019, Báo PLVN phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã trao 6 căn nhà tình nghĩa, 10 sổ tiết kiệm, 130 xe đạp và 500 lá cờ Tổ quốc với tổng giá trị lên đến 700.000.000 đồng tại huyện đảo Phú Quốc, thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành.

Đợt 2 từ ngày 21 - 22/6/2019, Ban Tổ chức Chương trình đã cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang trao tặng 2 cây cầu dân sinh, 30 xe đạp và 30 phần quà tổng giá trị lên đến 600.000.000 đồng tại huyện Vĩnh Thuận, An Biên và Châu Thành.

Đại tá Võ Hoàng Quân, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết, qua Chương trình này, BĐBP tỉnh đã phối hợp trực tiếp trong việc xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn trị giá 60.000.000 đồng cho 2 cán bộ thuộc BĐBP Kiên Giang, tặng sổ tiết kiệm, cờ Tổ quốc và nhiều phần quà có giá trị khác cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2007 đến nay, Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển đảo” đã có trên 3 triệu tờ báo, với số tiền hơn 6 tỷ đồng được Báo PLVN trao tặng miễn phí cho các địa phương trên cả nước.

Toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện kỹ thuật đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác in ấn, xuất bản sách, báo in, tạp chí. Tuy nhiên, báo in vẫn tiếp tục giữ được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, lan tỏa giá trị văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, Việt Nam có 25 tỉnh, 103 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và 435 xã, phường, thị trấn có đường biên giới trên đất liền. 28 tỉnh, thành nằm dọc theo duyên hải từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang, gồm 675 xã, phường, thị trấn của 136 huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có đường biên giới biển. Cùng với số ít báo chí, Báo PLVN đã có mặt ở những vùng biên giới xa xôi nhất, mang luật đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Báo PLVN đang phối hợp với BQP, Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP truyền thông về các hoạt động QP-AN. Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm chính trị BĐBP cho biết, những năm qua, Báo PLVN đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền sâu rộng các chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, lãnh thổ, góp phần thiết thực nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của các cấp, các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028

(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 26/2, tại Geneva, Thụy Sỹ, đã khai mạc Phiên họp cấp cao Khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ). Tham dự Phiên họp có 1 Tổng thống, 9 Phó Tổng thống/Phó Thủ tướng và 83 Bộ trưởng các nước thành viên LHQ, cùng Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Thư ký và Cao ủy Nhân quyền LHQ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên họp.

Đọc thêm

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), ngày 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng và động viên các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hôm nay có 7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân

Các tân binh náo nức lên đường về đơn vị. Ảnh: Báo Lao động Thủ đô
(PLVN) - Trong ngày thứ hai (26/2) có 7 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế thuộc Quân khu 4 và các quận, huyện Hà Nội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tăng cường niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - TS. Nguyễn Huy Phòng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, trong bài viết, nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại những quan điểm của Đảng, khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình.
(PLVN) - Ngày 25/2, tại Khu di tích Lịch sử quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Phải kết tinh tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(PLVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn...

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, quan hệ giữa hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật là mối quan hệ tương tác hai chiều. (Ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) - Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là nền tảng không thể thiếu để xây dựng và duy trì một Nhà nước pháp quyền, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững và công bằng. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một Nhà nước pháp quyền XHCN.

Bảo đảm hậu cần đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Kiểm tra công tác bảo đảm quân trang. (Ảnh: Thanh Hải)
(PLVN) - Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị toàn quân chủ động làm tốt công tác bảo đảm các mặt hậu cần cho đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2024.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức trao giải hai cuộc thi về Biên phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức trao giải hai cuộc thi về Biên phòng
(PLVN) - Chiều 23/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 và tổng kết trao giải Cuộc thi viết: “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội biên phòng và luật biên phòng Việt Nam” và Cuộc thi ảnh nghệ thuật Chủ đề “Bộ đội biên phòng Kiên Giang với chủ quyền biên giới, biển đảo” năm 2023.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về xây dựng Đảng: Còn rất nhiều việc cần làm để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hai cuốn sách của Tổng Bí thư được xuất bản trong tháng 2/2024 .(Ảnh: thanhnien.vn)
(PLVN) - Qua cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, nhiều chuyên gia cho rằng còn rất nhiều việc cần làm để thiết thực triển khai các chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư đối với các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân

Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân
(PLVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án "Đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", trong năm 2024.

Đề xuất bổ sung 3 chức danh lãnh đạo vào diện đối tượng cảnh vệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp chiều 22/2 bổ sung đối tượng cảnh vệ là con người, gồm Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.