Kỳ lạ tập tục 'phối hôn' cho thân thể người đẹp đã chết

(PLO) - Có giai thoại dã sử: Sau khi Lã Bố bị giết, Điêu Thuyền đã trở thành thiếp của Quan Vũ… Điều bất ngờ là cách đây ít năm, khi khai quật hai ngôi mộ của Quan Vũ ở Dương Thành và Đương Dương, người ta đều thấy có một hài cốt phụ nữ được chôn cùng để “phối âm hôn”...
Kỳ lạ tập tục 'phối hôn' cho thân thể người đẹp đã chết Điêu Thuyền do Trần Hảo thủ vai trong phim Tân Tam quốc

Trong truyền thuyết dã sử Trung Quốc thì Điêu Thuyền là một trong “Tứ đại mỹ nhân” thời cổ, có vẻ đẹp “bế nguyệt” (Trăng cũng phải xấu hổ mà giấu mình vào đám mây trước vẻ đẹp của nàng”. Hình tượng Điêu Thuyền được đúc kết tái hiện lại trong các câu chuyện liên quan đến Đổng Trác và Lã Bố trong văn hóa Trung Quốc. Đến nay đã có ít nhất 6 bộ phim nhựa, 10 phim truyền hình và hàng chục vở kịch các thể loại đề cập ít hoặc nhiều đến Điêu Thuyền. 

Mỹ nhân đại diện cho những số phận “hồng nhan bạc mệnh” vì những mưu toan chính trị trong lịch sử Trung Quốc, đã làm cho bánh xe lịch sử phải đổi hướng khi khiến liên minh Đổng Trác - Lã Bố bị tan rã. 

Người đẹp làm thay đổi cục diện chính trị nhà Hán

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Điêu Thuyền vốn là một thị nữ của quan Tư đồ Vương Doãn, sau trở thành con nuôi, tuổi mới đôi tám (16), rất xinh đẹp, lại có lòng tận trung báo quốc. Thấy cha nuôi suốt ngày lo nghĩ về chuyện quan Thái sư Đổng Trác lộng quyền ngang ngược, làm loạn triều đình, bèn tự nguyện hiến dâng thân mình để đối phó kẻ “loạn thần tặc tử”.

Trác có người con nuôi là Lã Bố rất kiêu dũng, muôn người không địch nổi, như Hổ thêm cánh, không ai dám tiếp cận để hành thích. Vương Doãn đã sử dụng mỹ nhân kế, dùng Điêu Thuyền để mê hoặc cả Đổng Trác lẫn Lã Bố rồi khích bác để hai cha con đối đầu với nhau.

Mưu sĩ Lý Nho của Đổng Trác biết trước sự nguy hiểm của Điêu Thuyền, nhưng không sao can thiệp được mà chỉ biết thốt lên "Bọn ta đều chết cả về tay người đàn bà này". Vương Doãn hứa gả nàng cho Lã Bố, nhưng sau đó lại hiến nàng cho Đổng Trác.

Điêu Thuyền một mặt khóc lóc với Lã Bố mình bị Đổng Trác cướp đi và cưỡng bức, mặt khác lại nỉ non với Đổng Trác là mình bị Lã Bố sàm sỡ. Hai bố con nghi kỵ nhau, cuối cùng Lã Bố giết Đổng Trác. Người con gái bé nhỏ đã làm được điều mà cả vạn đấng mày râu vũ dũng bó tay đó là dùng trí thông minh ưu việt của mình để ly gián Đổng Trác và Lã Bố, khiến cho Trác phải nổi cơn ghen, rút kích ném Lã Bố để giết, làm náo loạn Phụng Nghi Đình.

Kết quả, Lã Bố đã hợp tác với Vương Doãn để giết chết Đổng Trác. Sau khi cưới được Điêu Thuyền làm thiếp, Lã Bố rời khỏi Trường An mang theo cả vợ cả là Nghiêm Thị và Điêu Thuyền. Về sau, khi Tào Tháo vây đánh Lã Bố ở Hạ Bì, mưu sĩ của Bố là Trần Cung khuyên Bố mang khinh binh đi chặn cướp lương thảo của Tháo. Bố trù trừ không quyết, bèn hỏi hai người vợ.

Điêu Thuyền nói: “Tướng công, xin đừng khinh suất ra ngoài”. Thế là Bố quyết tâm tử thủ trong thành, ngày đêm uống rượu giải sầu với người đẹp, không thiết tha với việc bên ngoài khiến tướng sĩ chán nản, lòng quân ly tán, cuối cùng bị bắt và bị Tào Tháo giết chết.

Lã Bố và Điêu Thuyền trong phim

Giải mã về thân thế, kết cục số phận Điêu Thuyền

“Tam Quốc diễn nghĩa” không nói gì đến kết cục của Điêu Thuyền. Các tác phẩm văn nghệ sau này thường căn cứ vào nội dung trên đây của “Tam Quốc diễn nghĩa” rồi thêm thắt những “hậu truyện”, như: “Quan Công thả Điêu Thuyền dưới trăng”, nói Tào Tháo sai giết Điêu Thuyền, nhưng Quan Vũ thấy nàng quá đẹp bèn lén thả cho đi, sau không rõ về đâu; hoặc “Quan Công che mặt chém Điêu Thuyền”: Quan Vũ sợ vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng sẽ khiến thiên hạ đại loạn nên “che mặt” mà chém.

Lại còn có giai thoại dã sử: Sau khi Lã Bố bị giết, Điêu Thuyền đã trở thành thiếp của Quan Vũ… Điều bất ngờ là cách đây ít năm, khi khai quật hai ngôi mộ của Quan Vũ ở Dương Thành và Đương Dương, người ta đều thấy có một hài cốt phụ nữ được chôn cùng để “phối âm hôn”. Có ý kiến cho rằng, người phụ nữ trong ngôi mộ ở Đương Dương chính là Điêu Thuyền!

Trong chính sử, cái tên “Điêu Thuyền” không hề được nhắc tới, chỉ có ghi “Lã Bố tư thông với thị tỳ của Đổng Trác”. “Tam Quốc chí. Lã Bố truyện” của Trần Thọ có nêu: “Trác thường sai Bố giữ nhà giữa. Bố tư thông với thị tỳ của Trác, bị phát giác, Trác trong lòng không yên” và cũng không ghi rõ tên người thị tỳ ấy là Điêu Thuyền.

Học giả nổi tiếng Mạnh Phồn Nhân, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu quản lý khoa học Trung Quốc, Phó hội trưởng văn học cổ điển tỉnh Sơn Tây… đã bỏ công khảo chứng và kết luận: Điêu Thuyền tên thật là Nhiệm Hồng Xương, quê ở huyện Cửu Nguyên, Bình Châu, Sơn Tây, 15 tuổi được tuyển vào cung, làm việc quản lý mũ bằng lông chồn (Điêu) của các quan thời đó, nên đổi tên thành Điêu Thuyền.

Trong số các quan, Điêu Thuyền nhận Tư đồ Vương Doãn làm cha nuôi. Tuy nhiên, lại có giả thuyết Điêu Thuyền quê ở huyện Lâm Diêu, Cam Túc. Nàng cùng quê với Đổng Trác nên được Vương Doãn nhắm tới, thừa cơ tiếp cận Trác, thực thi kế sách ly gián.

Mới đây, ở Trung Quốc đã xuất bản cuốn “Nói chuyện 100 năm Tam Quốc” của Gia Cát Văn trong đó nghiên cứu, phân tích kỹ về mỹ nhân Điêu Thuyền. Tác giả cho rằng, các chính sử như “Hậu Hán thư”, “Tam Quốc chí” đều không ghi chép gì về Điêu Thuyền, cho đến nay chẳng ai biết cụ thể diện mạo thực của đại mỹ nhân này thế nào. Điều đó khiến cho thân thế của nàng càng ly kỳ, bí ẩn. Hiện tồn tại mấy giả thuyết chính sau:

Thứ nhất, Điêu Thuyền là ca kỹ của Vương Doãn như trong “Tam Quốc diễn nghĩa”. Doãn là người huyện Kỳ, Thái Nguyên thời Đông Hán, thời Hán Linh Đế là quan Thích sử Dự Châu, sau khi Hiến Đế lên ngôi được phong làm Tư đồ, một trong 3 quan chức cao nhất. Khi đó đúng vào lúc Đổng Trác lộng quyền, làm loạn triều chính.

Vương Doãn đã dùng mỹ nhân kế để trừ bỏ kẻ nghịch tặc này. Điêu Thuyền được chọn để dùng sắc đẹp chia rẽ cha con Đổng Trác – Lã Bố, mượn tay Bố để giết Trác. Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong tiểu thuyết.

Điêu Thuyền trong tranh cổ

Giả thuyết thứ hai, Điêu Thuyền là vợ của Lã Bố. Bố tên tự Phụng Tiên, người huyện Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên (Bao Đầu, Nội Mông ngày nay). Lúc đầu Bố theo Đinh Nguyên, Thích sử Bình Châu, sau theo Đổng Trác, cuối cùng lại hợp mưu với Vương Doãn để mưu sát Trác, được phong tước Ôn Hầu, nhưng cuối cùng cũng bị Tào Tháo bắt giết.

Theo “Tam Quốc chí. Ngụy Thư. Lã Bố Trương Mạo Tàng Hồng truyện” có ghi: “Bố gặp Lưu Bị, rất kính trọng, mời Bị ngồi lên giường, bảo vợ vái lạy, rồi dọn rượu thịt ăn uống”. Qua đó có thể thấy, Lã Bố có một người vợ đi theo quân. Sách này cũng chép lại chuyện khi bị Tào Tháo đánh, Lã Bố nghe lời vợ:

“Trần Cung, Cao Thuận bất hòa, tướng công nếu ra ngoài, Cung, Thuận tất không đồng lòng giữ thành; nếu có trắc trở thì tướng quân sao vững được?” nên không mang quân ra đánh cướp lương thảo của Tháo theo kế của Trần Cung “Bố nghe lời vợ, buồn rầu mà không tự quyết”. Căn cứ vào đoạn đối thoại trong sách, người ta đoán người vợ chính là Điêu Thuyền.

Thứ ba, Điêu Thuyền là tỳ nữ của Đổng Trác. Trác nguyên là cường hào đất Lương Châu, thời Hán Linh đế là Bình Châu mục. Năm Thiệu Ninh thứ nhất (189), Trác dẫn quân đánh vào Lạc Dương, phế bỏ Thiếu đế, lập Hiến đế, tự phong Thái sư, nắm quyền triều chính.

Tào Tháo và Viên Thiệu dấy binh chống Trác, sau Trác bị Lã Bố giết chết. Theo “Hậu Hán thư. Lưu Yên Viên Thuật Lã Bố truyện” có ghi: “Trác cho Bố làm Kỵ Đô úy, thề làm cha con, rất là yêu quý. Có lần mất lòng Trác, Trác rút kích ném Bố, Bố nhanh mắt tránh được, từ đó oán giận trong lòng.

Trác lại sai Bố giữ nhà giữa, (Bố) lại tư thông với thị tỳ, (Trác) trong lòng không yên”. Đó chính là chuyện ném kích ở Phụng Nghi Đình trong truyền thuyết. Từ đó có thể thấy, Điêu Thuyền chính là tỳ nữ của Đổng Trác mà Lã Bố tư thông.

Giả thuyết thứ tư, Điêu Thuyền là vợ của Tần Nghi Lộc. Theo ghi chép trong sách sử, Lộc là bộ tướng của Bố, cũng là cha đẻ của danh tướng Tần Lãng nước Ngụy sau này. Theo “Tam Quốc chí. Thục thư.

Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện” chú dẫn “Thục ký”, viết: Tào Tháo và Lưu Bị vây Lã Bố ở Hạ Bì. Quan Vũ nói với Tào Tháo: bộ hạ của Lã Bố là Tần Nghi Lộc đến cứu, diệt xong, xin được lấy vợ hắn. Tháo đồng ý. Phá giặc xong, Tháo nghi người này đẹp hơn người nên truyền gọi đến xem rồi giữ lại cho mình. Quan Vũ rất tức giận”.

Có truyền thuyết nói Quan Vũ tức giận bèn giết chết vợ Tần Nghi Lộc. Tích này về sau đã trở thành điển tích để viết thành vở kịch “Quan Vũ chém Điêu Thuyền dưới trăng”. Cho nên, Điêu Thuyền  khi này đã được coi là vợ Tần Nghi Lộc.

Tóm lại, dù với bất kỳ giả thuyết nào thì Điêu Thuyền cũng là một mỹ nhân “hồng nhan bạc mệnh” bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và kết cục rất bi thảm. Bi kịch của Điêu Thuyền, phản ánh đúng quan niệm nam tôn nữ ty, trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến Trung Quốc.

Hương Thủy
Cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

Khánh Hòa: Khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

(PLVN) - Ngày 25/9, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Đây là dự án đa mục tiêu cho sự phát triển của TP Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, đồng thời cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đọc thêm

Khánh Hòa: Khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

Khánh Hòa: Khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang
(PLVN) - Ngày 25/9, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công dự án đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Đây là dự án đa mục tiêu cho sự phát triển của TP Nha Trang nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, đồng thời cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 8/5/2021

AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 8/5/2021
(PLVN) -Hôm nay (25/9), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức AFF Suzuki Cup 2020. Theo đó, đấu trường đỉnh cao cấp ĐTQG của bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 8/5/2021.
Công an Quảng Ngãi bắt trên 5kg ma túy

Công an Quảng Ngãi bắt trên 5kg ma túy

(PLVN) - Chiều ngày 25/9, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hôm qua ngày (24/9), lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã triệt phá vụ ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ngãi.

Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ thành công tốt đẹp
(PLVN) - Sau 3 ngày làm việc, ngày 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra định hướng phát triển cho thành phố trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, bầu ra BCH Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra từ 13-15/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình diễn ra từ 13-15/10

(PLVN) - Chiều 25/9, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong các ngày 13-15/10/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Người dân dù ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao“

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Người dân dù ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao“
(PLVN) -"Người dân cả nước tại bất cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất của tuyến trên ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khánh thành 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa.

Công bố cơ sở dữ liệu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài

Công bố cơ sở dữ liệu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định của tòa án nước ngoài
(PLVN) -Chiều 25/9, Bộ Tư pháp, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo Công bố cơ sở dữ nhiệu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu).
Việt Nam chữa khỏi 999 bệnh nhân mắc Covid-19

Việt Nam chữa khỏi 999 bệnh nhân mắc Covid-19

(PLVN) - Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều ngày 25/9 cho biết không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Đến nay đã 23 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 ở cộng đồng. Việt Nam chữa khỏi 999 bệnh nhân Covid-19. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬