Lào Cai: Kiến nghị chính sách thu hút người làm giám định tư pháp

Thứ Ba, 26/6/2018 06:20 GMT+7
(PLO) - Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lào Cai: Kiến nghị chính sách thu hút người làm giám định tư pháp
Ảnh minh họa

Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai là một trong các đơn vị y tế tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám định tư pháp về lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Để thực hiện tốt chức năng tham mưu về lĩnh vực pháp y Trung tâm Pháp y đã xây dựng Kế hoạch số 109/KH-TTPY triển khai thực hiện “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai,  tham mưu cho Sở Y tế về giám định pháp y trong giai đoạn 2018-2023 với mục tiêu cụ thể: Đào tạo nguồn nhân lực pháp y đảm bảo về số lượng, chất lượng chuyên môn, kiến thức pháp lý đáp ứng yêu cầu của công tác giám định tư pháp trong tình hình mới. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại trong công tác giám định tư pháp, đảm bảo thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của hoạt động tố tụng đối với giám định tư pháp; Kiến nghị chính sách cần thiết, phù hợp đảm bảo việc đãi ngộ và thu hút người giám định tư pháp: Đề nghị tỉnh có chế độ ưu đãi hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong chuyên ngành giám định pháp y, có chế độ ưu tiên, kinh phí hỗ trợ trong công tác đào tạo.

 Để đạt được các mục tiêu đúng với sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo của Đề án là tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đối với giám định tư pháp nói chung và giám định pháp y nói riêng cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Y tế và các ban ngành trong tỉnh, tạo điều kiện để xây dựng trụ sở làm việc và các trang thiết bị cần thiết. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Pháp y cần có sự nhiệt huyết, yêu nghề của và sự cố gắng vươn lên trong học tập, tu dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật để đưa chuyên ngành pháp y đáp ứng được yêu cầu giám định tư pháp trong tình hình mới.

Đỗ Thành Thái

Tin liên quan

Các tin khác