Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) được bổ nhiệm đúng quy định

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thanh Thủy, Phú Thọ bị tố cáo được bổ nhiệm khi chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị, đại diện Sở Y tế Phú Thọ khẳng định, việc bổ nhiệm ông Sơn đảm bảo đúng quy định và hoàn toàn phù hợp.
Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) được bổ nhiệm đúng quy định Cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy khang trang, hiện đại.

Sở Y tế khẳng định bổ nhiệm đúng quy trình

Liên quan đến nội dung tố cáo ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - được bổ nhiệm khi chưa có bằng Trung cấp lý luận Chính trị (khi bổ nhiệm đang trong thời gian đi học gần hoàn thiện), ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Tổ chức, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ - cho biết, quy trình bổ nhiệm là hoàn toàn đúng quy định.

Cụ thể, việc bổ nhiệm trong thời gian đang đi học chưa được cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị, ông Minh viện dẫn Chỉ thị số 28/CT–TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức. Theo đó, khoản a điểm 1 Chỉ thị 28/CP-TTg nêu rõ: "1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định;

b) Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại."

Ông Nguyễn Văn Minh cũng cho biết, theo yêu cầu tiêu chuẩn lý luận chính trị được quy định tại Quy định số 08-QĐi/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện; giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện và cán bộ chủ cốt cấp xã, quy định: "Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (không áp dụng đối với cán bộ được tuyển dụng theo chế độ thu hút của tỉnh, cán bộ khoa học trẻ; song chậm nhất sau 3 năm bổ nhiệm phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị". "Ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Long An đều có trình độ Thạc sĩ Y học và có tuổi đời dưới 35 tuổi tại thời điểm bổ nhiệm, là những nhà khoa học trẻ, có năng lực, có triển vọng phát triển cần được đào tạo, bồi dưỡng" - ông Nguyễn Văn Minh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Minh khẳng định, căn cứ theo khoản a điểm 1 Chỉ thị số 28 /CT –TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và Quy định số 08-QĐi/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện, thì việc ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc TTYT Thanh Thủy - và ông Nguyễn Long An - Phó giám đốc - khi bổ nhiệm chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị (khi hai ông này đang trong thời gian đi học gần hoàn thiện) là hoàn toàn phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định.

Xã hội hóa trong lĩnh vực y tế luôn được giám sát chặt chẽ

Vào ngày 02/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành thông báo số 39/TB -VHXH về kết quả giám sát tình hình thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay, trong đó nêu việc giám sát kết quả thực hiện hoạt động xã hội hóa tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo Thông báo này, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu thiết thực. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủy quyền cho ngành y tế để phê duyệt đầu tư và tự chịu trách nhiệm, từ năm 2015 đến nay, hoạt động xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo và đạt được kết quả tích cực.

Hoạt động xã hội y tế đã góp phần huy động nguồn lực xây dựng, cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ khám chữa bệnh nhanh và hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thông qua hoạt động xã hội y tế đã huy động nguồn lực từ xã hội cho ngành y tế, góp phần tăng nhanh số nhân lực trong ngành y tế, nhất là trong bối cảnh tinh giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, qua đó đã giảm tải gánh nặng chi phí từ ngân sách.

Nhờ hoạt động xã hội hóa y tế đã tạo điều kiện người dân có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi tốt hơn khi khám chữa bệnh, giúp cho người dân được tiếp cận với một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến thuyên giảm, lưu lượng bện nhân bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở tăng. Tình trạng quá tải, phải nằm giường ghép bệnh tại các bệnh viện được giải quyết bước đầu, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đời sống cán bộ, nhân viên y tế được nâng lên, thu nhập tăng thêm của đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, viên chức, người lao động được cải thiện, phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ nhân viên y tế được nâng lên.

  Việc xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy được giám sát chặt chẽ.

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thông báo chi tiết kết quả giám sát đối với TTYT Thanh Thủy từ năm 2015 đến nay như sau: Quy mô 400 giường bệnh, trong đó có 300 giường bệnh xã hội hóa, với 259 cán bộ, viên chức, người lao động. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, trung tâm đã thu hút các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, máy móc thiết bị hiện đại, đào tạo được đội ngũ chuyên môn để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương.

Trung tâm đầu tư xây dựng tòa nhà điều trị 7 tầng được đưa vào sử dụng đầu năm 2019, trị giá 96,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa theo hình thức liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, mua sắm trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa là 33,9 tỷ đồng. Trung tâm đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; mời các chuyên gia trung ương về khám chữa bệnh, phẫu thuật. Số lượt người đến khám, chữa bệnh tăng theo từng năm, từ 38.722 lượt người năm 2018 lên 79.142 lượt người năm 2019. Số bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 8.147 lượt lên 19.417 lượt bệnh nhân năm 2019.

Thanh tra Sở Y tế đang kiểm tra việc thực hiện xã hội hóa

Như vậy, có thể nói, việc xã hội hóa ở TTYT Thanh Thủy hoàn toàn được kiểm tra giám sát thường xuyên không thể có tình trạng trục lợi như một số thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân trong cơ quan. Theo nguồn thông tin riêng của phóng viên, mặc dù đã được Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh mới giám sát vào cuối năm 2019, nhưng hiện nay, để đảm bảo theo đúng quy định, thẩm quyền và khách quan, sau khi có thông tin tố cáo liên quan đến việc xã hội hóa các thiết bị y tế chất lượng cao tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Sở Y tế Phú Thọ cũng đã ban hành quyết định kiểm tra tại TTYT Thanh Thủy. 

"Ngay sau khi nhận được thông tin Lãnh đạo sở Y tế đã giao cho Thanh tra Sở Y tế xem xét giải quyết những nội dung liên quan theo thẩm quyền. Khi có kết quả thanh tra sẽ thông tin đến cơ quan báo chí sau”, ông Minh cho biết thêm.

Ngọc Phúc
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong thời hạn 60 ngày

Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong thời hạn 60 ngày
(PLVN) - Từ hôm nay, 1/10, Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 sẽ có hiệu lực thi hành. 

Giảm nghèo đúng đối tượng, tránh lãng phí

Giảm nghèo đúng đối tượng, tránh lãng phí
(PLVN) - Đó là ý kiến được đưa ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (QH) thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của QH về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới năm 2019 và giai đoạn 2011-2020, diễn ra sáng 30/9.

Hà Nội đẩy mạnh chống xây dựng trái phép

Hà Nội đẩy mạnh chống xây dựng trái phép
(PLVN) - UBND TP Hà Nội ngày 30/9 cho biết, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn TP.

Thị trường bán lẻ hàng hóa Việt Nam rất hấp dẫn

Thị trường bán lẻ hàng hóa Việt Nam rất hấp dẫn
(PLVN) - Việt Nam đang là một trong số những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất toàn cầu, với vị trí thứ 6/30 quốc gia có tiềm năng. Minh chứng là thời gian gần đây, doanh thu bán lẻ hàng hóa vẫn tăng hơn 1.000 nghìn tỷ đồng bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Đổ tội oan cho 'con' Covid.

Đổ tội oan cho 'con' Covid.

(PLVN) - Câu chuyện một lãnh đạo TP Hà Nội phải rút điện thoại đốc thúc xử lý một vấn đề cử tri bức xúc tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hoà trước Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, chứng tỏ sự nhanh chóng nhiệt tình của một người, nhưng lại lộ diện sự trì trệ của cả một guồng máy.

Hành trình phá đường dây ma túy 'khủng' ở TP HCM

Hành trình phá đường dây ma túy 'khủng' ở TP HCM
(PLVN) - Hơn 200 cán bộ chiến sỹ thuộc C04, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Điều tra chống buôn lậu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP HCM... chia làm 7 mũi, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng...

Bỏ ngỏ thế mạnh du lịch hướng về nông thôn?

Bỏ ngỏ thế mạnh du lịch hướng về nông thôn?
(PLVN) - Ngày Du lịch Thế giới 27/9 năm 2020 đã phát đi thông điệp “Du lịch và phát triển nông thôn”, nhằm tôn vinh vai trò và khả năng kiến tạo tương lai du lịch mang lại cho các vùng nông thôn, cũng là thế mạnh của Việt Nam mà xưa nay bị bỏ ngỏ.

Poseidon – vị thần của biển cả trong thần thoại Hy Lạp

Poseidon – vị thần của biển cả trong thần thoại Hy Lạp
(PLVN) - Poseidon là con của Titan Cronus và Rhea. Khi vừa ra đời, ông đã bị cha là Cronus nuốt vào bụng. Khi thời kì thống trị của các Titans bị sụp đổ, Poseidon trở thành chúa tể biển cả. Ông cùng với em trai là Zeus và anh trai Hades là ba vị thần hùng mạnh nhất trên đỉnh Olympus.

Thanh niên sát hại bạn gái của bố lĩnh 18 năm tù

Thanh niên sát hại bạn gái của bố lĩnh 18 năm tù
(PLVN) - Ngày 30/9, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lành Đức Giang (SN 1996, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) mức án 18 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 45 tuổi, bạn gái của bố bị cáo.
Ban Kinh tế trung ương: 70 năm tham mưu chính sách phát triển kinh tế

Ban Kinh tế trung ương: 70 năm tham mưu chính sách phát triển kinh tế

(PLVN) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế trung ương- 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng” sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh 70 năm qua, Ban Kinh tế trung ương (BKTTW) luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế phát triển đất nước…

Long An: Địa ốc Thắng Lợi lấp sông làm dự án gần 6ha

Long An: Địa ốc Thắng Lợi lấp sông làm dự án gần 6ha
(PLVN) - Con sông Cần Đước rộng lớn chảy qua khu vực thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã bị xới nát khi nó được chính quyền địa phương”xẻ thịt” cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi (địa chỉ 340 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) tiến hành san lấp để thực hiện dự án bán đất.

Xem xét điều tra hóa chất Sorbitol nhập bán phá giá tại Việt Nam

Xem xét điều tra hóa chất Sorbitol nhập bán phá giá tại Việt Nam
(PLVN) - Chiều nay - 30/9, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về việc yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng hóa chất Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬