Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu về dân cư, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu cao nhất của người dân và thực hiện quản lý nhà nước một cách hiệu quả.
(Hình minh họa). (Hình minh họa).

Số định danh cá nhân của công dân

Số định danh cá nhân lần đầu xuất hiện vào năm 2014, được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đây cũng là số do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc, cấp riêng biệt cho từng cá nhân, không lặp lại ở cá nhân nào khác.

Mã số này bao gồm 12 số, có cấu trúc như sau: 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc quốc gia nơi cá nhân đăng ký khai sinh; 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính cá nhân, mã giới tính này có quy ước riêng theo từng thế kỷ; 2 chữ số tiếp theo là 2 số cuối của năm sinh; 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên. Các mã số định danh cá nhân được bảo mật hoàn toàn.

Cụ thể, mã thế kỷ và mã giới tính trong số định danh cá nhân được quy ước như sau: Công dân sinh ở thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Đối với Nam là 0, nữ là 1. Công dân sinh ở thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Đối với Nam là 2, nữ là 3. Công dân sinh ở thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Đối với nam là 4, nữ là 5. Công dân sinh ở thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Đối với nam là 6, nữ là 7. Công dân sinh ở thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Đối với nam là 8, nữ là 9.

Ngày 1/1/2016, Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch, kết nối trên cả nước, đồng thời kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có trách nhiệm chuyển các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân. Sau khi cơ quan công an kiểm tra thông tin, cấp ngay số định danh cá nhân cho cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch để ghi vào trong Giấy khai sinh và trả cho công dân.

Quyết định 06 và nhiệm vụ đặt ra

Ứng dụng công nghệ thông tin là một nhu cầu thiết yếu trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trải qua một thời gian dài nhiều địa phương ngừng tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ nói chung, Quyết định số 06/QĐ-TTg (về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”) có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu cao nhất của người dân và thực hiện quản lý nhà nước một cách hiệu quả.

Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, các Bộ, ngành cần tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 25 dịch vụ công thiết yếu theo hướng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Qua đó, để tự động điền thông tin, chia sẻ tài liệu đã số hóa hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị khác theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu về dân cư, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số ảnh 1

Do yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành các dịch vụ công chậm nhất là Tháng 5/2022 nên các Bộ, ngành phải khẩn trương thực hiện nhiều nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ TN&MT sớm phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để tái cấu trúc quy trình, kết nối, tích hợp, xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, địa phương kết nối, chia sẻ và tích hợp với Hệ thống một cửa phục vụ cho tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Bộ Y tế chỉ đạo các Cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền trên toàn quốc cấp Giấy khám sức khỏe điện tử để thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với ngành Tư pháp, nhiều nội dung trong Đề án 06 liên quan, tác động trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử kết nối, chia sẻ cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay tại thời điểm cơ quan đăng ký hộ tịch đăng ký vào Sổ hộ tịch và lưu chính thức vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Thông tin hộ tịch của cá nhân được điều chỉnh, bổ sung trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được cập nhật, chia sẻ ngay với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua chức năng tiện ích cung cấp trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung; là cơ sở để cập nhật cho các cơ sở dữ liệu khác khi có kết nối, chia sẻ để bảo đảm thông tin được thống nhất, đồng bộ, chính xác, hướng tới mỗi cá nhân có một bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất và duy nhất trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tương ứng với số định danh cá nhân. Tất cả thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh đều được cập nhật, lưu vết vào bản ghi dữ liệu hộ tịch điện tử.

Bộ Tư pháp cũng ban hành Thông tư số 01/2022, theo đó, trong thời gian tới đây, người dân có thể yêu cầu giải quyết tất cả các thủ tục đăng ký hộ tịch theo phương thức trực tuyến, được cấp bản điện tử các loại giấy tờ hộ tịch sau khi các địa phương hoàn tất số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được vận hành thống nhất, kết nối, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để thực hiện được khá nhiều nhiệm vụ, yêu cầu phải hoàn thành kết nối giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để tránh việc cán bộ công chức phải thực hiện thao tác 2 lần trên 2 hệ thống là một nhiệm vụ khá nặng nề, không chỉ đối với ngành tư pháp mà đối với cả các địa phương.

Bộ Tư pháp đã hướng dẫn địa phương đảm bảo dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định; bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa dữ liệu hộ tịch đã đăng ký với dữ liệu về dân cư theo nhiệm vụ được giao… Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều địa phương đang lúng túng, mới chỉ thành lập Tổ công tác triển khai Đề án, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan việc triển khai định danh và xác lập điện tử, tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của cá nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID bên cạnh cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương chưa đảm bảo.

Theo các ý kiến, những vấn đề này cần được cải thiện trong thời gian sớm nhất.

14 dịch vụ công hoàn thành trong tháng 3/2022

- Bộ Tư pháp: 3 dịch vụ công (Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký khai tử).

- Bộ Công an: 11 dịch vụ công (Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; Đăng ký thường trú; Đăng ký tạm trú; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú…).

11 dịch vụ công phải hoàn thành trong Tháng 5/2022

- Văn phòng Chính phủ: Tái cấu trúc quy trình đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

- BHXH: Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

- Bộ Tài chính: Đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân.

- Bộ TN&MT: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin người được cấp Giấy chứng nhận.

- Bộ GTVT: Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

- Bộ Tư pháp: Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Bộ GD-ĐT: Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển Đại học, cao đẳng.

- Bộ LĐ-TB&XH: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Minh Long
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đổi thay ở Cây Da Sà - một thời khét tiếng tội phạm, ma túy

Khu vực Cây Da Sà ngày nay là phố xá đông đúc, nhộn nhịp.
(PLVN) - “Nhứt Da Sà, nhì Tôn Đản, thứ ba Mả Lạng” là câu nói về những khu vực khét tiếng giang hồ Sài Gòn. Da Sà ở đây là khu vực ngay ngã tư đường Bà Hom - An Dương Vương (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) từng là điểm nóng về tội phạm, ma túy...

Một ngày trong quân ngũ

Một ngày trong quân ngũ
(PLVN) - Thời gian được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, hành trang có được của các chiến sĩ là sự tự tin, bản lĩnh, lối sống có nền nếp, quy củ để trau dồi những phẩm chất của người lính “Cụ Hồ”...

Trở thành diễn giả sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc

Từ một nạn nhân, chị Lữ Thị Tím trở thành diễn giả vì cộng đồng phòng chống nạn mua bán người.
(PLVN) - Chị Lữ Thị Tím chính là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị đã bỏ trốn và may mắn trở về Việt Nam nhưng đôi chân thì không còn lành lặn. Dù đôi chân bị cắt cụt nhưng cô gái miền sơn cước đã làm nên kỳ tích khi dần tạo dựng cuộc sống mới. Chị cũng trở thành “diễn giả” lên tiếng về nạn mua bán người.

Kình ngư Lê Nguyễn Paul: Tự hào khi là người Việt Nam tranh tài ở SEA Games

Kình ngư Việt kiều giành 10 HCV cho đoàn An Giang và phá 5 kỷ lục quốc gia.
(PLVN) - Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng Lê Nguyễn Paul đã luôn nuôi nguyện vọng khoác áo đội tuyển bơi Việt Nam, quê hương của cả bố mẹ anh. Được tham gia đội tuyển quốc gia từ năm 2017, tới nay, Lê Nguyễn Paul đã có 3 lần vinh dự đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

Nơi có thể chạm tay vào lịch sử bảy nghìn năm

Làng chài cổ Cái Bèo hôm nay.
(PLVN) - Làng chài Cái Bèo hay còn gọi là làng chài Vụng O tọa lạc bên đảo Ngọc, quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Cái Bèo nằm giữa thung lũng đá vôi, chạy dọc bờ biển khu 2B Bến Bèo. Đây là ngôi làng cổ lâu đời nhất Việt Nam, ước chừng lên tới 7.000 năm, nơi đây cũng là cửa ngõ vào vịnh Lan Hạ.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Lự

Phụ nữ dân tộc Lự vẫn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống để tạo ra những bộ trang phục đặc trưng.
(PLVN) - Xưa kia đồng bào Lự trồng bông, dệt vải để đáp ứng nhu cầu của gia đình thì ngày nay, nghề này đã vươn ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp này, trở thành sản phẩm hàng hóa, từng bước mở ra hướng thoát nghèo cho bà con.

Cảnh giác với quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” trên đất Campuchia

Những nạn nhân bị lừa sang Campuchia may mắn được giải thoát (Ảnh: vtv.vn)
(PLVN) - Các tổ chức, người môi giới móc nối cho người lao động sang Campuchia dưới hình thức đi xuất khẩu để lừa các nạn nhân vào làm tại các tổ chức chuyên phục vụ cho các sòng bạc, hoặc lôi kéo khách hàng tham gia các trò chơi đánh bạc. Trước đó, những lời hứa hẹn về một công việc nhàn hạ, lương cao đã khiến nhiều người mắc bẫy...

Phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh): Nhiều ý kiến trái chiều sau các cuộc bầu cử Trưởng khu phố

Phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh): Nhiều ý kiến trái chiều sau các cuộc bầu cử Trưởng khu phố
(PLVN) -  Sau khi các cuộc bầu cử Trưởng khu các khu phố thuộc phường Nam Sơn kết thúc, nhiều ý kiến không đồng thuận với kết quả bầu cử, cũng như quy trình ấn định danh sách chính thức ứng cử viên. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức bầu cử lại cho rằng họ đã làm đúng theo quy định của tỉnh Bắc Ninh.