Sau bài “Chính quyền rụt rè, doanh nghiệp khốn đốn” tiến độ giải phóng mặt bằng đã được đẩy nhanh

Báo PLVN ra ngày 13/5/2012 có bài “Chính quyền rụt rè, doanh nghiệp khốn đốn”, phản ánh kiến nghị của Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) về sự rụt rè, né tránh của chính quyền địa phương trong thu hồi đất khiến dự án hàng nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp này bị đình đốn. Sau khi báo đăng, tiến độ giải phóng mặt bằng đã được đẩy nhanh hơn.

Báo PLVN ra ngày 13/5/2012 có bài “Chính quyền rụt rè, doanh nghiệp khốn đốn”, phản ánh kiến nghị của Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) về sự rụt rè, né tránh của chính quyền địa phương trong thu hồi đất khiến dự án hàng nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp này bị đình đốn. Sau khi báo đăng, tiến độ giải phóng mặt bằng đã được đẩy nhanh hơn.

Đường hương lộ 2 được chủ đầu tư  đẩy nhanh thi công khi được bàn giao mặt bằng
Đường hương lộ 2 được chủ đầu tư đẩy nhanh thi công khi được bàn giao mặt bằng

Dự án nghìn tỷ nhằm đổi thay bộ mặt quê hương

Ngày 31/1/2007, UBND tỉnh Đồng Nai có Công văn số 861 chấp thuận chủ trương cho Donacoop lập quy hoạch tỷ lệ 1/5000 tại xã Long Hưng, huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa). Ngày 13/11/2007, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3948 phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/5000 diện tích 1.173,3952ha tại xã Long Hưng; trong đó 899,35 ha đất liền và 274,04 ha mặt nước của các sông rạch.

Tiếp đó, quy hoạch 1/2000 được hoàn thành và triển khai quy hoạch 1/500 từng khu vực theo tiến độ đầu tư. Ngày 13/12/2007, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 10131 chấp thuận chủ trương cho Donacoop liên doanh với Cty Merrytime International Limited (Anh) để lập dự án đầu tư Khu đô thị sinh thái kinh tế mở tại xã Long Hưng (trong đó có Khu đô thị, dịch vụ và thương mại Long Hưng) theo quy hoạch được phê duyệt.

Sau khi lấy ý kiến của UBND huyện Long Thành, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh Đồng Nai cho Donacoop lập dự án đầu tư thành phố Waterfront và Aqua; trong đó, Cty TNHH TP Waterfront được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 22/4/2008 gồm liên doanh giữa Donacoop, Cty Cổ phần An Phú Long, Cty Portsville Pte.Ltd (Singapore), nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị gồm các khu nhà ở, cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 366,71 ha tại xã Long Hưng đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại QĐ số 3948 ngày 13/11/2007; Còn Cty cổ phần TP Aqua được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư ngày 22/4/2008 gồm liên doanh giữa Donacoop, Cty cổ phần Phú Long, Cty Merrytime International Limited (Anh), nhằm đầu tư xây dựng các khu nhà ở, cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ du lịch với diện tích khoảng 304,9 ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại QĐ 3948 ngày 13/11/2007. Bên cạnh đó, sau khi lấy ý kiến của UBND huyện Long Thành, Sở TN & MT, Sở Xây dựng và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu địa điểm cho Donacoop 227,7 ha, trong đó  có 97h nhằm xây dựng khu tái định cư cho người dân bị giải tỏa tại xã Long Hưng.

Cả 3 dự án này, ngoài việc lấy ý kiến của chính quyền địa phương và sở ngành liên quan, UBND tỉnh Đồng Nai đều có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và trên cơ sở đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án. Đồng thời, để làm đường đi vào khu kinh tế, dự án thứ 4 cũng được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho chủ đầu tư thực hiện để phục vụ các dự án kia.

Tuy nhiên, theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9 về, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 02/2006 ngày 5/1/2006 về Quy chế khu đô thị mới thì Dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng có quy mô trên 200 ha, nên UBND tỉnh Đồng Nai thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép đầu tư đối với 3 dự án có diện tích trên 200 ha.

Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Tư pháp thẩm định và trên cơ sở báo cáo của các Bộ này, cùng với giải trình của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 12/2/2010, Thủ tướng có Văn bản số 296 đồng ý về chủ trương UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện thủ tục đối với các dự án nêu trên theo quy định tại Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006. UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các ban, ngành và chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng theo đúng quy định.

Thủ tục được thực hiện đúng quy định

Liên quan đến dự án này, sau bài “Chính quyền rụt rè, doanh nghiệp khốn đốn” được đăng tải, PLVN nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Nhuần, địa chỉ 119 khu Lò, ấp An Xuân, xã Long Hưng phản ánh một số nội dung liên quan. Mặc dù chỉ một mình ký đơn, nhưng ông Nhuần cho biết ông đại diện cho toàn thể người dân xã Long Hưng có ý kiến về bài báo cũng như dự án này.

Trên thực tế, bài báo trên chỉ nêu những bức xúc của Donacoop về sự chậm trễ trong giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương, chứ không hề đề cập đến cá nhân ông Nhuần hay bất kỳ người dân nào. Vì vậy, nếu bài báo thông tin không chính xác thì quyền khiếu nại thuộc về chính quyền địa phương, chứ không thuộc về cá nhân ông Nhuần. Tuy nhiên, để rộng đường dư luận và tôn trọng ý kiến của ông Nhuần – với tư cách là một công dân địa phương, PLVN xin được làm rõ một số nội dung liên quan.

Thứ nhất, ông Nhuần đề cập đến tính pháp lý của Dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng và cho rằng: Đây là dự án kinh doanh bất động sản, tổng diện tích 1.174 hecta, theo Nghi định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006 thì dự án có diện tích từ 200 ha thuộc diện Chính phủ xem xét, nhưng tỉnh Đồng Nai đã cấp phép cho Donacoop là vượt thẩm quyền.

Căn cứ vào các dự án đã cấp phép, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các QĐ 2767, QĐ 2769, QĐ 2771 ngày 25/8/2008, QĐ 2583 ngày 3/11/2008 thu hồi hàng trăm ha đất trống lúa là vi phạm Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 về rà soát, kiểm tra thực trạng quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2006-2010 trên địa bàn cả nước, việc chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp buộc phải báo cáo Thủ tướng.

Về nội dung này, như chúng tôi đã đề cập ở trên, theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 02/2006 ngày 5/1/2006 về Quy chế khu đô thị mới thì Dự án khu đô thị kinh tế mở Long Hưng có quy mô trên 200 ha nên UBND tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản số 9870 và 9871 cùng ngày 2/12/2009 và các văn bản giải trình bổ sung số 10481 ngày 24/12/2009, văn bản 10265 ngày 16/12/2009, văn bản số 761 ngày 29/1/2010 báo cáo Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương thực hiện các dự án 3 dự án có diện tích trên 200 ha.

Để làm rõ, Thủ tướng đã giao các Bộ Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Tư pháp đã thẩm định. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ này, cùng với giải trình của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 12/2/2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thay mặt Thủ tướng ký văn bản số 296 đồng ý về chủ trương UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện thủ tục đối với dự án nêu trên theo Nghị định 02/2006.

Tiếp đó, ngày 22/3/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1786, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xét  đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, ý kiến của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Tư pháp về chủ trương thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy hoạch tại xã Long Hưng, cho phép UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy hoạch tại xã Long Hưng. Các chủ đầu tư bảo đảm thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch và tiến độ đã cam kết, thực hiện nghiêm túc các cam kết khác về bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Có thể thấy, với diễn biến sự việc thì không chỉ đồng ý về chủ trương mà Thủ tướng đã chấp thuận cho triển khai dự án này.

Thứ 2, ông Nhuần cho rằng đất xã Long Hưng là đất nông nghiệp, không phải là đất nhiễm mặn. Về nội dung này, trong bài báo chúng tôi thông tin theo phản ánh của Donacoop. Sau khi xác minh lại, được biết đất tại xã Long Hưng không nhiễm mặn mà theo báo cáo của đơn vị lập dự án thì xã Long Hưng phần lớn là đất trũng, sình lầy, luôn bị ngập nước do nằm trong luồng xả lũ hồ Trị An hoặc mưa nguồn…Đồng thời, theo ông Hồ Văn Lộc – Chánh Văn phòng UBND TP Biên Hòa thì trước đây, đất Long Hưng người dân dùng để canh tác nông nghiệp; tuy nhiên sau này đất bị nhiều người gom lại nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng nên bỏ hoang hóa, cỏ năng mọc đầy.

Thứ 3, ông Nhuần phản ánh rằng không có chuyện chủ đầu tư đã thỏa thuận được 70% đất với người dân. Về nội dung này, tại Thông báo số 4727 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Minh Phúc đã nêu rõ: Donacoop đã thương lượng bồi thường được khoảng 70% tổng diện tích dự án; diện tích còn lại phải lập thủ tục bồi thường cho các hộ dân còn khoảng 30%.

Thứ 4, về nội dung ông Nhuần cho rằng đây là loại dự án nhà nước không phải thu hồi đất mà phải là chủ đầu tư thỏa thuận với người dân về bồi thường, hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; trao đổi PLVN, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Biên Hòa - Trương Phúc Hậu – cho biết: Đây là dự án nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chủ động xin ý kiến UBND tỉnh được phép thỏa thuận bồi thường với người dân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Thực tế cho thấy, sau khi PLVN có bài phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ nên công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh.

PV

Tin cùng chuyên mục

[Truyện ngắn] Tim Rắn

[Truyện ngắn] Tim Rắn

(PLVN) - Lục theo bạn đến làng rắn cách nhà gần hai mươi cây số chén đặc sản. Đến quán, hả hê chọn rắn và xem đám nhân viên biểu diễn các tiết mục chế biến. Nhìn những con rắn oằn oại trong tay những tay thợ thịt chuyên nghiệp, chờ đợi chút ít trong háo hức là ngồi vào bàn....

Đọc thêm

Hệ thống phạt nguội trên QL1A bị khiếu nại phạt oan: “Phép vua” trong luật chẳng lẽ thua “lệ làng” CSGT?

Chuyên gia Bùi Danh Liên: “Việc mỗi đơn vị “đẻ” ra “luật” riêng như ví dụ nêu trên là gây khó cho dân, làm hại cho công cuộc đổi mới hành chính của đất nước”
(PLO) - Trao đổi với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, PLVN ghi nhận hầu hết các chuyên gia đều biết thực trạng “vênh” kết quả giữa kết quả “phạt nguội” vi phạm tốc độ với kết quả do thiết bị giám sát hành trình (GSHT) ghi nhận. Vấn đề nằm ở chỗ dù đang trong thời gian thử nghiệm, những mâu thuẫn phát sinh lại chưa được xử lý rốt ráo, chưa có lời giải cuối cùng, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tiền lệ xấu, đẩy thiệt thòi cho dân.

Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, xử lý thế nào?

Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, xử lý thế nào?
(PLO) - Hiện nay, không ít người sử dụng lao động (NSDLĐ) nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), không đóng cho các cơ quan bảo hiểm, làm nguời lao động (NLĐ) có nguy cơ không được hưởng những khoản trợ cấp này, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của họ. Như vậy, nếu NSDLĐ không đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Chung sống tối thiểu bao lâu thì mới được xin ly hôn?

Ảnh minh họa
(PLO) - “Vì trót dính “bẫy bầu” của cô ấy nên tôi buộc phải cưới cô ấy về làm vợ. Tính đến nay, chúng tôi mới chung sống với nhau được 10 tháng nhưng con của chúng tôi cũng đã 4 tháng tuổi. Quá trình chung sống, tôi đã xác định phải cố chấp nhận vì đứa con nhưng càng ngày mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy càng trầm trọng, khó có thể dung hòa. Nay tôi muốn được ly hôn nhưng lại băn khoăn vì thời gian chúng tôi chung sống chưa lâu không biết tòa có giải quyết cho ly hôn?”, anh Vũ Đình Minh (34 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) hỏi.  

Sớm gỡ vướng mắc trong giải quyết nuôi con nuôi

Ảnh minh họa
(PLO) - Qua 6 năm triển khai Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy các thủ tục hành chính về việc nuôi con nuôi hiện nay cơ bản là phù hợp với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, một số địa phương cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để có thể tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

Bản chính kết hôn không phù hợp với giấy tờ khác, xử lý thế nào?

Bản chính kết hôn không phù hợp với giấy tờ khác, xử lý thế nào?
(PLO) - Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch (hết hiệu lực 01/01/2016) có quy định về  điều chỉnh hộ tịch được áp dụng trong trường hợp điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ, sổ hộ tịch mà không phải là Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh...

Làm thế nào để đơn phương ly hôn chồng ngoại quốc?

Hình minh họa
(PLO) -Bạn Nguyễn Bùi Trang (Hà Tĩnh) hỏi: Em muốn ly hôn chồng người Malaysia, nhưng ông xã không đồng ý. Trước đây em và chồng đăng ký kết hôn tại Singapore. Hiện em đã về Việt Nam sống một mình được 1 năm rồi. Em muốn ly hôn gấp, cần phải làm sao?.

Hồ sơ đăng ký tàu biển Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam chỉ được cấp một bản chính cho đối tượng được cấp là chủ tàu có tàu biển được đăng ký.
(PLO) - Ông Bùi Văn Bá (Kiên Giang) hỏi: Hồ sơ đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam gồm những giấy tờ gì? Cách thức và nơi nộp hồ sơ, trình tự nhận và xử lý hồ sơ như thế nào?

Thẩm quyền tiếp tục hạn chế, tạm dùng qua lại cửa khẩu biên giới

Thẩm quyền tiếp tục hạn chế, tạm dùng  qua lại cửa khẩu biên giới
(PLO) - Ông Hà Quang Hanh (Ninh Bình) hỏi: Trong trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, phòng chống dịch bệnh hoặc lý do đặc biệt khác, cơ quan nào có thẩm quyền tiếp tục hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới? Thời gian gia hạn là bao lâu?