Huyện Ứng Hòa vững bước trên hành trình xây dựng Nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình lớn có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, thời gian qua, toàn huyện Ứng Hòa (TP. Hà Nội) đã huy động mọi nguồn lực, tiếp tục chung sức kiến tạo nên những miền quê ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Là huyện thuần nông, khi bắt đầu xây dựng NTM, Ứng Hòa có xuất phát điểm thấp, hạ tầng nông thôn còn chưa đồng bộ và xuống cấp nhiều; đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn.

Song, nhận thức về chương trình NTM đã tạo “cú hích” để những làng quê “thay da, đổi thịt”. Với với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND từ huyện tới cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, huyện Ứng Hòa đã tạo đột phá lớn trong xây dựng NTM, đạt được những kết quả quan trọng.

Sức sống mới trên quê hương NTM Ứng Hòa.

Sức sống mới trên quê hương NTM Ứng Hòa.

Đến nay, toàn huyện đã có 28/28 xã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, trong đó, 6/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 20,14%), không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Trong đó, thị trấn Vân Đình đã được UBND huyện Ứng Hòa công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 15/7/2022.

Kinh tế của huyện tiếp tục trên đà tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,72%; Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 61,5 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực, Huyện đã hoàn thành xây dựng phát triển nhãn hiệu cho 03 sản phẩm gồm: Gạo chất lượng Khu Cháy, Vịt Vân Đình, Trứng gia cầm Đông Lỗ,... Tư duy sản xuất của nông dân đã có những chuyển biến tích cực tiếp cận áp dụng tiến bộ KH - KT trong sản xuất, chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất tập trung, mang tính hàng hóa nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Bùi Thị Thu Hiền làm việc với Đảng uỷ xã Đồng Tân về thực hiện chương trình công tác năm 2023.

Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Bùi Thị Thu Hiền làm việc với Đảng uỷ xã Đồng Tân về thực hiện chương trình công tác năm 2023.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa … ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại nhất là các công trình giao thông. Đường làng ngõ xóm, hệ thống thoát nước được kiên cố hóa đảm bảo đáp ứng yêu cầu, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; 504/504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Trên địa bàn huyện có 7 trạm cấp nước sinh hoạt với tổng công suất thiết kế khoảng 7.780 m3/ngày đêm, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh (kể cả hộ sử dụng hệ thống lọc nước RO) là 74,8%, tỷ lệ hộ được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung là 34%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển nổi bật. Trên địa bàn huyện có 5 trường THPT công lập, trong đó có 3/5 trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, luôn đứng ở tốp đầu của huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được công nhận đạt chuẩn theo quy định. Trạm y tế, nhà văn hoá xã, khu thể thao, nhà công sở được cải tạo, chỉnh trang, đảm bảo khang trang đáp ứng yêu cầu làm việc. 100% các thôn, cơ quan đều đạt thôn, cơ quan văn hoá.

Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai; Chính sách lao động thương binh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Công tác Quốc phòng được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của đảng và sự điều hành của chính quyền.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện Ứng Hòa kiểm tra, khảo sát thực tế một số dự án, khu nuôi trồng thủy sản và đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã Đồng Tân.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện Ứng Hòa kiểm tra, khảo sát thực tế một số dự án, khu nuôi trồng thủy sản và đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã Đồng Tân.

Ông Nguyễn Tiến Thiết – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết: Đạt chuẩn NTM là vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Ứng Hòa đã xác định quan điểm, một số chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, huyện phấn đấu đến hết năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 53,6%); 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 28,6%). Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 5.448 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 4,26%/năm, có từ 50% trở lên giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Có từ 100 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Hình thành trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch của huyện Ứng Hoà.

Đến năm 2025, huyện phấn đấu không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân/người đạt 80 triệu đồng trở lên; duy trì 100% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; tỷ lệ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 95%.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cũng cho biết, để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, xây dựng quê hương Ứng Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể:

Tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về việc thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM;

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách và huy động tối đa nguồn lực của địa phương để có đủ nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM. Quan tâm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn và giữ vững an ninh trật tự;

Tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo quy hoạch, đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch lĩnh vực văn hóa xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quan tâm bảo tồn, giữ gìn, phát huy, phát triển văn hoá, đặc biệt là những giá trị văn hoá truyền thống, vật thể, phi vật thể, nâng cao chất lượng thực hiện quy ước xây dựng NTM.

Đặc biệt, Huyện sẽ chú trọng bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng, quản lý chất thải từ các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường; xây dựng và duy trì các tuyến đường nở hoa, vẽ tranh bích họa tại các xã.

"Bức tranh NTM ở huyện Ứng Hòa đang ngày càng khởi sắc. Đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, cùng với đó là sự ủng hộ của cấp trên và nhân dân địa phương, sẽ là nền tảng vững chắc để sức sống NTM ngày càng hiện hữu trên quê hương Ứng Hòa", ông Nguyễn Tiến Thiết nói.

* Trang thông tin này có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Tin cùng chuyên mục

Vào ngày 12/4/2024, xã Hồng Dụ đã vinh dự được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Vượt mọi khó khăn, xã Hồng Dụ (Hải Dương) vươn lên đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

(PLVN) - Được sáp nhập bởi 2 xã Hồng Thái và Hồng Dụ (những đơn vị đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới đều thuộc huyện Ninh Giang, Hải Dương), với quyết tâm, nỗ lực không ngừng, xã Hồng Dụ đã vươn lên đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn nơi đây đã đổi thay rõ rệt.

Đọc thêm

Lào Cai phát động phong trào thi đua 'Chung sức xây dựng nông thôn mới'

Lào Cai phát động phong trào thi đua 'Chung sức xây dựng nông thôn mới'
(PLVN) -  Ngày 29 /2/2024 , tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

An Biên vượt khó xây dựng nông thôn mới

An Biên vượt khó xây dựng nông thôn mới
(PLVN) - Hạn mặn, triều cường, nước biển dâng cùng với hạ tầng cơ sở còn thiếu và nhiều nguyên nhân khác là những rào cản trong bước đầu khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Biên bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hải Dương quan tâm phát triển các vùng nuôi tập trung và ứng dụng KHKT vào nuôi trồng thủy sản

Được đánh giá là hộ nuôi cá giỏi nhất của HTX, ông Đã cho biết, tuân thủ quy trình kỹ thuật là yếu tố hàng đầu để cho năng suất cao.
(PLVN) - Những năm qua, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương liên tục tăng. Các hộ nông dân đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (HKKT) mới, cá sinh trưởng và phát triển tốt; giá bán cao, thị trường tiêu thụ ổn định đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Vân Đồn (Quảng Ninh) đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Quyết định huyện đạt chuẩn NTM; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng.
(PLVN) - Tối 22/12, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tổ chức Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng và chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện Vân Đồn (26/12/1948 - 26/12/2023).

Những cán bộ tín dụng chính sách ở 'cửa ngõ' vùng Tây Bắc

Cán bộ tín dụng chính sách huyện Mai Châu thăm hộ vay vốn Phàng A Páo (người Mông, xã Pà Cò). Ảnh: Trần Việt
(PLVN) - Đã lâu mới trở lại tỉnh Hòa Bình khi nơi này vốn là “cửa ngõ” vùng Tây Bắc đã quen thuộc với người dân không chỉ có thủy điện Hòa Bình, những bản của đồng bào dân tộc Thái, Mường… đậm đà bản sắc, mà còn tạo dấu ấn rõ nét về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng nông thôn mới ở Bình Định: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả ở nông thôn Bình Định được nhân rộng.
(PLVN) - “Mục đích cuối cùng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết.

Phát động đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao tại Hậu Giang

Phát động đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao tại Hậu Giang
(PLVN) - Sáng 12/12, Ban tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 tổ chức Lễ phát động triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự sự kiện.