Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ở Cà Mau

Thứ Bảy, 22/9/2018 06:40 GMT+7
(PLO) - Còn gần 2 tháng nữa mới đến Ngày Pháp luật nhưng tại Cà Mau, công tác chuẩn bị cho các hoạt động hưởng ứng đã bắt đầu rộn ràng với các chương trình, sự kiện đa dạng hướng đến “cập nhật” kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ở Cà Mau
Hội nghị tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức.

Tìm hiểu pháp luật là nhu cầu thiết yếu không chỉ của riêng cán bộ, công chức, viên chức mà còn cấp thiết đối với mỗi người dân để sống và làm việc đúng Hiến pháp, pháp luật. Nhằm góp phần hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng thời tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, ngành Tư pháp Cà Mau tổ chức đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, để pháp luật không còn là điều xa xỉ và khó tiếp cận đối với người dân.

Với tinh thần pháp luật phải đi vào thực tế và gắn với chuyên môn nên tỉnh tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới, góp phần phát huy vai trò công tác tư pháp, pháp luật trong hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, mỗi người dân cũng cần phải tự giác học tập và tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ cần tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thực thi công vụ, phát hiện kịp thời đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực phổ biến, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật. Các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức tìm hiểu pháp luật và các hoạt động khác phù hợp với tính chất của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền pháp luật còn phải chú trọng đến đối tượng học sinh, sinh viên với nhiều cuộc mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề pháp luật trong học đường. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng đặc thù cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong chuỗi hoạt động hướng đến Ngày Pháp luật, địa phương sẽ đưa pháp luật đến với vùng sâu, vùng xa, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động.

Nhiều bạn đoàn viên thanh niên sẽ tình nguyện về cơ sở tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân, nhất là nhóm đối tượng đặc thù, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. 

Tuy nhiên, điểm nhấn của Ngày Pháp luật ở Cà Mau là Hội thi “Tìm hiểu pháp luật cấp tỉnh”. Hiểu biết pháp luật là một chuyện, áp dụng pháp luật vào thực tế lại là một vấn đề khác. Có những người rất hiểu pháp luật nhưng khi áp dụng vào thì lại “mù tịt”, không rõ trường hợp này, tình huống kia sẽ áp dụng luật nào, điều khoản nào…

Qua Hội thi, sẽ giúp cho người dân, cán bộ, công chức không ngừng trau dồi kỹ năng áp dụng pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các quy định của pháp luật đến cán bộ và nhân dân; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội. 

Thông qua hình thức tiểu phẩm sân khấu như kịch, cải lương, hoạt cảnh, các tình huống pháp luật được thể hiện sinh động, phản ánh thực trạng diễn ra trong xã hội và cảnh báo đối với các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh phần thi chính cho đội thi đến từ các đơn vị còn có phần thi dành cho khán giả.

Tất cả đều hướng đến mục đích giúp các đội thi và khán giả tìm hiểu và nắm được các nội dung của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Trợ giúp pháp lý…

Với các hoạt động sôi nổi, đa dạng như trên, đây thực sự là cơ hội tốt để người dân, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục cập nhật và nâng cao hiểu biết pháp luật cho bản thân, gia đình và xã hội.

Long Đỉnh – Đình Thương

Tin liên quan

Các tin khác