Tài hùng biện xuất chúng của Tôn giả Sư Tử

(PLVN) - Tổ Sư Tử (Aryasimha), sinh sau Đức Phật nhập Niết bàn 880 năm. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng, thường tranh luận với các vị Thầy Bà La Môn về nhân sinh và vũ trụ khiến họ đều phục.
Tài hùng biện xuất chúng của Tôn giả Sư Tử

Hành trình ngộ thiền 

Tổ Hạc Lạc Na nghe tiếng tìm đến hỏi: Ta nghe ông có một lý luận thật vững chắc, vậy ta hỏi ông, bàn tay ta có mấy ngón? Ngài cười và nói với Tổ: Ngài giỡn với tôi đó phải không, ai không biết là có 5 ngón. Tổ hỏi Ngài: Sao ông biết có 5 ngón? Ngài trả lời: “Vì tôi thấy”. Tổ lại hỏi: Ông nói “tôi thấy”, vậy ông đem cái “tôi” cho ta xem thử?”.

Ngài không biết đáp lại thế nào, đành thưa với Tổ: “Chỗ Thầy hỏi là chỗ cao xa, con thật không biết đến!”. Tổ liền nói tiếp: “Cái ông tranh luận chỉ là lời nói đầu môi, chứ lời nói chân thật ông không biết được, nếu ông muốn học chỗ cao sâu, hãy theo làm môn đồ, ta sẽ dạy cho”.

Ngài theo học với Tổ được 3 năm, một hôm Tổ hỏi Ngài: Con theo ta học đạo Thiền tông của Phật Thích Ca có khác gì với đạo Bà La Môn không? Ngài liền trình cho Tổ bằng 44 câu kệ: Bà La Môn dạy tu thiền/ Phải nhìn sâu tận nơi miền xa xăm; Lúc nào tâm phải chăm chăm/ Kiên trì như vậy, thì Thần hiện ra. Chúng sanh trong cõi Ta bà/ Thực hiện được vậy, Thần Thê Ra giúp mình;

Khi thấy Thần hiện thì mừng/ Ngài liền cứu giúp mình đừng lãng quên. Nhiều năm kính lạy ơn trên/ Cầu mong khẩn lạy, Thần trên không về; Theo Thầy chỉ học một đề/ “Thôi, Dừng hay Dứt” không hề dụng công. Chỉ có mấy chữ đã xong/ Luân hồi sinh tử là không theo mình; Không cần cầu khẩn thần linh/ Rơi vào Bể tánh, một mình biết thôi. Tổ ơi, con nay đã “Thôi”/ Những chuyện sinh tử, con thôi không tìm; Thiền tông, thanh tịnh là yên/ Chính chỗ thanh tịnh nhận liền tánh Nghe.

 

Tánh Nghe tánh Thấy không che/ Tánh Thấy thanh tịnh, không che thứ gì; Khi Nghe thanh tịnh một khi/ Nếu Nghe thanh tịnh, cái gì cũng thông. Thiền tông không phải ngóng trông/ Mà chỉ thanh tịnh ở trong Tánh mình; Con thường nhận được lặng thinh/ Sống với Phật tánh, khắp trùm muôn phương. Con nay đã nhận tỏ tường/ Ở trong thanh tịnh là thường an vui;

Trong Tánh không có chữ “Tôi”/ Chỉ có Phật tánh, an vui không lường. Thiền tông Đức Phật dạy thường/ Thường sống thanh tịnh là đường siêu sâu; Thiền tông không cần khẩn cầu/ Vào trong Phật tánh không cầu thứ chi. Không cầu mà đủ không nghì/ Lục căn sáu thứ cái gì cũng thông; Nhìn về khoảng trống trời không/ Lúc nào cũng nhớ công ơn của Thầy.

Con xin kính nguyện tại đây/ Thiền tông con nguyện, tại đây lưu truyền; Thiền tông tuyệt diệu rất thiêng/ Đưa người sinh tử về miền an vui. Tổ Hạc Lạc Na nghe Ngài trình 44 câu kệ, biết Ngài đã được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, nên nói với Ngài: Trong Huyền ký của Đức Phật có dạy, ông là Tổ sư Thiền tông đời thứ 24. Vậy ông hãy chuẩn bị trong 10 ngày nữa ta sẽ truyền “Bí mật Thiền tông” lại cho ông. Đúng 10 ngày sau, tại chánh điện Thiền tông chùa Thiền tông Nhật Quang buổi lễ truyền “Bí mật Thiền tông” được thực hiện. 

Biệt tài giáo hóa truyền thiền 

Sau khi được truyền thiền, Ngài sang nước Kế Tân hoằng hóa. Trong nước này trước có vị Sa môn tên Bà Lợi Ca chuyên tập  thiền quán  Tiểu thừa. Môn đồ của Bà Lợi Ca sau lại chia làm 5 phái là Thiền định, Tri kiến, Chấp tướng, Xã tướng, Tịnh khẩu. Họ tranh nhau dành phần hơn.

Ngài đến các phái ấy, dùng biện tài vô ngại thuyết phục được 4 phái. Duy phái Thiền định người cầm đầu là Đạt Ma Đạt hay tin này tức giận tìm đến so tài cao thấp với Ngài.  Vừa gặp Ngài, Đạt Ma Đạt nói: Muốn  gặp nhau  vấn nạn  mới đến đây. Ngài hỏi: Nhân giả tập định sao lại đến đây? Nếu có đến đây thì đâu phải thường tập định? Ma Đạt nói: Tôi đến chỗ này mà tâm cũng không loạn, định tùy người tập đâu phải tại nơi chốn.

Ngài hỏi: Nhân giả lại đây thì cái tập kia cũng đến. Đã không phải chỗ nơi thì đâu tại người tập? Ma Đạt nói: Vì định tập người, chẳng phải người tập định. Tuy tôi có đi lại mà cái định ấy vẫn thường tập. Ngài hỏi: Người chẳng tập định, vì định tập người. Vậy chính khi người đi lại, thì cái định ấy tập ai ? Ma Đạt nói: Như hạt minh châu sạch, trong ngoài không bị che, nếu định được  thông đạt  cũng lại như thế. Ngài bảo: Nếu định  thông đạt  giống như hạt  minh châu.

Nay thấy nhân giả không thể sánh được với hạt  minh châu. Ma Đạt nói: Hạt châu kia sáng suốt trong ngoài đều định. Tâm tôi không loạn ví như hạt châu ấy. Ngài bảo: Châu kia không có trong ngoài, nhân giả làm sao hay định? Vật nhơ chẳng giao động, định này chẳng phải sạch. Đạt Ma Đạt biết lý mình bị bẻ gãy, càng kính phục, đành lễ bạch Ngài: Con học đạo còn sơ suyển, nếu không  được lời chỉ dạy của Tôn giả làm sao biết được chỗ tốt.

Cúi xin Tôn giả thương xót nhận con làm học trò. Ngài dạy thêm: Thiền định của chư Phật không có sở đắc. Giác đạo của chư Phật không có sở chứng. Không đắc không chứng là chân  giải thoát. Đền nhân  trả quả  là  nghiệp báo  của  thế gian, ở trong pháp này ắt chẳng như thế. Ngươi nếu tập định nên tập như vậy. Đạt Ma Đạt  vui vẻ  vâng lời dạy. Một hôm, có ông trưởng giả dẫn đứa con đến yết kiến Ngài.

Trưởng giả thưa: Con tôi tên là Tư Đa, từ khi sanh ra cho đến giờ 20 tuổi mà bàn tay trái vẫn nắm chặt lại chưa từng mở ra. Xin Tôn giả từ bi nói rõ nhân đời trước của nó cho con hiểu. Ngài nhìn thẳng vào mặt Tư Đa, rồi đưa tay bảo: Trả hạt châu lại cho ta! Tư Đa liền xòe tay dâng hạt châu cho Ngài. Ông trưởng giả và  đồ chúng  thấy thế đều  ngạc nhiên.

Ngài giải thích: Thuở quá khứ Ta làm vị Tỳ kheo thường được Long Vương thỉnh xuống Long cung tụng kinh, khi ấy, Tư Đa cũng theo ta xuất gia, tên Bà Xá. Một hôm, Long Vương thỉnh ta đi tụng kinh, Bà Xá theo làm thị giả. Tụng kinh xong, Long Vương cúng hạt châu đáp lễ. Ta nhận trao cho  thị giả  giữ trong tay. Ta tịch, sanh nơi đây, vì  nhân duyên  thầy trò chưa hết nên lại  gặp nhau. Ông  trưởng giả  nghe được  tiền duyên  của con mình,  hoan hỷ  cho Tư Đa theo Ngài xuất gia.

Ngài xét duyên xưa và nay nên hợp hai tên lại đặt là Bà Xá Tư Đa. Nhận Bà Xá Tư Đa rồi, Ngài  triệu tập thánh chúng làm lễ truyền giới. Sau đó, Ngài gọi Bà Xá Tư Đa lại bảo: Nơi nước này sắp có  tai nạn  đến cho ta, nhưng tuổi ta đã già yếu đâu mong lánh thoát làm gì. Ta đã được truyền đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên phụng trì, ngươi mau đi khỏi, lấy sự giáo hóa làm nhiệm vụ.

Nếu có người  nghi ngờ  nên trình cái y tăng già lê của ta đây làm tin. Bà Xá Tư Đa nhận lãnh tuân hành, ngay hôm ấy đi  nơi khác.  Lúc ấy, trong nước Kế Tân có 2 người ngoại đạo  giỏi pháp huyền thuật mưu đồ ám sát nhà vua. Nhưng còn ngại bại lộ cơ mưu, nên chúng đổi hình Tỳ kheo đi làm việc gian ác ấy. Quả nhiên bị quân quan bắt được. Vua Di La Quật hay việc, nổi cơn phẫn nộ, ra lệnh triệt hạ chùa chiền, bắt nhốt tăng chúng.

Vua trách: Lâu nay ta  sùng kính  Phật giáo,  quý trọng Tỳ kheo mà nay họ lại manh tâm sát hại ta, vậy còn  đạo đức  chỗ nào? Bởi sự tức giận ấy, nhà vua đích thân cầm gươm đến chỗ Ngài Sư Tử hỏi: Thầy được không tướng chưa? Ngài đáp: Đã được. Đã được, thì còn sợ sống chết chăng? Đã lìa  sống chết  thì đâu có sợ. Chẳng sợ có thể cho ta cái đầu chăng? Thân chẳng phải cái của ta, huống nữa là đầu.

Vua liền chặt đầu Ngài rơi xuống đất. Nơi cổ phun lên giọt sữa trắng cao chừng một trượng. Cánh tay mặt của vua Di La Quật cũng đứt lìa. Bảy ngày sau vua băng hà. Thái tử Quang Thủ  lên ngôi, lo  mai táng  phụ hoàng và thỉnh chúng tăng cúng dường sám hối. Tăng chúng lo xây tháp thờ Ngài.

Duy Bùi / Xa lộ pháp luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Sơn Valenta niềm tin của mọi công trình

Sơn Valenta niềm tin của mọi công trình

(PLVN) - Với mục tiêu cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất, mang đến sự hài lòng cao nhất cho người tiêu dùng sản phẩm, sơn Valenta của Công ty cổ phần sản xuất sơn Hà Nội đã dần chiếm trọn niềm tin của khách hàng sau 4 năm có mặt trên thị trường sơn Việt Nam.

Đọc thêm

Những điều cần biết trước khi đầu tư vào bất động sản

Những điều cần biết trước khi đầu tư vào bất động sản
(PLVN) - Có thể thấy, hiện nay các dự án bất động sản đang được nhiều người quan tâm đến. Vì vậy, việc tìm hiểu kĩ các thông tin về dự án bất động sản mà bạn đang quan tâm là một điều hết sức cần thiết. Cần phải có cái nhìn bao quát lẫn chi tiết để không phải gặp những trường hợp rắc rối khi lần đầu mua bất động sản.

Thanh Hóa: 900 dự án dự định được đem ra bán đấu giá

Thanh Hóa: 900 dự án dự định được đem ra bán đấu giá
(PLVN) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn. Danh mục dự án đấu giá quyền sử đụng đất năm 2021 có 864 dự án với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.676,2 ha, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23 ha. Theo đó, tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được 14.726,6 tỷ đồng, trong đó, tổng số tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là 8.920,5 tỷ đồng.

Vải Hải Dương lên sàn Lazada

Vải Hải Dương lên sàn Lazada
(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân khẳng định, việc đưa vải Hải Dương lên sàn thương mại điện tử sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Bị đưa đi cách ly vì đột nhập vào xã đang thực hiện lệnh phong tỏa để đánh ghen

Bị đưa đi cách ly vì đột nhập vào xã đang thực hiện lệnh phong tỏa để đánh ghen
(PLVN) - UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã đưa 09 người ở xã Phong An (huyện Phong Điền) đến địa điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên - Huế để theo dõi, giám sát dịch tễ vì đột nhập vào xã đang thực hiện lệnh phong tỏa để đánh ghen.

Công an Đồng Nai chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh bầu cử

Công an Đồng Nai chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh bầu cử
(PLVN) - Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng như kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tránh lây lan trong cộng đồng.

Doanh nghiệp Hàn Quốc ưu tiên chọn thuê văn phòng tại Hà Nội

Doanh nghiệp Hàn Quốc ưu tiên chọn thuê văn phòng tại Hà Nội
(PLVN) -Các doanh nghiệp Hàn Quốc đặc biệt ưu tiên đặt văn phòng tại Hà Nội.  Bởi khi gia nhập thị trường Việt Nam và mở trụ sở hoạt động kinh doanh, họ khá phụ thuộc vào cộng đồng các nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc. Diện tích văn phòng tại Hà Nội được thuê bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc cao hơn 60% so với TP.HCM.
Bệnh viện Trung Ương Huế chi trả 700 triệu đồng cứu sống bệnh nhân nghèo bị sốc nhiễm khuẩn nặng

Bệnh viện Trung Ương Huế chi trả 700 triệu đồng cứu sống bệnh nhân nghèo bị sốc nhiễm khuẩn nặng

(PLVN) - Bệnh viện Trung ương Huế đã trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo để trả toàn bộ tiền viện phí 700 triệu đồng cho anh Trương Hành (42 tuổi, thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa gây biến chứng suy đa cơ quan, viêm phổi rất nặng.

 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376