• Ký kết Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam – CHLB Đức
  Ký kết Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam – CHLB Đức
  (PLVN) -Sáng 1/10, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng liên bang CHLB Đức đã tổ chức Lễ ký Chương trình hợp tác 3 năm (giai đoạn 2019 – 4/2022) đối thoại Nhà nước pháp quyền nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn cán bộ Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức do ông Christian Lange Quốc vụ khanh, Nghị sĩ Quốc hội dẫn đầu.
  Hòa bình để xây dựng Nhà nước pháp quyền giàu mạnh
  Hòa bình để xây dựng Nhà nước pháp quyền giàu mạnh
  (PLVN) - Trong lịch sử các dân tộc châu Á, hiếm có quốc gia nào lại phải gánh chịu những thách thức cam go liên quan đến sự tồn vong như Việt Nam; nhưng cũng hiếm có quốc gia, dân tộc nào lại quật cường và yêu chuộng hoà bình như người dân Việt. Từ khát vọng hoà bình, người dân Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN để bảo vệ vững chắc thành quả độc lập, tự do của dân tộc. 
  Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam (Kỳ cuối): Nỗ lực cải cách tư pháp vì Nhà nước pháp quyền XHCN
  Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam (Kỳ cuối): Nỗ lực cải cách tư pháp vì Nhà nước pháp quyền XHCN
  (PLVN) - Với mục tiêu đề cao quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tư pháp, suốt quá trình đổi mới, Đảng ta đã khẳng định nhất quán đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân. Bởi vậy, cải cách tư pháp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
  Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN
  Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN
  (PLO) - Khi trao cho Tổng Bí thư trọng trách đứng đầu Nhà nước sẽ tạo tiền đề tích cực cho việc tiếp tục củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cũng là bước chuẩn bị quan trọng cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn để đưa vấn đề này thành nền nếp trong bối cảnh mới của nước ta hiện nay.
  Nhiều bài học giá trị trong xây dựng Nhà nước pháp quyền
  Nhiều bài học giá trị trong xây dựng Nhà nước pháp quyền
  (PLO) - Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nhân dịp kỷ niệm 520 năm ngày mất của Vua Lê Thánh Tông (1497 - 2017), ngày 4/3/2017 tại Thanh Hóa, Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Cải cách pháp luật và xây dựng bộ máy nhà nước dưới triều Vua Lê Thánh Tông - Những giá trị lịch sử và đương đại”.
  Nơi giúp dân tin hơn vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  Nơi giúp dân tin hơn vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  (PLO) - Ngay từ khi thành lập Báo Pháp Luật Việt Nam, Ban Biên tập đã chú trọng tới việc kiện toàn công tác bạn đọc, xác định vai trò quan trọng của công tác này trong hoạt động của Báo Pháp Luật Việt Nam nói riêng, của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung...

  “Mạnh dạn đổi mới để quyền tư pháp đóng vai trò quan trọng trong Nhà nước pháp quyền”
  “Mạnh dạn đổi mới để quyền tư pháp đóng vai trò quan trọng trong Nhà nước pháp quyền”
  (PLO) - Vấn đề kiểm soát quyền lực trong hai Dự án Luật Tổ chức TAND và Luật Tổ chức VKSND là một nội dung chính trong cuộc trao đổi nhanh giữa phóng viên Báo PLVN với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông bên lề Phiên họp thứ 5 -  Hội đồng Tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp.
  Cần phải đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền XHCN
  Cần phải đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền XHCN
  (PLO) -Mục đích bao trùm của Ngày Pháp luật là tạo nên ý thức thường trực tôn trọng pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của toàn dân - trong đó, lực lượng nòng cốt là các cán bộ công chức, viên chức, không phải chỉ diễn ra trong một ngày, mà phải là thường xuyên, liên tục trong toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước hiện nay và mãi mãi về sau. Từ đây, chúng ta cần phải đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền XHCN.

  Khẳng định bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
  Khẳng định bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

  Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992. Đó là: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

  Việt - Đức hợp tác đối thoại tiếp về nhà nước pháp quyền
  Việt - Đức hợp tác đối thoại tiếp về nhà nước pháp quyền

  “Chương trình này “đáng khâm phục”, thể hiện sự nỗ lực lớn về nhân lực và tài lực từ cả hai phía, cũng như mong đợi trong thời gian qua và thời gian tới”, là đánh giá chung về hiệu quả Chương trình hợp tác đối thoại nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và Đức (2009-2011).

  Xây dựng Nhà nước pháp quyền qua “cam kết” của các trụ cột nước nhà
  Xây dựng Nhà nước pháp quyền qua “cam kết” của các trụ cột nước nhà

   Chưa bao giờ nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lại được đặt ra một cách mạnh mẽ và rõ nét như trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII này. Coi xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhân tố quyết định bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là tư tưởng nhất quán thể hiện qua “cam kết” của các tân trụ cột nước nhà.

  Nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  Nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn của 25 năm thực hiện đường lối Đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong các văn kiện Đại hội Đảng XI  thể hiện rõ nét, sâu sắc sự phát triển tư duy lý luận, quyết tâm chính trị và năng lực tổ chức của Đảng trong thực hiện đường lối Đổi mới toàn diện đất nước.

  "Báo PLVN có nhiều đóng góp xây dựng Nhà nước pháp quyền"
  "Báo PLVN có nhiều đóng góp xây dựng Nhà nước pháp quyền"

  Ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Báo Pháp luật Việt Nam đối với sự nghiệp báo chí cách mạng, ông Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Báo Pháp luật Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân”.

  Đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
  Đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

  Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cán bộ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước.

  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

  Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn và bầu những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội. Tiếp tục phát huy dân chủ, tính công khai, đối thoại trong thảo luận, hoạt động chất vấn tại diễn đàn Quốc hội.

  Quan điểm của Đại hội Đảng 11 về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN (Kỳ 1)
  Quan điểm của Đại hội Đảng 11 về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN (Kỳ 1)

  Các quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là kết quả của một quá trình đổi mới, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để đưa sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đến thắng lợi.

  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

  Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là một trong những vấn đề được các văn kiện Đại hội XI đề cập đến một cách toàn diện, sâu sắc. Bài viết này xin nêu những nội dung cơ bản và mới nhất.

  Đi đến cùng để kết quả tốt nhất vì nhà nước pháp quyền
  Đi đến cùng để kết quả tốt nhất vì nhà nước pháp quyền

   Sáng qua, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên và Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á (Tổng vụ Đối ngoại EC) Seamus Gillespie, Tiểu ban hợp tác về xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản trị và nhân quyền Việt Nam - EU họp phiên thứ 5.

   
  Hướng đến xây dựng một Nhà nước pháp quyền XHCN
  Hướng đến xây dựng một Nhà nước pháp quyền XHCN
   Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước trong đó pháp luật giữ địa vị độc tôn, mọi quan hệ xã hội đều được pháp luật điều chỉnh; ý thức pháp luật và văn hoá pháp lý được đề cao; Nhà nước thực sự thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật; công chức nhà nước, công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…; từ đó, kỷ cương phép nước được tôn trọng, pháp chế được giữ vững.
  Trong nhà nước pháp quyền phải có tòa án bảo hiến (tiếp)
  Trong nhà nước pháp quyền phải có tòa án bảo hiến (tiếp)

   Trong dự thảo văn kiện Đảng ĐH lần này có đề cập đến “Kiểm soát quyền lực”. Đó cái lõi của Chủ nghĩa Hiến pháp. Vậy “kiểm soát quyền lực” bằng cách nào? Có nhiều loại hình, kiểm soát từ bên trong và ngoài. Bản thân mỗi thiết chế đã phải tự kiểm soát. Đây là hình thức kiểm soát là quan trọng nhất để tránh phải đi đến Tòa án.

  Trong nhà nước pháp quyền phải có tòa án bảo hiến
  Trong nhà nước pháp quyền phải có tòa án bảo hiến

  Khái niệm bảo hiến rất rộng gồm tuân thủ, bảo vệ Hiến pháp, chống những hành vi vi phạm Hiến pháp. Bảo hiến ở nước ta những năm trước đây chỉ bao gồm giám sát sự tuân thủ, nhưng cuối cùng chính Quốc hội lại là cơ quan tối cao giám sát nên khái niệm bảo vệ Hiến pháp hay bảo hiến ở khái niệm rộng lại không tập trung vào vấn đề xét xử...

  Xây dựng nhà nước pháp quyền vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  Xây dựng nhà nước pháp quyền vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Liên tục 24 năm làm Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống luật pháp thật sự vì dân, do dân và của dân. Nhà nước đó có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng và bảo vệ đất nước thiết thực phục vụ lợi ích của nhân dân.

  Tin đọc nhiều

  Đại hội Đảng
  QLTT

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%

  Tinh hoa đá Việt
  vg - logoPartner
  vib - logoPartner
  vinamilk logoPartner
  ncb logoPartner
  vpb logoPartner
  TC Motor
  Techcombank
  Pho bien giao duc