Cần sớm ban hành Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLO) - Thời gian qua, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương được đánh giá đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật trong xã hội. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ngày càng chặt chẽ, bài bản và hiệu quả hơn.
Cần sớm ban hành Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chú trọng những vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL của Hội đồng PBGDPL Trung ương (Hội đồng Trung ương) ngày càng được quan tâm, chú trọng thực hiện; tổ chức của Hội đồng Trung ương được kiện toàn. Mặc dù Luật PBGDPL và Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg không quy định các bộ, ngành, đoàn thể phải có Hội đồng nhưng năm 2016, một số bộ, ngành, đoàn thể cũng đã kiện toàn Hội đồng như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các bộ, ngành, đoàn thể khác đã thực hiện kiện toàn từ năm 2015 và triển khai các hoạt động tư vấn, tham mưu cho Thủ trưởng bộ, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành.

Trong năm 2016, Hội đồng Trung ương đã tư vấn, cho ý kiến đối với nhiều dự thảo chương trình, đề án, bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; cho ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL và cách thức tổ chức triển khai các hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký. Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Công tác PBGDPL năm 2016 đã chú trọng phổ biến các quan điểm, chính sách mới trong dự thảo văn bản luật; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cũng tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện góp phần vào thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016.

Hội đồng Trung ương đã quán triệt, phổ biến, tăng cường thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác này. Bước đầu đã thu hút được các luật sư, luật gia, người có kiến thức pháp luật, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo pháp luật tham gia các hoạt động PBGDPL; mở rộng nguồn đầu tư, khai thác các tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế

Đặc biệt, năm 2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Đồng Tháp theo tinh thần xã hội hóa dưới sự hỗ trợ, tài trợ về cơ sở vật chất, phần mềm miễn phí của Tập đoàn Egroup mang lại hiệu ứng tích cực, thu hút gần 30 ngàn học sinh phổ thông trung học tham gia góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh ngay trong nhà trường. Đồng thời phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Cuộc thi viết về gương sáng trong phòng chống tham nhũng với gần 50 bài dự thi được trao giải.

Kể từ năm 2013, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai đồng bộ, rộng khắp trên cả nước với hình thức phong phú, đa dạng; thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý mang tính xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân trong sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 gắn với chung kết Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

Công tác tư vấn triển khai PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL; tư vấn triển khai thực hiện Luật PBGDPL và các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và công tác kiểm tra của Hội đồng cũng đạt những kết quả tích cực.

Thời gian tới, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017-2021; Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho hoạt động PBGDPL và của Hội đồng.

Việt Hòa
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021
(PLVN) -Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.