Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

(PLVN) -Cuối tuần qua, Đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thi hành án 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020 và kết quả thi hành một số vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Tham dự buổi làm việc về phía Đoàn công tác của Tổng cục THADS có Lãnh đạo các vụ: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 2; Vụ Nghiệp vụ 3, Vụ KT,GQKNTC, Vụ  Kế hoạch tài chính, Trung tâm QLDL&TT, Văn phòng Tổng cục. Về phía Cục THADS thành phố có Cục trưởng Vũ Quốc Doanh cùng các Phó Cục trưởng; Trưởng/ phó các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS 24 quận/huyện.

 

Tại buổi làm việc Cục trưởng, Cục THADS thành phố Vũ Quốc Doanh đã báo cáo kết quả công tác THADS, hành chính 09 tháng năm 2010, Kết quả thi hành một số vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo đó 09 tháng đầu năm 2020, Toàn thành phố đã thụ lý  90.288 việc với tổng số tiền trên 106.793.126.343.921 đồng; trong số có điều kiện thi hành án đã thi hành xong 37.857 việc, với 19.277.166.028.182 đồng đạt 58,21% về việc (so với chỉ tiêu được giao 80%/năm về việc thì toàn thành phố còn thiếu 1,79% để đạt chỉ tiêu kế hoạch); Về giá trị đạt 29,27% (so với chỉ tiêu được giao là 38%/năm về tiền thì toàn thành phố vượt 0,77% chỉ tiêu kế hoạch). Trong đó: Các đơn vị đạt 02 chỉ tiêu: 05 (Phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục THADS Quận 7, 9, 10 và Nhà Bè); Đạt 01 chỉ tiêu về việc: 02; Đạt một chỉ tiêu về tiền: 13; Không đạt cả hai chỉ tiêu: 07 (Chi cục THADS Quận 2,3,11,12, Gò Vấp, Cần Giờ).

 

Kết quả trên cho thấy trong 9 tháng năm 2020, Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh vừa phải thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, vừa chỉ đạo tổ chức thi hành án trong điều kiện số lượng việc phải thi hành ngày càng tăng cao trong khi chỉ tiêu Chấp hành viên lại giảm. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nên việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án bị kéo dài khiến cho quá trình tổ chức thi hành án bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, Lãnh đạo Cục đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn nên công tác thi hành án dân sự 09 tháng đầu năm 2020 đã có chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành đã có bước đổi mới. Công tác tổ chức cán bộ đã  bố trí hài hòa biên chế cho các đơn vị có vụ việc thi hành án, giá trị phải thi hành tăng đột biến lớn. Công tác rà soát, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện được đảm bảo, ra quyết định đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành và đăng tải thông tin đúng quy định...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã động viên, chia sẻ những khó khăn của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS Thành Phố Hồ Chí Minh, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm nêu tại dự thảo báo cáo và ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm và kết quả đã đạt được của toàn Hệ thống THADS thành phố và yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.và chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị Quyết số 84/NQ-CP.

 

Thủ trưởng các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức THA, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách, tập trung chỉ đạo: Rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp liên quan đến công tác THADS, thi hành án hành chính, nhất là các yêu cầu nhiệm vụ tại Nghị quyết số 31-NQ/BCS của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc trọng điểm, phức tạp liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ  việc giao tài sản đấu giá không thành...;

Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành các vụ việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tăng cường công tác quản lý kho vật chứng, chủ động rà soát thống kê, kiểm kê khi vật chứng theo quy định; Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án, nâng cao trách nhiệm kiểm tra của Cục đối với Chi cục, công tác hậu kiểm tra; Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị...

 

Tăng cường ký cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan THADS toàn thành phố, Tiếp tục quán triệt và triển khai việc thực hiện Nghị Quyết TW 4 khóa XI,XII, các quyết định, Chỉ thị của Trung ương về trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; 

Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tăng cường phối hợp với các ban ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THA

Chú trọng công tác xây dựng đội ngũ công chức đảm bảo tinh gọn, chất lượng; làm tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác..

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS và các phần mềm ứng dụng khác, thực hiện nghiêm việc đăng tải công khai về thông tin bán đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về bán đấu giá tài sản để tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cục Trưởng Vũ Quốc Doanh cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẽ khó khăn với công tác THADS TP.HCM của Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS và hứa sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo, với sự quyết tâm, sâu sát trong chỉ đạo điều hành, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính năm 2020, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh, ổn định chính trị tại địa phương và hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chuyến công tác tại TP.HCM, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái  cũng có buổi làm việc với Lãnh đạo các Ban đảng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ( Ban Nội chính; Ban Tổ chức; UBKT thành ủy - TP.HCM), nhằm tăng cường mối quan hệ thân thiết, giữa Bộ Tư pháp và các Ban thuộc Thành ủy, thành phố TP.HCM trong phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Tư pháp nói chung và công tác THADS nói riêng. 

Cẩm Tú
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Xứng đáng là điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển

Xứng đáng là điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển
(PLVN) - Là doanh nghiệp quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế trên các vùng biển, đảo trọng điểm của Tổ Quốc; Công ty TNHH một thành viên 128  (Công ty 128) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết sáng tạo; khắc phục khó khăn; bảo vệ vùng biển; sản xuất tốt, quản lý giỏi”

Hải Dương ơi, luôn có chúng tôi bên cạnh!

Hải Dương ơi, luôn có chúng tôi bên cạnh!
(PLVN) - Trong gian khó, nghĩa đồng bào vẫn ấm áp, lan tỏa đúng như câu giáo lý muôn đời của người Việt “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”…

Ly hôn bốc đồng

Ly hôn bốc đồng
(PLVN) - Sự can thiệp của pháp luật để giúp các cặp đôi có “giai đoạn bình tĩnh” để tránh đưa ra quyết định nóng vội trước khi ly hôn là cần thiết…

Những 'con sâu làm rầu nồi canh' giữa dịch Covid - 19

Những 'con sâu làm rầu nồi canh' giữa dịch Covid - 19
(PLVN) - Bên cạnh sự nỗ lực của các ban ngành lãnh đạo, nhân dân cả nước cũng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Vậy nhưng vẫn còn những “con sâu làm rầu nồi canh”, phòng dịch nửa vời với ý thức kém khiến cho cả nước phẫn nộ.

Chuyện vắc xin và công nghệ

Chuyện vắc xin và công nghệ
(PLVN) - Chưa đầy 30 phút sau khi ghi nhận một ca F0, tổ truy vết đã có mặt trước cửa nhà những người tiếp xúc gần, có nguy cơ lây nhiễm. Đêm 27/1, bệnh nhân đầu tiên tại Hải Dương có kết quả dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, kết quả này được cơ quan y tế chuyển đến hệ thống của Bluezone, yêu cầu truy vết…

Tại sao làng xã không còn an toàn trước dịch Covid - 19?

Tại sao làng xã không còn an toàn trước dịch Covid - 19?
(PLVN) - Một năm trước, khi Covid-19 bùng phát và hoành hành, chúng ta có xu hướng về quê để tránh dịch. Thế nhưng, vào những ngày Tết năm nay, tất cả đã thay đổi. Tại sao dịch lại bùng phát ở những ngôi làng mà đáng lẽ đây phải là nơi an toàn với Covid-19?

Nỗi khốn khó và tình người

Nỗi khốn khó và tình người
(PLVN) - Hải Dương trở thành tâm điểm cả nước khi chứa nhiều ca bệnh Covid và lây lan với tốc độ nhanh. Kéo theo đó là một mùa Tết buồn của người dân Hải Dương với sự đình trệ sản xuất, cách ly hàng loạt, “ngăn sông, cấm chợ”…

Dịch COVID-19 sáng 28/2: Hạ viện Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ Covid-19, Anh đặt mục tiêu tiêm vaccine cho người trên 50 tuổi từ tháng 4/2021

Dịch COVID-19 sáng 28/2: Hạ viện Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ Covid-19, Anh đặt mục tiêu tiêm vaccine cho người trên 50 tuổi từ tháng 4/2021
(PLVN) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 00 giờ ngày 28/2 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 114.101.945 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.531.393 ca tử vong, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 89.637.110 người.

Đến hết tháng 2, vốn đầu tư đã thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp đạt 46,2%

Đến hết tháng 2, vốn đầu tư đã thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp đạt 46,2%
(PLVN) - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến cuối tháng 2/2021, tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đạt khoảng 5,30 tỷ USD và 324,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng 2,34 tỷ USD và 152,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬