Sự ảnh hưởng của tự nhiên giới tới sức khỏe con người

(ảnh minh họa).
(ảnh minh họa).
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Con người là một sinh vật trong tự nhiên giới, luôn luôn tiếp xúc với hoàn cảnh tự nhiên và không thể tách, vì thế tự nhiên giới có ảnh hưởng tới sức khỏe và sự tồn vong của con người.

Mối quan hệ giữa người và tự nhiên giới

Trong sách Linh khu viết: con người tương ứng với Trời và Đất, đây là đại biểu cho tự nhiên giới tương ứng. Khi sự biến hóa của tự nhiên dưới ảnh hưởng đến thân thể con người thì thân thể con người tất nhiên có sự phản ứng với nhau.

Lý luận về quan hệ giữa người với tự nhiên, sách Tố vấn cũng ghi: trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, giữa biết nhân sự thì có thể tồn tại được lâu dài. Trong thiên Âm Dương hứng tượng đại luận có nói, điều dưỡng thân thể mà không theo vào lẽ tự nhiên thì bệnh tật sẽ phát sinh, điều đó càng thể hiện sự coi trọng về mối quan hệ giữa người với tự nhiên.

Khi bàn về quan hệ giữa người với tự nhiên giới trước, tiên cần phải nói đến hiện tượng của tự nhiên giới và sự biến hóa của hiện tượng ấy. Về điểm này, trong sách y học cổ xưa dạy: Trái đất ở vào giữa khoảng không, không tựa vào đâu mà nhờ vào sức của đại trí trong vũ trụ nâng đỡ. Tất cả sự vật trong Trời - Đất không lúc nào là không vận động và biến hóa. Theo quy luật biến hóa thì khí Trời luôn luôn giáng xuống, khí Đất thì luôn luôn đưa lên, một khí ở trên một khí ở dưới hấp dẫn lẫn nhau, một khí đưa lên một khí đưa xuống tác dụng lẫn nhau.

Đồng thời, có động tất có tĩnh, một bên động một bên tĩnh cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau mà sinh ra sự biến hóa. Khí Trời giáng xuống thì sẽ thấu xuống Đất, khí Đất đưa lên thì sẽ bốc lên Trời, vì Trời - Đất có tác dụng trên dưới hút nhau, một khí đưa lên một khí giáng xuống làm nhân quả lẫn nhau mà sinh ra biến hóa.

Sách Tố vấn dạy rằng khi động tĩnh hút nhau, trên dưới ảnh hưởng lẫn nhau, Âm Dương xen lẫn phối hợp với nhau thì sinh ra sự biến hóa, chính vì khí Âm Dương của thiên địa không phải là yên tĩnh mà là trên dưới lên xuống vận động không ngừng cho nên mới sinh ra sự biến hóa, có biến hóa mới có thể sinh ra vạn vật.

Khi khí Trời đưa xuống, khí Đất bốc lên, sự phối hợp giữa khí đưa lên và khí đưa xuống gọi là “khí giao”, con người sinh tồn ở trong khoảng “khí giao” này, hay nói cách khác người ta sinh hoạt trong sự vận động biến hóa của khí Âm Dương trong Trời - Đất.

Sự biến hóa của khí Âm Dương trong Trời - Đất không phải là trừu tượng mà dựa trên cơ sở vật chất và quy luật của vũ trụ mà người xưa quy định Trời là Phong, Nhiệt, Thấp, Táo, Hàn; còn Đất là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, cho nên Trời là “khí” còn Đất là “hình”  hai thứ đó cảm ứng với nhau mà hóa sinh ra vạn vật.

Lại nói Hàn, Thử, Táo, Thấp, Phong, Hỏa là Âm Dương của Trời, ứng với 6 khí Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy là Âm Dương của Đất, sự biến hóa Sinh, Trưởng, Hóa, Thu, Tàng tương ứng với thứ khí ấy. Điều đó có nghĩa rằng, trong tình trạng hình với khí cảm ứng lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà phát sinh ra sự biến hóa, từ sự biến hóa mà phát sinh ra vạn vật. Sau khi vạn vật sản sinh, mọi thứ sẽ trải qua một quá trình phát triển là Sinh, Trưởng, Hóa, Thu, Tàng.

Sự chuyển biến trong quá trình ấy luôn luôn tương quan với sự biến hóa của Âm - Dương, Trời - Đất. Từ đó có thể hiểu được sự biến hóa của tự nhiên giới và sự biến hóa phát sinh phát triển của vạn vật là không tách rời với sự biến hóa mâu thuẫn thống nhất của Âm Dương.

Nói tóm lại sự sinh tồn và phát triển của sinh vật đều trực tiếp chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan, con người cũng không nằm ngoài cái quy luật ấy, người với tự nhiên luôn có sẵn quan hệ mật thiết không thể tách rời.

Lý luận về y học cổ truyền dạy rằng, trong khoảng Trời - Đất có đầy đủ vạn vật, không có gì quý bằng con người, mọi người nhờ vào sinh khí của Trời -  Đất và tinh khí của đồ ăn thức uống mà sinh tồn theo vào quy luật Sinh, Trưởng, Hóa, Thu, Tàng. Cứ theo bốn mùa trưởng thành, phát triển.

Điều đó có nghĩa rằng, tự nhiên giới tuy có vạn sự vạn vật nhưng quý báu nhất vẫn là con người, người dựa vào tự nhiên giới để duy trì sinh mạng và tồn tại. Mọi vật cũng thuận theo quy luật tự nhiên của bốn mùa là Sinh, Trưởng, Thu, Tàng để phát triển sinh mạng.

Do đó có thể thấy sinh mạng của người ta tất nhiên là chịu ảnh hưởng của tự nhiên giới, vì thế nghiên cứu y học cần phải đem vấn đề về quan hệ giữa người với tự nhiên dưới đặt thành một trong những vấn đề trọng yếu đầu tiên.

Ảnh hưởng của khí hậu với thân thể con người

Từ cổ xưa, nền y học đã gọi Xuân, Hạ, Thu, Đông là “Tứ thời Lục khí” và xét khí hậu của bốn quý tiết ấy thành mùa Xuân ấm, mùa Hạ nóng, mùa Thu mát, mùa Đông lạnh. Nhưng những thứ khí hậu khác nhau ấy xếp vào tính chất của nó thì trên thực tế chỉ có hai loại là ấm và nóng một loại mát và lạnh.

Dùng Âm Dương mà nói thì loại ấm thuộc Dương, loại mát thuộc Âm. Cũng tức là mùa Xuân mùa Hạ là Dương, mùa Thu mùa Đông là Âm, cho nên quá trình biến hóa của khí hậu bốn mùa là quá trình biến hóa của Âm Dương tiêu trưởng, là quá trình vận động biến hóa phát triển.

Sự thay đổi giữa bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tuy có một quy luật nhất định là Xuân ấm, Hạ nóng, Thu mát, Đông lạnh, nhưng sự biến hóa của ấm lạnh nóng mát có khi không phải là tách riêng ra được, cũng không hoàn toàn là tương ứng với thời tiết, cũng không phải là có thời gian và địa điểm giống nhau.

Người xưa lấy vị trí nước Trung Quốc làm chính giữa mà nhận thức về quy luật biến hóa của khí hậu bình thường trong bốn mùa, ví như quá trình sinh trưởng của thực vật trong một năm thì phần nhiều mùa Xuân bắt đầu nảy mầm, mùa Hạ sinh trưởng tốt, mùa Thu thì dần dần rút lại, mùa Đông thì cành lá tàn rụng.

Trong quá trình sinh trưởng của động vật cũng có thể chia thành mấy giai đoạn như thế, bắt đầu từ trẻ nhỏ đến trưởng thành, đến lớn mạnh, tới sự suy yếu rồi tử vong.

Vì đó là quá trình tất nhiên phải kinh qua trong hoạt động sinh mệnh bình thường của tất cả sinh vật, cho nên người xưa mới đem quá trình ấy xem như một thứ quy luật là Sinh, Trưởng, Hóa, Thu, Tàng.

Thiên tứ khí điều thần đại luận sách Tố vấn nói: sự biến hóa của Âm Dương bốn mùa là nguồn gốc sinh trưởng suy lão tử vong của vạn vật, trái với sự biến hóa ấy thì sẽ sinh ra tai nạn, đúng theo sự biến hóa ấy thì tật bệnh không sinh ra. Người xưa lấy đó để chỉ đạo cho việc phòng bệnh.

Hàn, Nhiệt, Ôn, Lương mới chỉ là sự phân loại về ôn độ theo khía cạnh của khí hậu bốn mùa, trên thực tế ở trong tự nhiên còn có sự biến hóa của các thứ khí hậu khác phức tạp hơn nữa. Để nắm vững sự biến hóa của các thứ khí hậu phức tạp ấy, chúng ta phải tìm ra quy luật biến hóa của nó. Người xưa trải qua sự quan sát lâu dài đã phân tích, quy nạp, tìm ra được nhân tố chủ yếu của khí hậu biến hóa có sáu thứ là Phong, Hàn, Thử, Thấp, Táo, Hỏa.

Khi không khí lưu động là Phong, ôn độ xuống thấp là Hàn, ôn độ lên cao là Nhiệt, thấp độ tăng thêm là Thấp, thấp độ rút xuống là Táo. Trong đó Thử và Nhiệt tiến lên một bậc nữa thì hóa thành Hỏa.

Tuy nhiên, khi Phong, Hàn, Thử, Thấp, Táo trong điều kiện nhất định nào đó đều có thể hóa thành Hỏa. Kỳ thực những thứ ấy đều là sự biến hóa của lực khí trong vũ trụ sinh ra, cho nên gọi chung là Lục khí, bởi vì mỗi khí đều có đặc tính và công dụng riêng.

Đọc thêm

Hà Nội chuyện cũ, chuyện mới (Kỳ 8): Đằng sau mặt tiền các nhà phố cổ

Hà Nội chuyện cũ, chuyện mới (Kỳ 8): Đằng sau mặt tiền các nhà phố cổ
(PLVN) -  Lần trước tôi đã kể về sự “oai” khi có nhà ở phố cổ Hà Nội! Nhất là phố cổ bắt đầu từ chữ “Hàng”! Nhưng nếu có nhà ở Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường thì sự “oai” phải tăng gấp đôi, gấp ba! Mà lại nhà mặt phố, có cửa hàng ở các phố này thì sự “oai” phải … thôi rồi! Khỏi phải nói!

Hà Nội chuyện cũ, chuyện mới (Kỳ 7): Chuyện của người “Phố Cổ”!

Hà Nội chuyện cũ, chuyện mới (Kỳ 7): Chuyện của người “Phố Cổ”!
(PLVN) -  Những ai ở Hà Nội mà có nhà “phố cổ” hãnh diện lắm! Nhà ở phố cổ mà là phố bắt đầu từ chữ “Hàng” thì “oai” hơn! Nhưng nếu có nhà ở Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường thì sự hãnh diện phải tăng gấp đôi, gấp ba! Mà lại nhà mặt phố ở các phố này thì sự hãnh diện còn tăng gấp nhiều lần nữa!

Theo chân du khách đi tìm khu nghỉ dưỡng Top 1 phố núi Sa Pa

Theo chân du khách đi tìm khu nghỉ dưỡng Top 1 phố núi Sa Pa
(PLVN) -  Nét đẹp mộc mạc , ban sơ, mê đắm du khách của vùng đất Sa Pa được bao trọn trong tầm view từ khu nghỉ dưỡng Sapa Jade Hill - điểm đến mà bất cứ du khách nào cũng phải lựa chọn khi đặt chân tới thành phố trong sương mù này .

BIM Group đồng hành cùng tổ chức Newborns Vietnam

Lễ ký kết giữa đại diện Newborns Vietnam – bà Suzanna Lubran và đại diện BIM Group – Bà Vũ Thanh Thủy - Giám đốc Marketing và Truyền thông đã diễn ra với sự chứng kiến của Đại sứ Anh quốc Gareth Ward, Phó GĐ BV Nhi và đại diện các viện Saint Paul, Phụ Sản Hà Nội, Hồng Ngọc và Chuyên gia y tế đến từ Anh Quốc.
(PLVN) -  Tối 22/6, Tập đoàn BIM Group và tổ chức Newborns Vietnam đã thực hiện lễ ký kết hợp tác tài trợ Chương trình Hồi sức sơ sinh tại phòng sinh NLS trước sự chứng kiến của Đại sứ Anh quốc tại Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Bật mí” chiến lược làm nên thành công của Acecook Việt Nam

“Bật mí” chiến lược làm nên thành công của Acecook Việt Nam
(PLVN) - Nhắc đến Acecook là nhắc đến một doanh nghiệp Nhật đã thành công trong việc định hình khẩu vị ăn mì của người Việt qua hương vị tôm chua cay. Đến nay, Acecook trở thành thương hiệu được tin dùng trong gần 30 năm hoạt động sản xuất, kinh doanh và luôn là đơn vị dẫn đầu thị trường mì ăn liền tại Việt Nam.

Ly kỳ truyền thuyết về bà thứ phi Phi Yến và hoàng tử Cải ở Côn Đảo

Ly kỳ truyền thuyết về bà thứ phi Phi Yến và hoàng tử Cải ở Côn Đảo
PLVN- Hàng trăm năm qua, người dân Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) vẫn lưu truyền truyền thuyết về bà Phi Yến và hoàng tử Cải, gắn liền 2 di tích miếu Bà An Hải và miếu Cậu. Họ cho rằng đó chính là nguồn gốc của câu ca dao “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Truyền thuyết dân gian này dù tương phản với thực tế lịch sử nhưng điều thú vị là nó vẫn sống mãi theo thời gian.

Báo chí – Nhịp cầu nối những đảo xa

Báo chí – Nhịp cầu nối những đảo xa
(PLVN) - Hình ảnh những nhà báo vai ba lô, máy ảnh, máy quay hòa vào đoàn quân lên đường ra Trường Sa như nhắc nhớ đến một th ời đạn bom, cả nước cùng ra trận. Hơn thế nữa, đằng sau những trang viết là tình cảm sâu nặng của các nhà báo với những con người nơi đầu sóng.

Đại hội đồng cổ đông Hoàng Quân 2022: Thông qua kế hoạch phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông Hoàng Quân 2022: Thông qua kế hoạch phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu
(PLVN) - Ngày 18/6, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT), thông qua các kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, phiên thảo luận nóng hơn bao giờ hết với những vấn đề thắc mắc của các cổ đông xung quanh việc phát hành 100 triệu cổ phiếu huy động 1.000 tỉ đồng.

Tăng trưởng xanh: Mục tiêu xuyên suốt của Thừa Thiên - Huế

Nhiều doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn Thừa Thiên- Huế đang áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào các hoạt động sản xuất.
(PLVN) - Hiện nay, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đã đặt mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong xu thế đó, Thừa Thiên - Huế là một trong những tỉnh, thành đã bắt nhịp và đang tìm cách kết nối, hội tụ nguồn lực để thực hiện.

longformPGS.TS.BS Đậu Xuân Cảnh: Việt Nam và giấc mơ cường quốc về dược liệu

PGS.TS.BS Đậu Xuân Cảnh: Việt Nam và giấc mơ cường quốc về dược liệu
(PLVN) -  “Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, mang về hàng tỷ USD mỗi năm. Tương tự với cà phê, chúng ta cũng là nước sản xuất hàng đầu. Tôi mong muốn, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc về dược liệu. Những sản phẩm từ dược liệu cũng như nền Đông Y của chúng ta sẽ được cả thế giới biết đến và đón nhận”, Thầy thuốc Nhân dân, PGS TS BS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam chia sẻ.

Hải Phòng: Chuyện cây đại di sản hơn 400 tuổi bên hồ An Biên

Hải Phòng: Chuyện cây đại di sản hơn 400 tuổi bên hồ An Biên
(PLVN) - Trải qua hơn 400 năm, cây đại vẫn uy nghi, xanh tốt và hoa lá quanh năm. Người dân ở đây xem cây đại như biểu tượng của làng mình! Trong những vui buồn, cưới hỏi, ra khơi thuở xưa, người làng đều có chút lễ ra trình “cụ”… Đó là cây đại di sản tại miếu cổ An Đà ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn
(PLVN) - “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” là mô hình mang tính đặc thù riêng của lực lượng Cảnh sát biển, được triển khai từ năm 2017. Từ mô hình này, ngư dân không chỉ yên tâm phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, gìn giữ an ninh, trật tự trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Đại ca giang hồ được người Sài Gòn thờ cúng như Thành Hoàng

Đại ca giang hồ được người Sài Gòn thờ cúng như Thành Hoàng
(PLVN) - Đình làng xưa nay được biết đến là nơi thờ vị thần Thành Hoàng và những bậc tiền nhân có công lao với làng xã. Nhưng giữa đất Sài Gòn lại có một ngôi đình cổ xưa thờ một đại ca giang hồ. Ấy là đình Nhơn Hòa (phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) - nơi thờ Cậu Hai Miên (tức Huỳnh Công Miên).

Bất động sản Đại An Lộc mạo danh công ty lớn dụ khách hàng mua đất?

Bất động sản Đại An Lộc mạo danh công ty lớn dụ khách hàng mua đất?
(PLVN) - “Công ty em là nhà phân phối duy nhất của tập đoàn Đại Phúc để bán các sản phẩm tại dự án Diên Hồng trên đường Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh. Công ty em có dự án nằm liền kề, bên cạnh dự án Vạn Phúc City khoảng 600 nền, trong dự án có đầy đủ trường học, bệnh viện với giá khoảng 13 đến 15 triệu đồng 1 m ² …”. Đó là những lời khẳng định “mỹ miều” từ nhiều nhân viên bán hàng của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Đại An Lộc đóng tại đường Lam Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Chốn thâm sơn cùng cốc nơi Lý Quốc Sư từng tu tập

Chốn thâm sơn cùng cốc nơi Lý Quốc Sư từng tu tập
(PLVN) - Đó là hang Chùa Thượng ở xã Ngọc Lương (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) - một di tích, thắng cảnh đã được tỉnh Hòa Bình xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tương truyền đây là nơi Lý Quốc Sư - tức ngài Không Lộ thiền sư, bậc đại danh y triều Lý đã từng tu tập, làm thuốc chữa khỏi bệnh cho Vua Lý và chữa bệnh giúp dân.

Ravi: Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển nghỉ dưỡng xanh

Ravi: Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển nghỉ dưỡng xanh
(PLVN) -  Gần 100% du khách trả lời mong muốn được nghỉ dưỡng tại những địa điểm lưu trú sinh thái và bền vững với môi trường tự nhiên ít nhất một lần. Đây là kết quả khảo sát được Công ty Du lịch Kỹ thuật số Booking.com thực hiện trực tuyến gần đây tại Việt Nam.

Từ bản quy hoạch “xanh” tới mô hình phát triển kinh tế bền vững của BIM Group tại Ninh Thuận

Từ bản quy hoạch “xanh” tới mô hình phát triển kinh tế bền vững của BIM Group tại Ninh Thuận
(PLVN) - Cam kết đạt mức thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam tại sự kiện COP26 là dấu mốc quan trọng về phát triển bền vững trong chiến lược vĩ mô của nước ta. Một trong những sự cụ thể hóa chính là bản Dự thảo Quy hoạch điện VIII (QHĐ8) đang trình chính phủ phê duyệt. Không đứng ngoài xu thế đó, từ năm 2006, BIM Group đã phát triển một tổ hợp kinh tế xanh tại Ninh Thuận và gặt hái được những kết quả nhất định.