Luật sư chỉ rõ những sai phạm trong vụ dân “trắng tay” sau gần 20 năm nhận khoánrừng

(PLO) - Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ “Dân trắng tay sau gần 20 năm nhận khoán đất rừng, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng: Quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Sơn bị xâm phạm nghiêm trọng bắt nguồn từ những quyết định trái thẩm quyền của cty TNHH TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu và quyết định thu hồi đất của UBND huyện Quỳnh Lưu.
Ông Sơn bên mảnh đất bị thu hồi Ông Sơn bên mảnh đất bị thu hồi

Tùy tiện lấy đất, hủy bỏ Khế ước

Ngày 16/5/2003, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1805/QĐ-UBND, theo đó quyết định chuyển đổi một số diện tích đất lâm nghiệp sang đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có phần diện tích đất rừng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1966, số 26/3, Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An). “Triển khai thực hiện quyết định trên, tháng 10 và tháng 12 năm 2003, UBND xã Tân Thắng đã lấy toàn bộ diện tích đất rừng trong phạm vi chuyển đổi của gia đình ông Sơn đang quản lý, sử dụng (khoảng 20ha) để giao cho 2 xóm (xóm 26/3 và xóm 2/9) thầu khai hoang sản xuất trồng dứa với thời hạn là 05 năm mà không có bất cứ một văn bản thu hồi đất nào” – ông Sơn cho biết. 

Không chấp nhận sự việc trên, ông Sơn liên tục làm đơn khiếu nại tới các cấp có thẩm quyền. Đến ngày 4/8/2010, UBND huyện Quỳnh Lưu mới có Quyết định số 2026 khẳng định việc UBND xã Tân Thắng thu hồi đất rừng của người dân là trái quy định tại Quyết định số 1805. Do đó, UBND xã Tân Thắng đã trả lại toàn bộ số đất đã thu hồi cho người dân trong đó có gia đình ông Sơn.

Khoảng 3 năm sau, ngày 06/9/2013, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-CT về việc thanh lý Khế ước giao khoán đất rừng ngày 22/1/1995 kèm theo Hợp đồng quản lý bảo vệ rừng ngày 15/1/1996.

 “Trong trường hợp này, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu không có thẩm quyền thanh lý Khế ước và cũng không có quyền yêu cầu gia đình ông Sơn phải bàn giao lại đất” – Luật sư Phan Thị Lam Hồng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho biết.

Tiếp lời, luật sư Hồng phân tích: Theo quy định tại mục 6.4 và 7.4 Thông tư liên ngành số 06-LN/KL ngày 18/06/1994 của Bộ lâm nghiệp hướng dẫn thi hành nghị định số 02/CP về giao đất lâm nghiệp thì việc Hạt trưởng hạt kiểm lâm (đại diện cho UBND huyện Quỳnh Lưu) phối hợp với cơ quan địa chính cùng cấp giúp UBND huyện Quỳnh Lưu thực hiện giao đất lâm nghiệp cho gia đình ông Sơn theo Khế ước năm 1995 là đúng thẩm quyền và không trái với các quy định của pháp luật. Việc giao đất này cũng đã được đăng ký vào sổ địa chính nơi có đất theo như xác nhận của UBND xã ngày 22/01/1995.

Do đó, công ty này không có thẩm quyền thanh lý Khế ước giao khoán đất rừng ngày 22/1/1995 kèm theo hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng ngày 30/2/1995. Việc công ty này ban hành Quyết định thanh lý và đề nghị gia đình ông Sơn bàn giao đất là không có căn cứ.

Bên cạnh đó, theo thỏa thuận tại Khế ước thì thời hạn giao đất rừng là 50 năm kể từ thời điểm giao là năm 1995. Như vậy, chỉ khi hết thời hạn giao rừng hoặc khế ước bị hủy bỏ (theo thỏa thuận tại Khế ước) hoặc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng mới phải bàn giao đất. Mặt khác, theo quy định tại Điều 28 Luật bảo vệ và phát triển rừng thì chỉ UBND cấp tỉnh và cấp huyện mới có thẩm quyền thu hồi đất rừng. 

Xét thời điểm Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 57/QĐ-CT về việc thanh lý Khế ước và Hợp đồng quản lý bảo vệ rừng thì gia đình ông Sơn không thuộc vào các trường hợp thu hồi rừng và các cơ quan Nhà nước cũng chưa có quyết định về việc thu hồi rừng, do đó việc Công ty này yêu cầu gia đình ông Sơn bàn giao toàn bộ diện tích đất, rừng theo Biên bản kiểm kê lập ngày 25/8/2013 cho UBND xã Tân Thắng là hoàn toàn không có căn cứ. 

Việc xử lý đối với các trường hợp đã giao rừng trước ngày 01/4/2005 đã được quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao rừng chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng đã được UBND cấp huyện Ủy UBND cấp xã ký Khế ước hoặc cấp sổ lâm bạ thì hộ gia đình, cá nhân đó được tiếp tục quản lý rừng, sử dụng khu rừng đã giao theo Khế ước đã ký hoặc sổ lâm bạ đã được cấp.

Như vậy, việc thanh lý Khế ước và Hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng là không có căn cứ nên gia đình ông Sơn có quyền quản lý, sử dụng đất rừng cho tới khi bàn giao lại đất rừng cho cơ quan nhà nước theo Quyết định thu hồi đất. 

Luật sư chỉ rõ những sai phạm trong vụ dân “trắng tay” sau gần 20 năm nhận khoánrừng ảnh 1
Luật sư Phan Thị Lam Hồng

UBND huyện lạm quyền khiến dân trắng tay?!

Do có kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tân Thắng, ngày 25/11/2013, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 3946/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng sạt lở đất… Sau đó đến ngày 10/3/2014, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định thu hồi đất số 381 để thu hồi đất của các hộ gia đình thuộc dự án.

“Việc làm này của UBND huyện Quỳnh Lưu đi ngược lại với quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật” – luật sư Nguyễn Hoàng Việt – Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho biết.

Cũng theo lời luật sư Việt, căn cứ theo quy định tại khoản 2 mục IV Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn và Quy định tại Luật Đất đai năm 2003 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành thì quá trình thu hồi đất rừng bao gồm 5 bước cụ thể: Bước 1: Lập quy hoạch, kế hoạch, Dự án đầu tư xây dựng và trình và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bước 2: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng;  Bước 3: Trình duyệt phương án bồi thường và quyết định về thu hồi rừng; Bước 4: Ban hành quyết định thu hồi rừng, quyết định phê duyệt phương án bồi thường; Bước 5: Chi trả bồi thường và bàn giao đất thuộc diện thu hồi; Bước 6: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng.

Xét trong vụ việc này, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường ngày 25/11/2013 (theo Quyết định số 3946) rồi mới có Quyết định thu hồi đất số 381 ngày 10/3/2014 là đi ngược lại với quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Quyết định thu hồi đất đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được ban hành sau khi UBND huyện Quỳnh Lưu nhận được Quyết định về việc thu hồi rừng của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong các Quyết định mà gia đình ông Sơn nhận được không có văn bản nào thể hiện trước khi UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 381, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định thu hồi đất rừng. Rõ ràng, từ việc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu ban hành Quyết định thanh lý Khế ước giao đất cho tới khi UBND huyện Quỳnh Lưu có Quyết định thu hồi đất có rất nhiều văn bản được ban hành trái với quy định của pháp luật.

Xuất phát từ việc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường trước khi có quyết định thu hồi đất mà người dân không thể biết được diện tích đất rừng của gia đình bị thu hồi như thế nào khiến việc xác định quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ những sai phạm của từng cơ quan, cá nhân trong quá trình thu hồi đất để xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời đảm bảo đúng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Ngọc Diệp
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loạn homestay không phép ở phố núi Mộc Châu

Wooden House Mộc Châu (bản Chiềng Đi) xây năm 2020 không có giấy phép xây dựng.
(PLVN) - Dù chưa được cấp phép xây dựng, chưa chuyển mục đích sử dụng đất… nhưng hàng chục cơ sở Homestay (một dạng nhà nghỉ dành cho khách du lịch - NV) quy mô lớn vẫn ngang nhiên mọc lên nhiều như nấm tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Nhiều tồn tại, hạn chế tại Trung tâm Y tế Lạng Giang (Bắc Giang)

Trụ sở Trung tâm y tế huyện Lạng Giang.
(PLVN) -  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 272/KL-SYT về việc chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai thực hiện chương trình dân số và quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lạng Giang; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại đơn vị này.

“Cát tặc” lộng hành, Chủ tịch tỉnh Yên Bái yêu cầu làm rõ

Các đối tượng sử dụng cả thuyền để hút cát.
(PLVN) -  Trước tình trạng các đối tượng khai thác cát hoạt động trái phép trong khu vực lòng hồ thuỷ điện Văn Chấn diễn ra thời gian dài, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký văn bản yêu cầu UBND huyện Văn Chấn vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Cty CP Thanh Út

Nhiều sai phạm tại dự án của Cty Thanh Út nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa công khai thông tin về việc phát hiện Cty CP Thanh Út có một loạt vi phạm như thực hiện dự án chậm tiến độ, xây dựng công trình không phép, vi phạm quy định về đầu tư, quản lý sử dụng đất đai, vi phạm về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất.

Cty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt lấy hàng loạt khu đất rồi bỏ không: Vi phạm đã được khắc phục ra sao?

Dự án Vườn ươm Cam Ly chậm tiến độ nhiều năm, có công trình vi phạm, nay được làm thủ tục… thuê tiếp.
(PLVN) - Được giao đất để kinh doanh thực hiện dự án nhưng các dự án của Cty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt nhiều năm liền nằm trên giấy. Đến khi các vi phạm được chỉ ra, Cty “khắc phục” bằng cách trả lại đất, lập lại dự án mới thay thế dự án cũ để tiếp tục sử dụng đất; còn nhà đất được giao sai quy định thì chưa tính tới phương án khắc phục.

Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn
(PLVN) - Quá trình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra loạt sai phạm trong thực hiện các dự án và công tác quản lý đất đai theo Kết luận thanh tra 2318/KL-TTr của Thanh tra Chính phủ, Sở Nội vụ Lạng Sơn cho biết, UBND tỉnh này đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên là Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn.

Chủ đầu tư dự án nói gì dự án điện gió Amaccao nói về việc thu hồi gần 10ha đất của dự án

Chủ đầu tư dự án nói gì dự án điện gió Amaccao nói về việc thu hồi gần 10ha đất của dự án
(PLVN) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam ngày 11/9/2021 đăng bài “Bất thường tại dự án điện gió Amaccao: Lấy gần 10ha đất mà không phải bồi thường 1 xu”, Công ty Cổ phần Điện gió Khe Sanh, chủ đầu tư dự án điện gió Amaccao có văn bản gửi Báo Pháp luật Việt Nam phản hồi một số nội dung.

Vụ “đòi đất cho mượn” tại Long Biên, Hà Nội: Vì sao Tòa không đánh giá hợp đồng mua bán đất?

Vụ “đòi đất cho mượn” tại Long Biên, Hà Nội: Vì sao Tòa không đánh giá hợp đồng mua bán đất?
(PLVN) - Luật sư cho rằng, nếu tranh chấp đất mà hai bên có giấy tờ mua bán đất thì cần xác định bản chất vụ kiện là “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất” chứ không thể là “đòi lại đất cho mượn…”. Nếu xác định sai bản chất vụ kiện sẽ dẫn đến “chệch hướng” trong xác định chứng cứ và cũng như xác định điều luật áp dụng để giải quyết vụ kiện…

Hưng Yên: Dự án V- Green City chưa được cấp Giấy CNQSD đất, đã nhận góp vốn hơn 2.300 lô đất nền, xây dựng nhà ở

Dự án khu đô thị V- Green City có dấu hiệu vi phạm pháp luật
(PLVN) - Dự án Khu đô thị phía Bắc đường trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 (hay còn gọi là Dự án V- Green City) do Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long làm chủ đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song doanh nghiệp này đã phân lô, ký hợp đồng góp vốn hơn 2.300 lô đất nền và xây dựng 213 căn nhà trên đất dự án.

Bất thường tại dự án điện gió Amaccao: Lấy gần 10ha đất mà không phải bồi thường 1 xu

Các hộ dân khẳng định đã được cấp đất và canh tác ổn định 15 năm.
(PLVN) - 15 năm trước, 25 hộ dân lên vùng đồi núi thuộc xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị để ăn ở, trồng cây theo chủ trương kinh tế mới. Đầu tháng 3/2021, họ bất ngờ khi một phần diện tích đất của mình đã bị dự án điện gió san ủi mà không hề nhận được đồng nào đền bù, hỗ trợ.

Hưng Yên: Cần công khai kết luận thanh tra dự án V- Green City và xử lý nghiêm vi phạm

Dự án khu đô thị V- Green City có dấu hiệu vi phạm pháp luật
(PLVN) - Trước dấu hiệu vi phạm pháp luật của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long, năm 2020 Thanh tra tỉnh đã vào cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với dự án V-Green City. Tuy nhiên, khi có kết luận thanh tra sự việc thì UBND tỉnh Hưng Yên lại né tránh cung cấp thông tin liên quan đến vi phạm của chủ đầu tư.

Bộ Y tế phản hồi chuyện Doanh nghiệp tuyên bố 'nhập 15 triệu liều Pfizer': 'Chưa từng thấy tên Donacoop trong các đơn hàng nhập khẩu vaccine'

Bộ Y tế phản hồi chuyện Doanh nghiệp tuyên bố 'nhập 15 triệu liều Pfizer': 'Chưa từng thấy tên Donacoop trong các đơn hàng nhập khẩu vaccine'
(PLVN) - Công ty (Cty) CP đầu tư hạ tầng Donacoop báo cáo với Đồng Nai “đã đàm phán xong với hãng dược Pfizer”, đã thống nhất giá mua vaccine, đã thống nhất số lượng 15 triệu liều và bàn giao trong tháng 8 và 9/2021. Tuy nhiên, thông tin chính thức từ hãng Pfizer và Bộ Y tế thì lại khác.

Tiếp bài “bất thường trong xử lý nghi án “cố ý gây thương tích””: Công an huyện Bảo Lâm kết luận ra sao?

Tiếp bài “bất thường trong xử lý nghi án “cố ý gây thương tích””: Công an huyện Bảo Lâm kết luận ra sao?
(PLVN) - Ngày 29/5/2021, PLVN có bài phản ánh về việc anh Trần Gia Lanh, ngụ tại thôn 6, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị một nhóm đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích 15%. Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng. Tuy nhiên, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Nhà máy bê tông không phép tại Lạng Sơn

Bê tông Lạng Sơn xây dựng hoàn thiện hàng loạt hạng mục khi chưa được cấp giấy phép tại dự án ở huyện Chi Lăng.
(PLVN) -  Chưa được cấp phép xây dựng nhưng Cty CP Bê tông Lạng Sơn đã xây dựng hàng loạt các hạng mục công trình của dự án “Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông” tại huyện Chi Lăng.