Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong quân đội

(PLO) - Vấn đề kinh phí, trang bị vật chất bảo đảm cho tổ chức thực hiện và việc tổ chức rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện Ngày Pháp luật cũng là một trong những nội dung cần thực hiện kịp thời, nghiêm túc để tổ chức Ngày Pháp luật được thiết thực, đạt hiệu quả cao.
Ngày Pháp luật ở Trường Sỹ quan Lục quân 1 Ngày Pháp luật ở Trường Sỹ quan Lục quân 1
Duy trì nền nếp Ngày Pháp luật
Nhận thức rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. 
Trong tổ chức thực hiện đã chú trọng đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức PBGDPL như sân khấu hóa, lồng ghép với hoạt động của các tổ chức quần chúng, lên lớp trực tiếp, thông qua hệ thống phát thanh, thông qua công tác xét xử của các Tòa án Quân sự, công tác dân vận, giúp dân làm kinh tế...; nội dung bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Quân đội và của địa phương, đơn vị gắn với chức trách, nhiệm vụ, nhu cầu của đối tượng được PBGDPL.
Đặc biệt, quán triệt thực hiện quy định của Luật PBGDPL về Ngày Pháp luật Việt Nam; phát huy những kết quả đã đạt được của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội, trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã duy trì nền nếp Ngày Pháp luật định kỳ mỗi tháng một ngày đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. 
Để có được kết quả đó, Bộ Quốc phòng đã sớm có kế hoạch công tác PBGDPL, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm thực hiện công tác PBGDPL nói chung, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng với trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy. Các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nên tổ chức thực hiện nghiêm túc, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong quân đội ảnh 1
Đại tá Hàn Mạnh Thắng
Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng 
Chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến đơn vị cơ sở
Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014, với mục tiêu tạo bước đột phá nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật  của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng công tác PBGDPL trong toàn quân, Bộ Quốc phòng đã giao cơ quan chuyên môn giúp Bộ chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong toàn quân với chủ đề “Toàn quân tích cực học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 trong Quân đội tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; pháp luật về quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác PBGDPL và chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội... 
Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình nhiệm vụ để tổ chức bằng hình thức phù hợp, như ra quân diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật, tổ chức mít tinh, hội nghị, sân khấu hóa... Cùng với đó là việc bố trí các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các địa điểm công cộng với các nội dung như: “Toàn đơn vị sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, “Tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội là nét đẹp văn hóa quân nhân”... Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014, trong đó cao điểm tổ chức các hoạt động là từ ngày 03/11/2014 đến 09/11/2014.
Qua thực tiễn thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội hàng tháng theo quy định tại Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 cho thấy, để triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả thì trước hết phải có sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến đơn vị cơ sở; đồng thời có biện pháp nâng cao nhận thức của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa của công tác PBGDPL nói chung, Ngày Pháp luật nói riêng. 
Trong tổ chức thực hiện phải xây dựng được kế hoạch sát, đúng với đặc thù từng cơ quan, đơn vị; huy động được sự tham gia, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan pháp luật, cơ quan chính trị và lực lượng xung kích; nội dung của Ngày Pháp luật phải thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và chức trách, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, linh hoạt để thu hút sự quan tâm theo dõi, tham gia của các lực lượng.
Đại tá Hàn Mạnh Thắng Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại
(PLVN) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải. Lễ trao giải thưởng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng: Nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn lớn

Tổng thống Mỹ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
(PLVN) - Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Thủ tướng và bà con kiều bào tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tối 17/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chính sách đột phá cho phát triển đô thị bền vững

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng nhanh và hiệu quả.

Kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Phải thể hiện tinh thần chiến đấu cao, không bao che, bỏ sót

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
(PLVN) - Sáng 17/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp

Quang cảnh Tọa đàm.
(PLVN) - Các ý kiến tham dự Tọa đàm khẳng định nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp nhưng trong thực tiễn, chưa thể hiện đầy đủ quyền này của nhân dân, nhất là quyền đề xuất sáng kiến xây dựng luật của công dân, quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân...