Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

 Các đảng viên dự Đại hội XIII của Đảng.
Các đảng viên dự Đại hội XIII của Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung được ban hành rất đúng lúc nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên hăng hái vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân.

Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ngày 22/9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nhìn nhận về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, đây là sự cụ thể hóa, là hướng dẫn rõ ràng những quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua những khó khăn thách thức, dám đổi mới sáng tạo là quan điểm của Đại hội XIII. Rất nhiều đại biểu đã đồng tình với quan điểm cần bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy”, PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc nhắc lại.

Phân tích về Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh hai vấn đề là “khuyến khích” và “bảo vệ”. Trong đó, ông cho rằng, “khuyến khích” ở đây là động viên, ủng hộ các cán bộ đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức, đổi mới sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm. “Đây là điều rất cần thiết, nhất là trong điều kiện hiện nay, khi chúng ta phải vượt qua thách thức để vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống lại đại dịch Covid-19, rất cần những cán bộ dám chịu trách nhiệm, dám làm, dám đổi mới và dám sáng tạo”, PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc nhận định.

Theo ông Phúc, vừa qua, trong công cuộc chống dịch COVID-19 đã có nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, nhất là cán bộ ở các địa phương, bao gồm ở cơ sở. “Có những xã, phường, cán bộ rất năng động sáng tạo và trách nhiệm. Như ở TP Hồ Chí Minh đã có người đứng đầu cấp ủy cấp quận dám “xé rào”, mạnh dạn phát thuốc cho F0 tự điều trị tại nhà dù chưa có hướng dẫn của Sở Y tế để cứu dân, để dân có thể vượt qua nguy kịch. Những người cán bộ như vậy là trách nhiệm trước dân. Đó là điều rất đáng quý”, ông Phúc dẫn chứng. Bên cạnh đó có những người không phải cán bộ, đảng viên nhưng cũng noi gương đảng viên, xông xáo vào cuộc, tình nguyện hỗ trợ công tác chống dịch. “Do đó, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị được ban hành rất đúng lúc nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên hăng hái vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân, đây là điều rất tốt”, ông Phúc nhấn mạnh.

Kết luận có tác động lớn

Về nội dung “bảo vệ”, ông Phúc cho rằng có 2 khía cạnh cần chú ý. Thứ nhất, bảo vệ theo nghĩa thúc đẩy các cán bộ, đảng viên chủ động trong việc làm của mình. “Những cái tốt đáng được trân trọng, khuyến khích, được đánh giá cho đúng để cán bộ, đảng viên vững tin vào công việc của mình”, ông Phúc cho hay.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên vượt khó hoàn thành nhiệm vụ ảnh 1

PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc.

Nhấn mạnh khía cạnh thứ hai của việc bảo vệ, ông Phúc dẫn chứng, nhiều khi trong thực tế cuộc sống có những người làm tốt hoặc động cơ làm việc là rất đúng, rất tốt nhưng vẫn bị người khác hiểu sai, thậm chí còn bị đố kỵ khiến cái tốt dễ bị đả kích, bị thui chột. “Vì thế, “bảo vệ” ở đây là bảo vệ cái tốt, bảo vệ cái đúng, bảo vệ những người dũng cảm dám làm. Có thể cái dũng cảm, dám làm đó còn nhiều người chưa đồng tình nhưng trong các hành động của cán bộ, đảng viên đó có “chất” cách mạng thì phải được bảo vệ”, ông Phúc khẳng định.

Đề cập luận điểm của Bác Hồ trong tác phẩm “Sửa đổi cách làm việc” năm 1947, trong đó có nhấn mạnh “Ðảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”, phải coi cán bộ như “cây quý”, trọng cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc nhận định: Luận điểm của Bác cho đến nay, nhất là trong điều kiện hiện nay có ý nghĩa sâu sắc. “Trở lại Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, có thể thấy kết luận tuy ngắn gọn nhưng tác động rất lớn trong việc cổ vũ cán bộ, đảng viên hăng hái làm việc với tất cả năng lực của mình để cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Về phía tổ chức đảng, các tổ chức đảng phải nhìn nhận một cách khách quan, trung thực trong đánh giá cán bộ để chúng ta có được nhiều tấm gương tốt của cán bộ, đảng viên theo hướng Kết luận của Bộ Chính trị”, ông Phúc nói.

Vẫn theo PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, phải giữ nguyên tắc mà Đại hội XIII đã nêu, đó là trung thành nhưng phải sáng tạo. “Chúng ta trung thành với Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng nhưng khi thực hiện phải sáng tạo thì mới thành công. Việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14 cũng là khuyến khích sự sáng tạo, sự năng động của cán bộ, đảng viên”, ông nói.

Cùng quan điểm, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, cùng với các quy định, chính sách, pháp luật để xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm cũng cần có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển của đất nước; việc đánh giá về các sai phạm cần đặt trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn, phù hợp.

PGS.TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khi đề cập đến các giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh về việc xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển.

Còn TS Đinh Văn Thụy – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cũng cho rằng, muốn phát huy hết tiềm năng, sức mạnh, khả năng sáng tạo của con người, phải hoàn thiện đồng bộ các cơ chế trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp và cả đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị như cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ chế phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị cũng như ngoài hệ thống chính trị; cơ chế trọng dụng người tài đức, cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước; cơ chế tạo động lực để mọi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tận tụy phục vụ nhân dân.

Đọc thêm

Khắc phục tình trạng cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, không làm

Hình minh họa
(PLVN) -  Theo một số đại biểu Quốc hội, tình trạng GDP của nước ta tăng trưởng chậm trong những tháng đầu năm, ngoài nguyên nhân khách quan, còn có ảnh hưởng một phần từ việc một bộ phận cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ. Do đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục triệt để tình trạng này trong thời gian tới.

Năm 2024, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện Nghị quyết số 43

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
(PLVN) - Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Bà Phạm Thu Hằng là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Bà Phạm Thu Hằng.
(PLVN) - Sáng nay, 8/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí kiêm Phó Phát ngôn, giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí kiêm Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Báo chí phải thúc đẩy và kết nối các lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực

Quang cảnh buổi tọa đàm.
(PLVN) - Báo chí phải là những lực lượng thúc đẩy sự tham gia và kết nối các lực lượng khác cùng tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cùng tuyên truyền để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của công cuộc này; nhìn thấy sự công khai, minh bạch, tinh thần và ý chí của toàn Đảng, toàn dân để làm sao tạo ra sự phát triển bền vững, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Kiên quyết không để xảy ra việc cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn sáng 8/6.
(PLVN) - Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 8/6 tại Kỳ họp thứ 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời trực tiếp các chất vấn của đại biểu Quốc hội, trong đó nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết không để xảy ra việc cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội: Phải giải quyết dứt điểm tồn đọng của các dự án PPP trong năm 2023

Chủ tịch Quốc hội kết thúc nhóm vấn đề thứ tư của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5.
(PLVN) - Sáng ngày 8/6, phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Giao thông vận tải và thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế của ngành giao thông trong thời gian qua.

Chính phủ đề nghị nghiên cứu hoàn thiện chế độ tiền lương mới

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, của cử tri và của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên lề Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội điều hành rất sát phiên chất vấn

Bên lề Quốc hội: Chủ tịch Quốc hội điều hành rất sát phiên chất vấn
(PLVN) -  Các đại biểu Quốc hội đánh giá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành rất sát phiên chất vấn. Qua phần chất vấn của các Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội luôn lắng nghe và ghi rất chính xác những câu hỏi của các đại biểu, những câu hỏi chưa được trả lời hoặc Bộ trưởng trả lời chưa trúng đã có sự điều hành để Bộ trưởng trả lời đúng trọng tâm những vấn đề đặt ra.

Giá đăng kiểm sẽ do thị trường quyết định

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng trả lời chất vấn.
(PLVN) -Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại phiên họp phiên toàn thể tại hội trường của Quốc hội chiều nay - 7/6, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết:  “Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Tài chính và đã đưa nội dung này vào dự thảo Luật Giá, theo đó loại bỏ giá đăng kiểm ra khỏi danh mục giá đang quản lý và để thị trường quyết định.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước: Nỗ lực phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước: Nỗ lực phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam
(PLVN) -  Được xem như cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, có thể khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đã và đang rọi sáng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong tình hình hiện nay cũng như hoàn thiện, củng cố hệ thống pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

'Chìa khóa' tháo gỡ

Ảnh quochoi.vn
(PLVN) -  Bắt đầu từ hôm qua (6/6), Quốc hội đã và đang chất vấn Chính phủ, các “Tư lệnh ngành” được ủy quyền sẽ trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề: LĐ-TB&XH; dân tộc; KH&CN; GTVT.

Nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh Trí Dũng-TTXVN)
(PLVN) -  Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng… Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Các Bộ trưởng đã đi thẳng vào vấn đề, không né tránh

Ảnh quochoi.vn
(PLVN) -  Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội và lĩnh vực dân tộc diễn ra hôm nay (6/6), các đại biểu đánh giá các Bộ trưởng đã không né tránh, đi vào vấn đề một cách thẳng thắn. Tuy nhiên, các Bộ trưởng cần làm rõ thêm một số giải pháp để có thể giải quyết tốt vấn đề đặt ra.

Công tác dân tộc - nhiệm vụ chiến lược lâu dài, cấp bách

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trả lời chất vấn tại phiên họp.
(PLVN) - Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, thời gian qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển rõ rệt; sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, phong phú; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường...

Dấu ấn nổi bật của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.
(PLVN) -  Sáng 6/6, tại TP Đông Hà, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

'Quy định đóng bảo hiểm 20 năm mới hưởng lương hưu, người lao động khó chờ đợi được'

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn.
(PLVN) - Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng nay, 6/6, đề cập về việc sửa Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng cần tính một cách tổng thể các chính sách liên quan đến BHXH. Theo Bộ trưởng, những ngành sản xuất thâm dụng lao động như dệt may mà quy định kéo dài 20 năm, lao động nam đủ 62 tuổi mới được nghỉ hưu, lao động nữ 60 tuổi đều rất "khó đợi được".