Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
(PLVN) - Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 8/9.

Nhiều việc đã hoàn thành, có sản phẩm cụ thể

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Các đảng viên của Đảng bộ tự hào khi được làm việc ở cơ quan Văn phòng QH, QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam.

“Được tham mưu nhiều nội dung chiến lược về lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước thì càng phải nắm chắc, nhận thức sâu sắc hơn Nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng đoàn QH, của Đảng ủy cơ quan và phải chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động cụ thể”, Phó Chủ tịch Thường trực QH nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, với quyết tâm, trách nhiệm cao, Đảng đoàn QH và Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH đã tập trung xây dựng chương trình hành động một cách bài bản và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra với tinh thần đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Chương trình hành động gồm 21 trang và 25 trang Phụ lục đã nêu rất rõ từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có phân công phụ trách, phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành đối với 107 đầu công việc. “Đây là căn cứ, định hướng cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của QH, các cơ quan của QH, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH, các Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH để nhanh chóng đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định báo cáo những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng đoàn QH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Chương trình hành động của Đảng đoàn QH đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII và tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ QH, Văn phòng QH, các Đoàn đại biểu QH và đại biểu QH ngày càng thiết thực, hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị cũng đã nghe Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH Nguyễn Đức Thụ báo cáo nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng QH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng QH nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động mà còn thể hiện sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đề ra.

Sau Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực QH yêu cầu việc triển khai thực hiện Chương trình hành động cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần không ngừng quán triệt thực hiện yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của QH; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”.

Cùng với đó, các Tổ đảng, các cấp ủy trực thuộc, triển khai chương trình hành động đã xây dựng sát thực với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Chương trình hành động gồm 21 trang và Phụ lục 25 trang đã nêu rất rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có phân công phụ trách, phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành; mỗi Tổ đảng, mỗi đảng viên phải bám sát vào đó để chủ động thực hiện từ sớm, từ xa để đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng của các đề án, dự án, quy định, quy chế”, ông Mẫn yêu cầu.

Các cấp ủy cần chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở Chi bộ để đảng viên thảo luận, quán triệt sâu sắc hơn 2 Chương trình hành động và chủ động, tích cực tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, không ngừng đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về trong tham mưu, phục vụ. Phó Chủ tịch Thường trực QH cũng nhấn mạnh yêu cầu tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống dịch COVID-19; đề cao tinh thần cảnh giác với các thông tin bịa đặt, xấu độc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lên án mạnh mẽ đối với những hành vi thiếu tính xây dựng, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Đọc thêm

Từ 1/7/2024: Lương cơ sở tăng cao nhất từ trước tới nay

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại cuộc họp báo.
(PLVN) -Chiều 20/6, tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 30%.

Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, 'lợi ích nhóm' trong xây dựng, điều chỉnh quy hoạch

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật.
(PLVN) - Về định hướng nội dung xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án chậm triển khai trên thực tế...

Tạo cơ hội mới, giá trị mới trong phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) - Các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô để bảo đảm 2 nhiệm vụ quy hoạch tuân thủ Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị; phù hợp với chủ trương của Đảng, có tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội; tạo ra cơ hội mới, giá trị mới trong phát triển Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại cả trước mắt và lâu dài...

Thủ tướng bổ nhiệm 3 nhân sự

Thủ tướng bổ nhiệm 3 nhân sự
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm lại 2 Phó Giám đốc Đại học quốc gia.

Hiệu quả chuyển đổi số công tác hậu cần trong Quân đội

Tổng cục Hậu cần tập huấn chuyển đổi số năm 2024. (Ảnh trong bài: Thăng Bảy)
(PLVN) -  Từ những kết quả bước đầu trong năm 2022 khi được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm về thực hiện chuyển đổi số (CĐS), Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần (TCHC) tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh CĐS công tác hậu cần Quân đội (HCQĐ). Nhờ đó, công tác CĐS trong TCHC đạt hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Quy hoạch báo chí, xuất bản: Bảo đảm thực chất, có tính mở và khả thi

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu chỉ ra định hướng tháo gỡ những vướng mắc về nguồn lực và hành lang pháp lý để thực hiện Quy hoạch. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - Sáng 19/6, chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch theo nguyên tắc bảo đảm thực chất, có tính mở và khả thi trong thực hiện.

Hạn chế thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy

Hạn chế thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy
(PLVN) - Đại biểu Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải quy định hết sức cụ thể, mang tính ổn định lâu dài, hạn chế thay đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Quy định phù hợp điều kiện phòng, chữa cháy với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Quang cảnh phiên họp sáng 19/6. (Ảnh: Phạm Thắng)
(PLVN) - Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện.

Quy định chặt với phương thức kinh doanh thuốc qua thương mại điện tử

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. (Ảnh: Phạm Thắng)
(PLVN) - Ủy ban Xã hội đề nghị chỉ cho phép bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử các thuốc không kê đơn, thuốc không thuộc trường hợp hạn chế sử dụng hoặc sử dụng dưới sự giám sát của thầy thuốc theo khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cần bổ sung quy định biện pháp để bảo đảm chất lượng thuốc và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...