Từ khóa: #đưa nghị quyết

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.
(PLVN) - Tinh thần trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng vừa diễn ra.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Nỗ lực hoàn thành cam kết với quốc tế về phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo

 Việt Nam đạt được thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo.
(PLVN) - Với quan điểm không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Việt Nam đang nỗ lực sớm hoàn thành cam kết với cộng đồng quốc tế về phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo đến năm 2030.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Lắng nghe nhân dân để tăng cường đồng thuận xã hội

Cần lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo đồng thuận xã hội trong các vấn đề có ảnh hưởng lớn.
(PLVN) - Để nắm được nhiều nhất tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan dân cử phải bám sát, “theo đến cùng” những sự việc có ảnh hưởng sâu rộng trong phạm vi lớn, phấn đấu thực hiện cho được phương châm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(PLVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đề cao chức trách, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

 Các đảng viên dự Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) - PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung được ban hành rất đúng lúc nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên hăng hái vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Củng cố, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.
(PLVN) -  Trong lĩnh vực pháp chế và kỷ luật nhà nước, không hiếm hiện tượng lợi dụng những hiểu biết về pháp luật, kỷ luật nhà nước để “luồn lách” pháp luật, kỷ luật. Vì vậy, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức không chỉ là lượng tri thức đạt được mà còn là tình cảm, bản lĩnh, động cơ, hình thành được lý tưởng trong hoạt động.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học và thận trọng trong việc sử dụng đất đai

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) -  Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khi chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) ngày 17/9.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phòng chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” vào chiều 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đội ngũ trí thức cần tích cực nghiên cứu, phát triển các biện pháp, các sản phẩm khoa học và công nghệ chống dịch...

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

Quốc hội thảo luận tại hội trường về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
(PLVN) -Bên cạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề lớn trong giai đoạn hiện nay. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp văn hóa

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.
(PLVN) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 9/9.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
(PLVN) - Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 8/9.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Kiều bào đề xuất giải pháp hỗ trợ chống dịch

Các đại biểu tại Tọa đàm.
(PLVN) -  Ngày 30/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai và Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Kinh nghiệm thực tiễn chữa trị bệnh nhân Covid-19 tại Hoa Kỳ - Thành lập nhóm bác sỹ tư vấn từ xa cho F0 tại Đồng Nai và Tiền Giang”.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Đổi mới quản trị quốc gia - “mệnh lệnh” từ cuộc sống

Hình minh họa.
(PLVN) - Một điểm mới, một nội dung trong đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra là định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả”.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy nguồn lực to lớn của kiều bào vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy nguồn lực to lớn của kiều bào vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) - Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, giúp nông dân chủ động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
(PLVN) - Để giảm tỉ lệ tái nghèo, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là “tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm”, bên cạnh sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước, cần sự nỗ lực không ngừng và tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên thoát nghèo của mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Thực thi có hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường.
(PLVN) -  Để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, TS. Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Địa phương I (Ban Nội chính Trung ương) nhấn mạnh về 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó phải tiếp tục nghiên cứu xây dựng và thực thi có hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng chống tham nhũng. Chú trọng kiểm soát quyền lực, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Bổ sung trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong kỷ luật tổ chức Đảng để đảm bảo việc kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, chính xác

Tại Kỳ họp thứ năm, UBKT TƯ đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với một số tổ chức đảng cấp dưới cấp trực thuộc Thành ủy TP Hà Nội và Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.
(PLVN) - Đảng điều chỉnh hành vi của các tổ chức đảng và Đảng viên bằng Điều lệ, các nguyên tắc tổ chức hoạt động, bằng kỷ luật của Đảng. Kỷ luật nghiêm minh mới bảo đảm cho đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chấp hành triệt để, không bị chệch hướng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mới được tăng cường.