Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân

(PLO) -  Mặc dù Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành chưa trả tiền bồi thường đất bị thu hồi cho ông Nguyễn Thế Du ở Từ Sơn, Bắc Ninh nhưng đã lập hồ sơ giả mạo "qua mặt" hàng loạt các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 1
Ông Nguyễn Thế Du - Người dân bị giả mạo chữ ký khiến 10 năm nay gia đình ông chưa nhận được tiền bồi thường đất đã bị thu hồi 

Không những vậy, Công ty này còn được Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh xác nhận hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ và được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh khấu trừ vào tiền thuế đất phải nộp của dự án. Việc này khiến gia đình ông Nguyễn Thế Du 10 năm vẫn chưa được đền bù phần đất đã bị thu hồi.

Hành trình doanh nghiệp “qua mặt” hàng loạt cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh


Theo tìm hiểu của phóng viên PLVN, Quyết định 103/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 24/1/2005 về việc thu hồi 6.472,9 m2 đất để Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên (nay là Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành) thực hiện dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại. Nội dung Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu: “... Sau khi giải phóng mặt bằng xong Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Quyết định giao, thuê đất theo quy định.” Điều này có nghĩa, phải giải phóng mặt bằng xong UBND tỉnh mới quyết định giao đất, cho doanh nghiệp thuê đất, đây cũng đúng quy định pháp luật Đất đai 2003.

Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 2
Giấy Biên nhận tiền và Cam kết giải phóng mặt bằng do Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên làm giả được lập vào ngày 07/02/2005 

Trong bộ hồ sơ Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên (Nay là công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành) hoàn thiện gửi lên các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh (UBND Phường Đồng Nguyên, Trung tâm Quỹ đất Thị xã Từ Sơn, UBND Thị Xã Từ Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh) đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuất hiện Giấy Biên nhận tiền và Cam kết giải phóng mặt bằng được làm giả được lập vào ngày 07/02/2005. Cụ thể, Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên đã "chế biến" ra một biên bản nhận tiền giữa xí nghiệp và ông Nguyễn Văn Du. Giấy biên nhận tiền và cam kết thể hiện nội dung: Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên đã đền bù theo chế độ chính sách cho ông Du có 359,8 m2 đất bị thu hồi… 

Trong khi người chủ sở hữu thửa đất 3,59.8m2 bị thu hồi này tên Nguyễn Thế Du khẳng định chưa nhận được tiền cũng như chưa ký vào bất cứ giấy nhận tiền nào. Một điều lạ lùng trong văn bản giả mạo chữ ký người dân này có đầy đủ chữ ký và con dấu của UBND phường Đồng Nguyên do Chủ tịch Nguyễn Quang Bình ký và Trưởng thôn Tam Lư ký xác nhận.

Có thể thấy việc lập bản cam kết giả này đã góp phần hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng “trên giấy” theo đúng yêu cầu Quyết định 103/QĐ-CT UBND tỉnh Bắc Ninh. Dựa trên bộ hồ sơ giả mạo này, ngày 14/12/2005 ông Bùi Vĩnh Kiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký Quyết định 2390/QĐ-CT giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên. 

Diễn tiến sự việc cho thấy, Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên đã giả mạo chữ ký người dân, "phù phép" giấy tờ đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi “qua mặt” hàng loạt các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh để có được Quyết định giao đất. Cho đến thời điềm này (10/2015) sau gần 10 năm Xí nghiệp Nông, lâm sản Đồng Nguyên được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình ông Nguyễn Thế Du vẫn chưa nhận được tiền bồi thường đất đã bị thu hồi.

Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản?


Ngày 08/11/2012 Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành có văn bản số 65/CV-TNĐT gửi Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền về duyệt. 

Theo công văn này, số tiền thực tế  Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đã bồi thường, hỗ trợ (theo hồ sơ, chứng từ thanh toán tiền bồi thường hỗ trợ của công ty): Diện tích bồi thường hỗ trợ 6.078.8m; Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 428.653.794 đồng. Diện tích đất và số tiền chưa bồi thường: 0 đồng.

Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 3
 Văn bản số 65/CV-TNĐT của Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đề nghi Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh xác nhận tiền hỗ trợ đền bù đất

Văn bản số 65/CV-TNĐT của Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đã được ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đôc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh xác nhận để công ty lấy làm cơ sở gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh  đề nghị khấu trừ tiền thuế đất phải nộp theo quy định.

Ngày 21/11/2012, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn đề nghị trừ tiền bồi thường vào tiền thuê đât số 52/CV-TNĐT ghi ngày 12/10/2012, kèm theo Quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và giao đất số 65/CV-TNĐT ngày 08/11/2012 có xác nhận của Sở Tài chính Bắc Ninh với số liệu Quyết toán cụ thể. Trong đó Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành đã bồi thường hết toàn bộ 6.078.8m2, trong đó bao gồm cả phần diện tích 359.8m2 của gia đình ông Nguyễ Thế Du.

Căn cứ vào Quyết toán tiền bồi thường hỗ trợ của dự án và chính sách quy định, ngày 28/11/2012 Cục Thuế Bắc Ninh đã có biên bản xác định số tiền bồi thường đất và hỗ trợ về đất được trừ vào tiền thuế đất phải nộp của dự án là 159.966.000 đồng theo đúng thẩm quyền.

Bắc Ninh: Dấu hiệu hình sự trong vụ doanh nghiệp giả mạo chữ ký người dân ảnh 4
Văn bản Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời UBND Thị xã Từ Sơn về việc số tiền bồi thường đất và hỗ trợ về đất được trừ vào tiền thuế đất phải nộp của dự án Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành

Nhận định về sự việc này, Luật sư Cao Xuân Vượng – Văn phòng luật sự VHT – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định: hành vi giả mạo chữ ký của người khác là hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật và tùy vào hậu quả xảy ra, chủ thể thực hiện, động cơ mục đích có thể bị xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể hoặc xử lý về mặt hình sự.

Nếu đúng sự việc như trên, Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành có sai sót trong lập hồ sơ gửi cơ quan chức năng tỉnh. Trong đó, Giấy Biên nhận tiền và Cam kết giải phóng mặt bằng có dấu hiệu giả mạo chữ ký của hộ ông Du để được giao đất theo yêu cầu Quyết định 103/QĐ-CT của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Vậy cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong tỉnh Bắc Ninh để thanh tra, kiểm tra làm rõ nội dung vi phạm này.

Bên cạnh đó, việc cố ý giả mạo chữ ký của ông Du từ đó làm mất quyền được nhận tiền bồi thường của ông Du, đồng thời Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại Thành lại xin được giảm trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất, có lợi cho doanh nghiệp. Vậy có thể xem xét hành vi này có dấu hiệu gian dối vì mục đích chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng xem xét khởi tố vụ án hình sự với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Từ sự việc trên Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sớm thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ vụ việc chấn chỉnh những sai phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.

PLVN sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc...

Doanh Thương
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ thu 6.802m2 đất không bồi thường 1 xu tại Bình Dương: 'Hội đồng bồi thường dự án' đã lạm quyền ra sao?

Vụ thu 6.802m2 đất không bồi thường 1 xu tại Bình Dương: 'Hội đồng bồi thường dự án' đã lạm quyền ra sao?
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, khi thu hồi 6.802m2 đất thuộc dự án nhà ở “Khu dân cư Bình Thắng” (số 155A, Xa lộ Hà Nội, khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương - do Cty TNHH Thanh Yến Bình Dương là chủ đầu tư), dù đất này có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, nhưng TP Dĩ An lại cho rằng đây là “đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng”, để không bồi thường 1 xu.

Bệnh viện Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị phản ánh “lập khống hồ sơ bệnh án”

(Ảnh: Vietnamnet)
(PLVN) -  Bà Phạm Thị Huyên (ngụ số 101 đường Lê Lợi, phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh đến Báo PLVN về việc bà không làm thủ tục khám bệnh nhưng BV Đa khoa TX Bỉm Sơn vẫn có kết quả và kết luận bà bị bệnh đái tháo đường, đồng thời thực hiện việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho bà trái quy định.

Góc khuất vụ án bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài cuối - Long An đã báo cáo thế nào với Trung ương về sự việc?

BS Liêm: “Tôi bị oan”.
(PLVN) - Từ nhiều năm nay, dư luận tại Long An cho rằng trong vụ án bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế, bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999), có “sự chỉ đạo của Trung ương”. Thế nhưng, có lẽ nào vụ án “Trung ương chỉ đạo” mà lại giao Công an cấp huyện thụ lý điều tra sai thẩm quyền?

Góc khuất vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài 5 - Kết luận giám định sai phạm làm lệch lạc bản chất sự việc

Có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong vụ án bác sĩ Liêm.
(PLVN) - Trong bất kỳ vụ án hình sự nào, để buộc tội bất kỳ ai, quan trọng nhất là bản kết luận giám định. Nếu kết luận giám định sai, sẽ làm lệch lạc bản chất sự việc. Vụ án bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999, là một điển hình như vậy.

Hà Nội: UBND phường Hàng Mã “om” hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Trụ sở Đội quản lý trật tự xay dựng đô thị quận Hoàn Kiếm
(PLVN) - Chủ căn hộ tầng 1, số 93 Hàng Mã tự ý phá bức tường chung, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hộ liền kề và tài sản chung của Nhà nước. Cán bộ UBND phường đã lập biên bản vi phạm, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 3 đã đề nghị UBND phường cương quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục hậu quả nguyên trạng nhưng sau gần 2 tháng UBND phường Hàng Mã vẫn “om” hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Góc khuất vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài 4 - Phiên xử lạ lùng “quên” triệu tập... bị cáo, luật sư

Bác sĩ Liêm trong phiên sơ thẩm năm 2020.
(PLVN) - Nhận xét về vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999, nhiều luật sư cho rằng đây là một vụ án “gọt chân cho vừa giày”. Hồ sơ cho thấy quá trình điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm đã xảy ra không ít vi phạm tố tụng.

Cần làm rõ dấu hiệu “hợp thức hóa” vi phạm của Công ty Minh Long

Vi phạm của Cty Minh Long hoàn thiện, chính quyền địa phương mới phát hiện.
(PLVN) - Mặc dù đã chỉ rõ sai phạm của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Minh Long (Cty Minh Long) trong việc triển khai thực hiện dự án “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô và đào tạo lái xe mô tô hạng B1, B2” (dự án) trên địa bàn xã Hồ Sơn (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), thế nhưng, thay vì xử lý dứt điểm thì cơ quan chức nay tỉnh này lại có động thái “hợp thức hóa” vi phạm khiến dư luận địa phương bức xúc.

Góc khuất vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài 2 - “Đắc tội” vì không tuyển dụng người thân cán bộ tỉnh?

Bác sĩ Liêm tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối năm 2020.
(PLVN) - Ba năm 2014, 2015, 2016 là quãng thời gian “sóng gió” với bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) khi liên tiếp bị rơi vào những tình huống khó xử: Nếu làm theo thì có tội với pháp luật, nếu từ chối thì “đắc tội” với cán bộ gửi gắm. Ông đã chọn cách hành xử đúng luật, rồi sau đó bất ngờ bị cho thôi chức, trở thành bị cáo trong một vụ án dấu hiệu oan sai, vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Hợp đồng mua bán găng tay y tế hai năm rắc rối

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bà Nguyễn Thiên Hương, Giám đốc Cty TNHH Bê tông Sơn Lâm (trụ sở Bà Rịa – Vũng Tàu) có đơn cho rằng ông Nguyễn Thế Trung (Giám đốc CTNHH Xăng dầu Trần Lưu (trụ sở đường Cách mạng tháng 8, quận 3, TP HCM) ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với bà nhưng không giao hàng và cũng không trả lại tiền đã tạm ứng.

Hà nội: Có dấu hiệu "bảo kê" cho doanh nghiệp tập kết vật liệu xây dựng trên đất công

Trụ sở UBND phường Dịch Vọng
(PLVN) - Công ty TNHH P hát triển đô thị xanh Việt Nam ngang nhiên chiếm dụng 1 phần lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng (cát, sỏi, gạch) trái phép tại khu đất D18, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, gây ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường và cản trở người tham gia giao thông. Sự việc này diễn ra trong nhiều năm, UBND phường Dịch Vọng biết, thế nhưng lại không dám “đụng” đến.

Lạng Sơn: Trung tâm đào tạo lái xe Minh Long xây dựng không phép

Cty Minh Long xây dựng hàng loạt công trình không phép
(PLVN) - Chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng… thế nhưng, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Minh Long (Cty Minh Long) đã triển khai xây dựng hoàn thiện hàng loạt các hạng mục công trình để thực hiện dự án “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô và đào tạo lái xe mô tô hạng B1, B2” trên hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Hồ Sơn (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Tổng lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa
(PLVN) - Đợt dịch COVID-19 thứ tư trở lại Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn. Ngay từ khi bắt đầu có dịch bùng phát, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia đã thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời, đúng hướng, quyết liệt, hiệu quả.