Cần Thơ sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLO) - UBND TP. Cần Thơ vừa báo cáo Bộ Tư pháp về việc sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tổng kết thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Tư pháp Cần Thơ - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP. Cần Thơ - thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn TP. Sở Tư pháp Cần Thơ - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP. Cần Thơ - thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, hàng năm công tác tổ chức triển khai thực hiện Luật PBGDPL trong nội bộ và ra dân được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp. Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội của TP; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình PBGDPL, tăng cường xã hội hóa hoạt động PBGDPL; tổ chức mô hình “Ngày Pháp luật” đạt hiệu quả cao.

Đưa “Ngày Pháp luật” trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng

Thời gian qua, công tác PBGDPL qua hoạt động “Ngày Pháp luật” hàng năm được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua phương tiện thông tin truyền thông; hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường, thực hiện lồng ghép sinh hoạt CLB pháp luật, CLB Trợ giúp pháp lý, phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động…

Trong đó, vai trò phối hợp giữa các cấp, các ngành, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL được phát huy; các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị về pháp luật sâu rộng, nêu bật được vị trí, vai trò, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật” và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, nêu cao tinh thần và ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Qua tuyên truyền miệng, các đợt cao điểm của “Ngày Pháp luật”, TP đã tổ chức 5.604 cuộc với 263.541 lượt người tham gia; qua tổ chức diễn đàn về Ngày Pháp luật: tổ chức diễn đàn về vai trò của Hội trong thực thi pháp luật và xây dựng nông thôn mới tại 09 quận, huyện; ngành thuế tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”.

Qua hội thi, hội diễn tổ chức nhiều Hội thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia như: cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Hiến pháp, cuộc thi “Ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; Hội thi Hòa giải viên giỏi cơ sở, Hội thi Tìm hiểu ý nghĩa “Ngày Pháp luật”, Hội thi “Kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức tư pháp các phường”...

Thông qua tổ chức hội nghị và trưng bày sách pháp luật: tổ chức nhiều hội nghị triển khai, học tập, quán triệt văn bản pháp luật, phổ biến những nội dung cần thực hiện trong “Ngày Pháp luật”, những nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những nội dung gắn nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị…

Triển khai đều tay các hoạt động PBGDPL

Hoạt động PBGDPL trên địa bàn TP được tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể:

Qua tuyên truyền miệng, hoạt động phối hợp PBGDPL của các ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp, đã tổ chức tuyên truyền được 178.155 cuộc, có khoảng trên 6 triệu lượt người dự, tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, văn bản luật mới, những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp. 

Qua các cuộc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đã tổ chức 90 lớp cho hơn 3.000 đại biểu là cán bộ Mặt trận, nông dân, phụ nữ cơ sở, nội dung tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở, kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật, lồng ghép triển khai, phổ biến các văn bản luật vận dụng trong công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật.

Qua phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện mở chuyên mục PBGDPL để kịp thời phổ biến những quy định pháp luật, các thông tin về hoạt động PBGDPL. Việc biên soạn, cấp phát tài liệu PBGDPL mang lại nhiều hiệu quả, giúp người dân dễ dàng tìm hiểu pháp luật như: in ấn, phát hành miễn phí 492.000 tờ gấp pháp luật; 28.000 Sổ tay tuyên truyền, phổ biến các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt Người dân; trang bị miễn phí gần 10.000 quyển sách Luật (văn bản luật mới ban hành) cho các ban, ngành, đoàn thể, các cấp, đồng thời làm tài liệu trang bị tại các tủ sách pháp luật địa phương, tủ sách tại các điểm Quán cà phê pháp luật.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân từ thành thị đến nông thôn; đã tổ chức 5 cuộc thi tìm hiểu pháp luật rộng khắp trên toàn TP bằng hình thức thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật và hình thức sân khấu hóa (mỗi cuộc thi thu hút khoảng hơn 200.000 bài dự thi; hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp do Bộ Tư pháp phát động đã thu được 35.526 bài dự thi).

Mô hình sinh hoạt CLB pháp luật tiếp tục được củng cố, thành lập, đa dạng với nhiều loại hình CLB như: CLB pháp luật; CLB tuổi trẻ phòng, chống tội phạm; CLB Trợ giúp pháp lý,… đã góp phần tích cực trong việc PBGDPL cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo ở cơ sở, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, TGPL. Các CLB pháp luật tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật được gần 3.000 cuộc, có 862.000 lượt người dự.

Hoạt động xây dựng, khai thác tủ sách pháp luật tiếp tục được củng cố, kiện toàn tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước, trường học, quận, huyện, xã, phường thị trấn... Ngoài ra, mô hình kệ sách pháp luật được nhân rộng ở các ấp, khu vực; qua hình thức đọc sách, mượn sách có hơn 50.000 lượt người tham gia.

Các điểm “Quán cà phê pháp luật” trên địa bàn thành phố được khảo sát về hiệu quả hoạt động, đây là mô hình gần gũi với người dân, nhất là vùng nông thôn, tạo điều kiện dễ dàng tìm hiểu pháp luật.

Đối với công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, TP chỉ đạo việc phối hợp, hướng dẫn công tác tuyên truyền, tập trung các nhóm đối tượng như: người khuyết tật; can phạm nhân trong Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn TP, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số...

Hoạt động giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện qua nhiều hình thức như: đưa công tác PBGDPL vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm; chỉ đạo điểm thành lập CLB pháp luật trường học; tổ chức PBGDPL qua sinh hoạt chào cờ đầu tuần, giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, đố vui, xây dựng tiểu phẩm...; phối hợp xây dựng tủ sách pháp luật trong hệ thống nhà trường; tổ chức mô hình “Ngày pháp luật” với chủ đề “Giáo dục ý thức công dân”, “Khi tôi 18”; xây dựng tài liệu, PBGDPL… 

Theo UBND TP, đạt được kết quả trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác PBGDPL; Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND xây dựng các chương trình, kế hoạch về PBGDPL; cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện kịp thời vai trò làm đầu mối cho Hội đồng trong nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong quan hệ công tác, thành viên Hội đồng phối hợp tốt, cung cấp kịp thời về thông tin và hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động ban hành Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống ngành về công tác PBGDPL. 

Hà Vy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.