Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân

(PLO) -  Mặc dù Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành chưa trả tiền bồi thường đất bị thu hồi cho ông Nguyễn Thế Du ở Từ Sơn, Bắc Ninh nhưng đã lập hồ sơ giả mạo "qua mặt" hàng loạt các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 1
Ông Nguyễn Thế Du - Người dân bị giả mạo chữ ký khiến 10 năm nay gia đình ông chưa nhận được tiền bồi thường đất đã bị thu hồi 
Không những vậy, Công ty này còn được Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh xác nhận hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ và được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh khấu trừ vào tiền thuế đất phải nộp của dự án. Việc này khiến gia đình ông Nguyễn Thế Du 10 năm vẫn chưa được đền bù phần đất đã bị thu hồi.
Hành trình doanh nghiệp “qua mặt” hàng loạt cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh
Theo tìm hiểu của phóng viên PLVN, Quyết định 103/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 24/1/2005 về việc thu hồi 6.472,9 m2 đất để Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên (nay là Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành) thực hiện dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại. Nội dung Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu: “... Sau khi giải phóng mặt bằng xong Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Quyết định giao, thuê đất theo quy định.” Điều này có nghĩa, phải giải phóng mặt bằng xong UBND tỉnh mới quyết định giao đất, cho doanh nghiệp thuê đất, đây cũng đúng quy định pháp luật Đất đai 2003.
Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 2
Giấy Biên nhận tiền và Cam kết giải phóng mặt bằng do Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên làm giả được lập vào ngày 07/02/2005 
Trong bộ hồ sơ Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên (Nay là công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành) hoàn thiện gửi lên các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh (UBND Phường Đồng Nguyên, Trung tâm Quỹ đất Thị xã Từ Sơn, UBND Thị Xã Từ Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuất hiện Giấy Biên nhận tiền và Cam kết giải phóng mặt bằng được làm giả được lập vào ngày 07/02/2005. Cụ thể, Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên đã "chế biến" ra một biên bản nhận tiền giữa xí nghiệp và ông Nguyễn Văn Du. Giấy biên nhận tiền và cam kết thể hiện nội dung: Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên đã đền bù theo chế độ chính sách cho ông Du có 359,8 m2 đất bị thu hồi… 
Trong khi người chủ sở hữu thửa đất 3,59.8m2 bị thu hồi này tên Nguyễn Thế Du khẳng định chưa nhận được tiền cũng như chưa ký vào bất cứ giấy nhận tiền nào. Một điều lạ lùng trong văn bản giả mạo chữ ký người dân này có đầy đủ chữ ký và con dấu của UBND phường Đồng Nguyên do Chủ tịch Nguyễn Quang Bình ký và Trưởng thôn Tam Lư ký xác nhận.
Có thể thấy việc lập bản cam kết giả này đã góp phần hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng “trên giấy” theo đúng yêu cầu Quyết định 103/QĐ-CT UBND tỉnh Bắc Ninh. Dựa trên bộ hồ sơ giả mạo này, ngày 14/12/2005 ông Bùi Vĩnh Kiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký Quyết định 2390/QĐ-CT giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên. 
Diễn tiến sự việc cho thấy, Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên đã giả mạo chữ ký người dân, "phù phép" giấy tờ đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi “qua mặt” hàng loạt các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh để có được Quyết định giao đất. Cho đến thời điềm này (10/2015) sau gần 10 năm Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình ông Nguyễn Thế Du vẫn chưa nhận được tiền bồi thường đất đã bị thu hồi.
Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản?
Ngày 08/11/2012 Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành có văn bản số 65/CV-TNĐT gửi Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền về duyệt. 
Theo công văn này, số tiền thực tế  Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đã bồi thường, hỗ trợ (theo hồ sơ, chứng từ thanh toán tiền bồi thường hỗ trợ của công ty): Diện tích bồi thường hỗ trợ 6.078.8m; Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 428.653.794 đồng. Diện tích đất và số tiền chưa bồi thường: 0 đồng.
Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 3
 Văn bản số 65/CV-TNĐT của Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đề nghi Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh xác nhận tiền hỗ trợ đền bù đất
Văn bản số 65/CV-TNĐT của Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đã được ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đôc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh xác nhận để công ty lấy làm cơ sở gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh  đề nghị khấu trừ tiền thuế đất phải nộp theo quy định.
Ngày 21/11/2012, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn đề nghị trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đât số 52/CV-TNĐT ghi ngày 12/10/2012, kèm theo Quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và giao đất số 65/CV-TNĐT ngày 08/11/2012 có xác nhận của Sở Tài chính Bắc Ninh với số liệu Quyết toán cụ thể. Trong đó Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đã bồi thường hết toàn bộ 6.078.8m2, trong đó bao gồm cả phần diện tích 359.8m2 của gia đình ông Nguyễ Thế Du.
Căn cứ vào Quyết toán tiền bồi thường hỗ trợ của dự án và chính sách quy định, ngày 28/11/2012 Cục Thuế Bắc Ninh đã có biên bản xác định số tiền bồi thường đất và hỗ trợ về đất được trừ vào tiền thuế đất phải nộp của dự án là 159.966.000 đồng theo đúng thẩm quyền.
Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 4
Văn bản Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời UBND Thị xã Từ Sơn về việc số tiền bồi thường đất và hỗ trợ về đất được trừ vào tiền thuế đất phải nộp của dự án Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành
Nhận định về sự việc này, Luật sư Cao Xuân Vượng – Văn phòng luật sự VHT – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định: hành vi giả mạo chữ ký của người khác là hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật và tùy vào hậu quả xảy ra, chủ thể thực hiện, động cơ mục đích có thể bị xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể hoặc xử lý về mặt hình sự.
Nếu đúng sự việc như trên, Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành có sai sót trong lập hồ sơ gửi cơ quan chức năng tỉnh. Trong đó, Giấy Biên nhận tiền và Cam kết giải phóng mặt bằng có dấu hiệu giả mạo chữ ký của hộ ông Du để được giao đất theo yêu cầu Quyết định 103/QĐ-CT của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Vậy cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong tỉnh Bắc Ninh để thanh tra, kiểm tra làm rõ nội dung vi phạm này.
Bên cạnh đó, việc cố ý giả mạo chữ ký của ông Du từ đó làm mất quyền được nhận tiền bồi thường của ông Du, đồng thời Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành lại xin được giảm trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất, có lợi cho doanh nghiệp. Vậy có thể xem xét hành vi này có dấu hiệu gian dối vì mục đích chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng xem xét khởi tố vụ án hình sự với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Từ sự việc trên Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sớm thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ vụ việc chấn chỉnh những sai phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.
PLVN sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc...
Doanh Thương
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cần Thơ: Sắp xử lại vụ sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật

Một số bị cáo trong vụ án kêu oan, cho rằng không phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
(PLVN) -  Khi được mời sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật, các đối tượng đã tiếp nhận đồng ý cùng sử dụng ma túy… Hành vi chấp nhận lời mời, cùng sử dụng ma túy đó có thể đồng phạm với chủ nhà về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không?

Phương án “chôn” đường ống của Nhà máy nước Phú Mỹ Tân (Nam Định): Hai bên chưa “thông”, vì sao huyện vẫn quyết cưỡng chế?

Nhà máy nước sạch Phú Mỹ Tân.
(PLVN) -  Mặc dù phương án di dời đường ống dẫn nước của Nhà máy nước sạch Phú Mỹ Tân chưa nhận được sự đồng thuận từ phía Công ty TNHH Mai Thanh; nhưng mới đây UBND huyện Nghĩa Hưng vẫn tổ chức cưỡng chế di dời công trình này để lấy mặt bằng thi công Dự án xây dựng công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ.

Lấy đất đã giao Cty này để giao Cty khác: Thanh tra Chính phủ đã kết luận, tỉnh Sơn La vẫn chưa xử lý dứt điểm

Đơn của ông Nguyễn Văn Hùng gửi Báo PLVN.
(PLVN) -  Ông Nguyễn Văn Hùng, GĐ Cty CP Giang Sơn (ngụ tổ 11, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) phản ánh về việc UBND tỉnh Sơn La ra quyết định thu hồi đất của Cty Giang Sơn giao cho Cty CP May DNN thuê để xây dựng nhà máy may không đúng quy định. Sự việc đã được Thanh tra Chính phủ kết luận là có vi phạm nhưng suốt thời gian dài, khiếu nại của ông vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Hơn 20 năm kêu oan tội “Hiếp dâm”

Hơn 20 năm kêu oan tội “Hiếp dâm”
(PLVN) -  Ngồi tù 15 năm mới nhận được bản án, gửi hàng ngàn đơn kêu oan; sau khi chấp hành xong hình phạt 20 năm tù, ông Lê Văn Hiền tiếp tục kêu oan.

Tiếp vụ nhiều năm kêu oan thay con trai: Người cha gửi đơn kêu oan tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội

Đơn của ông Liên gửi đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
(PLVN) -  Cho rằng con trai bị oan sai trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù, ông Trần Ngọc Liên (73 tuổi, trú tại Tân Sỏi, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) tiếp tục gửi đơn kêu oan tới Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao, TAND Tối cao.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: Giảm quy mô đầu tư, sao vẫn tăng thời gian thu phí?

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Góp ý với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, một số bộ, ngành đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng làm rõ vì sao dự án điểu chỉnh giảm quy mô đầu tư tới 71km, tăng 1.580 tỷ đồng phần vốn góp của Nhà nước; nhưng thời gian hoàn vốn thu phí vẫn đề xuất tăng thêm 7 năm?

Kon Tum: Hàng loạt sai phạm tại Cty Lâm nghiệp Ia H’Drai

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra.
(PLVN) - Theo KLTT mới ban hành của Thanh tra tỉnh Kon Tum, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản (cây cao su và cây điều gắn liền với đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013) không đúng với phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 905/QĐ-UBND ngày 12/9/2017.

CDC Hòa Bình mua kit test của Công ty Việt Á: Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ 8 gói thầu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình.
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho biết đã bàn giao hồ sơ 08 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm trong năm 2020, 2021 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình (CDC Hòa Bình) thực hiện với Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Thiết bị Y tế và Khoa học Tâm Việt cho Công an tỉnh này để điều tra theo ủy thác của Bộ Công an.

Bi kịch “nạn nhân trở thành tội phạm” ở Bình Phước và các quyết định cần xem lại

Bi kịch “nạn nhân trở thành tội phạm” ở Bình Phước và các quyết định cần xem lại
(PLVN) - Xuất phát từ việc mất trộm, hai vợ chồng ông Phạm Thanh Bình đã yêu cầu người thực hiện việc trộm cắp phải bồi thường thiệt hại mà không tố cáo hành vi trộm cắp đến cơ quan chức năng. Việc làm này đã khiến vợ chồng ông bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và phải đi tù, trong khi người phải lĩnh án đáng lẽ là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An tạm ngừng thi công do chủ đầu tư không có tiền trả nợ nhà thầu

Dự án khu nhà ở cao tầng Eden- Thuận An tạm ngừng thi công do Chủ đầu tư không có tiền trả nợ. Ảnh: Mỵ Châu
(PLVN) -  Theo lãnh đạo đơn vị nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Hà Gia An và Xí nghiệp xây dựng số 4 thuộc Công ty cổ phần Xây dựng số 5, đến nay 2 đơn vị này đã tạm ngừng thi công tại dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An do chủ đầu tư Công ty TNHH Kim Đại Dương  không thanh toán các khoản nợ cho 2 bên đơn vị này.

Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm khi để chủ đầu tư vi phạm về quản lý sử dụng đất tại khu chung cư 170 Đê La Thành

Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm khi để chủ đầu tư vi phạm về quản lý sử dụng đất tại khu chung cư 170 Đê La Thành
(PLVN) - Đai diện Sở TN&MT thành phố Hà Nội khẳng định, việc để Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Toàn Cầu vi phạm về công tác quản lý đô thị, sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp và hạ tầng kỹ thuật trường học tại 170 Đê La Thành  là trách nhiệm của người đứng đầu UBND quận Đống Đa và Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa.

Kiểm tra mỏ đá không phép sau phản ánh của PLVN

Xe chở vật liệu từ một mỏ đá trái phép.
(PLVN) -  Sau khi PLVN có bài “Cận cảnh mỏ đá trái phép tại Sơn La” phản ánh hoạt động khai thác đá trái phép tại bản Bon, xã Mường Chiên và bản Le, xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La); UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra vào cuộc xác minh sự việc.