Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong quân đội

(PLO) - Vấn đề kinh phí, trang bị vật chất bảo đảm cho tổ chức thực hiện và việc tổ chức rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện Ngày Pháp luật cũng là một trong những nội dung cần thực hiện kịp thời, nghiêm túc để tổ chức Ngày Pháp luật được thiết thực, đạt hiệu quả cao.
Ngày Pháp luật ở Trường Sỹ quan Lục quân 1 Ngày Pháp luật ở Trường Sỹ quan Lục quân 1

Duy trì nền nếp Ngày Pháp luật

Nhận thức rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. 

Trong tổ chức thực hiện đã chú trọng đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức PBGDPL như sân khấu hóa, lồng ghép với hoạt động của các tổ chức quần chúng, lên lớp trực tiếp, thông qua hệ thống phát thanh, thông qua công tác xét xử của các Tòa án Quân sự, công tác dân vận, giúp dân làm kinh tế...; nội dung bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Quân đội và của địa phương, đơn vị gắn với chức trách, nhiệm vụ, nhu cầu của đối tượng được PBGDPL.

Đặc biệt, quán triệt thực hiện quy định của Luật PBGDPL về Ngày Pháp luật Việt Nam; phát huy những kết quả đã đạt được của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội, trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã duy trì nền nếp Ngày Pháp luật định kỳ mỗi tháng một ngày đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. 

Để có được kết quả đó, Bộ Quốc phòng đã sớm có kế hoạch công tác PBGDPL, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm thực hiện công tác PBGDPL nói chung, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng với trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy. Các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nên tổ chức thực hiện nghiêm túc, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong quân đội ảnh 1
Đại tá Hàn Mạnh Thắng
Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng 
Chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến đơn vị cơ sở

Hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014, với mục tiêu tạo bước đột phá nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật  của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng công tác PBGDPL trong toàn quân, Bộ Quốc phòng đã giao cơ quan chuyên môn giúp Bộ chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong toàn quân với chủ đề “Toàn quân tích cực học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 trong Quân đội tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; pháp luật về quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác PBGDPL và chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội... 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình nhiệm vụ để tổ chức bằng hình thức phù hợp, như ra quân diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật, tổ chức mít tinh, hội nghị, sân khấu hóa... Cùng với đó là việc bố trí các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các địa điểm công cộng với các nội dung như: “Toàn đơn vị sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, “Tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội là nét đẹp văn hóa quân nhân”... Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014, trong đó cao điểm tổ chức các hoạt động là từ ngày 03/11/2014 đến 09/11/2014.

Qua thực tiễn thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội hàng tháng theo quy định tại Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 cho thấy, để triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả thì trước hết phải có sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến đơn vị cơ sở; đồng thời có biện pháp nâng cao nhận thức của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa của công tác PBGDPL nói chung, Ngày Pháp luật nói riêng. 

Trong tổ chức thực hiện phải xây dựng được kế hoạch sát, đúng với đặc thù từng cơ quan, đơn vị; huy động được sự tham gia, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan pháp luật, cơ quan chính trị và lực lượng xung kích; nội dung của Ngày Pháp luật phải thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và chức trách, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, linh hoạt để thu hút sự quan tâm theo dõi, tham gia của các lực lượng.

Đại tá Hàn Mạnh Thắng Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Quốc phòng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thủ tướng “đặt hàng” Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu loạt chương trình lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân báo cáo tình hình hoạt động.
(PLVN) - Thủ tướng lưu ý công tác nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội cần chú trọng các chương trình lớn của quốc gia, các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như chủ quyền lãnh thổ quốc gia; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; tư vấn chính sách về đổi mới sáng tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân trong phòng chống COVID-19

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
(PLVN) - Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, bảo đảm việc thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời hạn.

Xếp lương cho giáo viên phải công bằng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, động viên thầy trò vùng dịch Tiền Giang.
(PLVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu việc sửa đổi các quy định liên quan đến xếp hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương cho giáo viên công bằng, không bị thiệt thòi, “thực sự có sự đổi mới về chế độ cho giáo viên”.

GDP năm 2022 tăng trưởng khoảng 6-6,5%

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Đây là một trong những chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành.

Phát triển một số báo đối ngoại quốc gia

Báo in Việt Nam News sẽ được phát triển thành báo đối ngoại quốc gia. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1976/QĐ-TTg phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 2022-2030.