Từ khóa: #Khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính - Chuyển đổi xanh ngành công nghiệp

Kiểm kê khí nhà kính là cơ sở cho các giải pháp giảm phát thải. (Nguồn: neu.edu)
(PLVN) - Từ năm 2024, hơn 1.900 doanh nghiệp thuộc các ngành Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phải triển khai kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê định kỳ 2 năm 1 lần và gửi về cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đây không chỉ là trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” mà còn là tiền đề quan trọng để nền kinh tế nước nhà phát triển xanh và bền vững.

Nhiều triệu USD sẵn sàng cho giảm phát thải khí nhà kính tại Thừa Thiên Huế

Nguồn thu từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải sẽ là nguồn tài chính bổ sung quan trọng, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, bản trên địa bàn tỉnh nâng cao đời sống. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Việc 10,3 triệu tấn carbon giảm phát thải từ rừng, tương đương với 10,3 triệu tín chỉ carbon đầu tiên của Việt Nam nhận được 80% tổng kinh phí (tức hơn 41 triệu USD) từ Ngân hàng Thế giới (WB) được coi là tín hiệu vui. Đây là thỏa thuận đầu tiên về giảm phát thải được triển khai thành công ở nước ta, mang về một nguồn tài chính lớn, đồng thời góp phần tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này.

Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Cuộc khảo sát được tiến hành đối với là các tuyến đang và sẽ được xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.
(PLVN) - Kết quả “Khảo sát thu thập dữ liệu để phát triển hệ thống đo lường, báo cáo và kiểm chứng (MRV) trong ngành đường sắt đô thị tại Việt Nam” do Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam công bố ngày hôm nay 23/10 cho thấy đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2.