Điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội - Pháp lý đặt ra (Kỳ 2): “Lối tắt” của nhiều dự án nhà ở thương mại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất đã được quy định tại Điều 118 Luật Đất đai 2013. Theo đó, trường hợp “Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua” (điểm a, khoản 1) sẽ áp dụng hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều dự án lại chỉ tiến hành “chuyển mục đích sử dụng đất” thay vì phải đấu giá.
Điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội - Pháp lý đặt ra (Kỳ 2): “Lối tắt” của nhiều dự án nhà ở thương mại

Tại thông báo kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2003-2016, Thanh tra Chính phủ cho rằng: Việc chuyển mục đích sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo thêm quỹ đất cho khu vực nội thành xây dựng các công trình hạ tầng xã hội; hạ tầng kỹ thuật; phát triển quỹ nhà nâng cao diện tích bình quân nhà ở trên địa bàn thành phố, đảm bảo điều kiện môi trường, tạo cảnh quan kiến trúc và văn minh đô thị; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố, là động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Tuy nhiên, Kết quả thanh tra cho thấy, một số doanh nghiệp khi lựa chọn nhà đầu tư đưa lợi thế đất để đấu giá đã thu về cho Nhà nước số tiền lớn như Dự án 31 Láng Hạ, 378 Minh Khai. Trong khi đó, doanh nghiệp không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thì tiền thu được thấp.

“Việc pháp luật không có quy định xác định lợi thế thương mại đối với giá trị quyền sử dụng đất cũng như việc đấu giá khi lựa chọn nhà đầu tư liên doanh liên kết để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án là một trong những sơ hở chính sách gây thất thoát ngân sách nhà nước trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án đất ở những vị trí đắc địa”, Thanh tra Chính phủ nhận định.

Như vậy, phải chăng các quy định trong vấn đề này còn “lỗ hổng” và cần thiết phải bổ sung các quy định pháp luật. PLVN đã trao đổi với các chuyên gia pháp lý để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Nhà nước “mất quyền” lựa chọn

PV: Trên thực tế, không ít dự án nhà ở “không phải” đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc xác định chủ đầu tư dự án nhà ở?

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội): Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 thì các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014 thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở 3 hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Đấu thầu dự án có sử dụng đất và Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.

PV: Một trong những “công thức” khá phổ biến được áp dụng ở nhiều dự án là: Chủ đầu tư đang sử dụng đất thương mại, dịch vụ... Sau đó xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở. Ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước cho rằng dù đây là dự án nhà ở nhưng thuộc “dự án chuyển mục đích sử dụng đất” (do nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất) nên không phải đấu giá. Ý kiến và quan điểm của luật sư về vấn đề này như thế nào?

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng: Nhiều dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng đất không qua đấu giá, biến thành dự án nhà ở thương mại thay vì xây dựng trụ sở, văn phòng, đất xưởng sản xuất, đất dịch vụ, thương mại… Sau đó, các dự án nhà ở đã mọc lên khiến dân số tăng cao, gia tăng áp lực lên hạ tầng giao thông, xã hội. Trong khi, tiền sử dụng đất thu về ngân sách nhà quá bèo bọt, thất thu ngân sách nhà nước, để lại nhiều hoài nghi trong dư luận có hay không “lợi ích nhóm”.

Việc tổ chức đấu giá các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được cho là để khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, đấu giá đất còn giúp tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và triệt tiêu cơ chế “xin-cho”.

Do đó, để thực hiện một dự án nhà ở thương mại, tùy theo từng trường hợp, chủ đầu tư phải đáp ứng những điều kiện và yêu cầu chung, thông qua nhiều thủ tục pháp lý khác nhau, trong đó có các thủ tục như: lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, giao đất, quy hoạch xây dựng, thẩm định thiết kế công trình…

Điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội - Pháp lý đặt ra (Kỳ 2): “Lối tắt” của nhiều dự án nhà ở thương mại ảnh 1

Dự án ở số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô

Tại Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐCP quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải áp dụng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai và được thẩm định đồng thời với việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Với các dự án nhà ở “có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất” chỉ có quyết định chuyển mục đích sử dụng dụng đất và đồng thời chuyển qua chế độ “giao đất ở” mà không có quyết định giao đất như những dự án nhà ở khác.

Theo quy định tại Thông tư 30/2014/ TT-BTNMT ngày 2/6/2014, hồ sơ giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Điều 2 và quyết định cho thuê đất theo Mẫu số 02, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 5 và Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05.

Trên thực tế, tại các địa phương, đối với dự án nhà ở “có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”, các địa phương thực hiện đều không đúng mẫu biểu của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, thường thấy là việc “Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” theo Mẫu số 05, nhưng chèn nội dung của quyết định giao đất, hoặc là quyết định kiểu 2 trong 1: “Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất”, hoặc ghi “hình thức giao đất” chuyển thành “hình thức sử dụng đất: … giao đất”… cùng một UBND tỉnh địa phương, nhưng quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất không giống nhau tùy theo nguồn gốc đất.

Khi xem xét quyền của người sử dụng đất theo Luật Đất đai được xác định theo hai hướng Nhà nước (đại diện quản lý) và người sử dụng, một là Nhà nước trao quyền sử dụng đất thông qua ba hình thức (giao, thuê, công nhận) và thứ hai là quyền sử dụng đất được chuyển giao quyền sử dụng của người sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Bản chất của việc “chuyển mục đích sử dụng đất” là thay đổi về loại đất nhưng không đồng nghĩa dẫn đến thay đổi nguồn gốc đất. Với đất của người dân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì người đó hoặc người nhận chuyển giao (chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất) thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở chỉ thay đổi về loại đất và chuyển sang chế độ sử dụng đất ở.

Tuy nhiên, đất do Nhà nước thu hồi, đất do Nhà nước quản lý trước đây, sau đó được Nhà nước trao quyền (giao đất, cho thuê) cho mục đích sử dụng cụ thể như đất phi nông nghiệp: làm nhà máy trong dự án sản xuất, khu công nghiệp...) nếu không còn nhu cầu sử dụng mục đích đó thì có thể tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước và vẫn được nhận bồi thường theo quy định Điều 65 Luật Đất đai.

Nhà nước lựa chọn và trao quyền cho người có nhu cầu theo mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc Nhà nước quy hoạch mới là đất ở và lựa chọn người sử dụng theo các tiêu chí để trao quyền đất ở như: đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013. Với dự án nhà ở “chuyển mục đích sử dụng đất” có nguồn gốc đất do Nhà nước thu hồi, đất do Nhà nước quản lý trước đây thì chủ đầu tư dự án hoàn toàn không còn ràng buộc về nguồn gốc Nhà nước trao quyền bằng hình thức cho thuê đất trước đây.

Điều đó có thể thấy, về hình thức (không có quyết định giao đất, dùng mẫu biểu mới tổng hợp từ mẫu quyết định giao đất ghép và mẫu quyết định chuyển mục đích sử dụng đất) và bản chất (trao quyền từ hình thức thuê đã chuyển sang hình thức giao, Nhà nước mất quyền lựa chọn để trao quyền sử dụng đất ở: đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013) của hình thức “chuyển mục đích sử dụng đất” tại dự án nhà ở này đang tạo ra các khoản lợi ích do chủ đầu tư thu được không nhỏ từ lỗ hổng áp dụng pháp luật không phù hợp với thực tiễn.

Dần hạn chế trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất

PV: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại được áp dụng thời gian qua như thế nào? Xin luật sư phân tích rõ hơn về những mâu thuẫn, chồng chéo nếu có?

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng: Nhiều dự án nhà ở trước đây được phê duyệt cấp phép là các dự án xây dựng nhà xưởng, kho bãi… tuy nhiên lại không thực hiện theo kế hoạch, chủ trương, đến khi cơ quan nhà nước có dự định thu hồi thì lại xin chuyển mục đích sử dụng sang dự án xây dựng nhà ở theo các thủ tục trên nên không thông qua đấu giá, đấu thầu. Bên cạnh đó, thủ tục chấp thuận chủ trương được thực hiện theo hai trường hợp, thứ nhất là thực hiện theo Luật Nhà ở và thứ hai là một số trường hợp dự án thực hiện theo thủ tục chấp thuận chủ trương của Luật Đầu tư.

Theo quy định Điều 170 Luật Nhà ở, dự án xây dựng nhà ở thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Nếu dự án nhà ở thực hiện theo thủ tục quy định Luật Nhà ở 2014, thì nội dung quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương tại Điều 11 Nghị định 99/2015/NĐ-CP (mẫu Phụ lục 5) như: Tên dự án; Tên chủ đầu tư; Địa điểm, ranh giới, quy mô diện tích đất của dự án; Mục tiêu của dự án; Hình thức đầu tư; Nội dung chính của dự án (công việc thực hiện, số lượng từng loại nhà ở cần đầu tư xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, phương án triển khai thực hiện); Tổng mức đầu tư; Nguồn vốn đầu tư; Thời gian và tiến độ thực hiện dự án; Phân kỳ đầu tư (nếu có); Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Còn đối với trường hợp dự án nhà ở thực hiện theo thủ tục quy định Luật Đầu tư 2014, thì nội dung quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư (Mẫu II.1 Thông tư 16/2015/TTBKHĐT) như: Nhà đầu tư thực hiện dự án; Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án; Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư…

Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định việc chấp thuận chủ trương được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư có bao gồm dự án xây dựng nhà ở là trường hợp điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư (trường hợp là “Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”).

Theo đó, nhiều dự án ra quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án trước đây là đất sản xuất - kinh doanh hoặc dịch vụ (đất nhà xưởng sản xuất, đất kho bãi…) đều được chấp thuận chuyển đổi thành dự án nhà ở và sau đó địa phương ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội - Pháp lý đặt ra (Kỳ 2): “Lối tắt” của nhiều dự án nhà ở thương mại ảnh 2

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội)

Như vậy, với những nội dung theo thủ tục Luật Đầu tư, thì một dự án nhà ở thương mại “có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất” được nhanh chóng chấp thuận chủ trương đầu tư, vì không cần xét đến các nội dung như Luật Nhà ở. Ngược lại, thủ tục Luật Nhà ở không có các quy định về thời hạn thực hiện dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn…, nên thường hiểu thời hạn thực hiện dự án (thời gian xây dựng công trình và thời gian bán nhà) đều kéo dài đến 50 năm và giao đất cho chủ đầu tư với thời hạn 50 năm.

Hiện nay, quy định về thủ tục chấp thuận chủ trương dự án nhà ở thương mại theo Luật Đầu tư 2020 gồm hai thủ tục chính là “lựa chọn nhà đầu tư” và thuộc trường hợp “chấp thuận chủ trương đầu tư” theo quy định Điều 30 (Quốc hội), Điều 31 (Thủ tướng Chính phủ) và Điều 31 (thẩm quyền UBND cấp tỉnh). Đặc biệt là Điều 29 Luật Đầu tư 2020 có quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, quy định này không chỉ dự án nhà ở thương mại mà cả một số dự án khác. Có thể thấy, đây là một quy định đã đồng bộ hóa với Điều 118 Luật Đất đai 2013 về “đấu giá” đối với đất do cơ quan nhà nước quản lý và theo hướng sẽ dần dần hạn chế các trường hợp được “chuyển mục đích sử dụng đất” vì đang tạo ra địa tô trong lý luận về quản lý đất đai.

Tại Điều 75 Luật Đầu tư 2020 đã có quy định các thủ tục dự án nhà ở thương mại được “thống nhất” thực hiện “quyết định chủ trương đầu tư” theo Luật Đầu tư 2020, đã bỏ quy định thủ tục dự án theo Luật Nhà ở 2014. Tuy nhiên, do chính sách đất đai qua các thời kỳ nên đến nay tồn tại nhiều nguồn gốc sở hữu quyền sử dụng đất, mặt khác các chính sách đất đai khác nhau thực hiện qua nhiều thời kỳ từ đó dẫn đến các quy định của Luật Đất đai càng trở nên phức tạp, chồng chéo nhưng lại càng tạo nhiều lỗ hổng không chỉ trong Luật Đất đai mà tại nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành như trường hợp dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương với căn cứ “có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất”.

PV: Xin trân trọng cảm ơn luật sư!

Hoàng Thư - Hoàng Giang
Cùng chuyên mục
Mong Tết để về…

Mong Tết để về…

(PLVN) - Dẫu ngoài kia vẫn đang còn trăm ngàn nỗi lo toan trĩu nặng, công việc, học hành và cuộc sống ở xứ người dở dang nhưng ta thì một lòng hướng về tết, cố gắng thu xếp để trở về. Cầm chiếc vé trong tay, nhẩm ngày Tết đến trên tờ lịch nhỏ thấy thân thương quá một nẻo đi về.

Đọc thêm

Kỳ án giết người tại Bình Thuận: Nghi can được thả tự do, người chịu hàm oan tới lúc chết

Thông báo truy tìm Trương Đình Chi năm 1999.
(PLVN) - Sau 42 năm, Cơ quan điều tra đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi nhưng đành phải đóng án, cho gia đình bảo lãnh theo qui định pháp luật. Đáng tiếc, trong vụ án có một người đàn ông đã bị bắt oan và phải mang thân phận bị can cho tới lúc đã qua đời.

Dành thời gian cho cha mẹ, không chỉ ở những ngày Tết!

(ảnh minh họa).
(PLVN) - Những ngày cận Tết, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, trên các diễn đàn lại nổ ra tranh cãi xung quanh việc có nên về quê ăn Tết? Có người cho rằng Tết phải về quây quần với cha mẹ, người thì cho rằng không nhất thiết phải về quê, bởi con cái có hiếu không chờ Tết mới về thăm cha mẹ.

Tây Hồ, Hà Nội: Nhiều vấn đề cần làm rõ trong một vụ án đánh bạc

Tây Hồ, Hà Nội: Nhiều vấn đề cần làm rõ trong một vụ án đánh bạc
(PLVN) -  Ngày 18/1 vừa qua, TAND quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với 8 bị cáo liên quan tới hành vi đánh bạc và gá bạc. Đáng nói, trong phiên xét xử sơ thẩm , nhận thấy có nhiều chứng cứ, lời khai của các bị cáo trong vụ án có mâu thuẫn chưa thể làm rõ nên TAND quận Tây Hồ đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phú Quốc: Hy hữu người dân mất trắng cơ nghiệp vì thửa đất “biết đi sang đường”?

Phú Quốc: Hy hữu người dân mất trắng cơ nghiệp vì thửa đất “biết đi sang đường”?
(PLVN) - Một vụ tranh chấp quyền sử dụng đất kéo dài hơn 1 thập kỷ, giằng co ở nhiều cấp tòa để phân định việc mua bán và tồn tại của thửa đất. Mới đây, UBND TP Phú Quốc ra một quyết định mang tính định đoạt nhưng lại chất chứa nhiều mâu thuẫn, khiến vụ việc có thể kéo dài thêm chuỗi ngày đáo tụng đình.

Mời đón đọc giai phẩm "Hương Xuân Đất nước"

Mời đón đọc giai phẩm "Hương Xuân Đất nước"
(PLVN) - Chào Xuân Nhâm Dần 2022, Chuyên đề Pháp luật phát hành số đặc biệt “Hương Xuân đất nước” - một món quà tinh thần đặc sắc dịp Tết đến Xuân về để tri ân quý độc giả đã thủy chung, tin yêu và đồng hành cùng chúng tôi đi qua một “năm COVOD 2021” nhiều gian khó nhưng cũng không ít niềm vui và thành tựu.

Huyện đảo Lý Sơn vượt khó thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Toàn cảnh cảng Lý Sơn nhìn từ trên cao.
(PLVN) - Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai mưa, bão, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và tập thể cán bộ các cấp, ngành cùng toàn thể nhân dân đã phấn đấu nổ lực góp phần đưa nền kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định.

Cận Tết, cảnh giác với “bẫy” lừa đảo tin nhắn việc làm qua iMessage trên iPhone

Cận Tết, cảnh giác với “bẫy” lừa đảo tin nhắn việc làm qua iMessage trên iPhone
(PLVN) - Chỉ cần có điện thoại di động thông minh, có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu kinh nghiệm, học vấn, công việc đơn giản, làm việc tại nhà, không cọc, không bán hàng online,… thu nhập hàng tháng lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng… Đó là những lời mời chào hấp dẫn qua tin nhắn tuyển dụng mà các đối tượng tung ra để lừa đảo.

Vụ án cậu bé 6 tuổi ở Anh bị cha ruột và mẹ kế bạo hành đến chết: 50 năm tù còn quá nhẹ!

Vụ án cậu bé 6 tuổi ở Anh bị cha ruột và mẹ kế bạo hành đến chết: 50 năm tù còn quá nhẹ!
(PLVN) -  Arthur Labinjo-Hughes (6 tuổi) đã phải chịu nhiều tháng tra tấn về thể xác và tinh thần cho đến chết bởi mẹ kế Emma Tustin (32 tuổi) và chính bố ruột Thomas Hughes (29 tuổi). Tustin bị kết tội “giết người và bạo hành trẻ em và bị kết án tối thiểu 29 năm tù. Hughes bị kết tội ngộ sát và bạo hành trẻ em, bị kết án 21 năm. Tuy vậy, bản án tổng cộng 50 năm tù đã không làm nguôi ngoai dư luận Anh đang tràn đầy phẫn nộ.

Chuyện về người lính viết huyết thư xin nhập ngũ, nhiều lần giấu giấy chứng thương để được chiến đấu

Ông Đặng Sỹ Ngọc kể chuyện đời mình.
(PLVN) - Sau lần xin đi bộ đội bị từ chối, chàng trai 18 tuổi Đặng Sỹ Ngọc đã viết huyết thư xin nhập ngũ. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, dù bị thương 7 lần, thương tật vĩnh viễn 81% nhưng người thương binh ấy vẫn miệt mài cầm bút viết lên những trang nhật ký hào hùng về một thời hoa lửa.

Bài ca cao nguyên

Mùa gieo hạt trên cao nguyên đá.
(PLVN) - Giữa cao nguyên mênh mông, ngôi nhà người Mông như pháo đài được bao bọc bởi lũy đá. Với người Mông thì đá là bạn bè, đá là phương tiện che chở cho nơi ăn chốn ở của họ.