Bất thường Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ, Sơn Tây: Bài 2: Chủ tịch TX Sơn Tây tự khẳng định quyết định của mình trái luật!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND TX Sơn Tây (giai đoạn 2012 - 2019) ban hành văn bản khẳng định quyết định điều hành trước đó của mình là trái quy định pháp luật! Chuyện lạ này có căn nguyên từ một quyết định GPĐBMB không nhận được đồng tình của dư luận, trong Dự án Cải tạo tuyến phố Thanh Vỵ, TX Sơn Tây.
Cùng có một nguồn gốc đất nhưng 2 ngôi nhà này lại nhận chính sách đền bù khác nhau Cùng có một nguồn gốc đất nhưng 2 ngôi nhà này lại nhận chính sách đền bù khác nhau

* Bất thường tại Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ, Sơn Tây: Bài 1: Một quyết định thiếu công bằng?

Như đã phản ánh ở bài viết trước, trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ - TX Sơn Tây, đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, điều đó không chỉ làm chậm tiến độ, mà còn gây bức xúc trong nhân dân, khiếu kiện khiếu nại kéo dài gần một thập kỷ vừa qua.

“Trên bảo dưới không nghe”?

Cụ thể, để thực hiện dự án, ngày 18/07/2012, UBND TX Sơn Tây ra Quyết định số 597/QĐ-UBND (QĐ 597), phê duyệt phương án đền bù cho người dân căn cứ vào hiện trạng sử dụng thực tế. Nhưng không hiểu vì sao, chưa đầy 3 tháng sau, ngày 17/10/2012, UBND TX Sơn Tây bất ngờ ra Quyết định số 981/QĐ-UBND (QĐ 981) mà phương án đền bù thiếu căn cứ vào hiện trạng sử dụng và nguồn gốc đất.

Để có hướng giải quyết vụ việc, ngày 15/5/2013, UBND TX Sơn Tây có công văn (số 527/UBND-BĐT) Về việc xin cơ chế hỗ trợ bồi thường về đất ở trong GPMB tuyến đường phố Thanh Vỵ, Tùng Thiện gửi về UBND và Ban chỉ đạo GPMB Thành phố Hà Nội.

Trong đó, UBND TX Sơn Tây thừa nhận có thời kỳ cấp GCN QSDĐ chỉ căn cứ vào chỉ giới hành lang đường giao thông, không quan tâm đến nguồn gốc, giấy tờ đất của hộ dân, trên giấy không công nhận diện tích đất hợp pháp nằm trong hành lang đường.

Cũng có thời kỳ giấy có công nhận cả phần đất nằm trong hành lang giao thông, song phần diện tích đất được đo tính từ mép sau của thửa đất ra trước, trong khi quá trình sử dụng, diện tích của các hộ đều tăng do tự mở rộng phần phía sau.

Vì thế dẫn tới việc xác định mốc giới hành lang đường là không đồng nhất, cá biệt, có thửa đất chia thừa kế cho 2 người con nhưng do thời điểm làm giấy khác nhau nên mốc giới đã khác nhau. Do vậy, nếu việc bồi thường chỉ căn cứ vào GCN QSDĐ thì chưa đảm bảo quyền lợi cho người dân và không được nhân dân ủng hộ.

Bất thường Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ, Sơn Tây: Bài 2: Chủ tịch TX Sơn Tây tự khẳng định quyết định của mình trái luật! ảnh 1
 Dù trên cùng một tuyến phố nhưng đền bù giữa các hộ dân khác nhau do bất cập về chính sách.

Cụ thể hóa điều này, ngày 25/06/2013, UBND TX Sơn Tây đã có tờ trình số 450/TTr-BCĐ về việc xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đối với dự án này và được UBND TP Hà Nội đồng ý tại Công văn số 4955/UBND-TNMT, ngày 10/07/2013. Trong đó cho phép bồi thường 100% theo giá đất ở đối với phần diện tích đất bị thu hồi nằm ngoài GCN QSDĐ, nhưng vẫn trong hạn mức giao đất… Riêng đối với phần diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở được hỗ trợ bằng 50% giá bồi thường đất ở.

Các trường hợp mua, bán chuyển nhượng trước khi có thông báo thu hồi đất, trên đó có tài sản, công trình xác lập trước khi công bố chỉ giới, hoặc sau mà nằm trong hành lang nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý của chính quyền thì vẫn được xem xét bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất.

Như vậy có thể thấy những bất hợp lý đến từ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chính quyền TX Sơn Tây đều đã nắm bắt, nhưng trớ trêu thay, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội thì UBND TX Sơn Tây lại không làm theo hướng dẫn.

Vì thế đến nay, UBND TX Sơn Tây vẫn tiếp tục áp dụng QĐ 981 để đền bù cho những hộ dân khu phố Thanh Vỵ, hoặc có lúc lại áp dụng theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội (QĐ 4955). Điều đó cho thấy cùng một vấn đề mà UBND TX Sơn Tây lại có dấu hiệu “tùy hứng” trong thực thi công tác, gây bức xúc, sự hoài nghi về năng lực, công tác quản lý của UBND TX Sơn Tây ở dự án này. 

“Tiền hậu bất nhất”

Điển hình có thể thấy, từ trường hợp UBND TX Sơn Tây có quyết định (số 801/QĐ-UBND, ngày 21/07/2014) giải quyết khiến nại của ông Đặng Quốc Dân làm ví dụ cho thấy sự bất bình thường, bất nhất trong điều hành của địa phương này.

Cụ thể, theo quyết định này, ông Dân  sử dụng ổn định hơn 500m2 đất để ở trước năm 1985, được cấp GCN vào năm 2003. Khi thực hiện phương án đền bù lần đầu (theo QĐ 597), ông Dân được nhận đền bù trên diện tích 170m2, trong đó 142m2 trong GCN QSDĐ, còn 28m2 năm ngoài nhưng sử dụng ổn định. Tuy nhiên, khi thực hiện đền bù theo QĐ 981 ông Dân không được công nhận 28m2 nêu trên với lý do, đất không được cấp GCN QSDĐ.

Bất thường Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ, Sơn Tây: Bài 2: Chủ tịch TX Sơn Tây tự khẳng định quyết định của mình trái luật! ảnh 2
 Một trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất nằm ngoài GCN QSDĐ không được công nhận đền bù.

Về việc này, ông Dân đã có khiếu nại và được UBND TX Sơn Tây kết luận như sau, diện tích 28m2 nằm ngoài GCN QSDĐ được ông Dân sử dụng đúng quy định pháp luật tại thời điểm thu hồi đất nên nội dung khiếu nại của ông này là đúng toàn bộ.

Đồng thời, chính UBND TX Sơn Tây cũng khẳng định việc ban hành phương án điều chỉnh kinh phí bồi thương, hỗ trợ GPMB số 26 (được ban hành theo QĐ 981 phê duyệt phương án điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 39 hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Thanh Mỹ) là không đúng với quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi đất.

Tại kết luận này còn nhắc lại hướng dẫn (QĐ 4955) của UBND TP Hà Nội quy định “…đề nghị bồi thường 100% theo giá đất đối với phần diện tích nằm ngoài GCN QSDĐ mà trong hạn mức công nhận đất ở theo quy định hiện hành, nhưng không vượt diện tích đất bị thu hồi…”. Quyết khẳng định giữ nguyên phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB được ban hành kèm theo QĐ 597 đối với 39 hộ dân (đợt 5) xã Thanh Mỹ.

Điều đáng bàn là, cả QĐ 981 và quyết định giải quyết khiếu nại của ông Dân đều do ông Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch TX Sơn Tây (giai đoạn 2012 - 2019) tại thời điểm đó ký ban hành. Như vậy, có phải UBND TX Sơn Tây đang “tiền hậu bất nhất”? Qua vụ việc của ông Dân có thể thấy rằng, UBND TX Sơn Tây đã khẳng định QĐ 981 là không đúng theo quy định của pháp luật! Nhưng tại sao đến thời điểm này, gần 10 trôi qua, UBND TX Sơn Tây vẫn cứng nhắc áp dụng QĐ 981 để giải quyết đền bù, GPMB gây bức xúc, bất bình trong dư luận?

Đến nay, mặc dù UBND TP Hà Nội đã có nhiều văn bản hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ, tái định cưc giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến phố Thanh Vỵ theo quy định hiện hành nhưng UBND TX Sơn Tây vẫn chưa thực thi. Lý do vì sao UBND TX Sơn Tây lại không thực hiện theo quy định của pháp luật như vậy?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin nội dung vụ việc tới bạn đọc.

Điều 47 nghị định 84/2007/NĐ-CP có quy định:

“Điều 47. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định sau:

1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Không bồi thường về đất đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có.”

Nhóm PV
Cùng chuyên mục
Công trường vẫn ngổn ngang, chưa san nền xong nhưng đã rao bán?!

Hà Nội: Khu đấu giá TQ5(1) về tay Thiên Minh Đức như thế nào?

(PLVN) -  Hai doanh nghiệp trúng đấu giá khu đất rộng gần 18ha ở vị trí đắc địa chỉ với 1.785,6 tỷ đồng (xấp xỉ 10 triệu đồng/1m2). Nhưng 6 tháng sau đã có người giao bán với giá 42 triệu/1m2. Và đến thời điểm hiện nay, đất ở tại đây đã lên tới 80-100 triệu/1m2. Câu hỏi đặt ra là, con số chênh lệch hàng ngàn tỷ đồng đang vào túi ai?

Đọc thêm

Hải Dương: Triệt phá thành công vụ sản xuất thực phẩm giả quy mô lớn

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, nơi sản xuất, kho chứa hàng của Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế CIO
(PLVN) - Sau gần 6 tháng tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) đã triệt phá thành công vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế CIO. Đây là vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá.

Sức sống mới trên vùng sạt lở Trà Leng

Ngôi nhà mới của bà con sạt lở rực rỡ giữa bầu trời xanh.
(PLVN) - Gần nửa năm sau trận sạt lở đất đá gây ra thảm họa kinh hoàng, với sự giúp đỡ của Đảng bộ và chính quyền địa phương cùng toàn xã hội, người dân Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã gượng dậy ổn định cuộc sống.

Diêm dân Sa Huỳnh lo lắng trước vụ muối mới

Diêm dân Sa Huỳnh lo lắng trước vụ muối mới
(PLVN) - Dù đang là thời điểm chính vụ sản xuất muối nhưng trên cánh đồng muối hơn trăm héc ta ở làng muối Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) có rất ít diêm dân làm muối.

Cục trưởng liêm chính hóa “tham quan” phải nhận án tử vì ngoại tình với bạn thân của vợ

Đam mê sắc dục đã khiến một quan chức thanh liêm trượt dài trong tha hóa. (Hình minh họa).
(PLVN) - Từ khi quan hệ bất chính với cô bạn xinh đẹp của vợ, người đàn ông ấy trở thành con người hoàn toàn khác, anh ta sẵn sàng tham ô số tiền lớn hàng chục triệu nhân dân tệ để cung phụng cho nhân tình. Để rồi cuối cùng khi phải trả giá cho hành vi đó, vị “tham quan” này phải nhận mức án tử hình.

Tâm thư gửi con gái của NSND Trung Anh "gây bão" dư luận

Gia đình hạnh phúc của NSND Trung Anh.
(PLVN) - NSND Bùi Trung Anh, được nhiều khán giả yêu mến và tạo dấu ấn với vai bố Sơn trong phim “Về nhà đi con” đã khiến dư luận vô cùng xúc động với những lời “gan ruột” cho con gái trên facebook cá nhân của mình, căn dặn nhiều chuyện, nhất là chọn người xứng đáng để yêu và cưới.

Lạc vào thế giới sắc màu ở làng chiếu Cẩm Nê

Những nạm cỏ lác nhuộm phẩm rực rỡ sức màu phơi khô chuẩn bị cho công đoạn dệt chiếu hoa.
(PLVN) - Chỉ mất chừng 15 phút chạy xe từ trung tâm thành phố Đà Nẵng theo hướng Tây - Nam, du khách sẽ đặt chân đến làng nghề dệt chiếu Cẩm Nê ven sông Cẩm Lệ xinh đẹp thuộc xã Hòa Tiến, quận Hòa Vang. Làng chiếu Cẩm Nê nổi tiếng từ nhiều đời nay và đến nay đã trở thành địa chỉ du lịch trải nghiệm thú vị.

Bạn thời trẻ

Bạn thời trẻ
(PLVN) - Những năm 1970 tôi làm báo Việt Nam độc lập thì Vũ Duy Thông là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Thái Nguyên đóng ở đồi thông, cạnh dinh thự ông Chu Văn Tấn, bí thư Khu ủy khu tự trị Việt Bắc. Sau Thông hết nhiệm kì thì Trương Đức Anh thay thế.

Cảm động tấm lòng của hai tài xế xứ Nghệ trốn vợ con ra “chia lửa” cùng Bắc Giang

Cảm động tấm lòng của hai tài xế xứ Nghệ trốn vợ con ra “chia lửa” cùng Bắc Giang
(PLVN) - Sau những đêm lòng như có trống giục, không ngủ được khi nghĩ đến tâm dịch, hai tài xế ở Nghệ An Nguyễn Đình Quảng và Nguyễn Hoàng Hà quyết định lên đường ra Bắc Giang “chia lửa” cùng y bác sỹ tuyến đầu. Sợ vợ con lo lắng, hai tài xế này dùng cách “tiền trảm hậu tấu”. Rất may, người thân đã hiểu và thông cảm cho các anh. Được sự hậu thuẫn của người thân và bạn bè, hai tài xế ở xứ Nghệ quyết “khi nào Bắc Giang hết dịch mới về”.

Phá giải “ma trận” xung quanh cái chết của thiếu nữ giao gà

Phá giải “ma trận” xung quanh cái chết của thiếu nữ giao gà
(PLVN) - Vụ án bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nữ sinh giao gà ở tỉnh Điện Biên đã khép lại, nhưng ít người biết rằng, trong quá trình điều tra, nhóm nghi phạm đã tạo ra một “ma trận” các lời khai khiến có lúc việc điều tra tưởng như đi vào ngõ cụt. Nhưng rồi “ma trận” đó đã dần dần được chuyên gia pháp y góp phần phá giải...

Tự hào thành phố của những cây cầu

Cầu Rồng - cây cầu biểu tượng Khát vọng Rồng Tiên của Thành phố đáng sống (ảnh Báo Đà Nẵng).
(PLVN) - Gọi Đà Nẵng là thành phố của những cây cầu quả không sai. Ngoài cây cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà lọt Top 28 cây cầu đẹp nổi tiếng thế giới, chỉ tính riêng trên con sông Hàn mộng mơ giữa lòng thành phố đã có tới 6 cây cầu tuyệt đẹp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa du lịch giúp Đà Nẵng phát triển lên tầm cao mới.