BHXH Việt Nam - Điển hình ứng dụng thành công CNTT trong cải cách hành chính

(PLO) - Vừa qua, tại buổi làm việc của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẳng định: “BHXH Việt Nam là điển hình ứng dụng thành công CNTT trong cải cách hành chính”.
BHXH Việt Nam - Điển hình ứng dụng thành công CNTT trong cải cách hành chính Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiểu tại buổi làm việc

Toàn Ngành BHXH chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong những năm qua, toàn Ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng CNTT trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành với mục tiêu phục vụ doanh  nghiệp, người lao động (NLĐ) và nhân dân ngày một tốt hơn. Các hoạt động ứng dụng CNTT của Ngành đã đáp ứng yêu cầu của các Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH; Nghị quyết số 36a/NQ-CP năm 2015 về Chính phủ điện tử.

Trong đó, Ngành BHXH đã triển khai 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4). Nhiều dịch vụ công có số lượng hồ sơ giao dịch cao như: Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đơn vị tham gia lần đầu là hơn 18,5 triệu hồ sơ; cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT (do đại lý thu quản lý) là hơn 4,03 triệu; cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT (do xã/phường/thị trấn quản lý) là hơn 4,03 triệu;…

Trong năm 2015, BHXH Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, triển khai giao dịch điện tử trên phạm vi toàn quốc đối với việc đăng ký, thu nộp BHXH. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, BHXH Việt Nam đã thành lập Tổ cán bộ chuyên trách, rà soát tổng thể 115 TTHC của Ngành. 

Riêng trong năm 2015, số TTHC đã giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục; giảm 56% số lượng hồ sơ; giảm 82% chỉ tiêu trên tờ khai, mẫu biểu; giảm 78% quy trình, thao tác thực hiện. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã quy định nhiều hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để doanh nghiệp lựa chọn như: giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính,…

Năm 2016, BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm thêm 01 TTHC, từ 33 thủ tục xuống còn 32 thủ tục; giảm 38% số lượng hồ sơ; giảm 42% chỉ tiêu trên tờ khai, mẫu biểu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện. Đến năm 2017, BHXH tiếp tục cắt giảm thêm 04 TTHC, từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. BHXH Việt Nam cũng rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục kê khai tham gia BHXH bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 45 giờ.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã ban hành các kế hoạch, quy trình triển khai thực hiện Nghị định 166/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Các đơn vị lựa chọn hình thức giám định điện tử sẽ không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH mà hoàn toàn chủ động về thời gian nộp hồ sơ.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã triển khai Cổng thông tin điện tử phiên bản nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ trong việc mở rộng việc thực hiện các giao dịch điện tử và cung cấp thông tin về BHXH, BHYT. Cổng thông tin điện tử phiên bản nâng cấp đáp ứng được yêu cầu là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường Internet, cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tiếp nhận các yêu cầu giao dịch, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân; liên kết với Cổng thông tin điện tử chính phủ  Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành liên quan, Cổng thông tin điện tử các địa phương cũng như trang thông tin điện tử của BHXH 63 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng triển khai hàng loạt các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành như: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử; Hệ thống thông tin giám định BHYT; Hệ thống cấp số định danh và Quản lý BHYT hộ gia đình; Hệ thống thu – Sổ - Thẻ (TST); Hệ thống Tài chính kế toán; Hệ thống quản lý chi trả, xét duyệt các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Toàn cảnh Buổi làm việc giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Chú trọng đảm bảo an toàn thông tin 

Ông Lê Anh Sơn - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - BHXH Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh những lợi ích to lớn mà hệ thống ứng dụng CNTT đem lại, BHXH Việt Nam cũng nhận thức được các thách thức và nguy cơ về mất an toàn, an ninh thông tin khi thực hiện các thủ tục hành chính công qua mạng, do đó luôn chú trọng công tác an toàn thông tin trên cả 4 yếu tố: nhận thức, nguồn nhân lực, quy trình và trang thiết bị.

Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi công chức, viên chức trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, BHXH Việt Nam đang phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lĩnh vực này; xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin treo tiêu chuẩn quốc tế - ISO 27001; theo dõi, phân tích, cảnh báo nguy cơ mã độc, lỗ hổng, sự cố an toàn thông tin; kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin tổng thể cho hệ thống CNTT của Ngành.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng chú trọng đầu tư các giải pháp và trang thiết bị cho công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bao gồm: đảm bảo an toàn thông tin cho máy trạm; triển khai các giải pháp an toàn thông tin tổng thể đã triển khai;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chia sẻ, từ năm 2015, hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam đã được thiết kế lại trên tinh thần tập trung dữ liệu tại Trung ương. BHXH Việt Nam đang triển khai việc cấp thẻ an sinh xã hội điện tử nhằm hướng tới mục tiêu điện tử hóa toàn bộ quá trình phục vụ người dân. BHXH Việt Nam đang nỗ lực triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, tăng cường cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định, BHXH Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các cơ sở dữ liệu của mình với các đơn vị có liên quan. Tuy nhiên, trong vấn đề này cần xây dựng quy chế phối hợp rõ ràng, chặt chẽ nhằm đảm bảo việc chia sẻ đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn thông tin.

Thay mặt lãnh đạo Ngành, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành các quy định cụ thể về giải pháp kỹ thuật và yêu cầu kết nối, làm “đầu mối” để kết nối 6 Bộ, ngành đang được giao xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia theo Quyết định 714/QĐ-TTg và các đơn vị khác trong cung cấp và khai thác dữ liệu; Đồng thời, sớm xây dựng Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối với các trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu của các Bộ, ngành, trong đó có BHXH Việt Nam nhằm đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu đúng kiến trúc của Chính phủ điện tử và nâng cao hiệu quả của cơ sở dữ liệu liên thông cấp Quốc gia.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã đánh giá cao nỗ lực của BHXH Việt Nam trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, triển khai tốt Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, các Nghị quyết số 19 của Chính phủ. Công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai thông suốt. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành đã bước đầu đạt được kết quả tích cực. Số lượng hồ sơ xử lý GDĐT lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá, cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT với 92 triệu người tham gia tương ứng với 24 triệu hộ gia đình là kho dữ liệu hết sức quý giá, cần được chia sẻ với các Bộ, ngành, địa phương để khai thác, sử dụng hiệu quả. Thứ trưởng chỉ đạo, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của BHXH báo cáo đầy đủ, sớm nhất các công việc cần làm để cơ sở dữ liệu của BHXH có thể chia sẻ với các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời cần giải quyết các vấn đề về kết nối liên thông, phát huy trục liên thông Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng để phục vụ công tác kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng lưu ý, trong thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam cần quan tâm các vấn đề cụ thể như: Cần sớm ban hành khung Kiến trúc chính phủ điện tử; khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thành việc xây dựng, bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ,  tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Minh Anh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Mỹ phẩm Magic Skin chào đón năm 2021 ấn tượng

Mỹ phẩm Magic Skin chào đón năm 2021 ấn tượng
(PLVN) - Chào đón năm 2021 cực kỳ ấn tượng, Magic Skin tổ chức Event nhằm tri ân khách hàng nhân dịp cuối năm. Đây là sự kiện để nhìn lại hành trình phát triển, những thành công rực rỡ của Magic Skin trong thời gian qua, cũng như tái hiện lại giấc mơ hoàn mỹ của những nữ doanh nhân tài sắc Magic Skin. Đặc biệt, trong siêu Event lần này có sự góp mặt của Nam rapper, nhạc sĩ Binz với những bản hit đình đám.
Vụ án buôn bán và làm giả nhãn hiệu sơn KOVA ở Hải Dương vẫn chưa có kết quả điều tra?

Vụ án buôn bán và làm giả nhãn hiệu sơn KOVA ở Hải Dương vẫn chưa có kết quả điều tra?

(PLVN) - Bắt quả tang, thu giữ hàng chục thùng sơn giả nhãn mác sơn KOVA khi các đối tượng đang tiến hành giao dịch với một cửa hàng sơn trên địa bàn phường Phạm Thái (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) vào sáng ngày 14/10/2020. Tuy nhiên, đến nay, dù đã khởi tố vụ án, nhưng đã hơn 3 tháng trôi qua, Công an thị xã Kinh Môn vẫn chưa có kết quả điều tra cụ thể.
Người tung tin sai sự thật về việc nhạc sĩ Trần Tiến qua đời bị xử lý thế nào?

Người tung tin sai sự thật về việc nhạc sĩ Trần Tiến qua đời bị xử lý thế nào?

(PLVN) - Tin giả về việc nhạc sĩ Trần Tiến qua đời vì bệnh nặng khiến những người hâm mộ và đồng nghiệp của ông không khỏi hoang mang. Bản thân nhạc sĩ Trần Tiến và gia đình ông vô cùng bức xúc về việc này. Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS - cho biết, những hành vi tung tin giả này là rất đáng lên án, không chỉ thể hiện sự thiếu văn hóa và đạo đức của những kẻ vi phạm mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Doanh nghiệp tự khẳng định mình bằng các sản phẩm có lợi cho sức khoẻ từ chính nguyên liệu nông sản của người Việt

Doanh nghiệp tự khẳng định mình bằng các sản phẩm có lợi cho sức khoẻ từ chính nguyên liệu nông sản của người Việt
(PLVN) - Công ty TNHH Long Hải hiện nay đang là doanh nghiệp đứng vị trí số 1 tại Việt Nam trong ngành nghề sản xuất Thạch rau câu. Nhưng thay vì bao tiêu nông sản cho người dân trong nước bằng hình thức xuất khẩu, Công ty đã “tận dụng” chính những nông sản của người Việt làm nguyên liệu kết hợp với rong biển để chế biến và sản xuất, cung cấp ra thị trường những sản phẩm tốt nhất cho sức khoẻ người tiêu dùng.

PVN-PV GAS ủng hộ 3 tỷ đồng cho “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng

PVN-PV GAS ủng hộ 3 tỷ đồng cho “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng
(PLVN) - Được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình tối ngày 15/01/2021, Live concert “Tổ quốc tôi yêu” có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS, đã tạo nên ấn tượng đặc biệt với khán giả; được đánh giá là chương trình giao lưu ca múa nhạc, sân khấu và truyền hình hấp dẫn và nhiều ý nghĩa biểu cảm. Ngay tại Chương trình, PVN-PV GAS cũng đã ủng hộ 3 tỷ đồng cho “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng.

Cận cảnh căn hộ Smart Home “mê hoặc” thế hệ GenZ

 Cận cảnh căn hộ Smart Home “mê hoặc” thế hệ GenZ
(PLVN) - TNR The Nosta là một trong những dự án tiên phong tại Hà Nội mang đậm dấu ấn công nghệ 4.0 mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp Smart Living thông qua các ứng dụng hiện đại, an toàn của công nghệ Smart Building và các tiện ích thông minh, tiện lợi cùng Smarthome...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬