Bình Định: Nhiều hạn chế, sai phạm trong đầu tư, quy hoạch xây dựng và đô thị huyện Tuy Phước

(PLVN) - UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) không lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng tỉnh này trước khi ban hành quyết định phê duyệt các đồ án. Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng còn chỉ ra nhiều hạn chế và sai phạm trong xây dựng ở huyện này.
Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước

Huyện “qua mặt” Sở, tự ý duyệt đồ án 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa có kết luận thanh tra về hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị địa bàn huyện Tuy Phước. Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế và sai phạm, đặc biệt đối với đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500.

Qua kiểm tra 10 đồ án trên tổng thể 49 đồ án cho thấy, UBND huyện Tuy Phước chưa tuân thủ các quy định của Chính phủ và UBND tỉnh Bình Định. Cụ thể, UBND huyện Tuy Phước không lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định trước khi ban hành quyết định phê duyệt các đồ án: Văn phòng giao dịch - Showroom trưng bày sản phẩm, xưởng may mặc nội địa và xuất khẩu; Cơ sở sản xuất cơ khí - kết cấu thép và sản xuất bê tông thành phẩm; Cơ sở mua bán vật liệu xây dựng và phân bón các loại; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 5 - Yến Tùng.

Để xảy ra những thiếu sót trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, trách nhiệm của chủ đầu tư các đồ án và trách nhiệm của cơ quan thẩm định là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước. Qua kiểm tra 10 đồ án nói trên cho thấy, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước cũng để xảy ra nhiều sai phạm như: hồ sơ đã được phê duyệt nhưng không đóng dấu hồ sơ đã được phê duyệt của cơ quan thẩm định để thực hiện lưu hành; trong quá trình thẩm định nhưng không lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định theo quy định; không tuân thủ theo quy định về mẫu dấu xác nhận hồ sơ đã được phê duyệt của cơ quan thẩm định…

Ngoài ra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước cũng để xảy ra nhiều sai phạm trong việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình tổ chức như: hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng nhà từ 3 tầng trở lên nhưng không có hồ sơ năng lực và không đóng dấu tư cách pháp nhân của đơn vị thiết kế; hồ sơ không có bản vẽ tổng thể mặt bằng chi tiết xây dựng của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình nhà lưu trú cho công nhân lái máy tại trạm đầu máy Diêu Trì; không có báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất đá cây lạnh phục vụ hậu cần nghề cá…

Để xảy ra những hạn chế và sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước. Các chủ đầu tư của các đồ án quy hoạch cũng để xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể, UBND xã Phước Thắng không tuân thủ theo quy định về trình tự tổ chức lập và quản lý thực hiện quy hoạch; UBND các xã Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Thành và thị trấn Diêu Trì không tuân thủ theo quy định về cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa đối với các đồ án quy hoạch do mình tổ chức thực hiện đã được phê duyệt…

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước cũng mắc nhiều sai phạm như: thanh toán phần giá trị khối lượng mà đơn vị thi công không thực hiện đối với công việc hoàn trả lại mặt bằng đường thi công (đào xúc đất bằng máy đào, vận chuyển đổ thải, san đất bãi thải) không đúng theo quy định của Chính phủ đối với công trình đê sông Tân An đoạn Đại Lễ - Phước Hiệp; thực hiện quản lý dự án chưa chặt chẽ theo quy định vì để các nhà thầu giám sát, thi công có nhiều sai sót, không tuân thủ theo các quy định của Chính phủ…

Nhiều nhà thầu giám sát thi công dự án không tuân thủ quy định của Chính phủ như: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Vĩnh Phước, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Thắng Lợi không tuân thủ về kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với biện pháp thi công đã được phê duyệt; Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Anh Quân, Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Lê Ngân không tuân thủ các quy định kết cấu bê tông và bê tông toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu đối với công tác nghiệm thu các cấu kiện bê tông cốt thép ở 28 ngày tuổi…

Bên cạnh đó, nhiều nhà thầu thi công xây dựng cũng mắc hàng loạt sai phạm như: các nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Bảo Ngân, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nam Sơn, DNTN Xây dựng Cảnh Minh chỉ căn cứ vào kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông xi măng R7 ngày tuổi và kết quả quy R28 ngày tuổi về các cấu kiện để nghiệm thu công tác bê tông là không đủ cơ sở để nghiệm thu chất lượng các cấu kiện bê tông cốt thép; Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khánh Linh không thực hiện lấy mẫu tại mỏ đất đối với vật liệu đất đắp để thí nghiệm kiểm tra lại một số tính chất cơ lý và các thông số chủ yếu khác của vật liệu đối chiếu với yêu cầu thiết kế theo quy định…

Yêu cầu kiểm điểm và khắc phục 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đề nghị UBND huyện Tuy Phước nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan, các chủ đầu tư tổ chức lập đồ án, nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ đã để xảy ra sai phạm và các nhà thầu hoạt động xây dựng có liên quan khắc phục những sai sót do Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định phát hiện và chỉ ra. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý thẩm định các quy hoạch đô thị, công trình xây dựng công trình xây dựng và công tác cấp phép xây dựng, nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến hàng loạt sai sót nêu trên. 

UBND các xã, thị trấn nói trên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước cần thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định của Nhà nước; trong công tác nghiệm thu, thanh toán và quyết toán phải rà soát khối lượng theo đúng nội dung hợp đồng kinh tế mà các bên đã ký kết và theo đúng thực tế đã thực hiện, để tránh gây thất thoát và lãng phí vốn đầu tư; yêu cầu các nhà thầu khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan khắc phục những sai sót.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định các nhà thầu khảo sát, thiết kế cần áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế trong công tác khảo sát, hồ sơ thiết kế. Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phải thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết, hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định của pháp luật; nghiệm thu thanh toán khối lượng đúng theo thực tế thi công, để các công trình đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã cảnh cáo, nhắc nhở đối với việc xác nhận khối lượng công việc mà thực tế nhà thầu thi công không thực hiện đối với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Vĩnh Phước. Sở Xây dựng tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 30 triệu đồng đã thanh toán sai theo quy định ở phần bổ sung, điều chỉnh hạng mục gia cố đầu tuyến đối với công trình đê sông Tân An đoạn Đại Lễ - Phước Hiệp. Đơn vị phải thu hồi là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khánh Linh. 

Đình Phùng
Cùng chuyên mục
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tặng quà, động viên công dân Nga sinh sống tại Nha Trang.

Khánh Hòa: Giúp công dân Nga vượt qua đại dịch Covid-19

(PLVN) - “Sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian này là rất quý giá, chúng tôi rất trân trọng. Bản thân tôi là một công dân Nga sinh sống và làm việc tại Nha Trang, tôi chọn ở đây bởi vì tôi yêu con người và đất nước Việt Nam”, chị Ermakova Elena chia sẻ.

Đọc thêm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Thành lũy vững chắc chiến thắng đại dịch

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Kiên Giang tuần tra bảo vệ biên giới trên địa bàn TP Hà Tiên.
(PLVN) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp khó lường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ các Đồn, Chốt nơi đóng quân phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn tuyến biên giới trên biển và đường bộ, phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép góp phần phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Những mái ấm nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm, tặng quà gia đình CCB Nông Văn Băng (thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê) nhân dịp về nhà mới. (ảnh: Dangcongsan.vn)
(PLVN) - Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở với cách làm bài bản, quyết liệt, đạt được kết quả tích cực.

Y Tý “chuyển mình” trong mây trắng

Y Tý mùa săn mây.
(PLVN) - Y Tý là một xã rẻo cao quanh năm mây phủ của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, được ví như nàng tiên mới tỉnh giấc giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ...

Mẹ và con trai cùng tình nguyện vào điểm nóng chống dịch

Bà Nguyễn Thị Sáu (trái) tặng quà cho người dân khó khăn.
(PLVN) - Mẹ là cán bộ phụ nữ, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Con là bác sĩ trẻ, tình nguyện dấn thân vào “điểm nóng” TP HCM chống dịch. Đó là chuyện về mẹ con bà Nguyễn Thị Sáu - Lê Hồng Cường (ngụ khu phố 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Ngẫm ngợi nơi gác nhỏ: Đất Bản Ngoại

Ngẫm ngợi nơi gác nhỏ: Đất Bản Ngoại
(PLVN) - Phố Ba Giăng nằm trên trục đường 13A từ Thái Nguyên qua Đại Từ rồi vượt đèo Khế sang Tuyên Quang. Gọi là phố cho sang trọng chứ chỉ có mấy nhà bên dệ đường chỗ đó có con đường mòn nhỏ rẽ vào xóm Đồn.

Giữ lửa nghề làm giấy bản của người Dao

Giữ lửa nghề làm giấy bản của người Dao
Giấy bản là một sản phẩm có vai trò quan trọng và được sử dụng thường xuyên trong đời sống của đồng bào Dao. Giấy bản được người Dao dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và các dịp lễ, tết, như Lễ cấp sắc, Lễ cầu an, Lễ cầu mùa... Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao là một quy trình sản xuất được đúc rút và hoàn thiện qua nhiều thế hệ.

Người đàn ông miệt mài làm từ thiện giữa vùng dịch

Anh Nguyễn Văn Tâm bên chiếc xe "chở nặng yêu thương".
(PLVN) - Mặc thời tiết nắng nóng hay mưa gió, những chuyến xe chở rau xanh, bao gạo, thùng mì... của anh Nguyễn Văn Tâm vẫn lăn bánh để gửi tới những hộ dân đang thực hiện cách ly xã hội. Những món quà tuy giá trị không nhiều nhưng ẩn chứa tình người sâu đậm.

Về Nhơn Hải xem rùa biển đẻ trứng, nở con

Cá thể rùa biển bò lên bãi biển đẻ trứng ngày 29/6.
(PLVN) - Từ cuối tháng 6 đến nay, bãi biển trước thôn Hải Đông (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã có 4 lượt rùa biển lên đẻ với 384 trứng. Mới đây, một ổ trứng rùa đã nở với tỷ lệ nở thành công đạt 54%, tạo động lực cho các bên tham gia cùng chung tay bảo tồn rùa biển.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: Vì sao nhiều chủ xe cơ giới chưa “mặn mà”?

(ảnh minh họa).
(PLVN) - Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là nghĩa vụ và trách nhiệm. Tuy nhiên, không ít người mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với tâm lý đối phó. Vậy đâu là giải pháp cần thiết để phát huy ý nghĩa của loại bảo hiểm này? Hãy cùng Thạc sỹ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc, Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích các nguyên nhân.

Idol show khoe thân… khởi nghiệp bằng “vốn tự có” (kỳ 3)

Một quảng cáo tuyển idol show trên mạng xã hội.
(PLVN) - Nghề “idol show” (chỉ những cô gái trình diễn) hiện được nhiều bạn gái trẻ lựa chọn. Sẽ không có gì đáng nói, nếu nó chỉ phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh mà không bị biến tướng thành khoe thân, khiêu dâm, trái với thuần phong mỹ tục, tiềm ẩn tệ nạn xã hội.

Ấm tình Đất phương Nam

Ấm tình Đất phương Nam
(PLVN) - Chuyên đề Pháp luật số đặc biệt tháng 9 với tiêu đề "Đất phương Nam" sẽ ra mắt độc giả vào ngày 10/9. 

Người dân vẫn tin dùng mì Hảo Hảo vì không vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam

Người dân vẫn tin dùng mì Hảo Hảo vì không vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam
(PLVN) - Cuối tháng 8, dư luận xôn xao với thông tin Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm ăn liền Hảo Hảo vì có chứa chất Ethylene Oxide (EO). Sau sự cố này, người dân vẫn sử dụng mì Hảo Hảo hàng ngày vì sản phẩm được khẳng định không vi phạm tiêu chuẩn Việt Nam.