Sớm xây dựng phần mềm công chứng thống nhất trong cả nước

(PLO) - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017, một trong những nội dung được đại biểu các điểm cầu đã tập trung trao đổi, thảo luận liên quan đến tình hình, kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Luật Công chứng. Theo đó, bên cạnh những thành tích đạt được thì địa phương vẫn còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ để thực thi những đổi mới của Luật ngày càng hiệu quả hơn.
Sớm xây dựng phần mềm công chứng thống nhất trong cả nước

Báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết, sau gần 2 năm triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014, các quy định của Luật đã cơ bản đi vào thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển nghề công chứng ở nước ta trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, ổn định của hoạt động công chứng. Ngay sau khi Luật được thông qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật tại hai khu vực phía bắc và phía nam để phổ biến, quán triệt các quy định của Luật và kế hoạch triển khai Luật đến các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Bộ Tư pháp cũng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các địa phương có vướng mắc trong quá trình xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện các quy định mới của Luật; quan tâm xây dựng Đề án thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, chỉ đạo các địa phương thành lập các Hội công chứng viên, tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng… Về phía các địa phương, Kế hoạch triển khai Luật đã được tất cả các địa phương ban hành cơ bản đúng thời hạn.

Với sự quan tâm và triển khai tích cực của Bộ Tư pháp và các địa phương, tính đến hết tháng 11/2016, việc triển khai thực hiện Luật Công chứng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đã ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật… Ngoài ra, đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam; thành lập thêm 22 Hội công chứng viên, nâng tổng số Hội công chứng viên hiện nay lên con số 35; 58 tỉnh, thành phố ban hành mức trần thù lao công chứng, 29 tỉnh, thành phố đã ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập văn phòng công chứng (VPCC); 08 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ các VPCC do một công chứng viên (CCV) thành lập sang VPCC theo loại hình công ty hợp danh, đã có 03 Phòng công chứng (PCC) được chuyển đổi thành VPCC... 

Vấn đề vướng mắc của không ít địa phương chính là việc chuyển đổi các VPCC do một CCV thành lập sang VPCC theo loại hình công ty hợp danh. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh Lê Viết Hồng đề nghị xem xét điều chỉnh lộ trình chuyển đổi bởi Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác đang trong tình trạng thiếu CCV đủ tiêu chuẩn để có thể tham gia vào việc thành lập VPCC theo mô hình công ty hợp danh. Ông Hồng cũng phản ánh, quy định cho phép một số đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công tác này. Ngoài ra, đội ngũ CCV của tỉnh còn ít, cơ sở vật chất lạc hậu, trình độ quản trị yếu kém, thiếu chế độ, chính sách để thu hút người hành nghề công chứng ở những địa bàn khó khăn... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thì kiến nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo xây dựng phần mềm công chứng thống nhất trong cả nước. Bởi hiện nay, mặc dù đã 15 tỉnh, thành phố đã có cơ sở dữ liệu công chứng và và 20 tỉnh khác đang xây dựng cơ sở dữ liệu này nhưng đều do địa phương tự chủ động triển khai nên gặp rất nhiều lúng túng.

Thục Quyên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự
(PLVN) -Đáp ứng theo nhu cầu mở rộng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, đơn vị, tổ chức, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Tổng cục THADS chủ trì soạn thảo đã bổ sung thêm các nguồn tiếp nhận đơn thư trong công tác này.