Luật sư chỉ rõ những sai phạm trong vụ dân “trắng tay” sau gần 20 năm nhận khoánrừng

(PLO) - Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ “Dân trắng tay sau gần 20 năm nhận khoán đất rừng, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng: Quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Sơn bị xâm phạm nghiêm trọng bắt nguồn từ những quyết định trái thẩm quyền của cty TNHH TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu và quyết định thu hồi đất của UBND huyện Quỳnh Lưu.
Ông Sơn bên mảnh đất bị thu hồi Ông Sơn bên mảnh đất bị thu hồi

Tùy tiện lấy đất, hủy bỏ Khế ước

Ngày 16/5/2003, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1805/QĐ-UBND, theo đó quyết định chuyển đổi một số diện tích đất lâm nghiệp sang đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có phần diện tích đất rừng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1966, số 26/3, Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An). “Triển khai thực hiện quyết định trên, tháng 10 và tháng 12 năm 2003, UBND xã Tân Thắng đã lấy toàn bộ diện tích đất rừng trong phạm vi chuyển đổi của gia đình ông Sơn đang quản lý, sử dụng (khoảng 20ha) để giao cho 2 xóm (xóm 26/3 và xóm 2/9) thầu khai hoang sản xuất trồng dứa với thời hạn là 05 năm mà không có bất cứ một văn bản thu hồi đất nào” – ông Sơn cho biết. 

Không chấp nhận sự việc trên, ông Sơn liên tục làm đơn khiếu nại tới các cấp có thẩm quyền. Đến ngày 4/8/2010, UBND huyện Quỳnh Lưu mới có Quyết định số 2026 khẳng định việc UBND xã Tân Thắng thu hồi đất rừng của người dân là trái quy định tại Quyết định số 1805. Do đó, UBND xã Tân Thắng đã trả lại toàn bộ số đất đã thu hồi cho người dân trong đó có gia đình ông Sơn.

Khoảng 3 năm sau, ngày 06/9/2013, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-CT về việc thanh lý Khế ước giao khoán đất rừng ngày 22/1/1995 kèm theo Hợp đồng quản lý bảo vệ rừng ngày 15/1/1996.

 “Trong trường hợp này, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu không có thẩm quyền thanh lý Khế ước và cũng không có quyền yêu cầu gia đình ông Sơn phải bàn giao lại đất” – Luật sư Phan Thị Lam Hồng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho biết.

Tiếp lời, luật sư Hồng phân tích: Theo quy định tại mục 6.4 và 7.4 Thông tư liên ngành số 06-LN/KL ngày 18/06/1994 của Bộ lâm nghiệp hướng dẫn thi hành nghị định số 02/CP về giao đất lâm nghiệp thì việc Hạt trưởng hạt kiểm lâm (đại diện cho UBND huyện Quỳnh Lưu) phối hợp với cơ quan địa chính cùng cấp giúp UBND huyện Quỳnh Lưu thực hiện giao đất lâm nghiệp cho gia đình ông Sơn theo Khế ước năm 1995 là đúng thẩm quyền và không trái với các quy định của pháp luật. Việc giao đất này cũng đã được đăng ký vào sổ địa chính nơi có đất theo như xác nhận của UBND xã ngày 22/01/1995.

Do đó, công ty này không có thẩm quyền thanh lý Khế ước giao khoán đất rừng ngày 22/1/1995 kèm theo hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng ngày 30/2/1995. Việc công ty này ban hành Quyết định thanh lý và đề nghị gia đình ông Sơn bàn giao đất là không có căn cứ.

Bên cạnh đó, theo thỏa thuận tại Khế ước thì thời hạn giao đất rừng là 50 năm kể từ thời điểm giao là năm 1995. Như vậy, chỉ khi hết thời hạn giao rừng hoặc khế ước bị hủy bỏ (theo thỏa thuận tại Khế ước) hoặc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng mới phải bàn giao đất. Mặt khác, theo quy định tại Điều 28 Luật bảo vệ và phát triển rừng thì chỉ UBND cấp tỉnh và cấp huyện mới có thẩm quyền thu hồi đất rừng. 

Xét thời điểm Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 57/QĐ-CT về việc thanh lý Khế ước và Hợp đồng quản lý bảo vệ rừng thì gia đình ông Sơn không thuộc vào các trường hợp thu hồi rừng và các cơ quan Nhà nước cũng chưa có quyết định về việc thu hồi rừng, do đó việc Công ty này yêu cầu gia đình ông Sơn bàn giao toàn bộ diện tích đất, rừng theo Biên bản kiểm kê lập ngày 25/8/2013 cho UBND xã Tân Thắng là hoàn toàn không có căn cứ. 

Việc xử lý đối với các trường hợp đã giao rừng trước ngày 01/4/2005 đã được quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao rừng chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng đã được UBND cấp huyện Ủy UBND cấp xã ký Khế ước hoặc cấp sổ lâm bạ thì hộ gia đình, cá nhân đó được tiếp tục quản lý rừng, sử dụng khu rừng đã giao theo Khế ước đã ký hoặc sổ lâm bạ đã được cấp.

Như vậy, việc thanh lý Khế ước và Hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng là không có căn cứ nên gia đình ông Sơn có quyền quản lý, sử dụng đất rừng cho tới khi bàn giao lại đất rừng cho cơ quan nhà nước theo Quyết định thu hồi đất. 

Luật sư chỉ rõ những sai phạm trong vụ dân “trắng tay” sau gần 20 năm nhận khoánrừng ảnh 1
Luật sư Phan Thị Lam Hồng

UBND huyện lạm quyền khiến dân trắng tay?!

Do có kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tân Thắng, ngày 25/11/2013, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 3946/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng sạt lở đất… Sau đó đến ngày 10/3/2014, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định thu hồi đất số 381 để thu hồi đất của các hộ gia đình thuộc dự án.

“Việc làm này của UBND huyện Quỳnh Lưu đi ngược lại với quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật” – luật sư Nguyễn Hoàng Việt – Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho biết.

Cũng theo lời luật sư Việt, căn cứ theo quy định tại khoản 2 mục IV Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn và Quy định tại Luật Đất đai năm 2003 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành thì quá trình thu hồi đất rừng bao gồm 5 bước cụ thể: Bước 1: Lập quy hoạch, kế hoạch, Dự án đầu tư xây dựng và trình và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bước 2: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng;  Bước 3: Trình duyệt phương án bồi thường và quyết định về thu hồi rừng; Bước 4: Ban hành quyết định thu hồi rừng, quyết định phê duyệt phương án bồi thường; Bước 5: Chi trả bồi thường và bàn giao đất thuộc diện thu hồi; Bước 6: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng.

Xét trong vụ việc này, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường ngày 25/11/2013 (theo Quyết định số 3946) rồi mới có Quyết định thu hồi đất số 381 ngày 10/3/2014 là đi ngược lại với quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Quyết định thu hồi đất đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được ban hành sau khi UBND huyện Quỳnh Lưu nhận được Quyết định về việc thu hồi rừng của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong các Quyết định mà gia đình ông Sơn nhận được không có văn bản nào thể hiện trước khi UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 381, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định thu hồi đất rừng. Rõ ràng, từ việc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu ban hành Quyết định thanh lý Khế ước giao đất cho tới khi UBND huyện Quỳnh Lưu có Quyết định thu hồi đất có rất nhiều văn bản được ban hành trái với quy định của pháp luật.

Xuất phát từ việc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường trước khi có quyết định thu hồi đất mà người dân không thể biết được diện tích đất rừng của gia đình bị thu hồi như thế nào khiến việc xác định quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ những sai phạm của từng cơ quan, cá nhân trong quá trình thu hồi đất để xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời đảm bảo đúng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Ngọc Diệp
Cùng chuyên mục
Trụ sở UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Huyện vượt quyền chấp thuận chủ trương 8 dự án, chủ đầu tư đau đầu vì nguy cơ “xóa thủ tục” làm lại từ đầu

(PLVN) - Có đến 8 dự án được UBND huyện Quỳnh Lưu chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt bản vẽ chi tiết tỷ lệ 1/500 gần chục năm nhưng không thể triển khai được do cấp huyện không có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng. Các chủ đầu tư đang lo lắng trước việc phải “xóa thủ tục” bắt đầu lại từ đầu khâu chấp nhận chủ trương.

Đọc thêm

Vụ tai nạn giao thông ở Cẩm Phả (Quảng Ninh): Thiếu căn cứ xác định lỗi bị hại 40%?

Bị cáo Đỗ Đức Thắng tại phiên tòa.
(PLVN) -  Cho rằng việc các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm xác định bị hại cũng có lỗi trong vụ tai nạn giao thông là không đúng, chị Đinh Thị Hoa (con gái bị hại, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã có đơn kháng cáo, đề nghị TAND tỉnh Quảng Ninh hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Cẩm Phả.

Na Rì, Bắc Kạn: Một vụ thu giữ lâm sản có dấu hiệu không đúng quy định

Số lượng lớn ván bóc bị tạm giữ bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
(PLVN) -  Phản ánh đến Báo PLVN, anh Trần Đăng Kiên (trú thị trấn Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) cho rằng Hạt Kiểm lâm Na Rì khi tạm giữ lâm sản của gia đình anh có dấu hiệu chưa thực hiện đúng các quy định như không ghi rõ chủng loại, tình trạng lâm sản trong biên bản thu giữ. Đến nay sau nhiều tháng bị thu giữ, số lâm sản có dấu hiệu hư hỏng nặng.

Hà Nội: Đầu tư hàng tỷ đồng kinh phí chăm sóc, cây xanh và thảm cỏ vẫn nhếch nhác khó tin

Hà Nội: Đầu tư hàng tỷ đồng kinh phí chăm sóc, cây xanh và thảm cỏ vẫn nhếch nhác khó tin
(PLVN) - Trong thời gian qua, TP Hà Nội đã bỏ ra hàng tỷ đồng để hiện việc duy trì cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội nhưng thực tế thì cây xanh, thảm cỏ trong các đô thị vẫn nhếch nhác đến khó tin, thậm chí cây xanh được trồng ở các tuyến đường còn có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Hải Phòng: Quy hoạch “treo” biến đất ở của dân thành đất công cộng

Hải Phòng: Quy hoạch “treo” biến đất ở của dân thành đất công cộng
(PLVN) - Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 quận Ngô Quyền đến năm 2025 được UBND TP Hải Phòng phê duyệt năm 2013 đã biến nhiều diện tích đất ở của người dân thành đất công cộng, không thể xây dựng nhà ở. Điều đáng nói, các khu đất này người dân đã mua đất làm nhà ở theo dự án được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Vĩnh Phúc: Dân kêu khổ vì con đường đầu tư gần 90 tỷ đồng vừa làm xong đã hỏng

Tuyến đường tỉnh ĐT.307 từ trung tâm thị trấn Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đi tỉnh Tuyên Quang mới thi công xong đã hỏng phải đào lên làm lại.
(PLVN) -  Không hiểu vì lý do thi công ẩu hay do sự tàn phá của các phương tiện vận tải chở đá trọng tải lớn mà nhiều đoạn trên tuyến đường tỉnh 307 tỉnh Vĩnh Phúc đoạn từ ngã 3 xã Nhạo Sơn đi xã Đồng Quế, xã Quang Yên, huyện Sông Lô đi tỉnh Tuyên Quang (đoạn km16+500 – km26+140) khi được Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bảo Quân vừa mới thi công, thực hiện xong thì đã hư hỏng, khiến người dân địa phương bức xúc.

Vi phạm sửa 7 trường học ở Củ Chi: Đề nghị truy tố thêm bị can

Trường Tiểu học Tân Phú Trung, một trong 7 đơn vị liên quan vụ án.
(PLVN) - Liên quan vụ sai phạm xảy ra tại 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP HCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Củ Chi) và 4 bị can khác cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

TP Hồ Chí Minh: Vì sao lãnh đạo Sở Xây dựng bị đề nghị kiểm điểm?

Trụ sở Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.
(PLVN) - Theo Thanh tra TP Hồ Chí Minh, quá trình quản lý trong giai đoạn 2018, 2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã có nhiều tồn tại, khuyết điểm trong thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác.

Dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Hải Phòng: Bài 2 - Việc lấn kênh có được “chống lưng”?

Công trình làm ảnh hưởng tiêu thoát nước khiến dư luận bất bình.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, hiện trên địa bàn thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng đang tồn tại công trình xây dựng nhà xưởng xâm phạm vào phạm vi bảo vệ kênh tiêu nước Hoàng Lâu. Không hiểu vì sao, chính quyền địa phương vẫn chưa kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm này, gây bức xúc trong nhân dân?!

Vụ kiện kéo dài ở TP Phủ Lý, Hà Nam: Đề xuất giải quyết khó khăn về nhà ở cho người khiếu nại

Khiếu nại của ông Thành liên quan đến việc thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án cầu Châu Giang.
(PLVN) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam khẳng định việc giải quyết khiếu nại của người dân là đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, do người khiếu nại là đối tượng chính sách, có khó khăn về chỗ ở nên tỉnh này đề xuất hướng giải quyết cho hộ này một lô đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá.