Đà Nẵng: Doanh nghiệp nguy cơ phá sản – ai chịu trách nhiệm?

Công ty Cổ phần Vipico là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Đà Nẵng và đã nộp đủ tiền trúng đấu giá (hơn 652 tỷ đồng) nhưng đến nay, TP. Đà Nẵng vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến doanh nghiệp lao đao.

Trên cơ sở Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 12/4/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và pháp triển doanh nghiệp đến năm 2020, ngày 31/8/2018, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp (tổ chức đại diện pháp chế do Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập từ năm 1999) có Văn bản số 42/CV-PCDN gửi Bộ Tư pháp có ý kiến kêu cứu, đại diện cho doanh nghiệp thành viên của mình là Công ty Cổ phần Vipico đơn vị đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Đà Nẵng từ tháng 7/2017 (giá trúng đấu giá cao hơn giá khởi điểm 239,6 tỷ đồng), đã nộp đủ tiền trúng đấu giá cho ngân sách nhà nước hơn 652 tỷ đồng, nhưng đến nay, mặc dù doanh nghiệp trông từng ngày, từng giờ nhưng Chính quyền TP. Đà Nẵng vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích trúng đấu giá trên cho doanh nghiệp.

Theo Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp, ngày 27/6/2017, Công ty Cổ phần Vipico được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng công nhận là đơn vị trúng đấu giá với mức giá cao nhất đối với Khu đất A20 với diện tích là 11.487 mét vuông và giá trúng đấu giá là 56.800.000đ/1 mét vuông.

Ngày 28/7/2017, Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4105/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đấu giá khu đất A20, theo đó, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Vipico.

Ngày 21/9/2017, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có Thông báo số 3224/TB-CT về việc nộp tiền thuê đất và Thông báo số 5548/TB-CT về việc nộp tiền sử dụng đất của khu đất A20 nêu trên.

Ngày 12/10/2017, Cục Thuế TP. Đà Nẵng lại có Thông báo số 3545/TB-CT và Thông báo số 3546/TB-CT về việc điều chỉnh lại nội dung nêu tại Thông báo số 3224/TB-CT về việc nộp tiền thuê đất và Thông báo số 5548/TB-CT về việc nộp tiền sử dụng đất của khu đất A20.

Theo các Thông báo nêu trên thì đến hết ngày 19/12/2017, tổng nghĩa vụ Công ty Cổ phần Vipico phải nộp vào ngân sách TP. Đà Nẵng là 652.961.600.000 đồng.

Ngày 20/10/2017, mặc dù bị đối tác tại địa bàn thành phố gây nhiều khó khăn và cản trở, tuy nhiên, Công ty Cổ phần Vipico đã huy động các nguồn lực tài chính và đã hoàn thành nộp 50% số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất với số tiền là 326.230.800.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi triệu tám trăm nghìn đồng). 

Biết rằng việc huy động trước ngày 19/12/2017 số tiền 50% tiền sử dụng đất và tiền thuê đất còn lại là 326.230.800.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu tỷ hai trăm ba mươi triệu tám trăm nghìn đồng) là việc làm rất cấp bách cho nên ngày 22/11/2017, Công ty Cổ phần Vipico đã có Văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng và Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho phép gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng sử dụng đất và thuế đất. 

Ngày 30/11/2017, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có Công văn số 463/CT-QLĐ trả lời Công ty Cổ phần Vipico về đề nghị nêu trên. Theo đó, trường hợp Công ty Cổ phần Vipico không nộp đủ tiền thuê đất và tiền thuế sử dụng đất theo đúng thời hạn (ngày 19/12/2017) thì sẽ bị hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp cho Ngân sách Nhà nước.

Ngày 19/12/2017, Uỷ ban Nhân dân TP. Đà Nẵng có Công văn số 10270/UBND-KT trả lời Công ty Cổ phần Vipico. Theo đó, Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng sẽ có báo cáo các Bộ, ngành cho ý kiến về việc gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng sử dụng đất và thuế đất nêu trên.

Hiện nay, Công ty Cổ phần VIPICO đã hoàn thành nộp tiền sử dụng đất và đã nộp tiền phạt.Ngày 13/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 1116/STNMT-CCQLĐĐ về việc liên quan đến xử lý các trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị: Cục thuế thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, đều có cùng ý kiến: việc hủy kết quả trúng đấu giá của Công ty Cổ phần Vipico đối với lô đất A20 là chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.

Quan trọng nhất, Bộ Tài chính (Công văn 1712/BTC-TCT ngày 9/2/2018) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1466/TCQL ĐĐ-CKTPTQĐ ngày 17/8/2018) đã có văn bản trả lời chính thức về các vấn đề trên và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng trình Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích thuê, tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Công ty triển khai Dự án nhưng trái với mong mỏi từng ngày của doanh nghiệp, chính quyền thành phố vẫn chưa có ý kiến trả lời và đang từng ngày, từng giờ đẩy danh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản khi phát sinh lãi vay lên đến hàng chục tỷ đồng và nợ lương hàng trăm cán bộ, công nhân viên Công ty. 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong đó nhấn mạnh nguyên tắc “Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triểnđể xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp” (điểm b khoản 2 mục I Nghị quyết).Chủ trương Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp đã được nêu rất cụ thể tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo Điểm b Khoản 2 Mục 1 Nghị quyết số 35/NQ-CP thì một trong các nguyên tắc quan trọng trong thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp là thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển. Do vậy, việc chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai sớm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vipico để sớm thực hiện dự án khu đất A20 thì đây sẽ được xem là một ví dụ sinh động cho việc thực hiện chủ trương Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bản thân doanh nghiệp trong hơn một năm qua, trong khi chờ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn thành các công việc chính để chuẩn bị đầu tư như thỏa thuận xong độ tĩnh với Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng, hoàn thành thiết kế, thỏa thuận với Ngân hàng hàng hải để tài trợ cho Dự án, đàm phán với nhà thầu thi công Conteccons… tuy nhiên, do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên mọi hoạt động hầu như bị đình trệ.

Vụ việc này bắt đầu từ ngày 27/6/2017 đến nay đã hơn 1 năm với nhiều trao đổi, ý kiến nêu trên, doanh nghiệp đã đóng hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách thành phố nhưng chưa được giải quyết dứt điểm để doanh nghiệp chính thức đầu tư Dự án trên Khu đất A20 theo Luật Đầu tư năm 2014 (sửa đổi năm 2016) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng và doanh nghiệp, làm trong sạch môi trường đầu tư và tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư khi đầu tư tại TP. Đà Nẵng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng trở thành “Thành phố đáng sống” như nguyện vọng của nhân dân thành phố và cả nước.

Minh Sơn
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Suất cơm 2000 đồng ấm tình ở quán Yên Vui xứ Nghệ

Suất cơm 2000 đồng ấm tình ở quán Yên Vui xứ Nghệ
(PLVN) - Mong muốn mang đến cho bệnh nhân nghèo, người lao động khó khăn một bữa cơm đầy đủ dưỡng chất, quán cơm Yên Vui được mở ra với tâm niệm bất cứ ai bước chân vào đây cũng tìm thấy sự yên vui. Để những người đến ăn không mặc cảm, quán chỉ lấy mỗi suất cơm 2000 đồng.

Huyền bí núi Tà Lơn - (Bài 1): Những chuyện ly kì trên ngọn núi được mệnh danh “Thánh địa” của giới tu hành

Huyền bí núi Tà Lơn - (Bài 1): Những chuyện ly kì trên ngọn núi được mệnh danh “Thánh địa” của giới tu hành
(PLVN) - Núi Tà Lơn thuộc tỉnh Kampot, Campuchia, từ lâu được xem là nơi hội tụ tinh hoa trời đất, là “Thánh địa” linh thiêng của các bậc tu hành, luyện phép. Các đạo sĩ, pháp sư, nhà tu hành tìm đến thượng sơn để đạt cảnh giới của sự giác ngộ và đắc đạo. Những hang động cheo leo bên vách núi, những tảng đá nhiều hình thù kỳ quái, mây mù vần vũ bốn phương…làm cho nơi này càng thêm huyền bí.

Sashimi thịt ngựa - Món ăn độc đáo được người Nhật yêu thích

Sashimi thịt ngựa - Món ăn độc đáo được người Nhật yêu thích
(PLVN) - Cũng như Sushi, Sashimi là một món ăn truyền thống và phổ biến của người dân Nhật Bản. Nếu như một lần trong đời, các bạn có dịp ghé thăm đất nước hoa Anh Đào xinh đẹp và thơ mộng này mà không nếm thử mùi vị của Sashimi thì thật là đáng tiếc. Đặc biệt là món Basashi- sashimi thịt ngựa sống. 

Làng thông minh Lapland (Kỳ 4): Nỗ lực vì một nền nông nghiệp tuần hoàn

Làng thông minh Lapland (Kỳ 4): Nỗ lực vì một nền nông nghiệp tuần hoàn
(PLVN) - Người dân Bắc cực ở Lapland (Phần Lan) đã nghiên cứu các mô hình canh tác, chăn nuôi, khai thác nông sản và mô hình quản lý quỹ đất, kinh doanh nông sản từ rất sớm. Việc này nhằm tối đa hoá sản lượng từ một khu vực đất khai hoang hạn chế, trong một môi trường khí hậu khắc nghiệt, duy trì được cuộc sống người dân khi xảy ra biến cố môi trường do các tác động của biến đổi khí hậu. 
Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ về quê, Quang Vinh trở lại sân khấu, Trương Quỳnh Anh vui vẻ hội ngộ Tim

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ về quê, Quang Vinh trở lại sân khấu, Trương Quỳnh Anh vui vẻ hội ngộ Tim

(PLVN) - Quang Vinh trở lại với MV khủng sau thời gian dài vắng bóng; Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trở về quê hương sau 10 ngày đăng quang; Trương Quỳnh Anh vui vẻ hội ngộ Tim, khung ảnh 3 người cùng đón Giáng sinh gây xúc động; MC VTV Lan Phương đã hé lộ món quà Huỳnh Anh tặng trước khi cưới...

Cần can thiệp sớm để giảm tỷ lệ mù lòa

Cần can thiệp sớm để giảm tỷ lệ mù lòa
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. Trên 80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được nhưng một số người chưa ý thức được việc khám, can thiệp sớm.

Shophouse – Át chủ bài hút vốn đầu tư Kosy City Beat Thai Nguyen

Shophouse – Át chủ bài hút vốn đầu tư Kosy City Beat Thai Nguyen

(PLVN) - Dãy shophouse nằm trên mặt đường 36m kết nối với trục đường Cách Mạng Tháng Tám và khu đô thị ven sông Cầu hứa hẹn mang lại dòng lợi nhuận cao và ổn định cho nhà đầu tư Kosy City Beat Thai Nguyen – Thành phố giải trí đẳng cấp và thời thượng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬