Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp đón Đoàn đại biểu quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tiếp đón Đoàn đại biểu quốc tế.
(PLVN) - Ngày 27/5, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã tiếp xã giao ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam; ngài Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và Ông Hervé Conan, Giám đốc của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam.

Ninh Bình triển khai xây dựng cảng dịch vụ đa chức năng

Ninh Bình triển khai xây dựng cảng dịch vụ đa chức năng
(PLVN) - Nằm trong một loạt các hoạt lớn Nhân dịp Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình; UBND tỉnh cùng Cục Hàng hải Việt Nam và Chủ đầu tư đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Cảng dịch vụ Đa chức năng ĐUAFAT- Kim Sơn tại Ninh Bình.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Chiến lược định hướng xây dựng pháp luật trong 5 năm- Khắc phục “cái cần thì chưa có, cái có lại chưa cần thiết”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Tọa đàm.
(PLVN) - Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi phát biểu chủ trì Tọa đàm chuyên gia về Chuyên đề “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào hôm qua (2/11).

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.
(PLVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.
(PLVN) - Tinh thần trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng vừa diễn ra.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

 Điểm cầu trực tuyến tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, diễn ra ngày 18/10.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Nỗ lực hoàn thành cam kết với quốc tế về phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo

 Việt Nam đạt được thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo.
(PLVN) - Với quan điểm không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Việt Nam đang nỗ lực sớm hoàn thành cam kết với cộng đồng quốc tế về phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo đến năm 2030.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(PLVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đề cao chức trách, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hòa Bình học tập và triển khai theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.
(PLVN) -  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 đã diễn ra thành công với những nội dung quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược. Tỉnh Hòa Bình trong tâm thế là một tỉnh có những bước tiến lớn nhờ học tập và triển khai theo các Nghị quyết của Đảng.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh, thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.