Xây dựng hình ảnh Thừa phát lại chuẩn mực trong lòng dân

(PLO) - Hôm nay 4/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại. 
Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương.
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường
 Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường
Cuối năm 2015 là thời điểm kết thúc việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (TPL) tại một số địa phương theo Nghị quyết của Quốc hội. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động TPL sau thời gian triển khai?
- Thí điểm chế định TPL là một trong các giải pháp thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Sau 03 năm thực hiện thành công Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về thí điểm chế định TPL tại TP.Hồ Chí Minh, Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23/11/2012 cho phép tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm chế định TPL tại một số tỉnh, thành khác trực thuộc Trung ương.
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngay từ đầu năm 2013, Bộ Tư pháp đã khẩn trương phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định TPL”, theo đó, trên cơ sở đăng ký của các địa phương, Bộ Tư pháp đã phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tài chính lựa chọn và phê duyệt Đề án thí điểm TPL của 12 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long; đồng thời tiếp tục mở rộng thí điểm tại TP.Hồ Chí Minh.
Tuy bị chậm so với yêu cầu nhưng đến nay, nhìn tổng thể có thể khẳng định rằng, việc thí điểm chế định TPL theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, có trách nhiệm và đã thu được một số kết quả tích cực, thể hiện trên các mặt: Công tác xây dựng đề án, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai đã được thực hiện thống nhất ở cả Trung ương và các địa phương thực hiện thí điểm; các văn bản pháp luật về TPL được hoàn thiện một bước quan trọng, trong đó một số khó khăn được phát hiện qua thời gian thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh đã được tháo gỡ; việc đào tạo, bổ nhiệm TPL, thành lập Văn phòng TPL đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, khảo sát cũng đã được Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương liên quan quan tâm thực hiện. 
Tính đến ngày 31/10/2014, tại 13 địa phương thực hiện thí điểm, đã có 51 Văn phòng TPL được thành lập với 120 TPL đang hành nghề. Nhìn chung, các Văn phòng TPL được đầu tư cơ sở vật chất tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động; nguồn nhân lực TPL phần lớn là những người có kinh nghiệm trong các nghề luật như Thẩm phán, Điều tra viên, Luật sư, Công chứng viên, Chấp hành viên..., tâm huyết với nghề cùng với đội ngũ thư ký nghiệp vụ trẻ, năng động. 
Nhiều Văn phòng TPL đã triển khai cả 04 loại hình hoạt động theo quy định TPL được làm, đó là tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án. Tại TP. Hồ Chí Minh, các Văn phòng TPL đã ổn định về tổ chức, kết quả hoạt động khá tốt, tổng doanh thu trên 56 tỷ đồng, cơ bản đảm bảo cân đối về mặt tài chính, có những lĩnh vực đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội, được người dân, xã hội đánh giá cao, cụ thể như đã có nhiều vi bằng được sử dụng để làm căn cứ trong xét xử và thực hiện các giao dịch, kể cả trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, tại trọng tài nước ngoài, bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam. Hoạt động tống đạt văn bản cũng đã góp phần tích cực hỗ trợ giảm tải công việc cho các cơ quan tòa án, thi hành án. Đối với các địa phương mới mở rộng thí điểm, các Văn phòng TPL cũng đã từng bước đi vào hoạt động, trên một số mặt đã thu được kết quả nhất định. 
Vì là chế định mới nên hẳn việc triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, thưa Bộ trưởng?
- Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thí điểm cũng bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập cần sớm được khắc phục như: Công tác thông tin, truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu, hiểu biết của người dân và xã hội về TPL còn thấp; nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức về việc thí điểm chế định TPL chưa đầy đủ dẫn đến chưa chủ động, tích cực trong triển khai các nhiệm vụ được giao; việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước ở cả Trung ương và địa phương chưa thật kịp thời, sát sao; các Văn phòng mới được thành lập chậm ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp nguồn lực để triển khai công việc, chậm đi vào hoạt động, kết quả hoạt động chưa đồng đều giữa các mặt, mới chủ yếu là lập vi bằng, tống đạt văn bản, còn việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án chưa nhiều, hiệu quả chưa cao. Đội ngũ TPL tại một số địa phương mở rộng thí điểm còn mỏng, kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề còn hạn chế; hoạt động của một số Văn phòng TPL còn có thiếu sót, sai phạm cần được chấn chỉnh. Công tác phối hợp của các cơ quan có trách nhiệm trên địa bàn triển khai có lúc, có nơi chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế nêu trên ở 12 tỉnh, thành phố mới thực hiện thí điểm, các Văn phòng TPL thực chất mới đi vào hoạt động, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng, TPL đã bắt đầu trở thành một nghề, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong hoạt động bổ trợ tư pháp.
Để hoạt động TPL thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ nhu cầu của người dân, xin Bộ trưởng cho biết trong năm tới, ngành Tư pháp sẽ thực hiện những công việc trọng tâm gì?
- Các nhiệm vụ trọng tâm của việc tiếp tục thí điểm chế định TPL, trong năm 2015 sẽ được Hội nghị sơ kết tiếp tục thí điểm chế định này thảo luận, cho ý kiến vào hôm nay 4/12. Theo tôi, trong điều kiện thời gian từ nay đến khi tổng kết việc thí điểm chế định này không còn nhiều, để hoạt động TPL thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ nhu cầu của người dân, trong năm tới, ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến về TPL nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện thí điểm cũng như hiểu biết và tiếp cận của người dân đối với dịch vụ này. 
Thứ hai, tăng cường quản lý nhà nước về TPL; tập trung quyết liệt vào việc chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của các Văn phòng TPL, đặc biệt là những vướng mắc về trình tự, thủ tục tống đạt văn bản của Tòa án, về xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án. Tổng cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp cần nâng cao trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của TPL. 
Thứ ba, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho TPL, Thư ký và năng lực quản lý, điều hành Văn phòng của các TPL, đặc biệt là về những quy định, hướng dẫn mới, những nội dung phức tạp, dễ sai sót, vi phạm trong hành nghề… Bên cạnh đó, tăng cường việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các Văn phòng TPL, giữa các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý hoạt động TPL, giữa các địa phương với nhau.
Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt động TPL. Ban Chỉ đạo, các cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động TPL để nắm bắt kịp thời tình hình, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; Viện kiểm sát cần quan tâm kiểm sát hoạt động của TPL, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm để kiến nghị, kháng nghị hoặc yêu cầu Văn phòng thực hiện rút kinh nghiệm, khắc phục. 
Thứ năm, tiếp tục thực hiện việc khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của TPL và những tác động của thí điểm chế định này đối với việc thực hiện, bảo vệ quyền của cá nhân, tổ chức, đối với xã hội và hoạt động tư pháp; đánh giá khả năng phát triển bền vững của nghề TPL ở giai đoạn tiếp theo; tổ chức tốt việc tổng kết, báo cáo Chính phủ, Quốc hội và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Luật TPL.
Nhân đây, tôi cũng yêu cầu các TPL, Văn phòng TPL cần nhận thức đầy đủ vinh dự, trách nhiệm của mình, qua đó chủ động, nỗ lực hơn nữa, tự khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng hình ảnh TPL chuẩn mực trong lòng dân, mở ra một nghề mới phục vụ xã hội, tổ chức, công dân trong một Nhà nước pháp quyền XHCN.
Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Đọc thêm

Hải Phòng: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, sinh viên nhà trường

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác PBGDPL tại trường Đại học Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 19/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP tại trường Đại học Hải Phòng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cục THADS Kiên Giang thông tin nguyên nhân nhiều bản án chưa thi hành

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn.

(PLVN) -  Sáng 18/7, tại Kỳ họp 24 HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng (đơn vị huyện Kiên Lương) về thực trạng nhiều bản án hành chính chưa thi hành xong, kéo dài, có bản án từ năm 2016, 2017, 2018.

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển
(PLVN) - Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các bất cập, vướng mắc pháp lý và đề xuất xây dựng luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba
(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Bộ năm 2024 của Bộ Tư pháp và Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cu-ba, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Cu-ba từ ngày 16-18/7/2024.