Lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài ở TP HCM

Thứ Ba, 29/5/2018 14:54 GMT+7
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sản xuất, kinh doanh, phát triển ổn định, UBND TP HCM mới ban hành Đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp này.

Theo đó, doanh nghiệp có từ 50 đến 500 lao động, xây dựng từ 1 tiểu đội đến 1 hoặc 2 trung đội; doanh nghiệp có trên 500 đến 1.500 lao động, xây dựng từ 2 trung đội đến 1 đại đội.

Với doanh nghiệp có từ 1.500 đến 3.000 lao động, được xây dựng từ 1 hoặc nhiều đại đội; doanh nghiệp có từ 3.000 lao động trở lên, xây dựng từ 2 đại đội trở lên.

Tin liên quan

Các tin khác