Luật sư chỉ rõ những sai phạm trong vụ dân “trắng tay” sau gần 20 năm nhận khoánrừng

(PLO) - Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ “Dân trắng tay sau gần 20 năm nhận khoán đất rừng, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng: Quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Sơn bị xâm phạm nghiêm trọng bắt nguồn từ những quyết định trái thẩm quyền của cty TNHH TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu và quyết định thu hồi đất của UBND huyện Quỳnh Lưu.
Ông Sơn bên mảnh đất bị thu hồi Ông Sơn bên mảnh đất bị thu hồi

Tùy tiện lấy đất, hủy bỏ Khế ước

Ngày 16/5/2003, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1805/QĐ-UBND, theo đó quyết định chuyển đổi một số diện tích đất lâm nghiệp sang đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có phần diện tích đất rừng của gia đình ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1966, số 26/3, Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An). “Triển khai thực hiện quyết định trên, tháng 10 và tháng 12 năm 2003, UBND xã Tân Thắng đã lấy toàn bộ diện tích đất rừng trong phạm vi chuyển đổi của gia đình ông Sơn đang quản lý, sử dụng (khoảng 20ha) để giao cho 2 xóm (xóm 26/3 và xóm 2/9) thầu khai hoang sản xuất trồng dứa với thời hạn là 05 năm mà không có bất cứ một văn bản thu hồi đất nào” – ông Sơn cho biết. 

Không chấp nhận sự việc trên, ông Sơn liên tục làm đơn khiếu nại tới các cấp có thẩm quyền. Đến ngày 4/8/2010, UBND huyện Quỳnh Lưu mới có Quyết định số 2026 khẳng định việc UBND xã Tân Thắng thu hồi đất rừng của người dân là trái quy định tại Quyết định số 1805. Do đó, UBND xã Tân Thắng đã trả lại toàn bộ số đất đã thu hồi cho người dân trong đó có gia đình ông Sơn.

Khoảng 3 năm sau, ngày 06/9/2013, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-CT về việc thanh lý Khế ước giao khoán đất rừng ngày 22/1/1995 kèm theo Hợp đồng quản lý bảo vệ rừng ngày 15/1/1996.

 “Trong trường hợp này, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu không có thẩm quyền thanh lý Khế ước và cũng không có quyền yêu cầu gia đình ông Sơn phải bàn giao lại đất” – Luật sư Phan Thị Lam Hồng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho biết.

Tiếp lời, luật sư Hồng phân tích: Theo quy định tại mục 6.4 và 7.4 Thông tư liên ngành số 06-LN/KL ngày 18/06/1994 của Bộ lâm nghiệp hướng dẫn thi hành nghị định số 02/CP về giao đất lâm nghiệp thì việc Hạt trưởng hạt kiểm lâm (đại diện cho UBND huyện Quỳnh Lưu) phối hợp với cơ quan địa chính cùng cấp giúp UBND huyện Quỳnh Lưu thực hiện giao đất lâm nghiệp cho gia đình ông Sơn theo Khế ước năm 1995 là đúng thẩm quyền và không trái với các quy định của pháp luật. Việc giao đất này cũng đã được đăng ký vào sổ địa chính nơi có đất theo như xác nhận của UBND xã ngày 22/01/1995.

Do đó, công ty này không có thẩm quyền thanh lý Khế ước giao khoán đất rừng ngày 22/1/1995 kèm theo hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng ngày 30/2/1995. Việc công ty này ban hành Quyết định thanh lý và đề nghị gia đình ông Sơn bàn giao đất là không có căn cứ.

Bên cạnh đó, theo thỏa thuận tại Khế ước thì thời hạn giao đất rừng là 50 năm kể từ thời điểm giao là năm 1995. Như vậy, chỉ khi hết thời hạn giao rừng hoặc khế ước bị hủy bỏ (theo thỏa thuận tại Khế ước) hoặc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng mới phải bàn giao đất. Mặt khác, theo quy định tại Điều 28 Luật bảo vệ và phát triển rừng thì chỉ UBND cấp tỉnh và cấp huyện mới có thẩm quyền thu hồi đất rừng. 

Xét thời điểm Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 57/QĐ-CT về việc thanh lý Khế ước và Hợp đồng quản lý bảo vệ rừng thì gia đình ông Sơn không thuộc vào các trường hợp thu hồi rừng và các cơ quan Nhà nước cũng chưa có quyết định về việc thu hồi rừng, do đó việc Công ty này yêu cầu gia đình ông Sơn bàn giao toàn bộ diện tích đất, rừng theo Biên bản kiểm kê lập ngày 25/8/2013 cho UBND xã Tân Thắng là hoàn toàn không có căn cứ. 

Việc xử lý đối với các trường hợp đã giao rừng trước ngày 01/4/2005 đã được quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao rừng chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền nhưng đã được UBND cấp huyện Ủy UBND cấp xã ký Khế ước hoặc cấp sổ lâm bạ thì hộ gia đình, cá nhân đó được tiếp tục quản lý rừng, sử dụng khu rừng đã giao theo Khế ước đã ký hoặc sổ lâm bạ đã được cấp.

Như vậy, việc thanh lý Khế ước và Hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng là không có căn cứ nên gia đình ông Sơn có quyền quản lý, sử dụng đất rừng cho tới khi bàn giao lại đất rừng cho cơ quan nhà nước theo Quyết định thu hồi đất. 

Luật sư chỉ rõ những sai phạm trong vụ dân “trắng tay” sau gần 20 năm nhận khoánrừng ảnh 1
Luật sư Phan Thị Lam Hồng

UBND huyện lạm quyền khiến dân trắng tay?!

Do có kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tân Thắng, ngày 25/11/2013, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 3946/QĐ.UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng sạt lở đất… Sau đó đến ngày 10/3/2014, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định thu hồi đất số 381 để thu hồi đất của các hộ gia đình thuộc dự án.

“Việc làm này của UBND huyện Quỳnh Lưu đi ngược lại với quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật” – luật sư Nguyễn Hoàng Việt – Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội cho biết.

Cũng theo lời luật sư Việt, căn cứ theo quy định tại khoản 2 mục IV Thông tư 38/2007/TT-BNN của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nông thôn và Quy định tại Luật Đất đai năm 2003 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành thì quá trình thu hồi đất rừng bao gồm 5 bước cụ thể: Bước 1: Lập quy hoạch, kế hoạch, Dự án đầu tư xây dựng và trình và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bước 2: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng;  Bước 3: Trình duyệt phương án bồi thường và quyết định về thu hồi rừng; Bước 4: Ban hành quyết định thu hồi rừng, quyết định phê duyệt phương án bồi thường; Bước 5: Chi trả bồi thường và bàn giao đất thuộc diện thu hồi; Bước 6: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng.

Xét trong vụ việc này, UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định phê duyệt phương án chi tiết giá trị bồi thường ngày 25/11/2013 (theo Quyết định số 3946) rồi mới có Quyết định thu hồi đất số 381 ngày 10/3/2014 là đi ngược lại với quy trình thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Quyết định thu hồi đất đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được ban hành sau khi UBND huyện Quỳnh Lưu nhận được Quyết định về việc thu hồi rừng của UBND tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong các Quyết định mà gia đình ông Sơn nhận được không có văn bản nào thể hiện trước khi UBND huyện Quỳnh Lưu ban hành Quyết định số 381, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định thu hồi đất rừng. Rõ ràng, từ việc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quỳnh Lưu ban hành Quyết định thanh lý Khế ước giao đất cho tới khi UBND huyện Quỳnh Lưu có Quyết định thu hồi đất có rất nhiều văn bản được ban hành trái với quy định của pháp luật.

Xuất phát từ việc có quyết định phê duyệt phương án bồi thường trước khi có quyết định thu hồi đất mà người dân không thể biết được diện tích đất rừng của gia đình bị thu hồi như thế nào khiến việc xác định quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ những sai phạm của từng cơ quan, cá nhân trong quá trình thu hồi đất để xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời đảm bảo đúng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Ngọc Diệp
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nam Đông (Thừa Thiên - Huế): Dự án “hứa lèo” 13 năm để hoang phí 40ha đất

Nhà máy xi măng Nam Đông thi công dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm nay.
(PLVN) - Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông (xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có tổng số vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ ngày khởi công đến nay đã hơn 13 năm nhưng dự án vẫn triển khai dang dở, trong khi người dân khốn đốn vì thiếu đất sản xuất do phải nhường đất để triển khai dự án này.

Công ty Suny Island không muốn lấy lại tiền tại tòa trọng tài VIAC nhưng vẫn tố cáo đối tác chiếm đoạt?

Phối cảnh dự án Mũi Đèn Đỏ, một dự án do công ty của bà Trương Mỹ Lan làm chủ đầu tư
(PLVN) - Trong văn bản gửi trọng tài, Công ty cổ phần Đầu tư Suny Island yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng hứa mua hứa bán với Quốc Cường Gia Lai (QCGL), không nhận lại tiền, nhưng công ty này lại làm đơn tố cáo đối tác là “chiếm đoạt tài sản 2.882 tỷ”. Thực sự công ty Suny Island muốn gì khi đưa ra những ý kiến đầy mâu thuẫn này.

Vụ án hành chính tại Kiên Giang: Hết thời hạn kháng nghị tái thẩm, liệu có việc “tự nguyện thi hành”?

Một phần thửa đất của gia đình bà Lưu Thị Lúa tại ấp Đường Bào từng bị từ chối bồi thường.
(PLVN) - Năm 2011 khi UBND huyện Phú Quốc có quyết định thu hồi hơn 23.000m2 đất của gia đình bà Lưu Thị Lúa (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) để thực hiện Dự án xây dựng khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường nhưng chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với 10.576,2m2. Diện tích 12.587m2 đất còn lại, UBND huyện Phú Quốc đã không bồi thường vì cho rằng đây là đất rừng đặc dụng (sau này cho là đất “chưa sử dụng”).

Dự án Đồng Dinh (Quảng Ngãi): Đất công lại được xác nhận cho… cá nhân, hộ gia đình

Dự án khu dân cư Đồng Dinh.
(PLVN) - Kết luận thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành về thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, thu hồi đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành khi thực hiện dự án khu dân cư Đồng Dinh; đã chỉ ra một số vi phạm.

Long đong một dự án đầu tư tại Lạng Sơn: Lý thuyết “rải thảm”, thực tế “sống chết mặc bay”

Nhà máy MDF “long đong” do được giao mặt bằng không “sạch”.
(PLVN) - Đầu tư hơn 100 tỷ đồng vào dự án xây dựng nhà máy và theo quy định pháp luật sẽ được hưởng ưu đãi theo địa bàn; nhưng cả chục năm qua, Cty CP Sản xuất & Xuất nhập khẩu Đạt Phát vẫn chưa thể vận hành chính thức. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến lỗi của chính quyền địa phương ngay từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, giao đất.

Tiếp vụ khu vui chơi vi phạm Luật Đê điều tại Nghệ An: Quan điểm “dẫm chân nhau” tại Sở NN&PTNT

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam.
(PLVN) - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ký văn bản khẳng định khu vực xây dựng dự án không vi phạm Luật Đê điều, trong khi cấp dưới thì lập đến 2 biên bản yêu cầu đình chỉ thi công vì xây dựng dự án trên bãi sông, vi phạm Điều 26 Luật Đê điều. Sự việc xảy ra tại Sở NN&PTNT Nghệ An.

“Điểm nóng” vi phạm đất đai, xây dựng tại Cam Ranh

Khu du lịch trái phép có tên “khu du lịch Điện Biên” nhìn từ trên cao.
(PLVN) - Từ phản ánh của người dân, PLVN đã về xã Cam Lập (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) và ghi nhận tình trạng xây dựng trái phép, san gạt tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản trái phép trên đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp... đang rất phức tạp tại địa phương này.

Mập mờ phí bảo trì chung cư tại Nghệ An: Cơ quan chức năng nói gì?

Chung cư Tecco 215 tại phường Lê Lợi là một trong số những chung cư chậm bàn giao phí bảo trì.
(PLVN) -  Trước nhiều phản ánh từ người dân cũng như từ ban quản trị nhà chung cư (CC) về tình trạng chủ đầu tư chây ì, chậm bàn giao hoặc chưa bàn giao phí bảo trì chung cư tại các tòa CC trên địa bàn Nghệ An, gây khó khăn cho việc sửa chữa bảo trì tòa nhà, cũng như hoạt động của ban quản trị (BQT)… PV đã liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu vấn đề này.

Kỳ án BS Lê Thanh Liêm: Nghịch lý nhà thầu gian dối thoát tội, nạn nhân “lãnh đủ”

BS Liêm cùng các luật sư cho biết tiếp tục có đơn đề nghị kháng nghị yêu cầu hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.
(PLVN) - Sau phiên phúc thẩm BS Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 BLHS 1999, nhiều bạn đọc gọi điện về tòa soạn PLVN đề nghị phản ánh rõ hơn quan điểm của VKSND Cấp cao về việc cơ quan này đánh giá trong vụ án này nếu có “thủ phạm” thì đó là người khác.

Đồng Nai: Sai phạm hàng trăm tỷ đồng trong quản lý, sử dụng đất

Dự án khu công nghiệp Amata được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản khi chưa đủ điều kiện.
(PLVN) -  Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Kết luận thanh tra 2286/TB-TTCP (KLTT) về việc chấp hành pháp luật trong thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu tố, phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng, công trình; công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn Đồng Nai.

“Điểm nóng” vi phạm đê điều tại Lạng Giang (Bắc Giang): Vì sao chưa xử lý dứt điểm?

Bãi tập kết cát, than trái phép của ông Dương Quang Minh.
(PLVN) - Tuyến đê Bối (Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) xuất hiện bãi tập kết vật liệu xây dựng và công trình xây dựng không phép trên bãi sông ngang nhiên tồn tại, hoạt động trong thời gian dài, tuy nhiên chính quyền xã Đào Mỹ cũng như UBND huyện Lạng Giang vẫn chưa có các động thái xử lý dứt điểm các vi phạm trên.

Luật sư nhận xét về phiên phúc thẩm BS Liêm: “Nhận định, đề nghị của VKS là rất đúng luật, hợp tình”

BS Liêm cho biết sẽ làm đơn kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án để điều tra, xét xử lại từ đầu.
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, mới đây, trong phiên xử BS Lê Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; VKS đã đưa ra 2 lý do để đề nghị hủy án sơ thẩm: Cơ quan tố tụng có vi phạm trong khâu kết luận giám định (KLGĐ), KLGĐ không hợp pháp nên không thể dùng KLGĐ này để buộc tội; Sự việc còn bỏ lọt nhiều đối tượng phạm tội.

Kỳ án bán cả miếu thờ trên đất công tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngôi miếu có vị trí tuyệt đẹp ngay sát biển.
(PLVN) - Bà Nguyễn Ngọc Hoa (SN 1979, ngụ 96 Hạ Long, phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa có đơn gửi C03 Bộ Công an tố cáo sự việc ngôi miếu thờ giáp mặt biển trên đường Hạ Long bị mang bán trái luật cho một cá nhân; và ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã cấp sổ đỏ biến ngôi miếu của “bá tánh” thành... đất ở đô thị.

Sau phản ánh khai thác khoáng sản trái phép của Báo PLVN: Huyện Đức Trọng chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xử lý

Một số khu vực khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Đà Loan.
(PLVN) - UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) giao cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương khẩn trương xử lý thông tin Báo PLVN phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Còn lãnh đạo Công an huyện khẳng định sẽ cương quyết xử lý, không có vùng cấm, không bao che.